/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 22 ЮНИ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 23/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 74 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 80 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19 - 26 юни 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 19 юни - 15 юли 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2017/06/23)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/06/23)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/06/23)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  20%
         буря (Kp => 5) :  05%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
23 юни 2017г/10ч45мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Нямаше никакви забележими колебания на слънчевия рентгенов поток. Средното му ниво през последните часове е приблизително A5. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат двете групи петна 2662 и 2664, които са в северното полукълбо. Те са еруптивно спокойни.  Няма потенциални източници  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции


Слънчевият диск на 23 юни 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 23 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес сутринта е 24    (по данни от 9 наблюдения).  Волфовото число  е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Днес, утре и на 25 юни слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1% за всеки едни от трите дни (23, 24 и 25 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 юни ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
Вчера рано следобяд българско време Земята пресече секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП).Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 330-350 км/с. В момента тя е приблизително 340 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -0.5nT и +7nT. В момента Bz e приблизително равна  на -0.5nT.

Днес се очаква да настъпи активизиране на параметрите на слънчевия вятър в околностите на Земята поради навлизане
на нашата планета в сектор на влияние на слънчева дългоживуща (рекурентна) магнитно активна област (CIR) и слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес и  утре  ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Тенденция към успокояване на геомагнитната обстановка ще се прояви на 25 юни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денононщие геомагнитната обстановка беше  между
спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над Бължария геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а на 25 юни  - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини   за днес и утре  е по 20% на ден, а за 25 юни тя е 15%.  Вероятността  за   слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 25 юни тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близо до обичайния фон.  Вероятността за радиационна буря   е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-06-23/10ч45мин (UT= 07ч45мин)


22 юни 2017г/13ч45мин: Прогноза за слаба геомагнитна активност утре и на 24 юни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Имаше 4 суб-изригвания в мощностния диапазон B1.0-B1.5. "Базисното" (фоново)  ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е приблизително A5. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат двете групи петна 2662 и 2664, които са в северното полукълбо. Те са еруптивно спокойни.  Няма потенциални източници  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции


Слънчевият диск на 22 юни 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 35 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес по обяд  е 24     (по данни от 21 наблюдения).  Волфовото число  е 22 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес, утре и на 24 юни слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1% за всеки едни от трите дни (22, 23 и 24 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 юни ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 330-350 км/с с изолирани краткосрочни флуктуации до 390-400 км/с. В момента тя е приблизително 335 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в между -5nT и +4nT. В момента Bz e приблизително равна  на +4nT.

Днес параметрите  на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони през по-голямата част от деня. Привечер или през нощта обаче ще настъпи активизиране поради навлизане
на нашата планета в сектор на влияние на слънчева дългоживуща (рекурентна) магнитно активна област (CIR) и слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес  геомагнитната обстановка ще остане предимно спокойна. Не са изключени обаче  местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. Утре и на 23 юни ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денононщие геомагнитната обстановка беше 
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре и на  24 юни тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини   за днес е  10%, а за утре и за 24 юни тя е по 20% на ден.  Вероятността  за   слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес ,за утре и за 24 юни е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близо до обичайния фон.  Вероятността за радиационна буря   е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-06-22/13ч45мин (UT= 10ч45мин)


21 юни 2017г/13ч30мин:  Днес - спокойно "космическо време". Слаба геомагнитна активност утре и на 23 юни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Нямаше никакви забележими колебания на слънчевия рентгенов поток, чието средно ниво през последните часове е приблизително A6. Изхвърлянето на коронална маса (CME), което беше наблюдавано около североизточния слънчев лимб близо до новия център на петнообразуване с номер 2664 се движи встрани от посоката към Земята. Не са регистрирани някакви други  изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. И трите             (2662 , 2663 (залязваща) и новоизгрялата вчера 2664 са в северното полукълбо. Групите 2662 и 2663 са в процес на бавно отслабване. И трите номерирани области са еруптивно спокойни.  Няма потенциални източници  за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции


Слънчевият диск на 21 юни 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 34 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес по обяд  е 37     (по данни от 21 наблюдения).  Волфовото число  е 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес, утре и на 23 юни слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1% за всеки едни от трите дни (21, 22 и 23 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 юни ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 300-400 км/с. В момента тя е приблизително 335 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в тесен диапазон около нулата (между -2nT и +2nT). В момента Bz e приблизително равна  на -1.5nT.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята днес ще бъде в спокойния диапазон под 400 км/с. Активизиране се очаква утре и на 23 юни във връзка с  навлизане на нашата планета в сектор на влияние на слънчева дългоживуща (рекурентна) магнитно активна област (CIR) и слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес  геомагнитната обстановка ще остане спокойна. Утре са възможни местни геомагнитни смущения над отделни райони от Земята, а на 23 юни ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денононщие геомагнитната обстановка беше 
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, утре - между спокойна и смутена, а на  23 юни тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини   за днес е  5%, за утре  е 10%,  а за 23 юни тя е 20%.  Вероятността  за   слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, е за утре и за 23 юни е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близо до обичайния фон.  Вероятността за радиационна буря   е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-06-21/13ч00мин (UT= 10ч00мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/06/22
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2662 N13W51 51 30 1 HSX 2 A
2663 N14W99 100 30 1 HSX 1 A
2664 N17E47 312 50 1 HSX 1 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/06/23* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2662 5 1 1 1
2663 0 0 0 0
2664 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017