с подкрепата на            
 


За нас    КВ днес   Новини  Данни   Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-Седмична прогноза   Помощна информация  Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"


 УРЕДИ И НАБЛЮДАТЕЛНИ СТАНЦИИ

НАБЛЮДАТЕЛНИ  СТАНЦИИ
1. Канала;  2. НАОП - Ю.Гагарин; 3. Братя Кунчеви* ; 4. Панагюра*  (* - в проект)

   УРЕДИ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРЕД
 НАУЧНИ ЗАДАЧИ
 В ДЕЙСТВИЕ ОТ
НАБЛЮДАТЕЛНА СТАНЦИЯ
радиоприемник П-22                            
 
 
измерване на  слънчевия радиопоток на честота 29.89 MHz  с цел регистрация  на радиоизбухвания и  изхвърляния на коронална маса  (CME)
 15 февруари 2011 година
          Канала
Оригинален Стандфордски SID-монитор
   


измерване вариациите на абсорбцията на  дългите радиовълни  при честота 24 kHz   в ниската йоносфера  (слоеве D и Е) ; регистрация на ефектите от  рентгеновите слънчеви изригвания  върху абсорбцията и отражението на посочените радиовълни в  слоя D  (т.нар. "внезапни йоносферни  смущения", т.е. SID-явления)


20 март 2012 година


   НАОП - Ю.Гагарин
Радиоприемник "МARC"

измерване на  слънчевия радиопоток на честота 71 MHz  с цел регистрация  на радиоизбухвания и  изхвърляния на коронална маса  (CME) 1 август 2012 година


Канала

Фотографски наблюдения на Слънцето в бяла  светлина
1 септември 2012 г
НАОП - Ю.Гагарин
Телескоп-рефрактор
"Zeiss- 80 / 1200"

Наблюдение на Слънцето в бяла светлина. Зарисовки и снимки  на изображения от екран
26 февруяри 1961 г.
НАОП - Ю.Гагарин
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г