с подкрепатана                                                                                                            
 За нас  КВ днес  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

 
КВ-Седмична прогноза   Помощна информация  Aрхив -КВ 

НОВИНИ
06 юни 2018г: ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯТА "24-ЯТ ЦИКЪЛ И ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ" Е ГОТОВА И ДОСТЪПНА ОТ НАШИЯ САЙТ

Подготвена и качена в нашия сайт е  видео-презентацията със заглавие "24-ят слънчев цикъл и дългосрочните вариации на слънчевата активност". Неин автор е доц.д-р Борис Комитов, ръководител на проекта "Хелиотараксия: Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг -Стара Загора" (кратко обозначение  "Хелиотараксия - ЦССЗМ"). Нейната основна цел е да се направи преглед на  получения до този момент наблюдателен материал за активните явления на Слънцето по време на настоящия слънчев 11-годишен цикъл под номер 24 в Цюрихския ред  на слънчевите петна (SC24). Използваните данни са получени от наблюдения с апаратура от най-различен тип и разположена на различни места върху земната повърхност, изкуствени спътници на Земята и междупланетни сонди. Отделено е специално внимание на проведените наблюдения, използваната апаратура и софтуера по проекта  "Хелиотараксия -ЦССЗМ". Проведеният анализ на използваните данни е насочен към отговори по редица въпроси, най-важните измежду които са:

1. Свързан ли е настоящият 24-ти слънчев цикъл (SC24) с дългосрочна тенденция за по-ниска слънчева активност през следващите няколко десетилетия ("свръхвекови слънчев минимум" или "голям слънчев минимум")?
2. Какъв е най-вероятният сценарий за поведението на слънчевата активност през следващите три 11-годишни цикъла (SC25, SC26 и SC27)?
3. Как SC24 е повлиял на околната среда на Земята и какви тенденции трябва да се очакват през следващите десетилетия?
 
Видео-презентацията е качена в секция "Мултимедия" на нашия сайт, като е разделена на три файла във WMV-формат. Общата продължителност на филма е 1 час и 7 минути.  Директните линкове към отделните части са дадени по-долу:

част I
част 2 част 3  
-----------------------------------------------------------------

14 септември 2017г:
МОЩНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ИЗРИГВАНИЯ В ИНТЕРВАЛА 04-10 СЕПТЕМВРИ 2017Г ПРЕДИЗВИКАХА СПАД В ПОТОКА НА ГАЛАКТИЧНИТЕ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ С ОКОЛО 11-12%

Мощните слънчеви изригвания от класове M5+ и X често са свързани с големи изхвърляния на коронална маса (CME). Движейки се в междупланетното пространство слънчевите плазмени облаци постепенно увеличават своите размери и наблюдавани отстрани заемат все по-големи части от небесната сфера. Ако изхвърляната коронална маса е достатъчто голяма тя започва доста осезателно да екранира потока на галактичните космически лъчи (ГКЛ), идващ от съответното  в пространството към точката на наблюдение. Тези явления се наричат "Форбуш-затихвания" (Forbush Decrease; FD). За наличието на FD- събитие  се приема относителен спад на ГКЛ потока  спрямо съседни "несмутени" моменти с 3%. Най-силните FD-събития от последните 60 години (т.е. откакто се водят непрекъснати наблюдения на потока на ГКЛ от наземни наблюдателни станции) се характеризират с относителен спад от около 20-25%. Абсолютният рекорд (~25%) принадлежи на "форбуш-затихване" от месец юни 1991г. Тогава на Слънцето са регистрирани 4 "свръх- -изригвания", всяко едно от които е с мощностен показател X12, генерирани от активната област  AR06659.

За наблюдения и анализ на движението на изхвърлените от Слънцето плазмени облаци в междупланетното пространство се използват изображенията на широкоъгълната ултравиолетова камера HI1 а борда на космическата сонда STEREO-Ahead (STEREO-A). Подобен уред има и на сондата-близнак STEREO-B, но както е известно връзката с нея е загубена през октомври 2014г и въпреки многобройните опити не бе възстановена.

Движението на облака на изхвърлената
на 10 септември 2017г от Слънцето
коронална маса (CME) в резултат от X8.1
изригване в междупанетното пространство
(анимация; STEREO-A/HI1)

През седмицата между 04 и 10 септември т.г.слънчевата активна област AR12673 генерира серия от над 20 изригвания със средна и голяма мошност в т.ч и 4 мощни (M5.5, X2.2, X1.3 и X8.1 ), както и едно "свръх- изригване" на 06 септември с мощностен показател X9.3 (критичната прагова стойност се приема, че е X9.0). От графиките за относителните изменения на потока на ГКЛ по данните от неутронните монитори в  Москва (ИЗМИРАН) и Иркутск се вижда, че пикът на FD- събитието е на 08 септември , а неговата стойност е около 11-12%.

Относителни стойности наГКЛ-потока в интервала 14 август
- 14 септември 2016г по данните от неутронните монитори
в Москва (ИЗМИРАН) и Иркутск (Институт за слънчево-земна
физика
)

Потокът на ГКЛ играе важна роля  за баланса на малките газови компоненти в атмосферата на Земята (озон, азотни окиси и др), а така също за образуването на електрически заряди, аерозоли и облачност в ниската атмосфера.

-----------------------------------------------------------------
21 август 2016г: ВТОРА АСТРОНОМИЧЕСКА ЛЯТНА СЕМЕЙНА ШКОЛА (СЕЛО БОРУЩИЦА, 10-16 АВГУСТ 2016г)

Между 11 и 16 август в с. Борущица се проведе Втората лятна астрономическа семейна школа, организирана от Народната астрономическа обсерватория и планетариум  (НАОП)"Юрий Гагарин". Програмата на школата включваше: 1. Научно-популярни лекции, изнесени от щатни астрономи в НАОП и гости от други научни и научно-образователни институции в страната; 2. Демонстрационни наблюдения на Луната, планетите и др. космически обекти с телескопи; 3. Наблюдение на метеорния поток Персеиди около датите на неговия максимум (11-14 август).

