За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-Седмична прогноза    Aрхив -КВ 


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

 1. СЛЪНЧЕВИ ПЕТНА. ВОЛФОВО ЧИСЛО

 2. СЛЪНЧЕВ РАДИОИНДЕКС (F10.7)

 3. МАГНИТНО АКТИВНИ ОБЛАСТИ И ТЯХНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ

 4. СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ

 5. НИВА НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ

 6. СЛЪНЧЕВА КОРОНА И ИЗХВЪРЛЯНИЯ НА КОРОНАЛНА МАСА (ИКМ,CME)
 
 7. СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ

 8. ГЕОМАГНИТНИ ИНДЕКСИ (K, Kp и Ap)

 9. КОРОНАЛНИ ДУПКИ. CH HSS- ЕФЕКТ

10. ОБЩА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ (TSI-ИНДЕКС)

11. ПОЛЯРЕН ОВАЛ И ПОЛЯРНИ СИЯНИЯ

12. ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ (ГКЛ)

13. СЛЪНЧЕВИ РАДИОИЗБУХВАНИЯ

14. СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГЕТИЧНИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ). РАДИАЦИОННИ БУРИ

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г