9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 15 МАЙ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 24 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 73 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 60 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (10 - 16 май 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (10 май - 05 юни 2021г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/05/16)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
    
 МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА   СПОКОЙНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ
(2021/05/16)

Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/05/16)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/05/16)
планетарно смущение  (Kp=4) :  15%
     планетарна буря (Kp => 5 ):   05%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие     
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D
16 май 2021г/13ч30мин: Геомагнитната активност отново ще нарастне през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A3 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавами нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда само групата петна 2822, която е в северното полукълбо. Тя е в процес на бавно разпадане. Областта 2823 изгуби петната си и се превърна във факелно поле. Няма потенциални източници за изригвания  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.

Слънчевата коронална дупка CH59 постепенно се премества в геоефективна позиция. Утре, както и на 18 май (вероятно и на 19-ти) тя ще бъде причина за наблюдаван CH HSS- ефект в околностите на Земята, а оттам и на геомагнитна активност.Слънчевите коронални дупки на 16 май 2021г (SDO/AIA)


Слънчевият диск на 16 май 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 24 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 12 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 май ще бъде между много ниска и ниска. Потенциален източник за слаби  изригвания (клас C) е активната област 2822. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 май  ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 350-450 км/с с плавна тенденция към спадане. В момента тя е около 350 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) в диапазона мехду -4 и +4nT.  В момента тя е около -3nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространстно  ще бъде предимно спокойна. Поради това двес  геомагнитната обстановка ще е спокойна. Под влияние на слънчевата коронална дупка CH59 обстановката в околоземното космическо пространство ще се активизира утре през втората половина на деня. На 18 май към тази активност ще се добави и ефект от превинаването покрай Земята на облак  коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 13 май. Проади това през следващите два дни геомагнитната обстановка ще се активизира.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка за днес ще бъде спокойна, утре - между спокойна и активна, а на 18 май- между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 15% днес и по 35% на ден за утре и за 16 май. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е  5% за днес, 10%- за утре и 20% за 17 май.

В рамките на 3-дневната прогноза  (16 - 18 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-05-16/13ч30мин (UT = 10h30min)


15 май 2021г/13ч45мин: Слънчев плазмен облак (CME) ще достигне Земята на 18 май (кратък бюлетин)

През изминалите 24 часа хелио-геофизичната обстановка беше спокойна. Слънчевата активност е много ниска. Средното ниво на  слънчевия рентгенов  поток  през последните часове е около A3 (по данни от спътника GOES-16). Геомагнитната обстановка беше спокойна. Очаква се изхвърлениият от Слънцето облак  коронална маса (CME)на 13 май от активната област 2822 да достигне с периферията си Земята на 18 май. Слаб CH HSS-ефект и смутена геомагнитна обстановка, чийто първоизточник ще бъде слънчева коронална дупка са възможни на 17 май.


Слънчевият диск на 15 май 2021г (SDO/HMI)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-05-15/13ч45мин (UT = 10h45min)


14 май 2021г/14ч45мин: Нов слънчев плазмен облак се движи към Земята?!...

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Регистрирани са няколко суб-изригвания (клас B) в активната област AR12822 (2822). Едното от тях с мощностен показател  B1 и вчера около 19ч българско време е съпътствано от изхвърляне на коронална маса (CME), движението на което според данните от изображенията от коронографа на сондата STEREO-A изглежда е частично ориентирано по посока на Земята. В ход е детайлен анализ на коронографските изображения. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A3 (по данни от спътника GOES-16).

На  слънчевия диск се виждат две групи петна- 2822, която е в северното полукълбо и 2823 в южното полукълбо. И двете области са в процес на бавно отслабване и разпад. Областта 2822 проявява слаба еруптивна активност в B-диапазона и все още остава  потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Областта 2823 е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 14 май 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 24 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 25 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 май ще бъде между много ниска и ниска. Потенциален източник за слаби  изригвания (клас C) са активните области 2822 и  2823. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден, а с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 май  ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 350-450 км/с плавна тенденция към спадане. В момента тя е около 350 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) в диапазона мехду -3 и +4nT.  В момента тя е около +3nT.

Днес, утре и на 16 май обстановката в близкото до Земята междупланетно пространстно  ще бъде предимно спокойна или леко смутена. Поради това  геомагнитната обстановка ще е спокойна или леко смутена. Възможни са местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка за днес, утре и 14 май ще бъде между спокойна и смутена
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 20% за днес и по 15% на ден за утре и за 14 май. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е  по 5% на ден за днес, утре и за 14 май.

В рамките на 3-дневната прогноза  (14 - 16 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-05-14/14ч45мин (UT = 11h45min)


13 май 2021г/15ч00мин: Мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7;G3) беше регистрирана вчера

