с подкрепата на 
За нас  КВ днес  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия 

 
КВ-Седмична прогноза   Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"
СЛЪНЧЕВИЯТ ЦИКЪЛ
(развитие на текущия цикъл на Швабе-Волф
под цюрихски номер 24 (SC24))
(помощната информация към тази страница е тук)

ЦЮРИХСКИЯТ 24-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ (юни 2014 г)
(източник: Център за прогнозиране на космическото време-гр. Боулдър, Колорадо, САЩ)Зелена начупена линия с точки - наблюдавани средномесечни
стойности на Международното (Волфово) число 'Ri' от януари
2000 г до  юни 2014 г; жълта линия - изгладени 13-месечни стойности  на 'Ri'; синя линия - изгладена прогноза за SC24 от
8 май 2008г. Според изгладените данни (жълтата линия) главният
("първичен")максимум на настоящия 24-ти слънчев цикъл (SC24)е бил през м.януари 2012г със стойност Ri(max)= 68. Абсолютният "първичен" месечен пик на индекса 'Ri' (96) е бил  два месеца по-рано - през ноември 2011г.
Между м. октомври 2013г и м.март 2014 година слънчевият петнообразувателен цикъл е преминал през своя "вторичен" максимум. Съответната най-висока месечна стойност на петнообразувателният индекс "Ri" е била през м. февруари 2014г (Ri=102). Последната определена стойност на индекса Ri за месец юни е (Ri=71).

2. Радиоиндексът F10.7


Начупена линия с точки - наблюдавани средномесечни стойности
на радиоиндекса 'F10.7' от януари 2000 г до  юни 2014 г;
плавна линия отляво - изгладени 13-месечни стойности  на
'F10.7'; плавна линия отдясно- изгладена прогноза, аналогична
на тази за 'Ri'.


3. Геомагнитният Ap-индекс

Зелена начупена линия с точки - наблюдавани средномесечни
стойности на геомагнитният индекс 'Ap' от януари  2000 г
до  юни 2014 г; жълта линия - изгладени 13-месечни
стойности  на 'Ap'.


ЦЮРИХСКИЯТ 24-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ (март 2014 г)
(източник: д-р Дейвид Хатауей: НАСА- космически център "Маршал",гр. Хънтсвил, Алабама)Според  графиката на д-р Дейвид Хатауей изгладеният максимум  на
индекса 'Ri' в  SC 24   е в последното тримесечие (октомври-декември) на 2013 г, а  неговата  изгладена  стойност е около 70
.24-ЯТ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ И ДЪЛГОСРОЧНАТА ДИНАМИКА НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ


А. СЛЪНЧЕВИ ПЕТНА

Международно число на слънчевите петна' Ri'. Активни центрове

 
      
 Вляво: Средномесечните стойности на петнообразувателния индекс 'Ri'(сивата начупена линия)за слънчевите цикли с цюрифски номера 23 и 24 (SC23 и SC24). Изгладените  13-месечни стойности на същите са показани с червената линия. В средата: Изгладените 13-месечни стойности на петнообразувателния индекс 'Ri', отчетени спрямо условния момент  на неговото начало (нулевият месец). Това начало за SC24 (зелената линия) е месец декември 2008 г. Вдясно "бътерфлай -диаграми" ("пеперуди" на Маундер) на групите слънчеви петна за SC21-24. Всяка една от точките в тъмен цвят представя наблюдаваните групи петна в зависимост от момента на тяхното възникване (хоризонталната ос) и хелиографската им ширина (по вертикалната ос).                    

  http://sidc.oma.be/index.php3

http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml

Площи на слънчевите петна - месечни стойности

    Средномесечни стойности на площите слънчеви петна (в милионни части от видимия слънчев диск) за слънчевите цикли с номера от 12 до 24. Знакът на разликата между площите на петната в северното и южното полукълбо е показана със съответния цвят. Преобладаването на петната в южното полукълбо (южна асиметрия) е обозввачено в червен цвят, а северната асиметрия е в син цвят. Дебелината на линията обозначава абсолютната стойност на разликата.

http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml


Б. СЛЪНЧЕВИ ИЗРИГВАНИЯ

    
    

  Вляво: Общ брой на слънчевите изригвания от класовете С, М и Х за цюрихските цикли с номера от 21 до 24 (SC21-24). Приносите на отделните класове са показани в различен цвят (С- жълт;М- светлокафяв; Х- тъмнокафяв); в средата: "бътерфлай- диаграми" на слънчевите изригвания за същия период от време; вдясно: общият брой мощни слънчеви изригвания (клас М5 или по-висок) за същите слънчеви цикли за първите 3 години след тяхното начало.

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SOLAR_FLARES/FLARES_XRAY/

 В.ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ (TSI-ИНДЕКС)

   
Изгладени стойности на индекса TSI (общата слънчева радиация)за слънчевите цикли 21-24 (до м.март 2012г). Картината е композитна- съставена по данни от измервания от различни спътници в периода 1978- 2012 г. Представената графика за SC21 преди м. ноември 1978 година е екстраполация- Тя показва най-вероятния ход на TSI за периода 1976-1978 г, но не отразява реални измервания.

http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant

 Г. ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ

     
 

Изгладени 13-месечни стойности на общата площ слънчеви петна (зелената линия) и геомагнитния Ap- индекс за слънчевите цикли с номера от 17 до 24

 
 Д. ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ (ГКЛ;по данни от Московския неутронен монитор, ИЗМИРАН, Троицк)Изгладени годишни стойности  на потока ГКЛ за SC19-24

http://cr0.izmiran.rssi.ru/mosc/main.htm

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