"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

ОБЩА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ
(TSI -ИНДЕКС)


Общият поток на слънчевата електромагнитна радиация (TSI- Total Solar Irradiance , в единици W/m^2) се измерва с високо-прецизна апаратура от борда на спътници от 15 ноември 1978 г.  Средните изменения на TSI  за последните ~ 30 години между слънчевите 11 год. максимуми и минимуми са от порядъка на   0.07%.