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Регистрирани са общо 3 суб-изригвания (клас B) в активната област AR12822 (2822). Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A4 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна- 2822, която е в северното полукълбо и 2823 в южното полукълбо. И двете области са в процес на бавно отслабване и разпад. Областта 2822 проявява слаба еруптивна активност в B-диапазона и все още остава  потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Областта 2823 е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 13 май 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 31 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 27 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 22 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 15 май ще бъде между много ниска и ниска. Потенциален източник за слаби  изригвания (клас C) са активните области 2822 и  2823. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден, а с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 май  ще бъде между  75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на преминаващия край Земята облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлена от Слънцето на 09 май скоростта на слънчевия вятър нарастна допълнително и достигна стойност около 530 км/с снощи около полунощ. След това започна плавно да спаад и в момента тя е около 420 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) вчера рано следобяд достигна стойност от -20nT след което обърна знака и достигна +12nT и започна плавно да се мени в диапазона мехду -3 и +5nT. Тази активна обстановка доведе до мощна планетарна геомагнитна буря  (Kp=7; G3)(***!!!***) вчера между 15 и 21ч българско време.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространстно ще остане смутена и активна поради флуктуации в слънчевия вятър , свързани с изхвърлянията на коронална маса (CME) от Слънцето на 09 май. Това ще поддържа  условия за за смутена или активна геомагнитна обстановка (епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)). Все още е възможна  и слаба планетарна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Утре обстановката постепенно ще се успокоява, а на 15 май тя ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3)(***!!!***) . Такава имаше вчера между 15 и 21ч българско време. Местна геомагнитна буря  имаше вчера и над България. Тя беше слаба (K=5)вчера между 12-15ч и средна (K=6) ежду 15ч-21ч. Местно смущение (K=4) имаше снощи в интервала 0-03ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде между спокойна и активна , но не е изключен и епизод със
слаба планетарна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Утре и на 14 май тя ще е между спокойна и смутена . Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 20% за утре и 15% за 14 май. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е 20% за днес и по 5% на ден за утре и за 14 май.

В рамките на 3-дневната прогноза  (13 - 15 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-05-13/15ч00мин (UT = 12h00min)


12 май 2021г/15ч45мин: Слънчев плазмен облак (CME) достигна Земята днес около обяд. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Регистрирани са няколко суб-изригвания (клас B) в активната област AR12822 (2822), както и слабо (C1.5) изригване  от същата област. Последното достигна максималната си фаза днес около 12ч30мин българско време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A4 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна- 2822, която е в северното полукълбо и 2823 в южното полукълбо.  Магнитният клас на областта 2822 се трансформира от "бета-гама" в "бета-делта". Площта й е около 200 милионни части от слънчевия диск. Тя остава  потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Областта 2823 , която е от клас "бета" засега е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 12 май 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 31 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 32 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 май ще бъде ниска. Потенциален източник за слаби и средни изригвания (класове C и M) е активната област 2822, а на слаби C- изригвания - и областта 2823. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден, а с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 май  ще бъде между  75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от спътника ACE тази сутрин около 09ч българско време до Земята достигна едният от очакваните облаци слънчева коронална маса (CME), изхвърлени от Слънцето на 09 май. В резултат на това  скоростта на слънчевия вятър нарастна от 330 км/с до около 450-460 км/с. В момента тя е около 340 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) силно се разколеба по абсолютна стойност и посока, варирайки в диапазона между -20 и +20nT.  В момента тя е около -18nT. Тази активна обстановка породи и планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространстно ще остане смутена и активна поради флуктуации в слънчевия вятър , свързани с изхвърлянията на коронална маса (CME) от Слънцето на 09 май. Това ще поддържа  условия за активна геомагнитна обстановка (епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)). Възможни са и епизоди със слаба планетарна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение е регистрирано днес между 09ч и 15ч българско време. Смутена обстановка (K=4) имаше  над България днес между 12ч и 15ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде предимно  между спокойна и активна, утре -между смутена и активна или между смутена и
слаба планетарна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), а на 14 май- между спокойна и смутена . Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 35% за утре и 20% за 14 май. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е по 10% на ден за днес и утре и 5% за 14 май.

В рамките на 3-дневната прогноза  (12 - 14 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-05-12/15ч45мин (UT = 12h45min)


11 май 2021г/15ч45мин: Слаба геомагнитна активност се очаква утре и  на 13 май

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Регистрирани са няколко суб-изригвания (клас B) в активната област AR12822 (2822).  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около нивото A5 (по данни от спътника GOES-16). Двата облака  изхвърлена коронална маса (CME) на 09 май от Слънцето ще достигнат Земята в силно размит вид утре вечер и на 13 май. По-силен се очаква да бъде ефектът от CME-облака, генериран от избухването на протуберанс около обяд на 09 май. Той ще достигне нашата планета на 13 май.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна- 2822, която е в северното полукълбо и 2823 в южното полукълбо.  Магнитният клас на областта 2822 е "бета-гама". Това я прави значителен потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Областта 2823 , която е от клас "бета" засега е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 11 май 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 36 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 30 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност утре и на 13 май ще бъде ниска. Потенциален източник за слаби и средни изригвания (класове C и M) е активната област 2822, а на слаби C- изригвания - и областта 2823. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден, а с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Възможни са слаби радиосмущения, свързани с еруптивната активност на областта 2822. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 май  ще бъде между  75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

По данни от спътника ACE през последните  24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 330-370 км/с. В момента тя е около 340 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -6 и +4nT.  В момента тя е около +2nT.

Днес и утре през по-голямата част от деня обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна. Възможна е много слаба активизация поради слаб CH HSS - ефект, свързан с размита област от коронални дупки в северното полукълбо на Слънцето. Не се очаква обаче това влияние да се окаже съществено за геомагнитната обстановка. Утре вечер и на 13 май се очаква до Земята да достигнат слаби  флуктуации в слънчевия вятър , свързани с изхвърлянията на коронална маса (CME) от Слънцето на 09 май. Това може да създаде условия за активна геомагнитна обстановка (епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)) утре вечер и особено на 13 май. Тогава е възможен (евентуално) и епизод със слаба планетарна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде предимно спокойна, утре - между спокойна и активна, а на 13 май- между смутена и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е   10% за днес, 30% - за утре и 35% за 13 май. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% за днес и по 10% на ден за утре и за 13 май.

В рамките на 3-дневната прогноза  (11 - 13 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-05-11/15ч45мин (UT = 12h45min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/05/15
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2822 N16W35 334 50 4 CAO 3 B
2823 S23W25 325 10 1 AXX 1 A
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/05/15

Област Хелиографски
координати

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/05/16* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2822 15 1 1 1
2823 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \
 
   

     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г