3r9/7с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 01 АПРИЛ 2023г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 60/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 129/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 300/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2023/04/01)
(помощната информация към тази страница)
***!!!*** - информация за потенциално опасни явленияСЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
             
НИСКА

РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА

ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА АКТИВНА

ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ:  3262 3264 3265 3266 3267

https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-and-geophysical-event-reports
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2023/04/01)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4
%

ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС
(2023/04/01)
клас М: 15%
  клас X:  05%
SEP (СЕЧ):  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2023/04/01)
   планетарно смущение (Kp=4) : 35%**
      планетарна буря (Kp=>5): 15%
** -реализирано събитие в рамките на текущата календарна дата
ИЗТОЧНИК:
https://www.swpc.noaa.gov/(изтегли от тук или виж в секция "АНАЛИЗИ")

-----------------------------------------------------------------
01 април 2023г/21ч00мин: Ниска слънчева и геомагнитна активност до 03 април включително (кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Няколкото регистрирани слаби изригвания от клас C са от активни области, които вече  се намират зад западния край  на слънчевия диск. Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 01 април 2023г (SDO/HMI)


Утре  и на 03 април слънчевата активност ще бъде  ниска.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше в диапазона 500-600 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5nT и +5nT. Утре и на 02 април параметрите на слънчевия вятър и ММП под влияние а слънчевата коронална дупка CH88 ще бъдат в смутените  си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
беше регистрирано сутринта в интервала 06ч-09ч българско време. Над България обстановката беше смутена  (K=4) през миналата нощ между 21ч-03ч, както и около обяд в и интервала 12ч-15ч. Геомагнитната обстановка утре и на 03 април ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-01/21ч00мин (UT = 19h00min)


31 март 2023г/23ч30мин: Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Няколко слаби изригвания от клас C бяха генерирани от вече залязлите, но намиращи се близо до западния край на слънчевия диск области 3256 и 3263. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат  5 групи  петна. Техните области са еруптивно спокойни. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо.


Слънчевият диск на 31 март 2023г (SDO/HMI)

Утре  и на 02 април слънчевата активност ще бъде  ниска.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH88, преминаваща в геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше завишен. Тя се колебаеше в диапазона между 550 км/с и 650 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5nT и +6nT.

Утре и на 02 април параметрите на слънчевия вятър и ММП под влияние а слънчевата коронална дупка CH88 ще останат в смутените и/или активните  си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка днес сутринта между 06ч и 09ч българско време се активира до ниво на слаба буря (Kp=5;G1)
***!!!***. Над България беше регистрирана слаба буря (K=5) през изминалата нощ между 21ч и 24ч, а след това през нощта и призори смущение (K=4) между 03 и 06ч българско време

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 02 април ще бъде между спокойна и и/или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 02 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-31/23ч30мин (UT = 21h30min)


30 март 2023г/19ч30мин: Намиращата се на западния край на слънчевия диск активна област 3256 генерира едно голямо (X1.2) и едно умерено мощно (M5.4) - изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше висока. Намиращата се на самия югозападен край на слънчевия диск активна област 3256 генерира около 09ч30мин тази сутрин умерено мощно изригване (M5.4). То беше придружено от радиоизбухвания-свистове от II и IV тип + изхвърляне на коронална маса (CME)+ слабо протонно (SPE) събитие. Покачването на потока на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) обаче беше кратко и с незначителна амплитуда, а изхвърленият облак слънчева коронална маса се движи силно встрани спрямо посоката към Земята. Вчера следобяд и късно вечерта бяха регистрирани са две изригвания със средна мощност (M1.2 и М1.1), както и едно C6.6- изригвания. Те бяха съпроводени с изхвърляния на коронална маса (CME). Счита се, че един от тези слънчеви плазмени облаци ще достигне Земята на 04 април. Отбелязваме, че късно през по-миналата нощ областта 3256 генерира и едно голямо X1.2 изригване, което обаче не бе съпроводено със значими от геофизична гледна точка явления.

На слънчевия диск се виждат  8 групи  петна. Регистрираните по-рано групи  3267 и 3268 загубиха петната си и се превърнаха в обикновени факелни полета. Единствената област, която е значителен потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M днес, утре и на 02 април е залязващата 3256.