Външни гости на школата бяха проф.дфн Петко Неновси от Университетския център за космически изследвания и технологии (УЦКИТ)към Софийския университет "Св.Климент Охридски" и доц.д-р Димитър Колев - дългогодишен служител на Института по астрономия и НАО "Рожен", работил над 30 години в Националната астрономическа обсерватория.

Центърът на мероприятието през тази година беше новата къща за гости "Тианна", намираща се в северния край на селото.

Изнесени бяха следните лекции:
на 11 август: доц.д-р Борис Комитов - "Годишните кръгове на дърветата разказват за Слънцето и климата в миналото"
на 12 август: Надя Кискинова- "Метеорният поток Персеиди"
на 13 август: проф.дфн Петко Неновски - "Земетресенията- известното и неизвестното за тях"
на 14 август: доц.д-р Димитър Колев- "Астероидната опасност-мит или реалност?"
на 14 август: доц.д-р Борис Комитов- "Стара Загора и космосът"

Вляво: доц.д-р Борис Комитов подготвя представянето на първата
си лекция
"Годишните кръгове на дърветата разказват за Слънцето и климата в миналото"; г-жа Надя Кискинова представя своята лекция за метеорния поток Персеиди

 

Вляво: проф.д.ф.н Петко Неновски представя своята лекция "Земетресенията - известното и неизвестното за тях"; вдясно: доц.д-р Димитър Колев представя лекцията си "Астероидната опасност- мит и реалност?"


Снимка на Луната през телескоп, направена по време
на едно от демонстрационните наблюдения

Демонстрационни наблюдения на небесните тела бяха проведени във вечерните часове на 11 и 14 август. Те бяха посетени от жители и гости на Борущица, включително и ученици.

Поради облачното и дъждовно време през нощта на 12 срещу 13 август  наблюденията на метеорния поток Персеиди се ограничиха само в рамките на следващата нощ (13 срещу 14 август).

-----------------------------------------------------------------
30 август 2015г: ПРИКЛЮЧИ АСТРОНОМИЧЕСКАТА ЛЯТНА СЕМЕЙНА ШКОЛА В СЕЛО БОРУЩИЦА

Приключи първата Астрономическата лятна семейна школа в  село  Борущица.  Тя беше организирана от Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Юрий Гагарин"-Стара Загора и се проведе  между  22 и  30 август  т.г. Финансовото и техническо осигуряване на мероприятието беше реализирано в рамките на
проекта "Хелиотараксия: Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг-Стара Загора". Организацията и ръководството на школата бяха осъществени от доц.д-р Борис Комитов и г-жа Надя Кискинова от страна на НАОП "Ю.Гагарин" и ЦССЗМ и при активното съдействие на г-н Таньо Маринов- кметски наместник на Борущица.


Вляво: Кметският наместник на Борущица г-н Таньо Маринов
открива Астрономическата лятна семейна школа; вдясно:
Доц.д-р Борис
Комитов представя първия си доклад
" 24-ят слънчев
цикъл: Какно ново научихме за дългосрочното поведение на
слънчевата активност и слънчево-земните връзки?
"Проф.дфн Петко Неновски представя своя доклад "Земетресенията и
йоносферата"


Участниците (около 20 на брой) бяха на най-различна възраст и образователно равнище. Най-младите от тях бяха на по 10-12 години, а най-възрастният (инж.Стефанов - бивш началник на радиотелевизионният ретранслатор край Стара Загора)- на 74 години. Тази възрастова и образователна нееднородност на участниците беше отчетена при съставянето на програмата за лекциите и другите научно-образователни и туристически мероприятия.


Надя Кискинова представя доклада си "Екзопланети и живот във
Вселената"


Астрономическата школа беше открита официално на 24 август от 10ч30мин в сградата на кметството от доц.д-р Борис Комитов и кметът Таньо Маринов. След това доц. Комитов изнесе първата планирана лекция  на тема " 24-ят слънчев цикъл: Какво ново научихме за дългосрочното поведение на слънчевата активност и слънчево-земните връзки?".

Специален гост на школата беше проф.дфн Петко Неновски от Центъра за космически изследвания и технологии към Софийския университет "Св.Климент Охридски". На 25 август той представи доклад на тема "Земетресенията и йоносферата". "Доколко някои явления в ниската йоносфера (слоевете Е и D могли да се използват като  предвестници на земетресения?" беше един от най-интересните въпроси, засегнати в доклада.

Пак на 25 август от 14ч г-жа Надя Кискинова представи своя първи доклад "Екзопланети и живот във Вселената".

Вляво: Вечерни астрономически наблюдения пред Топузовата къща;
Вдясно:Една от снимките на Луната, направена по време на наблюденията


Астрономическите наблюдения се провеждаха всяка вечер пред "Топузовата къща" под ръководството на Надя Кискинова. Наблюдавани бяха основно Луната и планетата Сатурн. Използван беше 8.5-сантиметров Нютонов телескоп-рефлектор. Луната беше няколкократно фотографирана.  Тези наблюдения  привлякоха вниманието  не само на  регистрираните участници в школата, но също така и на местните жители, както и на много от гостите на селото.


Към "Церовития кладенец"

Младите участници в астрономическата школа заедно
с някои от своите пълнолетни придружители.
Вляво на
снимката - г-жа Надя Кискинова;
вдясно: кметът
г-н Таньо Маринов


Бяха организирани два излета до местността "Церовитият кладенец", намираща се на около 4-5 км северозападно от Борущица по посока на хижа "Българка".

Астрономическата лятна семейна школа беше официално закрита на 28 август. На участниците бяха раздадени паметни грамоти. 

