с подкрепата наЗа нас КВ днес Новини  Уреди  Данни  Анализи  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-Седмична прогноза   Помощна информация   Aрхив -КВ  


КНИГИ, СТАТИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЗАГЛАВИЕ
 АВТОР(И)   ВИД 
 СТИЛ
 ФОРМАТ
ЕЗИК
 ISBN (за книги)
Слънчевата рентгенова радиация и абсорбцията на радиовълните  на честота 24 кHz в ниската йоносфера по данни от SID-монитора в НАО "Ю.Гагарин" -Стара Загора
Н.Кискинова, Б.Комитов, Н.Маринов, Г.Славов
презентация
научен
  PDF
български

Solar radiobursts observations at f=29.9 MHz in Stara Zagora: First data, results and analysis B.Komitov,
N.Marinov
 статия
научен
PDF
английски

Solar electromagnetic radiation changes during the transition epoch between Zurich cycles No 23 and 24

B.Komitov статия
научен
 PDF
английски

Stratospheric ozone, solar activity and volcanism B.Komitov, K.Stoychev
статия научен    PDF английски
Determination of the sunspot minimum epoch between the cycles No 23 and 24 and prediction of the cycle No 24 magnitude on the base of the "Waldmeier's Rule". B.Komitov, P.Duchlev, K.Stoychev, M.Dechev, K.Koleva статия научен    PDF английски
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ Б.Комитов
 книга
научно-популярен
   PDF
български
 978-954-9483-25-3
СЛЪНЧЕВИЯТ ПУЛС  И  СЕЗОНИТЕ НА ИСТОРИЯТА
Б.  Комитов

 статия
научно-популярен PDF български
ГОДИШНИТЕ КРЪГОВЕ НА ДЪРВЕТАТА И ВРЪЗКАТА "СЛЪНЦЕ- КЛИМАТ"
Б.Комитов, П.Духлев, Г.Бяндов и       Д. Кирилова
студия
научен
    PDF
български


ЦИКЛИТЕ НА СЛЪНЦЕТО, КЛИМАТА И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Б.Комитов
книга
научен
PDF
български
954-90659-6-0
Каталог на дървесните образци събрани през 2013 г. от територията на България

Б.Комитов,
П.Духлев,
Д.Кирилова, Т.Бонев,
Г.Бяндов,
Н.Кискинова, Никола Петров,
Пламен Николов
Цветан Цветков и  Анастасия Стойчева

каталог + описание
научен PDF български
КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ, КОСМИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ И  ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ

Борис Комитов

презентация

 научно-популярен

  PDF

български


СЛЪНЧЕВАТА МАШИНА НА ВРЕМЕТО
Борис Комитов
книга
научно-популярен PDF
български 978-954-9483-17-8
The`Sun-climate` relationship
and tree-rings widths

Komitov B., Duchlev P., Kirilova D.,
Byandov G., Kiskinova N.
презентация научен PDF български
]
ВРЪЗКАТА "СЛЪНЦЕ-КЛИМАТ"  В ГОДИШНИТЕ  КРЪГОВЕ  НА ДЪРВЕТАТА

Рецензия към книгата
Б.Комитов,
П.Духлев,
Д.Кирилова, Г.Бяндов и
Н.Кискиновa
книга научен PDF български  978-954-9483-28-4

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ ВЪРХУ КЛИМАТА В МИНАЛОТО И СЪВРЕМЕННОСТТА. СЛЕДСТВИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
 Б.Комитов
книга
научен
 PDF
български
 978-954-9483-16-1


ОТ МЕГАЛИТИТЕ ДО РАКЕТИТЕ
Б.Комитов  книга
 научно-популярен
  PDF
български
978-954-9483-78-9

2015
2016 2017 2018
АРХИВ "KОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (дневни и седмични бюлетини)
Б.Комитов
многотомна
поредица
книги
      научен    PDF български
 978-954-9483-82-6
 978-954-9483-80-2
 978-954-9483-83-3
 978-954-9483-86-4

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г