с подкрепата на  За нас  КВ днес  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия 

 
КВ-Седмична прогноза   Помощна информация   Aрхив -КВ   
СЛЪНЧЕВИЯТ ЦИКЪЛ
(развитие на текущия цикъл на Швабе-Волф
под цюрихски номер 24 (SC24) и прогнози за SC25)
(помощната информация към тази страница е тук)

Развитие на цюрихския 25-ти слънчев цикъл (SC25): Текуща динамика и прогноза (02 юни 2020г)Изгладени 13-месечни стойности на Международното число на слънчевите числа SN( новата версия; горната графика) и слънчевия радиоиндекс F10.7 (долната графика) . Синята линия представя реалните стойности, а червената линия е прогнозата. Напомняме, че за да се преобразуват стойностите на новия индекс SN в старата, класическа версия на Международното Волфово число (Ri) те трябва да бъдат умножени с коефициент 0.67.

------------------------------------------
Предварителна прогноза за  25-ти цюрихски  слънчев цикъл (SC25) от 09 декември 2019г

На горната графика са показани приблизителните очаквани параметри на следващия петнообразувателен цикъл на Швабе-Волф с номер 25 в Цюрихския ред  (SC25)  съгласно уточнената прогноза (версия 2) на Националната агенция за океаните и атмосферата (NOAA) и Националната агенция аеронавтика и космически изследвания (((NASA) на САЩ, публикувана на 09 декември 2019г. С оранжевата линия са показани изгладените  13- месечни стойности на новия Международен петнообразувателен индекс  SN, въведен от Центъра за анализи на слънчеви данни (SIDC) от 01 юли 2015г. Напомняме, че стойностите на слънчевата петнообразуватена активност, определени по този индекс са средно около 1.5 пъти по-високи от тези на старото  (класическо) Международното Волфово число (Ri).

Според уточнената прогноза минимумът между SC24 и SC25 ще бъде достигнат  през месец април 2020г, а грешката е +/-6 месеца. Новият слънчев цикъл SC25 ще достигне околомаксимумната си фаза през м. юли 2025г с грешка +/- 8 месеца. Околомаксимумната изгладена стойност на SN за слънчев цикъл 25 (SC25) e 115 +/-10, което съответства на околомаксимумна стойност на "класическото" Волфово число Ri=77 +/-7. Следователно, според тази предварителна прогноза SC25 се очертава да бъде слаб по мощност и твърде близък до вече приключващия SC24.


ЦЮРИХСКИЯТ 24-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ (ноември 2019 г)
(източник: Център за прогнозиране на космическото време-гр. Боулдър, Колорадо, САЩ)Начупена линия с точки - наблюдавани средномесечни
стойности на Международното (Волфово) число 'Ri' от януари
2008 г до  ноември 2019 г; жълта линия - изгладени 13-месечни стойности  на 'Ri'; синя линия - изгладена прогноза за SC24 от
8 май 2008г. Според изгладените данни (жълтата линия)
"първиченият" максимум на настоящия 24-ти слънчев цикъл (SC24)е бил през м.януари 2012г със стойност Ri= 68, а главният максимум - през февруари 2014г със стойност  Ri= 81. Абсолютният "първичен" месечен пик на индекса 'Ri' (96) е бил   през ноември 2011г, а вторичният  (главен пик)  - през  месец февруари 2014г (Ri_max = 102).

2. Радиоиндексът F10.7


Начупена линия с точки - наблюдавани средномесечни стойности
на радиоиндекса 'F10.7' от януари 2008 г до  ноември 2019 г;
плавна линия отляво - изгладени 13-месечни стойности  на
'F10.7'; плавна линия отдясно- изгладена прогноза, аналогична
на тази за 'Ri'.


3. Геомагнитният Ap-индекс

 
Начупена линия с точки - наблюдавани средномесечни
стойности на геомагнитният индекс 'Ap' от януари  2008 г
до  ноември 2019 г; плавна линия - изгладени 13-месечни
стойности  на 'Ap'.


ЦЮРИХСКИТЕ 22, 23 И 24-ТИ СЛЪНЧЕВИ ЦИКЛИ (март 2014 г)
(източник: д-р Дейвид Хатауей: НАСА- космически център "Маршал",гр. Хънтсвил, Алабама)Според  графиката на д-р Дейвид Хатауей изгладеният максимум  на
индекса 'Ri' в  SC 24   е в последното тримесечие (октомври-декември) на 2013 г, а  неговата  изгладена  стойност е около 70
.24-ЯТ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ И ДЪЛГОСРОЧНАТА ДИНАМИКА НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ (по данни до март 2014г)


А. СЛЪНЧЕВИ ПЕТНА

Международно число на слънчевите петна' Ri'. Активни центрове

 
      
 Вляво: Средномесечните стойности на петнообразувателния индекс 'Ri'(сивата начупена линия)за слънчевите цикли с цюрифски номера 23 и 24 (SC23 и SC24). Изгладените  13-месечни стойности на същите са показани с червената линия. В средата: Изгладените 13-месечни стойности на петнообразувателния индекс 'Ri', отчетени спрямо условния момент  на неговото начало (нулевият месец). Това начало за SC24 (зелената линия) е месец декември 2008 г. Вдясно "бътерфлай -диаграми" ("пеперуди" на Маундер) на групите слънчеви петна за SC21-24. Всяка една от точките в тъмен цвят представя наблюдаваните групи петна в зависимост от момента на тяхното възникване (хоризонталната ос) и хелиографската им ширина (по вертикалната ос).                    

  http://sidc.oma.be/index.php3

http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml

Площи на слънчевите петна - месечни стойности

    Средномесечни стойности на площите слънчеви петна (в милионни части от видимия слънчев диск) за слънчевите цикли с номера от 12 до 24. Знакът на разликата между площите на петната в северното и южното полукълбо е показана със съответния цвят. Преобладаването на петната в южното полукълбо (южна асиметрия) е обозввачено в червен цвят, а северната асиметрия е в син цвят. Дебелината на линията обозначава абсолютната стойност на разликата.

http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml


Б. СЛЪНЧЕВИ ИЗРИГВАНИЯ

    
    

  Вляво: Общ брой на слънчевите изригвания от класовете С, М и Х за цюрихските цикли с номера от 21 до 24 (SC21-24). Приносите на отделните класове са показани в различен цвят (С- жълт;М- светлокафяв; Х- тъмнокафяв); в средата: "бътерфлай- диаграми" на слънчевите изригвания за същия период от време; вдясно: общият брой мощни слънчеви изригвания (клас М5 или по-висок) за същите слънчеви цикли за първите 3 години след тяхното начало.

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SOLAR_FLARES/FLARES_XRAY/

 В.ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ (TSI-ИНДЕКС)

   
Изгладени стойности на индекса TSI (общата слънчева радиация)за слънчевите цикли 21-24 (до м.март 2012г). Картината е композитна- съставена по данни от измервания от различни спътници в периода 1978- 2012 г. Представената графика за SC21 преди м. ноември 1978 година е екстраполация- Тя показва най-вероятния ход на TSI за периода 1976-1978 г, но не отразява реални измервания.

http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant

 Г. ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ

     
 

Изгладени 13-месечни стойности на общата площ слънчеви петна (зелената линия) и геомагнитния Ap- индекс за слънчевите цикли с номера от 17 до 24

 
 Д. ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ (ГКЛ;по данни от Московския неутронен монитор, ИЗМИРАН, Троицк)Изгладени годишни стойности  на потока ГКЛ за SC19-24

http://cr0.izmiran.rssi.ru/mosc/main.htm

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

      


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г