-------------------------------------------------------------
29 август 2015г: ИЗВЪНГРАДСКАТА НАБЛЮДАТЕЛНА БАЗА "ПАНАГЮРА"  НА ЦССЗМ-СТ.ЗАГОРА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БОРУЩИЦА СТАРТИРА СЪС SID- МОНИТОР

След близо година закъснение спрямо първоначално планирания срок  първата извънградска наблюдателна база "Панагюра" на ЦССЗМ в близост до едноименния връх в Тревненския Балкан е вече факт. Тя се намира в землището на село Борущица (общ. Мъглиж, обл. Стара Загора) на 850 метра надморска височина и на 50 км от гр.Стара Загора.
Включеният на 7 август първи уред на този наблюдателен пункт е SID- монитор. За  разлика от  своя "събрат" в НАОП "Ю.Гагарин"  обаче той измерва отразен свръхнискочестотен радиосигнал (VLF- Very Low Frequency ) не в една честота (24kHz), а в доста широк спектрален диапазон между ~ 0.1 и 26kHz. Това дава възможност уредът в Борущица да регистрира сигнал не от една, а от няколко станции едновременно, разположени в различни райони на Земята. С регистриращия компютър към уреда има постоянна връзка по Интернет.

SID-мониторът е изработен в Станфордсия университет в САЩ. Както всички подобни уреди той се използва за регистрация на внезапни промени в концентрациите на йоните и електроните в ниската атмосфера на Земята (слоеве D и E)(SID-събития). Обикновено тези явления се причиняват от слънчеви изригвания, но също така и от еруптивната активност на далечни космически обекти (квазари, неутронни звезди и др.) или да са свързани със земетресения.

В хода на тестовите изпитания на уреда възникна идеята дя се направи и наш български SID-монитор. Неговите характеристики се оказаха много добри, т.е близки до тези на американския "оригинал". През следващите 2-3 месеца той също ще бъде включен в нашия мониторинг.

Засега оригиналният станфордски монитор все още се изпробва и не е включен в постоянен режим на регистрация. От 7 август до този момент са проведени два сеанса с продължителна регистрация. Първият от тях обхваща интервала 7-12 август. Вторият започна на 23 август и продължава и в момента. Анализът на получените данни показва, че тяхното качество е много добро и, поне до тук има индикации, че превъзхожда качеството на данните от уреда в НАОП- Ст.Загора. Причина за това е много ниският електромагнитен фон в района на станция "Панагюра", в сравнение с "радиозамърсяването" при градски условия. SID-мониторът в Борущица вече регистрира няколко слънчеви изригвания, включително и мощното събитие (М5.6) в района на групата петна 2403 на 24 август т.г.


Новият SID-монитор, регистриращ VLF-спектри


Антената


Денонощен профил на отразения сигннал
на честота f=22.2kHz на 24 август. Същият
съдържа регистрация на SID- явление,
причинено от М5.6-изригване, достигнало
своя максимум около 10ч30мин българско
времеБългарският уред
-----------------------------------------------------------------
04 АВГУСТ 2015г  НОВ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС

От 1 юли 2015г Центърът за мониторинг на слънчевата активност в Брюксел официално въведе нова система за отчитане на слънчевото петнообразуване, т.е. нов петнообразувателен индекс. Както се вижда по обявените намерения този нов индекс би трябвало да замени Международното Волфово число 'Ri', използвано до момента. Отношението на стойностите на стария индекс Ri=Rold към новия индекс  Rnew  e приблизително

Rold/Rnew= 0.67

В съответствие с въвеждането на новата система ще бъде пре- калибриран целият Цюрихски ред на слънчевате цикли по отношение на среднодневните, средномесечните и средногодишните стойности на слънчевия петнообразувателен индекс.

Като еталон в новата редица  са използавни получените данните от наблюденията на обсерваторията Спекола м Локарно (Швейцария). Изчисляването на новия индекс следва точно процедурата, използвана за Волфовото и Боулдърското число.

Обосновката за тази ре-калибровка на данните за слънчевата  петнообразувателна активност до този момент не е ясно съобщена. Твърди се, че статистическата грешка при новия индекс е по-малка отколкото тази при Ri.  Може обаче да се предположи, че една от възможните цели е постигането на по-добра съпоставимост между американския петнообразувателен индекс (Боулдърското число) и новия "Брюкселски индекс" (това е временно работно обозначение, което ние използваме на този етап). Може лесно да се провери на баазта на публикуваните данни от последния месец, че двата индекса, определени за едни и същи дни се различават много малко помежду си.

Източник: http://www.sidc.be/silso/news008
----------------------------------------------------------------
21 март 2015г СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ НАД СТАРА ЗАГОРА НА 20 МАРТ 2015г (добавено в секция "Новини" на 31 март 2015г)

Както във всички обсерватории в България където метеорологичните условия позволяваха, така  и  в НАОП "Юрий Гагарин"-Стара Загора бе наблюдавано вчерашното частично за нашата страна  слънчево затъмнение. Посещаемостта от страна на гражданите и особено на учениците беше много голяма. По различни наши оценки между 300 и 400 души посетиха обсерваторията вчера между 10ч30мин и 13ч. Напрежението беше голямо. Това направи  физически невъзможно да изпълним  своята програма така, както тя беше замислена първоначално, в това число и да публикуваме в квази-реално време снимки от различните фази на затъмнението. Направените над 100 снимки бяха прегледани и обработени вчера и снощи.  Въз основа на тях направихме видеопрезентация, която представяме на вниманието на посетителите на нашия сайт.


----------------------------------------------------------------
19 март 2015г: СЛЪНЧЕВОТО ЗАТЪМНЕНИЕ УТРЕ(20 МАРТ 2015г)

Слънчевото затъмнение утре (20 март) е едно от атрактивните астрономически събития през настоящата година. Затъмнението е пълно за тясна ивица в района на Северния Атлантически и Северния Ледовит океан. Като такова то ще бъде наблюдавано над Фарьорските острови и Шпицберген. Над България затъмнението ще се наблюдава с максимално покритие на слънчевия диск от Луната на около 52%. Моментът на максималната фаза за гр.Стара Загора е 10ч52мин българско време. Съответно моментът на първия контакт на лунния и слънчевия диск е около 11ч45мин, а краят на затъмнението ще настъпи около 13ч.

В Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" във връзка със споменатото астрономическо събитие е приета наблюдателна и образователна програма за посетителите на обсерваторията  включваща следните дейности:

1. Снимки на затъмнението в различни негови фази през среден интервал от около 15-20 минути. Същите ще бъдат обновявани  през споменатата  честота  (т.е. в квази-реално време ) в сайта  HELIOTARAXY.COM на специално създадената  за целта страница:
(Heliotaraxy.com/Eclipses/Eclipse2015.html). Тази част от програмата ще се изпълнява ако има добри метеорологични условия за наблюдение, т.е. ясно време.

2. Публикуване на съшата страница на графики за отразения от ниската йоносфера радиосигнал на честота 24 KHz за различните фази на слънччевото затъмнение. Същите се регистрират от SID- монитора в обсерваторията. Точката на отражение на радиосигнала е  над Атлантическия океан  западно-северозападно от Испания , където максималната фаза на  затъмнението е около 80%. Изпълнението на тази точка не зависи от метеорологичните условия.

Обновяването на снимките на слънчевия диск и графиките  на отражението на нискочестотния радиосигнал ще се извършват в лекционната зала на обсерваторията в присъстивето на гостите на обсерваторията.


3. Представяне на презентация за слънчевите и лунните затъмнения

4. Представяне на  компютърна симулация  в реално време на слънчевото затъмнение над Стара Загора. Това би било известно утешение за публиката в случай, че времето е лошо!

5. Наблюдение с телескоп на затъмнението с помощта на телескоп и бял прожекционен екран. То ще се проведе на наблюдателната площадка на обсерваторията при хубаво време.

6. Проследяване на затъмнението в реално време по Интернет от район, в който то достига пълна фаза. Най-вероятно това ще бъдат Фарьорските острови. Тази точка от програмата ще се изпълни в случай на хубаво време над споменатия район. Вероятността около пълната фаза  на затъмнението да се наблюдават на живо и полярни сияния е  голяма!...

-----------------------------------------------------------------
05 ноември 2014г: ПРОПАДНА ВРЪЗКАТА СЪС СОНДАТА "STEREO-BEHIND"


На 1 октомври 2014г след провеждане на планови технически операции със сондата STEREO Behind (STEREO-B) е изгубена връзката с космическия апарат. Причината за произшествието  до този момент не е изяснена. Последните получени данни от телеметрията показват сериозен проблем в навигационната система. Всички опити за възстановяване на връзката  до този момент  са неуспешни.

(съобшение от  екипа на проекта STEREO в Космическия център Годдард към НАСА)

-----------------------------------------------------------------
04 АПРИЛ 2014: ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА И ЙОНОСФЕРАТА: РЕАГИРАЛА ЛИ Е НИСКАТА ЙОНОСФЕРА НА СЕИЗМИЧНАТА АКТИВНОСТ В ЧИЛИ НА 2 АПРИЛ?

За връзката между земетресенията и явленията в земната йоносфера в научните среди се говори поне от последните 40 години. Оттогава досега са описани голям брой случаи, при които се наблюдава значителен скок в параметрите на йоносферните слоеве (височина на максимума и вертикалните профили на електронна и йонна концентрация, усилването на  атмосферните  оптични емисии и др.). Много често тези събития в йоносферата предхождат земните трусове с часове или минути . Точните физически механизми на подобни връзки не са изяснени  добре и до днес. При всички случаи обаче важна роля играят земните електрически полета и промените в електрическия потенциал между земната повърхност и йоносферата.

Връзките "сеизмична активност- ниска йоносфера " (слоеве D  и Е) могат да се наблюдават с помощта на промените в абсорбцията и отражението на нискочестотните радиовълни от килохерцовата (VLF)област (VLF- Very Low Frequency) с помощта на SID-монитори. Изглежда, че точно такъв тип събитие е регистрирано от нашия приемник на честота 24 KHz, намиращ се в Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин"-Ст(Загора  на 1 и 2 април т.г. Както е известно, през посочените два дни в района на тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка (Чили) станаха серия от мощни трусове с магнитуд между 7 и 8, а главният трус беше с магнитуд M=8.2 на 2 април сутринта.
Точно обаче през тези два дни  графиката на отразения сигнал на честота 24 kHz няма обичайния си вид. Има промяна в характерната "гърбица", която започва да се наблюдава около обяд, но е най-добре изразена следобяд. Графиката от 1 април е силно "накъдрена" около обяд. Графиката от 2 април е белязана от множество добре изразени минимуми и максимуми, които говорят за много силна нестабилност на ниската йоносфера.  В края на тази нестабилна фаза  добре се откроява  пикът от SID-явлението, свързано с мощното слънчево M6.5-изригване от 17ч05мин българско време (14ч05мин по Гринвич). С изключение на това изригване през тези дни не е имало никакво значимо събитие, свързано със Слънцето  (например протонна ерупция), което би могло да бъде евентуална причина за този ход на графиката.

Засега приемаме, че  връзката между това поведение на нискочестотния радиосигнал и сеизмичната активност в Чили като вероятна хипотеза, която би могла да я обясни.  Важен въпрос, който трябва  да се зададе в случая е: Ако връзката между двете събития е наистина реална и неслучайна, то каква е физическата  причина  сеизмичната активност в района на Чили да оказва влияние върху параметрите на йоносферата на близо 10 хиляди  километра разстояние? (Напомняме, че "точката на отражение" от йоносферата  на приемания
в Стара Загора от станцията в Кътлър (щата Мейн, САЩ) радиосигнал  се намира  над източната част на Атлантическия океан, северозападно от Испания.)


Регистрираният радиосигнал на честота f=24kHz от SID - приемника
в НАОП "Ю.Гагарин"-Ст.Загора на 1 и 2
април 2014г.

------------------------------------------------------------------

17 ЯНУАРИ 2014:
НАШИЯТ SID- ПРИЕМНИК РЕГИСТРИРА РАДИАЦИОННАТА БУРЯ МЕЖДУ 8-11 ЯНУАРИ?!...

