9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 10 АПРИЛ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 78 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (05 - 13 април 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (05 април - 01 май 2021г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/04/11)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
    
 МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА  СПОКОЙНА

ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ  (2021/04/11)
Международно число на слънчевите петна  (SN)
000
Слънчев радиопоток  f=2800MHz(10^-22[W*m^-2])(индекс F10.7)
078

Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/04/11)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/04/11)
планетарно смущение  (Kp=4) :  25%
     планетарна буря (Kp => 5 ):   10%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие     
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D
11 април 2021г: Размитата коронална дупка в центъра на слънчевия диск се разпадна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток  слабо нарастна спрямо вчера и в момента е ~ A2.7 (по данни от спътника GOES-16). Бавно движещо се  изхвърляне на  коронална маса (CME) е регистрирано вчера сутринта от коронографа COR2 на борда на междупланетната сонда STEREO-A.  Движението на  плазмения облак  в момента се  изследва.

Размитата коронална дупка в центъра на слънчевия диск, за която се очакваше, че заемайки геоефективна позиция ще предизвика слаба геомагнитна активност, почти се разпадна през изминалото денонощие.

На  слънчевия диск се появи малка група слънчеви петна. Тя е в южното полукълбо и до този момент все още няма официален номер.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 11 април 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 14 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес,  утре и на 13 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 април  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от спътника ACE през последните  24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 340-370 км/с. В момента  е  около 370 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4 и +4nT. В момента тя е около  +2nT.

Днес  параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. Все още обаче днес са възможни слаби смущения на ММП и поради това може да има местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Не са изключени и епизоди с планетарни смущения (Kp=4). Геомагнитната обстановка ще е спокойна утре и на 13 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  днес
ще е между спокойна и смутена, а утре и на 13 април тя ще  ще бъде предимно  спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 25% за днес и по 10% на ден утре и за 13 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 5% за днес и около и под   1% за  утре и за 13 април.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-11/15ч30мин (UT = 12h30min


10 април 2021г/15ч45мин: Космическото време днес е спокойно. Слаба геомагнитна активност е възможна през нощта и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток  през последните часове е ~ A1.1 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани   изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 10 април 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес,  утре и на 12 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 април  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от спътника ACE през последните  24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 320-420 км/с с тенденция към спадане. В момента  е  около 400 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4 и +2nT. В момента тя е около  -4nT.

Днес  параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. През нощта и утре се очаква  активизиране под влияние на "размита" слънчева коронална дупка  с отрицателна полярност. Ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Не са изключени и епизоди с планетарни смущения (Kp=4). Обстановката ще се успокои на 12 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  днес
и утре ще е между спокойна и смутена или между спокойна и активна, а на 12 април тя ще  ще бъде предимно  спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 25% на ден за днес утре и 10% за 12 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) 10% за днес, 5% за утре и около и под   1% за 12 април.

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-10/15ч30мин (UT = 12h30min


09 април 2021г/14ч15мин: Почти спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток  през последните часове е ~ A1.3 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани   изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 09 април 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес,  утре и на 11 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 април  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните  24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 390-460 км/с с тенденция към спадане. В момента  е  около 400 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4 и +3nT. В момента тя е около  +2nT.

Днес  параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. Утре се очаква ново активизиране под влияние на "размита" слънчева коронална дупка  с отрицателна полярност. Ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Не са изключени и епизоди с планетарни смущения (Kp=4). Такава обстановка се очаква и на 11 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  днес 
ще бъде предимно  спокойна, а утре и на 11 април тя ще е между спокойна и смутена и/или активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 10% за днес и по 25% на ден за утре и за 11 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е около и под   1% за днес, 10% за утре и 5% за 10 април.

В рамките на 3-дневната прогноза (09 - 11 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-09/14ч15мин (UT = 11h15min


