"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

МАГНИТНО АКТИВНИ ОБЛАСТИ И ТЯХНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ


Магнитните полета на областите около петната са важни за определяне колко еруптивни биха могли да бъдат те. Ето защо редовно се провеждат наблюдения с подходящи инструменти за изучаване на структурата на магнитните области, включително и на тези, които са свързани с петна. Визуалните наблюдения на петната също се използват за тази цел. Магнитно активните области  се класифицират в 7 вида. Те са както следва::

Видове

A - Алфа  (монополярно единично петно).
B - Бета (биполярна структура).
G - Гама  (смесена полярна структура).
BG - Бета-Гама (смесена полярна структура с преобладаване на биполярна конфигурация ).
D - Делта (структура от противоположни полярности в обща полусянка ).
BD - Бета +Делта конфигурация
BGD - Бета-Гама+Делта конфигурация

Колкото по-сложна е магнитната структура на групата петна толкова потенциалната възможност за мощни слънчеви изригвания оттам е по-голяма.