:/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 20 януари 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 70 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 15 януари - 22 януари 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 15 януари - 10 февруари 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/01/21)

(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
       
              МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/01/21)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/01/21)
смущение - суббуря  (Kp=4) : 25%
         буря (Kp =>5) :  10%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
в рамките на календарното денонощие
# - не са включени потенциални източници на изригвания, разположени
близо зад западния или източния край на слънчевия диск
(***!!!***) -линк към информация за потенциално опасни явления
21 януари 2018г/15ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър е около 500 км/с

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около  A3. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск днес не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 януари 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Днес, утре и на 23 януари слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и  23 януари ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 януари ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от космическата сонда ACE през изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  в  диапазона 400-500 км/с. В момента тя е приблизително 500 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеха в диапазона между -8nT и +9nT. В момента Bz e приблизително равна на -2nT

Очаква се скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята да бъде по-значително завишена днес (до 500-550 км/с), а утре и на 23 януари бавно да спада.  Ето защо  днес  ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и на 23 януари ше има условия за местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, но не бива да се изключват съвсем  и планетарно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше между  спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнитната обстановка ще е   между спокойна и активна, а утре и на 23 януари - между спокойна и смутена.  Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини  е 25% за днес, а за утре и за 23 януари е по 20% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини е  10% за днес и по 5% за утре и за 23 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-01-21/15ч30мин (UT = 13h30min)


20 януари 2018г/14ч30мин: На слънчевия диск няма петна. Очаква се геомагнитна активност днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Суб-изригване  с мощностен показател B1.8 бе регистрирано днес призори в областта 2696. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около  A3. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск днес не се виждат петна. Групата 2696 в южното полукълбо напълно се разпадна и вече е само факелно поле. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 януари 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 5 наблюдения). Волфовото число  е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре и на 22 януари слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (20, 21 и  22 януари ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 януари ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от космическата сонда ACE през изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  в  диапазона 350-410 км/с. В момента тя е приблизително 405 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеха в диапазона между -5nT и +8nT. В момента Bz e приблизително равна на +2.5nT

Очаква се днес скоростта на слънчевия вятър да нарастне под влияние на слънчевата коронална дупка CH61 и ще остане сравнително висока (до 550-580 км/с) и утре.  Ето защо по-късно днес и  утре ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а по-специално  днес - и за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). След това скоростта на слънчевия вятър ще започне да намалява  и  това ще продължи и на 22  януари. На 22 януари ще има условия за местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, но не бива да се изключва съвсем  и планетарно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше между  спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнитната обстановка ще е  между смутена и/или слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), а утре и на 21 януари - между спокойна и активна.  Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини  е 35% за днес, 25% за утре, а за 22 януари тя ще е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5)на средни ширини е  20% за днес, 10% за утре , а за 21 януари е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес  е 5%,  а за утре и за 21 януари е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-01-20/14ч30мин (UT = 12h30min)

---------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/01/20
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна. 

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2018/01/21* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018