9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 21 ЮНИ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 53 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 82 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 240 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 18 - 25 юни 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 18 юни - 14 юли 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/06/22)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/06/22)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/06/22)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  15%
         буря (Kp => 05% :   01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
"24-ЯТ ЦИКЪЛ И ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ" (видео-презентация, автор Б.Комитов; кратка анотация е дадена в секцията НОВИНИ) част 1 част 2  част 3

22 юни 2018г/12ч15мин:Днес и утре - спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Имаше десетина суб-изригвания от мощностния клас B, чийто източник беше активната област 2715. Базисното (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A8.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2714 и 2715). Те са от магнитен клас "бета". Площта на групата петна 2715 достигна вчера  ~ 160 милионни части от слънчевия диск, но след това нарастването й изглежда спря и в момента дори има признаци за отслабване. В същото време областта 2715 остава потенциален източник на слаби изригвания от клас C, като има макар и много ниска вероятност за изригване от средния клас M. Няма потенциални източници за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 22 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 53 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 46 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е около 26 -28 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 81.

Днес, утре  и на 24 юни слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M е 5% за днес и около и пос 1% за утре и за 24 юни. Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (22, 23 и 24 юни). Има умерена вероятност за изригвания от слабия мощностен клас C в областта 2715.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа 
скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в спокойния  диапазон 350-400 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е  приблизително 355 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в тесен диапазон между -3nT и +2nT. В момента Bz e приблизително равна на -1nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ше бъде в спокойния диапазон около и под 400 км/с. На 24 юни се очаква нашата планета да попадне под влияние на приекваториалната периферия
на северната слънчева полярна коронална дупка и скоростта на слънчевия вятър временно ще нарастне. Ето защо днес и утре геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна. На 24 юни ще има условия за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и ва 24 юни 
геомагнитната обстановка ще е  предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 24 юни тя е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и за утре е около и под 1%, а за 24 юли е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-21/13ч30мин (UT = 10h30min)


21юни 2018г/13ч45мин: Слабо изригване(~ C2.2)в активната област AR12715 (2715)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Късно през нощта в 04ч10мин българско време е регистрирано слабо импулсно изригване (~C2.2) в областта 2715. Освен него в активните области 2714 и 2715 имаше още 7-8 суб-изригвания от мощностния клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е между A8 и B1.0.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.


Слънчевата активна област AR12715 (2715) в бяла
светлина (21 юни 2018г; SDO/AIA)


На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Те са в северното полукълбо. Техните номера са съответно 2713 (близо до западния край на слънчевия диск), 2714 и 2715. Всички те са от магнитен клас "бета". Потенциалните източници за изригвания от слабия мощностен клас C са активните области 2714 и 2715, като по-вероятен такъв е втората. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 54 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 52 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е около 38-40 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Днес, утре  и на 23 юни слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 юни). Има умерена вероятност за изригвания от слабия мощностен клас C, като най-сериозният потенциален източник за това е областта 2715.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 юни ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа 
скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 420-470 км/с. В момента тя е  приблизително 425 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в тесен диапазон между -1nT и +2nT. В момента Bz e приблизително равна на +1.5nT.

Днес, утре и на 23 юни скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ше бъде в спокойния диапазон около и под 400 км/с.   Ето защо през трите дни геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.
В същото време обаче не е съвсем изключено обстановката да бъде под епизодичните влияния на структури, намиращи се в приекваториалната периферия на северната слънчева полярна коронална дупка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и ва 23 юни 
геомагнитната обстановка ще е  предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) за днес е 15%, а за утре и за 23 юни е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес,за утре и за 23 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-21/13ч45мин (UT = 10h45min)


