"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

НИВА НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ

Съгласно възприетата от Цeнтъра за космическо време в Боулдър (Колорадо, САЩ) класификация нивото на слънчевата активност се определя от най-вече от броя и мощността на слънчевите рентгенови изригвания в рамките на 24 часа. Въведени са 5 нива:
 
Много ниска: Няма рентгенови изригвания или те са от клас, по-нисък от С.

  Ниска: С-клас рентгенови изригвания.

  Умерена: Изолирани  (от 1 до 4) М-клас изригвания в диапазона M1.0-M4.9.

  Висока: Няколко (поне 5) M-клас изригвания или  изолирани (от 1 до 4)  от клас  M5 или  нагоре изригвания

Много висока: Няколко (поне 5) M5 или по-мощни рентгенови изригвания  (между M5.0 и X8.9) или поне едно X9 или по-мощно изригване.