9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 10 ДЕКЕМВРИ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 11 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 71 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 10 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 10 - 18 декември 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 11 декември 2018г - 05 януари 2019г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/12/12)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО  НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/12/12)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/12/12)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
12 декември 2018г/15ч00мин:  Успокояване на хелио - геофизичната обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A1.5. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск тази сутрин не се виждат  петна. Появилата се вчера сутринта в северното полукълбо група получи номер 2730, но скоро след това бързо се разпадна.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 12 декември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 13  наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре  и на  14 декември слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  СЕЧ ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (12, 13 и 14 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 декември ще бъде около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона 450-550 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 465 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на +0.5nT.

Днес, утре и на 14 декември скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще спада, а вертикалната компонента на ММП ще бъде в спокойните си граници. Поради това се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 14 декември
геомагнтитната обстановка ще е предимно  спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес, за утре и за 14 декември е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е около и под 1% .

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-12-12/15ч10мин (UT = 13h10min)


11 декември 2018г/10ч45мин: Нова група петна в северното полукълбо на Слънцето. Слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A1.5. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск тази сутрин се вижда нова група петна. Тя е на север от слънчевия екватор и засега не проявява забележима активност. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 11 декември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  тази сутрин е 10 (по данни от 2  наблюдения). Волфовото число е 11-12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре  и на  13 декември слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  СЕЧ ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (11, 12 и 13 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 декември ще бъде около 68-70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност и свързан с нея CHHSS-ефект, през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  остана доста висока и беше в диапазона 550-650 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 550 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на -1.5nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще спада. Поради това се очаква, че геомагнитната обстановка ще бъде спокойна през двата дни. По късно утре и на 13 декември скоростта на слънчевия вятър се очаква слабо да нарастне под влияние на малка слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност. Ето защо на 13 декември ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смушения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. (ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА: През по-предната нощ на 09 срещу 10 декември е регистрирано планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)в интервала 23ч-02ч българско време.)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнтитната обстановка ще е предимно  спокойна,а утре и на 13 декември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 10% , за утре е 15%, а за 13 декември тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е около и под 1% за днес и по 5% за утре и за 13 декември .

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-12-11/10ч45мин (UT = 08h45min)


09 декември 2018г/13ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър достигна 610 км/с. Слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток нарастна до около A5-A6. Основната причина за това беше активизирането на залязващата област 2729. Тази сутрин между 09ч и 10ч българско време тя генерира суб-изригване с мощностен показател ~B2.5. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск нe се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 09 декември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 5  наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре  и на 11 декември слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  СЕЧ ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (09, 10 и 11 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 декември ще бъде около 68-70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност и свързан с нея CHHSS-ефект, през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  нарастна допълнително и беше в диапазона 500-610 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 505 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -7nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +4.5nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде завишена. Поради това ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4), а  днес е възможно и планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). На 11 декември скоростта на слънчевия вятър ще спадне и се очаква геомагнитата обтановка тогава да се успокои.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смушения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнтитната обстановка ще е  между спокойна и смутена (или) активна, утре - между спокойна и смутена, а на 11 декември тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 25%, за утре  е 15%, а за 11 декември тя е  10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е по 5% на ден за днес и за утре,  а за 11 декември тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (09 - 11 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-12-09/13ч00мин (UT = 11h00min)


08 декември 2018г/18ч15мин: Слаба геомагнитна активност днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A3. Слабото й покачване спрямо вчера е във връзка с появата на нова ярка област близо до източния край на слънчевия диск.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата  петна 2729. Тя е в южното полукълбо, на самия западен лимб и е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 08 декември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 16 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес след обяд е 0 (по данни от 11  наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре  и на 10 декември слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  СЕЧ ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (08, 09 и 10 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 декември ще бъде около 68-70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност и свързан с нея CHHSS-ефект, през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър значително нарастна и беше в диапазона 460-570 км/с. Към настоящия момент тенденцията към нарастване продължава. В момента скоростта на слънчевия вятър  е приблизително 570 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -7nT и +7nT. В момента Bz е приблизително равна на -1.5nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде завишена. Поради това ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4), а специално днес (евентуално) и за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). На 10 декември скоростта на слънчевия вятър ще спадне и се очаква геомагнитата обтановка тогава да е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смушения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера вечерта между 20ч и 23ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнтитната обстановка ще е  между спокойна и смутена (или) активна, утре - между спокойна и смутена, а на 10 декември тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 30%, за утре  е 20%, а за 10 декември тя е  10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е по 5% на ден за днес и за утре,  а за 10 декември тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (08 - 10 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-12-08/18ч15мин (UT = 16h15min)


07 декември 2018г/14ч45мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Слабата еруптивна активност в областта 2729 вече стихна. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A2.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата  петна 2729. Тя е в южното полукълбо и е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 07 декември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 17 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 19 (по данни от 7  наблюдения). Волфовото число е 11-12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Днес, утре  и на 09 декември слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  СЕЧ ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (07, 08 и 09 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 09 декември ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слаб  CHHSS-ефект през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 375-460 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е приблизително 455 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -3nT и +8nT като колебанията й нарастнаха най-вече през последните часове. В момента Bz е приблизително равна на +4nT.