Слънчевият диск на 30 март 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 01 април слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас М за утре и   за 02 април е по 10%, а за големи изригвания от клас X  е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH88, преминаваща в геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа нарастна от 400 км/с до около 550 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5nT и +6nT.

Днес, утре и на 01 април параметрите на слънчевия вятър и ММП под влияние а слънчевата коронална дупка CH88 ще бъдат в смутените и/или активните си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 01 април ще бъде между спокойна и и/активна. Макар и с ниска вероятност, но не са изключени и епизоди със слаба планетарна буря (Kp=5;G1).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 01 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-30/19ч30мин (UT = 17h30min)


27 март 2023г/ 22ч00мин:  Слънчевата активност е ниска, геомагнитната обстановка е почти спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Основен източник на слаби изригвания беше активната област 3256 (магнитният й клас е "бета-гама"). Най-значимото измежду тях с мощностен показател C4.6 беше регистрирано днес сутринта около 09ч30мин българско време. Регистрирани са и няколко изхвърляния на коронална маса (CME). Тяхното движение в момента се  изследва и засега все още не е ясно дали някое от тях ще се срещне със Земята.

На слънчевия диск се виждат 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Потенциален източник за изригвания със средна мощност е активната област 3256.Слънчевият диск на 27 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре ина 29 март ще е предимво ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е средно по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше около 400 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха с незначителна амплитуда и близо до нулата през по-голямата част от настоящата дата. През последните 1-2 часа Bz с е обърна на юг и в момента е около -5nT.

Утре и на 29 март параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята се очаква да бъдат в спокойните си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна и смутена, а  на 29 март тя ще е спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 29 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-27/22ч00мин (UT = 19h00min)


25 март 2023г/23ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър плавно нарастна до 500-550 км/с. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Практически нямаше изригвания от клас C, но средният слънчев рентгенов поток беше около нивото C1.0.
Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Областите на групите петна върху слънчевия диск (общо 8 на брой) са еруптивно спокойни.


Слънчевият диск на 25 март 2023г (SDO/HMI)


Утре и на 27 март слънчевата активност ще бъде ниска. Слаб потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M е активната област 3256.

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH86 скоростта на слънчевия вятър нарастна през последните 24 часа от 400 до около 550 км/с. Колебанията на вертикалната компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) бяха слаби - между 0 и -3nT. Утре и на 27 март обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна, но с тенденция към успокояване.

През изминалата нощ, между 23ч и 02ч българско време е регистриран 3-часов епизод с планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1). Над  България геомагнитната обстановка беше смутена между 20ч и 02ч.

Геомагнитната обстановка утре и на 27 март ще бъде между спокойна и активна. Възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-25/23ч15мин (UT = 21h15min)


24 март 2023г/21ч15мин: Много мощна геомагнитна буря (Kp=4;G4) днес рано сутринта. Условия за значителна геомагнитна активност и през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания от клас C, чиито източници бяха активните области 3256, 3269 и 3260. Не са регистрирани свързани с тях значими съпътстващи събития. Няма нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 24 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 26 март слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 10% на ден (общо за целия диск).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на преминалите вчера покрай Земята облаци слънчева коронална маса (CME) обстановката в близкото междупланетно пространство беше активна. Това се отрази преди всичко в параметрите на междупланетното магнитно поле (ММП). Вертикалната му компонента (Bz) почти през цялата изминала нощ беше ориентирана на юг ("-"), задържайки се в продължение на няколко часа около стойност -17nT. В същото време скоростта на слънчевия вятър се повлия незначително. Нейната стойност беше в диапазона 400-480 км/с.