20 юни 2018г/11ч15мин: Три групи петна на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Рано тази сутрин са регистрирани две суб-изригвания с мощностни показатели съответно ~B1.5 и ~B3.0. Появата на новата бързо нарастваща  активна област 2715 доведе до ново нарастване на средното ниво на слънчевия рентгенов поток, което през последните часове е между A7 и B1.0.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Те са в северното полукълбо. Освен двете групи 2713 и 2714 се появи и още една, която вече получи официален номер 2715 (AR12715). Същата много бързо нарастна през последните часове. И трите области се разполагат в тясна приекваториална зона между +5 и +8 градуса хелиографска ширина. Всички те са от магнитен клас "бета". Старата област 2712 вече се вижда на източния край на слънчевия диск, но вече няма петна и е само факелно поле. Областта 2715 се счита за по-значим потенциален източник за изригвания от слабия мощностен клас C. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 41 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 56 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 35 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Днес, утре  и на 22 юни слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 юни). Има умерена вероятност за изригвания от слабия мощностен клас C, като най-сериозният потенциален източник за това е областта 2715. Има смисъл същата да бъде обект на специален мониторинг през следващите дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 юни ще е между 75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа 
скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 440-550 км/с с тенденция към спадане . В момента тя е  приблизително 490 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в тесен диапазон между -2nT и +2nT. В момента Bz e приблизително равна на -1.5nT.

Днес, утре и на 22 юни скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята постепенно ще спада, слизайки на 22 юни в спокойния диапазон около и под 400 км/с.   Във връзка с тези обстоятелства се приема, че днес и в по-малка стерен утре  ще има условия за местни геомагнитни смущения над някои райони на Земята, а на 22 юни геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.
В същото време обаче не е съвсем изключено обстановката да бъде повлияна от структури, намиращи се в приекваториалната периферия на северната слънчева полярна коронална дупка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена.
Местни геомагнитни  бури с малка или средна мощност (K=5 или 6) имаше над някои райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре
геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а на 22 юни - предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) за днес e 20%, за утре е 15%, а за 22 юни е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е 5% за днес,а за утре и за 22 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-20/12ч00мин (UT = 09h00min)


19 юни 2018г/12ч00мин: Слаба активизация на Слънцето. Днес има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Регистрирани са две суб-изригвания с мощностни показатели съответно ~B1.5 и ~B2.0. В резултат от приближаването на старата  активна област 2712 до източния край на слънчевия диск базисното (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове нарастна значително и в момента е около B1.0-B1.1.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Те са в северното полукълбо. Едната е  2713, а другата е регистрираната вчера група петна 2714. Тя се вижда север- северозападно от 2713. През последното денонощие същата нарастна значително по площ, но както и 2713 е слабо активна. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 19 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 28 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 34 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Днес, утре  и на 21 юни слънчевата активност ще бъде между  много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (19, 20 и 21 юни). Има малка вероятност за изригвания от слабия мощностен клас C. По наше мнение е много малко вероятно изгряващата на източния край на слънчевия диск стара активна област 2712 да повиши съществено вероятността за изригвания. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 юни ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  под влияние на
на слънчевата коронална дупка CH02 скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 450-530 км/с. В момента тя е  приблизително 455 км/с. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -10nT и +6nT. В момента Bz e приблизително равна на -3nT.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята все още ще бъдат повлияни от периферните райони на северната слънчева полярна коронална дупка (каквато е и короналната дупка CH02). На 21 юни това влияние практически ще затихне. Ето защо за днес се допуска възможността за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Утре ще има условия за местни геомагнитни смущения над някои райони на Земята, а на 21 юни геомагнитната обстановка ще е практически спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна.
Планетарно  геомагнитно смущение (Kp=4) имаше вчера между 12ч и 15ч българско време.  Местни геомагнитни  бури с малка или средна мощност (K=5 или 6) имаше над някои райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре
геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 21 юни - предимно спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) за днес e 30%, за утре е 20%, а за 21 юни е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е 10% за днес, 5% - за утре и около и под 1% за 21 юни.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-19/12ч00мин (UT = 09h00min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/06/21
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2713 N05W52 288 70 8 DSO 8 B
2714 N08W80 316 10 5 BXO 2 B
2715 N08E06 230 160 6 DAO 13 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2018/06/22* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2713 10 1 1 1
2714 5 1 1 1
2715 20 5 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018