"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
 (МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР: Слънчевият вятър е поток от заредени частици, които напускат външните слоеве на слънчевата атмосфера (короната). Състои се предимно от протони и електрони с висока енергия, чиято кинетична енергия е достатъчно голяма за да преодоляват гравитацията на Слънцето. Скоростта на слънчевия вятър варира от 200-300 км/с при ниска слънчева активност до около 1000-1200 км/с,  когато същата е на много високи нива.

МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ (ММП):  Това е другото название на слънчевото магнитно поле. То достига до околностите на всяка една от планетите в Слънчевата система.. Магнитното поле на Слънцето се увлича от слънчевия вятър. Магнитонто поле на Слънцето и слънчевия вятър се завиват в спирала поради слънчевото околоосно въртене .

Външните зони на земното магнитно поле (земната магнитосфера) има форма на кометоподобен мехур. Тя взаимодейства с междупланетното магнитно поле и това  е тясно свързано с геомагнитната активност  и слънчево-земните връзки като цяло. Ето защо  знакът на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята е много важен .  Когато знакът на  вектора на индукцията на междупланетното магнитно поле е южен ( т.е.Bz <0) вероятността за проникване във високата атмосфера на Земята на частици от Слънцето и съответно за геомагнитна буря е голяма.Взаимодействие между  слънчевия вятър и земната
магнитосфера

ХЕЛИОСФЕРЕН ТОКОВ СЛОЙ: Хелиосферният токов слой (ХТС или HCS- Heliospheric Current Sheet) е тънка пространствена структура в междупланетното пространство със сложна форма, наподобяваща "Архимедова спирала" и разположена симетрично около равнината на слънчевия екватор. Тя разделя междупланетното пространство на две зони по отношение на слънчевото (респ. междупланетното) магнитно поле, които са с противоположни знаци. В границите на хелиосферния токов слой  протича  слаб електрически ток, чиято големина е около 0.1 nA (наноампера). Причината за формата на ХТС е завиването на силовите линии на слънчевото (междупланетното) магнитно поле под влияние на околоосното въртене на Слънцето ("ефектът на градинската водна пръскачка").

Структура на хелиосферния токов слой