Обикновено се счита, че SID- приемниците са радиоустройства,чиято задача е да "ловят" ефектите от слънчевите рентгенови изригвания в ниската йоносфера (слоят D) на Земята. В действителност обаче те се оказват чувствителни за много повече явления, които стават на Слънцето (протонните изригвания)и в далечния космос (рентгенови избухвания на свръхнови и неутронни звезди, галактимни ядра, кратни звездни системи, съдържащи неутронни звезди и/или черни дупки, квазари и др.). Това е така, защото всички споменати явления предизвикват допълнителна йонизация в ниската юоносфера, а това влияе на измервания отразен дългоовълнов радиосигнал. Понякога SID- приемниците регистрират явления в йоосферата, които са свързани със сеизмични процеси в земната кора.

Както е известно, на 7 януари 2014г активната област AR11944 генерира изригване с голяма мощност (рентгенов клас X1.2). Това стана вечерта около 19 часа българско време. Само около час по-късно потокът на слънчевите протони с висока енергия, равна и по-голяма от 10 MeV(СЕЧ) на геостаионарна орбита нарастна около 80-100 пъти спрямо нивото, до което беше достигнал до този момент,  преминавайки от  ниво на слаба радиационна буря (бал S1) на ниво на мощна радиационна буря (бал S3). Стойността  СЕЧ потока остана около прага на мощна радиационна буря повече от едно денонощие.


Вляво: групата петна 1944 (AR11944) на 7 януари, в средата: X1.2-изригването на същата дата в 19ч българско време; вдясно СЕЧ- потокът на геостационарна орбита на 6, 7 и 8 януари

Проверката на 24-часовия запис на SID-приемника от 8 януари бе направена на следващата сутрин (9 януари). Стана ясно,че нормалният денонощен ход на отразения радиосигнал на честота 24KHz е сериозно променен. Вместо обичайната сравнително гладка "гърбица" в графиката, която се получава малко преди обяд и продължава до първите часове след залез Слънце в България, този път тя съдържаше широки леко "разрошени" максимуми. Те не са характерни за обичайните обикновено островръхи и сравнително кратки покачвания на сигнала, характерни за "класическите" SID- явления, пораждани от слънчевите изригвания. Този ход говори за мощен нестационарен процес, който по всичко изглежда е от естествен произход. Явлението от 8 януари се проследява върху цялата "гърбица" на графиката за деня. Подобна беше графиката и за следващите два дни (9 и 10 януари). Нормалната дневна "гърбица" се възстанови на 11 януари.12 СЕПТЕМВРИ 2013: СТАНОВИЩЕ НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ ЗА РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ -СТ.ЗАГОРА ОТНОСНО СТАТУТА НА НАОП "Ю.ГАГАРИН"


Становище на Константин Пенчев (сканирано копие
на
оригиналния документ) (виж)


------------------------------------------------------------------
12 АВГУСТ 2013: НА "ЛОВ" ЗА СТАРИ БУКОВИ ОБРАЗЦИ В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН

На 9 и 10 август доц.д-р Борис Комитов, който пряко отговаря за доставките на дървесни образци от Централна Северна България (СЦДП- Габрово), посети  Държавното горско стопанство "Буйновци", община Елена, област Велико Търново. Прилежащата му територия обхваща голяма част от северните склонове на Елено- Твърдишкия Балкан.
Сутринта на 10 август при прякото съдействие на зам. директорката на горското стопанство инж. Елка Котова, старши лесничей Д. Великов и на бригада работници, в район на дърводобив, на площадка за временно складиране на добита дървесина южно от село Буйновци, по посока на главното било на Стара планина беше открит дървесен образец на възраст около 160 години. Около час по- късно на по-малко от  един километър от споменатата площадка  бяха открити паднали по време на буря през 2012-та година дървета, чиято предполагаема възраст беше предварително оценена на около 200 години. Преброяването на годишните кръгове на  двете изрязани дървесни шайби даде съответно 190 +- 5 и 210 +- 5 години. По този начин Центърът за слънчев и слънчево-земен мониторинг- Ст.Загора вече разполага общо с  7 букови образци, чиято възраст е около и над 200 години.
Около обяд групата достигна до хижа "Буковец", разположена на самото главно старопланинско било. Там управителят на хижата обърна внимание на част от един дървесен ствол, отрязан преди години, който се е използвал като импровизирана маса. Оттам беше изрязана друга дървесна шайба. Оказа се, че възрастта й е около 150 години. Този образец е интересен с това, че е от самото старопланинско било, което е своеобразна граница между преходно- континеталния климат на Южна и умерено-континенталния климат на Северна България.


Из Еленския Балкан
------------------------------------------------------------------
26 ЮЛИ 2013: 200-ГОДИШНИ ДЪБОВИ ОБРАЗЦИ ОТ ЛУДОГОРИЕТО

Преди около месец в ЦССЗМ-Ст.Загора бяха получени от ловния резерват "Воден" (на около 15 км Разград) две шайби от дъб на приблизителна възраст от около 200 години. Вековни дървета в равнинните части на страната са рядкост и поради това много често са и природни забележителности.  Резерватът  "Воден" е едно от местата, които явно са  изключения. От една страна на неговата територия изглежда има доста такива дървета , а от друга страна има  и дърводобив (около 25 000 куб.м. годишно). Разчитаме, че тези две дъбови шайби ще бъдат много важен източник на информация за промените на климата и връзката "Слънце-климат" в Североизточна България през XIX век.Вляво: Дървесната проба "Воден-01"; вдясно: "Воден"-01 и 02
------------------------------------------------------------------

8 ЮЛИ 2013: ОТНОСНО ПЛАНА НА ЦССЗМ-СТ.ЗАГОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  ЗА ПЕРИОДА 2013-2014 г И СЛЕД ТОВА

Центърът за слънчев и слънчево-земен мониторинг ще форсира създаването на станция "Панагюра" в района на с. Борущица, община Мъглиж още преди месец септември 2013г. Това съобщи доц.д-р Борис Комитов по време на презентацията и съпровождащата я пресконференция на 4 юли, посветена на годишнината на Центъра.

