9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 10 ОКТОМВРИ 2019г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)=0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 68 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 30 септември -07 октомври 2019г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (30 септември - 26 октомври 2019г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2019/10/11)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2019/10/11)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2019/09/11)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ  ЦИКЪЛ (SC25)

05октомври 2019г/13ч00мин:Почти спокойна хелио-геофизична обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A5-A6. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 05 октомври 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 0 (по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 07 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (05, 06 и
07 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 07 октомври ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона  360-440 км/с. В момента тя е приблизително 390 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -6nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -3.5nT. 

Днес e възможно в близкото до Земята междупланетно пространство да се проявява слабо влияние на слънчева коронална дупка с отрицатерна полярност (CH HSS-ефект). Ето защо днес са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре и на 07 октомври параметрите на слънчевия вятър и ММП ще са в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка също ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони а Земята. Над България геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде
между спокойна и смутена, а утре и на 07 октомври ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 07 октомври е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес  е 5%, а за утре и за 07 октомври е около и  под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (05-07 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-10-05/13ч00мин (UT = 10h00min)


04 октомври 2019г/12ч45мин: Скоростта на слънчевия вятър е около 400 км/с. Спокойна геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A7. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 04 октомври 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 0 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Слънчевата активност днес, утре и на 06 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (04, 05 и
06 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 06 октомври ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона  370-420 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 380 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха незначителни до  07ч нази сутрин, слез което за кратко беше регистрирана силна вариация в диапазона между -10nT и +8nT. Най-вероятно това се дължи на пресичане от Земята на секторна граница на ММП. В момента Bz е равна приблизително на +4nT. 

Днес и утре се очаква  в близкото до Земята междупланетно пространство да се прояви слабо влияние слънчева коронална дупка с отрицатерна полярност (CH HSS-ефект). По-късно утре същото ще затихне и на 06 октомври обстановката ще е спокойна. Ето защо се очаква днес и утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 06 октомври геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще бъде
между спокойна и смутена, а на 06 октомври ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес и утре е по 15% на ден, а за 06 октомври е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и утре е по 5%, а за 06 октомври е около и  под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (04-06 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-10-04/12ч45мин (UT = 09h45min)


03октомври 2019г/12ч15мин:Групата петна 2749 се разпадна. Скоростта на слънчевия вятър слезе до 400-420 км/с. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A6. Не са наблюдавани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна. Групата петна 2749 се разпадна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 03 октомври 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 0 (по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Слънчевата активност днес, утре и на 05 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (03, 04 и
05 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 05 октомври ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  спадна от 520-550 км/с до  400-420 км/с. В момента тя е приблизително 420 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT. 

Днес се очаква слаба дестабилизация на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство поради пресичането от нашата планета на секторна граница на ММП с преход "+/-". След това ще се прояви слабо влияние слънчева коронална дупка с отрицатерна полярност. Утре параметрите на слъневия вятър и ММП ще се установят в спокойните си диапазони, а на 05 октомври обстановката ще е спокойна. Ето защо се очаква днес да има епизоди с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4),а утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 05 октомври геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни  геомагнитни смущения (K=4)имаше имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде
между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 05 октомври ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес е 30%, за утре е 20%, а за 05 октомври е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 05 октомври е около и  под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (03-05 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-10-03/12ч15мин (UT = 09h15min)


02 октомври 2019г/14ч00мин: Новата група слънчеви петна AR12749 (2749)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A6. Не са наблюдавани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  вчера се появи нова група петна (2749). Тя е в южното полукълбо, на около 9 градуса от екватора. Магнитната й полярност показва, че тя е от стария 24-ти слънчев цикъл (SC24). Областта 2749 е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 02 октомври 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 12 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Слънчевата активност днес, утре и на 04 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (02, 03 и
04 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 04 октомври ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона  470-500 км/с. В момента тя е приблизително 480 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -4nT и +2nT. В момента Bz е равна приблизително на -3nT. 

