с подкрепата на


За нас КВ днес Новини  Уреди  Данни  Анализи  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-Седмична прогноза   Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"


КНИГИ, СТАТИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЗАГЛАВИЕ
 АВТОР(И)   ВИД 
 СТИЛ
 ФОРМАТ
ЕЗИК
 ISBN (за книги)
Слънчевата рентгенова радиация и абсорбцията на радиовълните  на честота 24 кHz в ниската йоносфера по данни от SID-монитора в НАО "Ю.Гагарин" -Стара Загора
Н.Кискинова, Б.Комитов, Н.Маринов, Г.Славов
презентация
научен
  PDF
български

Solar radiobursts observations at f=29.9 MHz in Stara Zagora: First data, results and analysis B.Komitov,
N.Marinov
 статия
научен
PDF
английски

Solar electromagnetic radiation changes during the transition epoch between Zurich cycles No 23 and 24

B.Komitov статия
научен
 PDF
английски

Stratospheric ozone, solar activity and volcanism B.Komitov, K.Stoychev
статия научен    PDF английски
Determination of the sunspot minimum epoch between the cycles No 23 and 24 and prediction of the cycle No 24 magnitude on the base of the "Waldmeier's Rule". B.Komitov, P.Duchlev, K.Stoychev, M.Dechev, K.Koleva статия научен    PDF английски
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ Б.Комитов
 книга
научно-популярен
   PDF
български
 978-954-9483-25-3
СЛЪНЧЕВИЯТ ПУЛС  И  СЕЗОНИТЕ НА ИСТОРИЯТА
Б.  Комитов

 статия
научно-популярен PDF български
ГОДИШНИТЕ КРЪГОВЕ НА ДЪРВЕТАТА И ВРЪЗКАТА "СЛЪНЦЕ- КЛИМАТ"
Б.Комитов, П.Духлев, Г.Бяндов и       Д. Кирилова
студия
научен
    PDF
български
Каталог на дървесните образци събрани през 2013 г. от територията на България

Б.Комитов,
П.Духлев,
Д.Кирилова, Т.Бонев,
Г.Бяндов,
Н.Кискинова, Никола Петров,
Пламен Николов
Цветан Цветков и  Анастасия Стойчева

каталог + описание
научен PDF български

СЛЪНЧЕВАТА МАШИНА НА ВРЕМЕТО
Борис Комитов
книга
научно-популярен PDF
български 978-954-9483-17-8
]
ВРЪЗКАТА "СЛЪНЦЕ-КЛИМАТ"  В ГОДИШНИТЕ  КРЪГОВЕ  НА ДЪРВЕТАТА

Рецензия към книгата
Б.Комитов,
П.Духлев,
Д.Кирилова, Г.Бяндов и
Н.Кискинов
книга научен PDF български  978-954-9483-28-4