9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 17 СЕПТЕМВРИ 2019г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 69 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 16 - 23 септември 2019г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (16 септември - 12 октомври 2019г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2019/09/17)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2019/09/17)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2019/09/17)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  15%**
         буря (Kp => 5 ):   05%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ  ЦИКЪЛ (SC25)

17 септември 2017г/16ч00мин: Слаба геомагнитна активност днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A5 -
A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 25 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (17,18 и 19 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 350-450 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е около 370 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -4nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на +5nT. 


Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде слабо активна под влияние на малка слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Поради това ще има  условия за  местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята , но не са изключени и  планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 19 септември се очаква спокойна хелио-геофизична обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше
между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистрирано снощи и призори между 03ч и 06ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре
ще е  между спокойна и активна, а на 19 септември - предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре е 15%, а за 18 септември е 20%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%,  а за утре и за 18 септември  е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-17/16ч00мин (UT = 13h00min)


16 септември2019г/11ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A5 -
A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 16 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (16,17 и 18 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 420-480 км/с. В момента тя е около 460 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -3nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -2nT. 


Утре и на 18 септември обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде слабо активна под влияние на малка слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Поради това през следващите два дни са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята като не са изключени и епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше
между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистрирано снощи и тази сутрин между 03ч и 09ч българско време. Над България е регистрирано местно геомагнитно смущение снощи между 0ч и 03ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще е между спокойна и активна, а утре и
на 18 септември ще е между спокойна и смутена или между спокойна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре е 15%, а за 18 септември е 20%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%,  а за утре и за 18 септември  е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-16/11ч30мин (UT = 09h30min)


15 септември 2019г/13ч45мин: Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 15 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (15,16 и 17 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 420-480 км/с. В момента тя е около 440 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на +0.5nT. 


Днес и утре  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна, а на 17 септември под влияние на малка слънчева коронална дупка. Поради това днес и утре геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна, а на 17 септември са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще е спокойна, а
на 17 септември ще е между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес и за утре  е по 10% на ден, а за 17 септември е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и утре е около и под 1%,  а за 17 септември  е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-15/13ч45мин (UT = 10h45min)


14 септември 2019г/14ч30мин:   Отново леко смутена геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 14 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 25 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (14,15 и 16 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше леко завишена. Тя беше в диапазона 440-520 км/с, а в момента  е около 455 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -6nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT.  Леко смутената  обстановка в околоземния космос създаде условия за местни геомагнитин смущения над отделни райони на Земята(K=4).


Днес, утре и  на 16 септември  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена. Поради това са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над огделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена.
Местни геомагнитин смущения имаше над отделни райони на Земята(K=4). Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и
на 16 септември ще е между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес, за утре и за 16 септември е по 15% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес, утре и 16 септември  е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-14/14ч30мин (UT = 11h30min)


13 септември 2019г/14ч00мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 13 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 15 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (13,14 и 15 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 септември ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  в диапазона 420-470 км/с.В момента тя е около 460 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -8nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на +1.5nT.  Леко смутената  обстановка в околоземния космос създаде условия за местни геомагнитин смущения над отделни райони на Земята(K=4).


Утре и на 15 септември  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена.
Местни геомагнитин смущения имаше над отделни райони на Земята(K=4). Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка утре и
на 15 септември ще е спокойна Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре и за 15 септември е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес, утре и 15 септември  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-13/14ч00мин (UT = 11h00min)


12 септември 2019г/14ч15мин: Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 12 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (12,13 и 14 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 септември ще бъде между 65 и 70.

 
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше  в диапазона 380-550 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е около 405 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на -2.5nT.


Днес, утре и на 14 септември  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и
на 14 септември ще е спокойна Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес, за утре и за 14 септември е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-12/14ч15мин (UT = 11h15min)


11 септември 2019г/12ч30мин:Хелио-геофизичната обстановка е почти спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск  не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 11 септември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 септември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (11,12 и 13 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше  в диапазона 450-550 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е около 450 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -4nT и +2nT. В момента Bz е равна приблизително на -1.5nT.


Днес, утре и на 13 септември  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и
на 12 септември ще е спокойна Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес, за утре и за 13 септември е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини)  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-09-11/12ч30мин (UT = 09h30min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2019/09/16
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас


На слънчевия диск не се виждат петна
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/09/17* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)


* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019