Днес в околностите на Земята ще действа слаб CHHSS -ефект, свързан с приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка, а утре подобно влияние ще оказва приекваториания край на южната полярна коронална дупка. То ще започне да отслабва  на 04 октомври. Поради това днес, утре и на 04 октомври скоростта на слънчевия вятър  в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане леко завишена, с тенденция към по-сериозен спад на 04 октомври. Ето защо днес, утре и на 04 октомври ще има  условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята, като утре е твърде възможно да има и епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)имаше през нощта и тази сутрин между 03ч и 09ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка утре ще бъде
между спокойна и активна, а на 04 октомври - между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре е 30%, а за 04 октомври е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и за 04 октомври е по 5% на ден, а за утре е 10%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (02-04 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-10-02/14ч00мин (UT = 11h00min)


30 септември 2019г/12ч15мин: Слаба геомагнитна активност до 02 октомври включително

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A6. Не са наблюдавани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 30 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 02 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (30 септември, 01 и
02 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 02 октомври ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона  450-550 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 470 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -6nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на -2.5nT. 

Днес, утре и на 02 октомври все още ще действа слаб CHHSS -ефект, свързан със слънчевата коронална дупка CH65, който ще отслабва. Поради това днес, утре и на 02 октомври обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се успокоява, а геомагнитната активност ще бавно ще отслабва.Ето защо днес все още  ще има  условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и на 02 октомври геомагнитните смущения ще бъдат от местен характер, т.е. само над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и активна. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)имаше между 0ч и 03ч през нощта и тази сутрин между 06ч и 12ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) вчера между 18ч и 24ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде
между спокойна и активна, а утре и на 02 октомври - между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре  и за 02 октомври е по 15% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 02 октомври е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (30 септември -02 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-29/12ч15мин (UT = 09h15min)


29 септември 2019г/17ч00мин: Слаба геомагнитна активност и през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A5- A6. Не са наблюдавани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.Слънчевият диск на 29 септември 2019г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 01 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (29 и 30 септември и
01 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 01 октомври ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона  500-680 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 520 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на -3.5nT. 

Днес, утре и на 01 октомври слънчевата коронална дупка CH65 все още ще бъде в геоефективна позиция, но постепенно ще излиза от нея. Поради това днес, утре и на 01 октомври обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се успокоява, а геомагнитната активност ще бавно ще отслабва. Утре и на 01 октомври ще има  условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между смутена и активна. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)имаше в интервалите 12ч-15ч вчера следобяд и през нощта в 21ч-03ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) в същите времеви интервали .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  утре и 01 октомври ще бъде
между спокойна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре е 30%, а за 01 октомври е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  за утре и за 01 октомври е по 10% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (29 септември -01 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-29/17ч00мин (UT = 14h00min)


28 септември 2019г/13ч00мин: Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A6. Не са наблюдавани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 28 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 30 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (28,29 и 30 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  нарастна от 370-380 до 680-700 км/с. В момента тя е приблизително 655 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -10nT и +10nT. В момента Bz е равна приблизително на +3.5nT. 

Днес, утре и на 30 септември слънчевата коронална дупка CH65 ще бъде в геоефективна позиция. Поради това днес и  утре ще има условия за епизоди със слаби или средни по мощност геомагнитни бури (Kp=5 или 6;бал G1 или G2) (***!!!***). На 30 септември обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще започне бавно да се успокоява и геомагнитната активност ще започне бавно да отслабва. Ще има  условия  за планетарни
геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). 3-часовият планетарен геомагнитен индекс Kp достигна нива на буря (5) в интервалите 21ч-03ч 06ч-12ч българско време. Над България е регистрирана слаба местна геомагнитна буря (K=4)вчера вечерта и през нощта в интервала 18ч-03ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка  днес и утре  ще бъде
между смутена и планетарна геомагнитна буря със слаба или средна мощност (Kp=5 или 6; бал G1 или G2)(***!!!***), а на 30 септември - между смутена и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре е 35%,а за 30 септември е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  за утре е 25%,  а за 30 септември е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6)за днес е 20%, за утре  е 10%, а за 30 септември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-28/13ч00мин (UT = 10h00min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2019/01/10
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас


На слънчевия диск не се виждат петна
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/10/11* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019