с подкрепата наЗа нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-днес   Помощна информация 
Aрхив -КВ 

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
(2022/01/03 - 2022/01/10)
Волфовото число за интервала 27 декември 2021г - 02 януари 2022г е W=41+23/-26; по новата система е Wn = 68+39/-43
През седмицата  еруптивната слънчева активност  ще бъде  между много ниска и нискаВероятността за изригвания със средна мощност (клас M ), за големи  изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции  е  много ниска.

Петнообразувателната активност през седмицата ще бъде между много ниска и ниска. Прогнозираните стойности на   Волфовото число са  в границите от 10 до 50. Стойностите на новото Международно число на слънчевите петна са около 1.5 пъти по-високи. Съответният американски петнообразувателен индекс  (Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно число на слънчевите петна.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 мегаелектронволта (СЕЧ)) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.  

Потокът на слънчевите електрони с  енергия около или по-голяма от 2 мегаелектронволта ще бъде нисък през втората полвина на седмицата и завишен в началото й.

Геомагнитната обстановка на средни ширини
се очаква да  бъде между спокойна и активна в началото на седмицата, когато ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Тя между спокойна и смутена в средата и края на седмицата.

 След 02 януари Земята е в сектор на междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "+".
..............................................................

КРАТКА 27-ДНЕВНА ПРОГНОЗА (03-29 януари 2022г)

До 15 януари слънчевата активност ще бъде  предимно  между много ниска и ниска през разглеждания период
. Тя ще бъде (най-вероятно) между ниска и умерена в интервала 16-29 януари във връзка с появата върху видимия слънчев диск на старите активни области 2916 и 2918. Ето защо след 16 януари са възможни изригвания със средна мощност (клас M), както и свързани с тях слаби и/или средни радиосмущения (R1-R2) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

Епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4; G0) или слаби геомагнитни бури (Kp=5;G1) свързани със слънчеви коронални дупки (CH HSS- ефект) са възможни около 03 януари и 16 януари. Геомагнитната  обстановка ще бъде предимно между спокойна и смутена през останалите дни.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора  
2022-01-23/18ч00мин (UT:16h00min)

ИЗТОЧНИЦИ

Институт за земен магнетизъм и разпространение на радиовълните към Руската академия на науките (ИЗМИРАН ,гр. Троицк, Московска област)

Център за прогнози на космическото време  към Националната агенция за океаните и атмосферата на САЩ (гр.Боулдър, Колорадо)


към страница "Космическото време днес"
към главната страница

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г