"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

СЛЪНЧЕВИ ПЕТНА. ВОЛФОВО ЧИСЛО

Слънчевите петна са относително студени области върху слънчевата повърхност (фотосферата). Тяхната температура е с около 1100-1500 градуса по Целзий или Келвин по -ниска спрямо околните области. Причиняват се от силни магнитни полета. Всички слънчеви петна са свързани с магнитно  активни области, но не всички магнитно активни области са непременно свързани със слънчеви петна.

ВОЛФОВО ЧИСЛО

Нивото на слънчевата петнообразувателна активност се определя чрез т.нар. "Волфово число" (W):

W = k.(10g+f

където 
W е Волфовото число ; g
е броят на групите слънчеви петна върху видимия диск на Слънцето ;   е общият брой на петната в групите; а k е параметър, който зависи от наблюдателните условия, включително и от вида и параметрите на използвания наблюдателен уред  (бинокли, телескопи и др.). За повечето съвременни телескопи  k < 1.  Учените комбинират данни от огромен брой наблюдения,  всяко от които със свой собствен параметър k за да получат дневното число на петнообразувателната активност (Международното Волфово число Ri).

АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)

Т.нар Боулдърско число (SSN), което се определя в Центъра за прогнози на космическо време в Боулдър (Колорадо, САЩ)  е средно с около 20-30% по високо отколкото другия официален индекс- "Международното Волфово число" (Ri). Последното се публикува от Международния център за слънчеви данни в Брюксел.  SSN  и Ri се изчисляват по една и съща формула, но включват данни от различни обсерватории.


Пример за изчисляване на Волфовото число
Нека да предположим, че е проведено наблюдение на Слънцето с телескоп и от наблюдателен пункт, които съответстват на условията, при които Рудолф Волф е провеждал наблюденията си в Цюрихската обсерватория, т.е. k = 1.

В резултат от наблюдението е установено, че на Слънцето е имало 4  групи петна. Те се виждат на слънчевия диск така както са показани на рисунката. Според показаното групата 'A' съдържа 5 петна, групата 'B' - само едно петно, групата 'C'- 2 петна, а групата 'D' - 3 петна.
В този случай броят на групите е g =4, а броят на петната е       f =5+1+2+3= 11. Както казахме, k = 1.


Следователно Волфовото число е W =  1 x ( 10 x 4 + 11) = 51.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОВОТО МЕЖДУНАРОДНО ЧИСЛО НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА ("БРЮКСЕЛСКО ЧИСЛО")

От 1 юли 2015г Центърът за мониторинг на слънчевата активност в Брюксел официално въведе нова система за отчитане на слънчевото петнообразуване, т.е. нов петнообразувателен индекс. Както се вижда по обявените намерения този нов индекс би трябвало да замени Международното Волфово число 'Ri', използвано до момента. Отношението на стойностите на стария индекс Ri=Rold към новия индекс  Rnew  e приблизително

Rold/Rnew= 0.67

В съответствие с въвеждането на новата система ще бъде пре- калибриран целият Цюрихски ред на слънчевате цикли по отношение на среднодневните, средномесечните и средногодишните стойности на слънчевия петнообразувателен индекс.

Като еталон в новата редица  са използавни получените данните от наблюденията на обсерваторията Спекола м Локарно (Швейцария). Изчисляването на новия индекс следва точно процедурата, използвана за Волфовото и Боулдърското число.