Утре и на 26 март обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се формира от една страна от затихващото влияние на преминалите покрай нашата планета CME- облаци, а от друга  - от  високоскоростен поток  в слънчевия вятър (CH HSS -ефект), чийто източник е слънчевата коронална дупка CH86. Поради това ще се запазят и условията за значителна геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Днес, рано сутринта българско време беше регистрирано най-високото ниво на геомагнитна активност от началото на настоящия 25-ти слънчев цикъл (SC25). Между 05ч и 08ч българско време среднопланетарният 3-часов Kp-индекс достигна стойност почти 8 или по Боулдърската скала бал G4, т.е. много мощна планетарна геомагнитна буря
***!!!***. В продължение на 12 часа между 20ч снощи  и 08ч тази сутрин българско време над България имаше буря със средна мощност. След това геомагнитната обстановка беше смутена между 08ч и 11ч. Над много райони на средни и високи ширини на Земята беше наблюдавана аврорална активност.


Средноширотно сияние (MLA) над щата Мичиган
(САЩ) на 24 март 2023г(снимка:
Cameron Wilcox ;
solarham.net)


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.


Геомагнитната обстановка утре и на 26 март ще бъде предимно смутена или активна, но не са изключени и епизоди със слаба планетарна буря (KP=5;G1)***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 27 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-25/24ч00мин (UT = 22h00min)24 март 2023г/04ч00мин: Мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3). Очаква се аврорална активност над полярните райони на Земята
(кратък  бюлетин)

Изхвърлените  на 20 и  21 март  от Слънцето  облаци  коронална маса  (CME) преминахаха днес следобяд и привечер покрай Земята, при това значително по-близо и по-рано от предварителната прогноза. Скоростта на слънчевия вятър се повлия слабо и остана в диапазона 450-500 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) обаче претърпя много големи колебания- между -17nT и +10nT. Това стана причина за най-мощната от началото на 25-ти слънчев цикъл геомагнитна активност. От вчера следобяд до момента са регистрирани два 3-часови епизода с мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3)***!!!*** , съответно  между  14ч-17ч и 23ч-02ч българско време. Между 17ч и 20ч 3-часовият планетарен Kp - индекс беше равен на 5 (слаба буря, бал G1)***!!!***, а между 20ч и 23ч същият беше равен на 6 (средна буря, бал G2)***!!!***. Над България наблюдаваната геомагнитна активност беше както следва:

- смущение (K=4) (11ч-14ч)
- слаба буря (K=5) (14ч-20ч)
- средна буря (K=6) (14ч-20ч)


Местният 3-часов K-индекс за станция Панагюрище на 22 и 23
март 2023г (http://www.niggg.bas.bg)


Очакват се съобщения за наблюдавани полярни сияния (Aurora Borealis и Aurora Australis), а така също и сияния на средни ширини (MLA).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-24/04ч00мин (UT = 01h00min)


22 март 2023г/24ч00мин: Сериозна геомагнитна активност се очаква утре и на 24 март


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания от клас C, чиито източници бяха активните области 3256, 3260 и 3261. Едно от тях (C1.4), в областта 3260 от сутринта е свързано с изхвърляне на коронална маса (CME). Засега все още не е ясно дали този слънчев плазмен облак би могъл да достигне Земята през следващите дни.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове М и  X).

Слънчевият диск на 22 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 24 март слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден (общо за целия диск).


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

След високите стойности (~ 600-700 км/с) около средата на миналата нощ П скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята постепенно спадна до около 500 км/с, колкото е в момента.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +7.

Утре се очаква покрай Земята да премине облакът слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 20 март, което ще поддържа обстановката активна. Голямо активизиране се очаква на 24 март при навлизането на Земята в турбулентната зона на слънчевия вятър  , предхождаща сектора с висока скорост на последния, който е свързан с короналната дупка CH86. Това ще доведе до сериозно активизиране на геомагнитната обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната активност беше между спокойна и активна. Над България е регистриран епизод с местно геомагнитно смущение между 17ч и 23ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Утре се очаква активизиране на геомагнитната обстановка, включително до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!***. На 24 март ще има условия за планетарна буря със средна мощност (Kp=6;G1)***!!!***, като и за аврорална активност.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 24 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-22/24ч00мин (UT = 22h00min)


