/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 20 АПРИЛ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 14 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 73 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 40 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 16 - 23 април 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 16 април - 12 май 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/04/21)
Геомагнитна буря
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СЛАБА  БУРЯ
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/04/21)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/04/21)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  35%**
         буря (Kp => 05% :   35%**
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
21 април 2018г/16ч00мин: Втора група петна се появи на слънчевия диск. Скоростта на слънчевия вятър е около 600 км/с

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Имаше 4-5 суб-изригвания  , чийто източник е активната област AR12706 (2706). Най-мощното измежду тях (~ B5) достигна своя максимум вчера рано вечерта около 20ч05мин българско време.  Базисното (фоново)  ниво
на слънчевия рентгенов поток през последните няколко часа е около A6-A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. Едната е регистрираната  вчера AR12706 (2706). Тя е в северното полукълбо, а магнитният й клас е "бета". Засега проявява активност в рамките на рентгеновия мощностен диапазон B, но не е изключено да генерира и слаби изригвания от клас C. Другата група е всъщност единично петно, която се намира югозападно от 2706 и е в южното полукълбо. Тя все още няма официален номер. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.Слънчевият диск на 21 април 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 14 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 26 (по данни от 24 наблюдения). Волфовото число  е 13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес, утре и на 23 април слънчевата активност ще бъде  между много ниска и ниска. Има малка вероятност за слаби изригвания от клас C в активната област 2706. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни ( 21, 22 и 23 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 април ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH90, която е с отрицателна магнитна полярност през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше завишена. Тя се колебаеше в диапазона 480-670 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 590 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеха  в диапазона между -10nT и +11nT.
В момента Bz e приблизително равна на -1.5nT. Тази активна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство създаде условия за слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***).

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH90 скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде завишена днес и утре до обяд.
Поради това днес през втората половина на деня и утре ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 23 април параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат в спокойните си диапазони и поради това се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше между смутена и слаба
планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***). Такава е регистрирана снощи в интервала 21ч-24ч българско време. Над България по същото време е наблюдавана слаба местна буря  (K=5). Над полярните райони на Земята е наблюдавана аврорална активност.


Северно полярно сияние (Aurora Borealis) 

над Аляска на 21 април  2018г
(снимка: Aurora Dora; solarham.net)


Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена  и/или активна, а на 23 април ще е спокойна.  Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4) за утре е 30%, а за 23 април тя е 10%. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5)  на средни ширини за утре е 10%, а за 23 април е
около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-04-21/16ч00мин (UT = 13h00min)


20 април 2018г/13ч45мин: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Имаше 3-4 суб-изригвания с мощностни показатели около B1.0 , чийто източник е новорегистрираната активна област AR12706 (2706). Под нейно влияние базисното (фоново)  ниво
на слънчевия рентгенов поток нарастна през последните часове до около A5-A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се вижда новорегистрираната група петна 2706. Тя е в северното полукълбо, близо до североизточния край на слънчевия диск. Магнитният й клас е "бета". Засега проявява активност в рамките на рентгеновия мощностен диапазон B, но не е изключено да генерира и слаби изригвания от клас C.  Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.Слънчевият диск на 20 април 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 14 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 15 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число  е 13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре и на 22 април слънчевата активност ще бъде  между много ниска и ниска. Има малка вероятност за слаби изригвания от клас C. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни ( 20, 21 и 22 април). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 април ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH90, която е с отрицателна полярност през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна от около 280 км/с вчера следобяд до 480-500 км/с през нощта и днес сутринта. В момента тя  е приблизително 455 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха близки до 0 приблизително до полунощ, но през последните 12 часа претърпяха многобройни колебания в диапазона между -20nT и +10nT.
В момента Bz e приблизително равна на -11nT. Тази активна обстановка н близкото до Земята междупланетно пространство доведе  до планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)(***!!!***).

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH90 скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде завишена днес и утре и ще започне да спада следобяд на 22 април.
Ето защо утре ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и евентуално за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). На 22 април ще има условия за планетарни  геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше между спокойна и
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)(***!!!***). Такава е регистрирана тази сутрин в интервала 09ч-12ч българско време. Преди това през нощта в интервала 03ч-06ч имаше планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), а в интервала 06ч-09ч - слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***). Днес между 09ч и 12ч българско време геомагнитната обстановка над Бълтария беше смутена.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре и на 22 април геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна.  Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4) за утре е 30%, а за 22 април тя е 25%. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5)  на средни ширини за утре е 10%, а за 22 април е
5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 април) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-04-20/13ч45мин (UT = 10h45min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/04/20
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас


2706 N04E56 280 40 7 CAO 4 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2018/04/21* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2706 15 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018