"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

СЛЪНЧЕВА КОРОНА. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА  КОРОНАЛНА МАСА

СЛЪНЧЕВА КОРОНА

Най-външната част на слънчевата атмосфера. Температурата й варира между 1 и 2 милиона градуса в зависимост от фазата на 11 год. цикъл.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА КОРОНАЛНА МАСА ( ИКМ, CME)

Изхвърлянето на коронална маса (CME- Corornal Mass Ejection) е отделяне на материал от слнчевата корона, , което се наблюдава с коронограф в бяла светлина. Изхвърлената материя се състои основно от електрони и протони и в допълнение малки количества йони на хелий, желязо и др., плюс увлечено коронално магнитно поле. Когато облакът от коронално вещество под формата на междупланетно изхвърляне на коронална маса ( МИКМ, ICME -Interplanetary CME) достигне Земята , той може да деформира  земната магнитосфера, която се компресира откъм дневната си страна и се изтегля откъм нощната. Възстановяването на нощната магнитосфера е съпроводено с отделяне на голямо количество енергия, което е свързано с изсипване на заредени частици в полярните райони на Земята откъм нощната страна.. Процесът може да предизвика силно светене на високата атмосфера над полярните райони, известно като "северно сияние" в Северното полукълбо (Aurora Borealis) ) или "южно сияние " в Южното полукълбо  (Aurora Australis). ИКМ-явленията заедно със слънчевите изригвания могат  да нарушават  радиовръзките , да предизвикват сривове в електропреносната мрежа, GPS- системите, телефонните връзки  и др.