:/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 17 НОЕМВРИ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 26 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 76 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 70 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 13 - 20 ноември 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 13 ноември -09 декември 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2017/11/18)

(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
       
              МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/11/18)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/11/18)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  20%
         буря (Kp =>5) :  05%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
в рамките на календарното денонощие
# - не са включени потенциални източници на изригвания, разположени
близо зад западния или източния край на слънчевия диск
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни явления
18 ноември 2017г/12ч15мин: Почти спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Нямаше значими колебания на слънчевия рентгенов поток, чието средно ниво е около A6-A7. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса(CME) по посока към Земята. Избухване на протуберанс в южното полукълбо на 16 ноември вечерта е предизвикало изхвърляне на коронална маса, но резултатите от численото моделиране на слънчевия вятър показват, че движението на плазмения облак е насочено встрани от Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2687 в южното полукълбо. Тя от магнитен клас "бета". Тази област значително отслабна през изминалото денонощие и не проявява никаква по-значителна активност. Регистрираната вчера област 2688 изгуби своето единствено петно и се превърна във факелно поле. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 ноември 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 26 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес късно сутринта е 15 (по данни от 7 наблюдения). Волфовото число  е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Днес, утре и на 20 ноември слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (18, 19 и 20 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре  и на 20 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие   скоростта на слънчевия вятър   беше в диапазона 400 - 450 км/с. В момента тя е 
~ 410 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -0.5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде сравнително ниска  (около или под "праговата" стойност 400-420 км/с). Покачване се очаква утре и на 20 ноември когато Земята ще попадне в зоната на влияние на слънчевата коронална дупка CH42. Тя е с положителна магнитна полярност. Поради това  днес ще има условия за местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. Утре и на 20 ноември се очакват и планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между  спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4)имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре и на 20 ноември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини е 20% за днес и по  40% на ден за утре  и за 20 ноември. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини е 5% за днес, 15% за утре и 20% за 20 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-11-18/12ч15мин (UT = 10h15min)


17 ноември 2017г/12ч00мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Слънчевият рентгенов поток изпитва слаби колебания, а  средното му ниво е около A7. Снощи около 02ч20мин българско време имаше едно импулсно суб-изригване (~B6) в активната област 2687. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса(CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. По-голямата от тях (2687)е в южното полукълбо. Тя от магнитен клас "бета". Засега същата проявява много слаба активност, която е в рамките на рентгеновия мощностен клас B. Ново единично петно се появи в северното полукълбо, малко по на запад от централния видим ме меридиан на слънчевия диск. Все още то няма официален номер. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 ноември 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 15 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес късно сутринта е 25 (по данни от 8 наблюдения). Волфовото число  е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Днес, утре и на 19 ноември слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре  и на 19 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие   скоростта на слънчевия вятър   беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 420-500 км/с. В момента тя е 
~ 420 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -3.5nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде слабо активна в рамките на 3-дневната прогноза (17-19 ноември). За днес и утре обаче тенденцията е тя постепенно да се успокоява. На 19 ноември ще се прояви влияние от слънчевата коронална дупка CH42, която тогава ще премине в геоефективна позиция. Същата е с положителна магнитна полярност. Ето днес и на 19 ноември ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре геомагнитната обстановка ще е почти спокойна и ще има само местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между  спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4)имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокъг на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близко до обичайния фон.

Днес и на 19 ноември геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре - между спокойна и смутена. Вероятността за  геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини е 35% за днес, 20% за утре  и 25% за 19 ноември. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини е 15% за днес и по 5% на ден за утре и за 19 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-11-17/12ч00мин (UT = 10h00min)

---------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/11/17
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2687 S08E31 175 60 4 HAX 4 A
2688 N11W32 238 10 4 BXO 2 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/11/18* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2687 10 1 1 1
2688 10 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017