08 април 2021г/14ч30мин: Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток  през последните часове е ~ A1.3 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани   изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 08 април 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес,  утре и на 10 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 април  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с положителна магнитна полярност и в геоефективна позиция през последните  24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  нарастна от около 450 км/с вчера рано следобяд до 520-530 км/с снощи около 21ч българско време. След това тя започна да спада и в момента  е отново около 450 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) вчера следобяд премина в областта на отрицателните стойности за около три часа и към 17 часа достигна стойност от -10 до -11nT. След това бързо промени знака и около 19ч българско време достигна +10nT. След 22ч колебанията на Bz яха слаби и постепенно стихнаха съвсем около средна стойност 0nT.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. Поради това не се очаква значителна геомагнитна активност. Ще има условия обаче за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 10 април се очаква ново активизиране под влияние на "размита" слънчева коронална дупка  с отрицателна полярност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира. Епизод с планетарна геомагнитна буря(Kp=5;G1) (***!!!***) беше регистриран  вчера между 18ч и 21ч българско време, а в продължение на 6 часа преди това имаше планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Над България  имаше епизоди със смутена обстановка (K=4) вчера между 12ч и 15ч и след това между 21ч и 24ч, а местна слаба буря (Kp=5)- между 15ч и 21ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  днес и
утре ще бъде предимно между спокойна и смутена, но днес е възможен и епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Между спокойна и активна се очаква геомагнитната обстановка да бъде на 10 април. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 35% за днес, 20% а утре и 30% за 10 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е  15% за днес, 5% за утре и 10% за 10 април.

В рамките на 3-дневната прогноза (08 - 10 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-08/14ч30мин (UT = 11h30min)


06 април 2021г/15ч00мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток  през последните часове е под A1.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани   изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда само единичното петно 2813. То се намира в северното полукълбо. Неговата област е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 06 април 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 7 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес,  утре и на 08 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 08 април  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните  24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 300 до 350 км/с. В момента тя е около 310 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT и +6nT. В момента тя е около -1nT.

Днес, утре и на 08 април параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята  ще бъдат предимно в спокойните си диапазони, но  е възможно и епизодично преминаване в смутени нива. Поради това не се очаква значителна геомагнитна активност. Ще има условия обаче за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Геомагнитната обстановка над България  беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  днес, 
утре и на 08 април  ще бъде спокойна или между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 25% на ден за днес и утре и 15% за 08 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е  по 5% на ден за днес, утре и за 08 април.

В рамките на 3-дневната прогноза (06 - 08 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-06/15ч00мин (UT = 12h00min)


05 април 2021г/20ч15мин: Леко смутена хелио-геофизична обстановка
(кратък бюлетин)

На слънчевия диск се вижда единичното петно 2813.  Неговата област е  еруптивно спокойна.
  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A1.0. Не са наблюдавани   изхвърляния на  коронална маса (CME)  по посока на Земята.

Геомагнитната обстановка днес беше леко смутена. Имаше местни геомагнитни смущения над отделни райони (K=4)на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Слънчевата активност утре и на 07 април остава много ниска.


Слънчевият диск на 05 април 2021г (SDO/HMI)

Под влияние на слънчева коронална дупка с положителна полярност утре и на 07 април се запазват условията за местни геомагнитни смущения (K=4).

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-05/23ч00мин (UT = 20h00min)


03 април 2021г/22ч00мин: Слънчевият диск е "чист". Местни геомагнитни смущения (кратък бюлетин)

На слънчевия диск не се виждат петна. Слънчевият рентгенов поток е около нивото A1.3-A1.4. Скоростта на слънчевия вятър е в диапазона 350-400 км/с. Среднопланетарната геомагнитна обстановка е между спокойна и леко смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) са регистрирани над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка през последните 24 часа е споокйна.

Почти спокойна хелиогеофизична обстановка ще се запази утре и на 05 април. Възможни са  местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята поради слабо влияние от малка слънчева коронана дупка в северното полукълбо на Слънцето с положителна магнитна поляронст.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-03/22ч00мин (UT = 19h00min)


02 април 2021г/18ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток  през последните часове е около A2.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани   изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 02 април 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес,  утре и на 04 април ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 04 април  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните  24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  нарастна от 370 до 400 км/с. В момента тя е около 400 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +5nT. В момента тя е около -7nT.

Днес, утре и на 04 април параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята  ще бъдат предимно в спокойните си диапазони, но са възможни слаби смущения в последните. Поради това не се очаква значителна геомагнитна активност. Не са  изключени местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  днес, 
утре и на 02 април  ще бъде спокойна или между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е10% за днес и  по 20% на ден за утре и за 04 април. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% за днес и по 5% на ден за утре и за 04 април.

В рамките на 3-дневната прогноза (02 - 04 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-04-02/18ч30мин (UT = 15h30min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

сдLASCO_3C и   


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2021/04/10
 
Област Хелиографски Клас LL Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/04/10

Област Хелиографски
координати 


КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2021/04/11* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника ACE
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021 г