Първият уред, който се предвижда да заработи там, е SID- монитор. С него ще се извършват наблюдения, аналогични на  провежданите в станция "НАОП -Ю.Гагарин" в града. Районът на станцията в близост до главното било на Стара планина се характеризира с отдалеченост от значителни източници на техногенен електромагнитен фон. Това е предпоставка за по-изчистени от шумове наблюдения спрямо провежданите  при градски условия. Поради сравнителната отдалеченост на наблюдателния пункт от гр.Стара Загора (около 50 км по шосе и по ж.п. линия) контролът на работата на уреда и събирането на данните от него ще се осъществява предимно дистанционно (чрез мобилeн 3G- интернет), а пряката инспекция на уреда ще се прави средно по веднъж на седмица. Подобна схема на работа е вече успешно изпробвана с контрола на работата  и събирането на данни от SID- монитора в НАОП "Ю.Гагарин". Намеренията са до  1 ноември с новия уред да започнат редовни наблюдения. Следващата стъпка към разширяване на станцията ще бъде инсталирането на Шуманов детектор- уред за измерване на свръхниски радиочестоти. Това ще стане до средата на 2014г.

В градската станция "Канала" ще бъде монтиран още един подобен уред. Има дори  вероятност  той да бъде SID - спектрограф.

Разглежда се и вариант за "програма- максимум"- уредът в станция "Панагюра" също да бъде SID- спектрограф.

Окончателното решение ще бъде взето през следващите 2-3 седмици. Тогава ще дадем и по-подробна информация за характеристиките на уредите и свързаната с тях научна програма.
------------------------------------------------------------------

6 ЮЛИ 2013: ОТНОСНО ЗАКРИВАНЕТО НА НАОП "ЮРИЙ ГАГАРИН"-СТАРА ЗАГОРА - МНЕНИЕ НА ТРИМА БИВШИ КУРСИСТИ ОТ ШКОЛАТА ПО АСТРОНОМИЯ КЪМ ОБСЕРВАТОРИЯТА


Дълбоко сме обезпокоени от решението на община Стара Загора за отнемането на самостоятелния статут на НАОП "Юрий Гагарин" като звено на извънучилищна дейност.  Включването на обсерваторията в "Център за наука, изкуство и култура" не дава никакви гаранции за съществуването й в бъдеще. Самото определение "наука, изкуство и култура" е много общо.  Формално става дума за "обединение", не за "закриване". В действителност, има много примери, когато различни организации биват закривани след като са обединени под шапката на по-голяма структура.

Отнемането на самостоятелния статут на НАОП "Юрий Гагарин" е продължение на една трайна тенденция на ограничаване на нейните дейности. То идва след намаляване на броят на часовете и силно намаляване на преподавателския състав. Тези действия не са логични тъй като първо, интерес към астрономията и точните науки продължава да има, и второ НАОП е едно от малкото останали места, където младите хора могат да се докоснат до истинска наука, да отриват, да мечтаят, да намират нови приятелства, и най-важното - ДА МИСЛЯТ!

В продължение на половин век,  в рамките на две политически системи, и при изключително ограничено финансиране в последното десетилетие, преподавателите и сътрудниците  на обсерваторията години наред успяват да привлекат млади хора и да запалят у тях траен интерес. Доказателство за това е факта че голяма част от възпитаниците на НАОП Юрий Гагарин избират астрономията или физиката за свои професии.

Подкрепяме астрономите от клуб "Гемма" в защита на  обсерваторията,  нейният самостоятелен статут, и нейното съществуване."


Бончо Бонев, курсист в НАОП-Стара Загора (1988-1991 год.), доктор по физика в Университета на Толедо с дисертация в НАСА, научен сътрудник към Космическия Център Годард. Главен изследовател на проекти одобрени от НАСА и Националната Научна Фондация на САЩ за изследвания по комети и произхода на Слънчевата система.

Калоян Пенев, курсист в НАОП-Стара Загора (1995-1999 год.), научен сътрудник към университета Принстън изучаващ планети извън Слънчевата система, Доктор по астрономия в Харвард, Бакалавърска степен - Калифорнийски технологичен институт.

Антония Митева-Куктина, курсист в НАОП -Стара Загора
(1995-1999 год.), магистърска степен и доктор по физика в Гьотингенския университет (Германия)

------------------------------------------------------------------

14 ЮНИ 2013:
НОВИ ДЪРВЕСНИ ОБРАЗЦИ ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ 

На 30 май 2013г в НАОП "Ю.Гагарин" бе доставено цялото планирано количество дървесни образци от Северозападното държавно горско стопанство-  Враца. То обхваща територията на 5 области - Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч + прилежащите към Софийска област южни склонове на Западна Стара планина. Броят на образците е голям (общо около 40) и всичките са от бук. По предварителна оценка най-старият измежду тях е на около 200  години. Той е от района на Ботевград. Същият заедно с едни друг буков образец от района на Елин Пелин  (също по предварителни данни на около 200 години) веднага бяха изпратени за механична обработка. Измерванията върху тях ше започнат около 20 юни. Дотогава ще бъдат приключени измерванията и анализът на данните от образците "Говедарци"-01 и 02 и "Згориград"-01.
По-голямата част от образците от  Северозападна България са сравнително млади - между 70-80 и 120 години и могат да послужат  предимно за уточняващи анализи.
Освен споменатият образец от района на Ботевград има още няколко, чиято възраст по предвалителна оценка е между 130 и 180-200 години. Всъщност интересните резултати за Северозападна България очакваме именно от тези дървесни проби.
Образците от Северозападна България

29 МАЙ 2013: ПЪРВИТЕ ТРИ ДЪРВЕСНИ ОБРАЗЦИ ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ СА В СТ.ЗАГОРА

Благодарение усилията на нашите колеги доц.д-р Даниела Кирилова и доц.д-р Петър Духлев от Института по астрономия с НАО "Рожен" ЦССЗМ-Стара Загора получи за анализ първите три дървесни образци от районите на Югозападното (Благоевград) и Северозападното (Враца) държавни горски предприятия.  Те вече се намират в Народната астрономиеска обсерватория "Ю.Гагарин". От Северозападна България е буковата дървесна проба "Згориград-01", изпратена от доц. Петър Духлев. Неговата възраст е около 140 години. От района на с. Говедарци, община Самоков, Софийска област доц. Даниела Кирилова изпрати две проби - "Говедарци-01" (смърч; възраст   137 +/- 2 години) и "Говедарци-02" (бук на около 130 години). Измерванията и първите анализи на данните от новополучените образци ще бъдат готови до две седмици.


