"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
 (МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

СЛЪНЧЕВ РАДИОИНДЕКС F10.7

Потокът на слънчевото радиоизлъчване при честота 2800 мегахерца (дължина на вълната 10.7 см), измерен в единици W.10^-21/m^2  е един от основните  индекси за нивото на слънчевата активност. Като еталонни се приемат данните, получавани от ежедневни измервания в радиообсерваторията в Пентингтън (Канада), приблизително в 17.00 часа по Гринвич (универсално време). Представените данни не са коригирани за ексцентрицитета ва земната орбита. F10.7 варира от стойности 70 до над 300 (съответно при много ниски и много високи нива на слънчева активност). Стойности над 200 са типични за околомаксимумните фази на 11 годишните цикли.