Днес, утре и на 09 декември скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се очаква да бъде леко завишена. Поради това ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4), а специално днес (евентуално) и за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смушения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнтитната обстановка ще е  между спокойна и смутена (или) активна, а утре и на 09 декември - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 30%,а  за утре и за 09 декември  е по 25% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е по 5% на ден за днес, за утре и за 09 декември.

В рамките на 3-дневната прогноза (07 - 09 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-12-07/14ч45мин (UT = 12h45min)


06декември 2018г/18ч30мин:Три суб-изригвания в слънчевата активна област AR12729. Очаква се слаба геомагнитна активност в рамките на 3-дневната прогноза (06-08 декември)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Активната  област AR12729 (2729) генерира три суб-изригвания в мощностния диапазон B1.0-B2.0. Базисното (фоново) ниво на слънчевия рентгенов потоке около  A2.5.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата  петна 2729. Тя  е в южното полукълбо, близо до екватора.Тя е от магнитен клас B. Проявява много слаба еруптивна активност в ниската част на мощностния диапазон B. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 06 декември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 16 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 20 (по данни от 8  наблюдения). Волфовото число е 13-14 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре  и на 08 декември слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  СЕЧ ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (06, 07 и 08 декември). Възможно е да има и едно-две слаби изригвания(клас C), чийто източник е активната област 2729 в южното полукълбо. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 08 декември ще бъде около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на затихващ  CHHSS-ефект през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 380-450 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 385 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -3nT.

Днес, утре и на 08 декември скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се очаква да бъде леко завишена. Поради това ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4), а специално днес (евентуално) и за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнтитната обстановка ще е  между спокойна и смутена (или) активна, а утре и на 08 декември - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес, за утре и за 08 декември  е по 25% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е по 5% на ден за днес, за утре и за 08 декември.

В рамките на 3-дневната прогноза (06 - 08 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-12-06/18ч30мин (UT = 16h30min)


05 декември 2018г/15ч00мин: Нова група петна близо до слънчевия екватор. Възможна е геомагнитна активност в рамките на 3-дневната прогноза (05-07 декември)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток слабо нарастна през последните няколко часа поради появата на нова активна област близо до слънчевия екватор и в момента е около  A2. Споменатата област генерира няколко суб-изригвания, едното от които достигна околомаксимумен бал ~B1.5. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда нова група  петна. Тя се появи рано тази сутрин и е в южното полукълбо, близо до екватора. Засега няма официален номер и проявява много слаба еруптивна активност. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 05 декември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 17 (по данни от 11  наблюдения). Волфовото число е 11-12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Днес, утре  и на 07 декември слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  СЕЧ ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (05, 06 и 07 декември). Възможно е да има и едно-две слаби изригвания(клас C), чийто източник е новата слънчева активна област в южното полукълбо. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 07 декември ще бъде между 65 и 70.СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слаб CHHSS-ефект през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 450-490 км/с. В момента тя е приблизително 470 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -6nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на -1.5nT.

Днес, утре и на 07 декември скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще остане завишена. Допълнително активизиране е възможно днес поради очакваното достигане до Земята на облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлена от Слънцето на 30 ноември при избухване на протуберанс. Поради това днес ще има условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), а утре и на 07 декември - за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнтитната обстановка ще е  между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***),а утре и на 07 декември - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес e 35%, а за утре и за 07 декември  е по 25% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес  е 20%, а за утре и за 07 декември е по 5% на ден. Вероятността за средна по мощност геомагнитна буря (K=6) на средни ширини е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 07 декември.

В рамките на 3-дневната прогноза (05 - 07 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-12-05/15ч00мин (UT = 13h00min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични + 27-дневни) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

Допълнителни снимки и  видеоматериали
се публикуват в секцията "Мултимедия".
дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/12/11
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2730 N08E17 94 10 2 AXX 1 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2018/12/11* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2730 1 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018