Нашият пръв иглолистен образец "Говедарци-01"
Ог близък към далечен план: "Згориград-01", "Говедарци-01", "Росица-02" и  "Росица-01"

14 АПРИЛ 2013: ГОДИШНИТЕ КРЪГОВЕ НА ДЪРВЕТАТА И ВРЪЗКАТА "СЛЪНЦЕ- КЛИМАТ"

В Института по астрономия с НАО "Рожен" към БАН тече усилена дейност по изпълнение на договор с Министерството на земеделието и храните от м.ноември 2012 г. Той се отнася до реализация на научно- изследователски проект в областта на дендрохронологията. Неговата цел е изследване на закономерностите в промените на ширините на годишните кръгове на стари дървета от територията на цялата страна. Долната възрастова граница на изследваните образци ще бъде 120- 130 години, с което се отговаря на възприетия стандарт в Международната база данни за годишните кръгове на дърветата. Акцентът ще бъде върху изучаване на образци (дървесни цилиндрични срезове- шайби)  от видовете бук, бял бор и черен бор. Те ще се вземат от местата  за промишлен дърводобив основно от районите на Средна и Западна Стара планина, Средните и Западните Родопи и планините в Югозападна България.  Кратко описание  на основните  изисквания  към  събираните образци е дадено тук.
Основните научни задачи, които ще се решат с този научно- изследователски  са:
11. Изучаване на времеви закономерности в растежа на дърветата за периода 1750 -2010/12г. Изследване на трендове и цикли във временните редове на годишните кръгове на дървесните образци. Няма да бъде пропусната възможността за изследване и на още по-възрастни образци, най-вече бук от района на Средна Стара планина. В този случай долната граница за изследвания период би могла да бъде 1600/1650 година.
2. Изследване на статистически връзки между ширините на годишните кръгове на дърветата от една страна и различни индекси на слънчевата и геофизична активност и климата от друга.
3. Климатична калибровка за всеки един от дървесните образци, т.е. намиране на емпирични връзки, свързващи растежа на годишните кръгове с климатични данни (валежи и температури) за съответния район.
4. Изследване на ефектите от дълбоките (т.нар. свръхвекови) слънчеви минимуми върху климата на съответните райони и тяхното влияние  върху нарастване на дървесната горска маса. Свръхвекови слънчеви  минимуми от последните 400 години са Минимумът  на Маундер (1642 - 1715г ) и Минимумът на Далтон (1795/1798 -1834 г); Аналогично изследване на ефекти от вековия слънчевв минимум на Глайсберг- Гневишев (1898-1923 г) 
5. Получаване на информация за едромащабните вариации в режима на "слънчевото динамо", т.е. източника на магнитното поле на Слънцето и неговите промени.
6. Прогностични модели за измененията на климата и растежа на горската дървесна маса през 21-и век.

Голяма част от подготвителните  и научно-изследователски дейности  ще се реализират от Центъра за слънчев и слънчево- земен мониторинг - Ст.Загора в лицето на доц. д-р Борис Комитов (Институт по астрономия с НАО "Рожен" и ръководител на ЦССЗМ), Надя Кискинова (физик в НАОП "Ю.Гагарин"-Ст.Загора и ръководител на обсерваторията),Георги  Бяндов (
физик в НАОП "Ю.Гагарин"-Ст.Загора) и Николай Маринов от старозагорския астроклуб "Гемма". Тук ще се извърши 100% от работата, свързана с доставяне, техническа обработка, измервания и количествен анализ  на данните от образците от Централна Северна и Югоизточна България, а така също и много от подготвителните и основни дейности по образците от останалите части от страната.

Със съдействието на административното ръководство на Северно-централното държавно горско предприятие в Габрово и лично на неговия директор - инж. Иван Недков, както и на директора на Държавно горско стопанство "Росица"- инж. И.Иванова  вече имаме на разположение първите два качествени букови  образци. Представляват шайби с дебелина от около 6 см и средно тегло ~ 20кг. Приблизителната им възраст е около 220 години. Първият от тези образци ("Росица-01") вече премина през предварителната обработка. До няколко дни ще бъде извършена неговата точна календарна калибровка и ще бъдат получени временните редове на годишните кръгове по различни радиуси на дървесната шайба. Първите резултати ше бъдат публикувани в научното списание Bulgarian Astronomical Journal. Те ще бъдат докладвани и на Националната конференция по астрономия във Варна през м.май, както и на Международна научна конференция в Несебър през м. юни. Читателите на HELIOTARAXY,COM обаче ще имат привилегията да прочетат за тях още в края на м. април.

