с подкрепата на  За нас  КВ днес   Новини  Уреди  Анализи   Библиотека   Мултимедия  Слънчевият цикъл

 
КВ-Седмична прогноза   Помощна информация  Aрхив -КВ  
ГОДИШНИТЕ КРЪГОВЕ НА ДЪРВЕТАТА И ВРЪЗКАТА "СЛЪНЦЕ- КЛИМАТ"

 ДАННИ


   1. СЛЪНЧЕВИ РАДИОИЗБУХВАНИЯ
      
       П-22 (f=29 MHz); MARC (f=71MHz) графики
      2011 година
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
X2X
3X
X4XX
5X
X


XX
6
X


X
7XX
8
X


X
9
X


XX
10
X


X
11
X


X
12
13
X


XX
14X
15X
16
17X
18X
19
20
21X
22


X

23X
24X
25X
26
27XX
28X
29XX
30
31

  2012 година
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1


X
X
X
X

X
2

X
X
X
X
X
X
X
3

X
XX

X

X
X
4

XX
X
X
X
X
X

5

X
X
X

XX
X
XX
6

X
X
X
X

X

7

X
X
XX
X
X
X
XX
8

X
X
XX
X
X
X
X
9

XX
XXX
X
XX
X
X

10

X
XX
X
X
X
X
X
11

XX
X

X
X
X
X
12
X
X
X
XX
X
X
X
X
13
XX
X
XX
XX

X
X
X
14
X
XX
XX
X

X
X
X
15
X
X
X
X

X
X
X
16
X
X
X

X
X
X
X
17
X
X

X
X
X
X

18
X
XX
X
X
X
X
X
X
19
XX
X
XX
X
X
X
X
X
20
XX
X
X
X
X
X
X
X
21
X
X
X
X
X
X
X
X
22
X
X
X
X
X
X
X
X
23
X
XX
X
X
X
X
X
X
24
X
X
X
X
X
X
X
X
25

X
X
X
X
X
X
X
26

XX
X
X
X
X
X
X
27
X
X
X
XX
X
X

X
28

X
X
XX
X
X

X
29
X
X
X
XX
X

X
X
30
X

XX
X
X
X
XX
X
31
X

XXX
X

X

X

2013 година
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
X
X
X

2
X
X
X

3
X
X
X

4
X
X
X

5
XX
X
X

6
X
X
X

7
X
X
X

8
X
X
X

9
X
X
X

10
X
X
X

11
X
X


12
X
X


13
X
X


14
X
X


15
X
X


16
X
X


17
XX
X


18
X
X


19
XX20
X
X


21
X
X


22
X
X


23
X
X


24
X
X


25
X
X


26
X
X


27
X
X


28
X
X


29
X30
X31
X

2. НИСКА ЙОНОСФЕРА
  Станфордски SID- монитор; графики
  2012 година
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1X
X
X
X
XX
2X
X
X
X
X
X

X
X
3X
X
X
X
X
X

X
X
4X
X
X
X
X
X
X
X
X
5X
X
X
X
X
X
X

X
6X
X
X
X
X
X
X

X
7X
X
X
X

X
X

X
8X
X
X
X

X
X

X
9
X
X
X

X
X

X
10X
X
X
X


X

X
11X
X
X
X

X


X
12X
X
X
X

X
X

X
13X
X
X
X

X
X
X
X
14X
X
X
X
X
X
X
X
X
15X
X
X
X
X

X
X
X
16X
X
X
X
X

X
X
X
17X
X
X
X
X

X
X
X
18X
X
X
X
X

X
X
X
19X
X
X
X


X
X
X
20X
X
XX
X
X
21X
X
XX
X
X
22X
X
X
X
X
23X
X
XX
X
X
24X
X
XX
X
X
25X
X
XX
X
X
26X
X
XX

X
27X
X
XX
X

28X
X
XX
X
X
29X
X
XX
X
X
30X
X
XX
X
X
31
X
X

X

2013 година
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

3

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
X

X


X
X
X
X
X
X
X
11
X

X
X


X
X
X


X
12
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
13

X
X
X

X
X
X

X

X
14
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
15
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
16
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
17
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
18
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
19
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
21
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
23
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
24
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
25
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
26
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
27
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
28
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
29
X

X
X
X
X


X
X
X
X
30
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
31
X

X

X

X


X

X


2014 година
Дата\Месец
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1
X
X
X
X

X
X
X
X2
X
X
X X
X
X
X
X
X3
X
X
X X
X
X
X
X
X4
X
X
X X
X
X
X
X
X5
X
X
X X
X
X
X
X
X

X

6
X
X
X X
X
X
X
X
X7
X
X
X X
X
X
X
X
X8
X
X
X X
X
X
X
X
X9
X
X
X X
X
X
X
X
X

X

10
X
X
X X
X
X
X
X
X

X

11
X
X
X X
X
X
X
X
X

X

12
X
X
X X
X
X
X

X

X

13
X
X

X
X
X
X

X14
X
X
X X
X
X
X

X15
X
X
X X
X
X
X

X16
X
X
X X
X
X
X

X17
X

X X
X
X
X

X18
X
X
X X
X
X
X

X19
X
X
X
X
X
X

X20
X
X
X
X
X
X

X21
X
X
X
X
X
X
X
X22
X
X
X X
X
X
X
X
X23
X
X
X X
X
X
X
X
X24

X
X X
X
X
X
X
X25

X
X X
X
X
X
X
X26


X X
X
X
X
X
X27

X
X X
X
X

X
X28


X X
X


X
X29
X

X X
X
X

X
X30
X

X X
X
X

X
X31
X

X
X

X
X
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г