ИСТОРИЯТА НА "РОСИЦА-01" В СНИМКИ
Административната сграда на ДГС "Росица" в Севлиевския Балкан
Шайбата беше изрязана от мястото, обозначено със стрелка

"Росица"-01 и 02 в багажника на автомобила. За нещастие при пренасянето "Росица-01" се разпадна на три части; за щастие - без допълнителни отломкиС възстановяване цялостта на "Росица-01" (с показаните видии + лепило Ц-200)се зае г-н Николай Маринов."Росица-01" е отново цяла шайба. Повърхностите обаче още не са обработени
След обработката на повърхностите годишните кръгове вече личат с достатъчно добър контрастДървесната шайба вече е готова за календарна калибровка и измервания
6 АПРИЛ 2013: ПОДОБРЕНА Е ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ПРИЕМНИКА "MARC"

Чувствителността на приемника "MARC" беше подобрена през последните дни и нивото на приемания сигнал на честота 71 MHZ  съществено се вдигна. Първият резултат от това беше много качественият запис на изхвърлянето на коронална маса, съпътстващо M- изригването на 5 април 2013г. Както се вижда от приложената графика има и ефект на честота 29.9 MHZ, регистриран  от приемника П-22. Той обаче е много по-слаб.


Изхвърляне на коронална маса (CME- явление), съпътстващо
М- изригване на 5 април 2013 г, регистрирано от приемника
"MARC"
10 ДЕКЕМВРИ 2012: АНТЕНИТЕ НА ПРИЕМНИЦИТЕ "MARC" И "П-22" СА ПРЕМЕСТЕНИ. КАЧЕСТВОТО НА СИГНАЛА Е ПОДОБРЕНО

На 4 декември антените на приемниците
"MARC" и  "П-22" на станция "Канала" бяха преместени на нови места. Това се наложи във връзка с констатирани недостатъци, свързани със смущения от разположени в близост наскоро монтирани антени на интернет- оператори. Проблемите възникват по време и непосредствено след дъжд. При новото разположение разстоянието между антените и приемниците е скъсено средно 4-5 пъти.


26 АВГУСТ 2012: РАДИОПРИЕМНИКЪТ "MARC" ВЕЧЕ Е УРЕД ЗА ПОСТОЯННО ПОЛЗВАНЕ В ЦССЗМ

Японският радиоприемник, модел  "MARC" беше използван за пробни наблюдения на Слънцето на честота 71 MHZ в станция "Канала" от началото на август. Неговите данни се записваха паралелно  с тези от П-22 на един и същи компютър с помощта на програмата SkyPipe II. След повече от три  седмици наблюдения бе преценено, че приемникът  е чувствителен към активните явления на Слънцето, а получените данни са достатъчно качествени. Ето защо от 26 август 2012 година той ще бъде  постоянно включен към наблюдателния комплекс на ЦССЗМ-Ст.Загора.6 АВГУСТ 2012:ПРОБНИ НАБЛЮДЕНИЯ НА ЧЕСТОТА 71 MHZ В СТАНЦИЯ "КАНАЛА"

От 31 юли 2012 година антената на приемника П-22 е преместена на покрива на сградата, в която е разположена станция "Канала". От 1 август там се провеждат пробни наблюдения и с нов приемник, който работи на честота 71MHZ. Резултатите от тези наблюдения могат да се видят в секцията "Данни" след 1 август 2012 г в комбинирана графика (синя линия)заедно с тези на честота 29.9 мегахерца(червената линия).


30 ЮЛИ 2012: ГЕОРГИ СЛАВОВ Е НОВИЯТ ЧЛЕН НА ЕКИПА НА ЦЕНТЪРА ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ

От днес, 30 юли 2012 г ЦССЗМ-Ст.Загора има нов човек в екипа. Той е Георги Славов,ученик в Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Лубор Байер"- Ст.Загора, любител астроном и кръжочник  към  НАОП "Ю.Гагарин". Това решение беше взето в предвид на активното участие и ценно съдействие на Г. Славов в провеждането на наблюденията със  Станфордския SID монитор.
18 ЮЛИ 2012: АНТЕНАТА НА SID- МОНИТОРА Е ВЕЧЕ МОНТИРАНА НА НОВОТО Й ПОСТОЯННО МЯСТО НА АСТРОНОМИЧЕСКАТА ПЛОЩАДКА НА НАОП "Ю. ГАГАРИН"
(снимки: Николай Маринов)

 18 ЮЛИ 2012: ПОПЪЛВАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ ОТ НАБЛЮДЕНИЯТА С УРЕДИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ Е В ПЪЛЕН ХОД

Една от дейностите, свързани с работата на ЦССЗМ-Ст.Загора и изграждането на този сайт, е свързана с организирането на база данни от наблюденията с приемника П-22 и  Станфордския  SID - монитор.
Редовните наблюдения с П-22 започнаха от 15 февруари 2011 година и до момента "покриват" над 400 дни. 25 от тях са вече включени в базата данни към този сайт. Работата, свързана с останалите продължава.
Качествените наблюдения със SID- монитора започнаха на 20 март 2012 г. Около 100 от тях вече са качени на сайта в графичен вид и са достъпни в Интернет. Във връзка с това екипът на ЦССЗМ изказва своята благодарност на Георги Славов - ученик от 11 клас в Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Лубор Байер"-Ст.Загора  и кръжочник към НАОП "Ю.Гагарин" за оказаната ценна техническа помощ.
Качените графики могат да бъдат разглеждани и теглени от секцията "Данни".


13 ЮЛИ 2012: ПРЕМЕСТВАНЕТО НА АНТЕНАТА НА SID- МОНИТОРА РЯЗКО ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА РЕГИСТРАЦИЯ

Близо едноседмичната работа на SID-монитора след преместването на неговата антена на площадката за астрономически наблюдения показа сериозно подобряване на качеството на получавания сигнал. До края на месец юли антената ще бъде трайно установена там върху стабилна метална мачта.7 ЮЛИ 2012: АНТЕНАТА НА SID-MOНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" Е МОНТИРАНА НА ПЛОЩАДКАТА ЗА АСТРОНОМИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ


На 6 юли 2012 г антената на SID- приемника в НАОП "Ю.Гагарин" беше преместена от помещението, в което се намираше до момента, на площадката за астрономически наблюдения на обсерваторията. Това е експеримент, чиято цел е да се провери доколко това би довело до намаляване на паразитните шумове и подобряване на качеството на наблюденията. В случай на положителен резултат антената ще остане за постоянно на астрономическата площадка.


Снимки: Николай Маринов


© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г