21 март 2023г/24ч00мин: Две изхвърляния на слънчева коронална маса (CMЕ) вероятно ще достигнат до Земята през следващите дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са голям брой (около 10) слаби изригвания в ниската част на C-диапазона (C1-C5), чийто източник беше кластерът от активни области AR13256-AR13257-AR13259. Сутринта около 07ч45мин беше регистрирано изхвърляне на коронална маса (CME). То е предизвикано от избухване на протяжен протуберанс в североизточната част на слънчевия диск, регистрирано около два часа по-рано. Направената оценка за неговото движение допуска възможността той да достигне Земята след 23 март. Междувременно бе направена преоценка и корекция относно прогнозата за движението на CME-облака, изхвърлен от Слънцето на 20 март в резултат от продължителното  М1.3- изригване. Според новата прогноза е възможно този слънчев плазмен облак да достигне Земята на 23 март. И двете прогнози обаче са с ниско ниво на достоверност, тъй като липсват има недостиг на изображения от коронографа на космическата сонда SТЕREO-A.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Потенциален източниик за изригвания от средния мощностен клас M са активните области от кластера 3256-3257-3259. Възможно е в такъв потенциален източник да се превърне и новорегистрираната област 3261, но тя е вече много близо до западния край на слънчевия диск и вече не е в геоефективна позиция.


Слънчевият диск на 21 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 23 март слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 20% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слаб CH-HSS ефект 
скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа плавно нарастна от 400 до около  500 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT и +5nT.

Утре се очаква обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да е спокойна. Очаква се тя да се активизира на 23 март поради очакваното преминаване на изхвърления на 20 март от Слънцето облак коронална маса (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна.

След слабо продължително нарастване в резултат от M1.3- изригването на 20 март най-после потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) спадна до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде предимно спокойна, а на 23 март се очаква да има епизоди с планетарни геомагнитни смущщения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 23 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-21/24ч00мин (UT = 22h00min)


20 март 2023г/23ч45мин: Продължително M1.3- изригване предизвика слабо покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Късно през изминалата нощ беше регистрирано продължително изригване в ниската част на M-диапазона.То достигна максимума си (M1.3) в 03ч48мин българско време. С него е свързано слабо покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ; E=>10MeV), което продължава и в момента. Не са наблюдавани
изхвърляния  на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 регистририрани и две нови групи слънчеви петна. С изключение на групата 3260 всички останали са вюжното полукълбо. Потенциал за изригвания от средния мощностен клас M имат активните области 3256 и 3257.Слънчевите коронални дупки на 20 март 2023г (SDO/AIA)

Слънчевата коронална дупка CH86 заема голяма част от южното полукълбо. Същата ще бъде в геоефективна позиция към края на настоящата седмица и ще бъде значителен първоизточник на геомагнитна активност.


Слънчевият диск на 20 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена утре и на 22 март.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Регистриран е 6-часов епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) днес следобяд между 14ч-20ч българско време. Активизирането се дължи на размит облак слънчева коронална маса (CME), който премина близо до Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна  и смутена, а на 22 март тя ще е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-20/23ч45мин (UT = 21h45min)


17 март 2023г/22ч30мин: Избухване на голям протуберанс в южното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Имаше само едно импулсно изригване около долния праг на M-диапазона (C1.0) в активната област 3247 без значими съпътстващи явления. Регистрирани са и  слаби изригвания от клас C в горепосочената област, както и в областтаа 3256. Наблюдавани са общо три  изхвърляния  на коронална маса (CME) от източници в югозападната част на слънчевия диск.За първите две от тях се счита, че няма да срещнат по пътя си в междупланетното пространство Земята. Третото CME- събитие е регистрирано днес по обяд и е свързано с избухването на голям протуберанс. Засега не могат да се направят по-сигурни прогнози за него, тъй като липсват коронографски изображения.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Потенциален източник за изригвания със средна  мощност от клас M би могъл да бъде един нов активен център близо до югоизточния край на слънчевия диск.


Избухване на протуберанс с изхвърляне на
коронална маса на 17 март 2023г (SDO/AIA)Слънчевият диск на 17 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 17 март слънчевата активност ще бъде  ниска. Възможни са слаби изригвания от клас C. Изригвания от средния клас M са малко вероятни.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше
около 450 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8nT и +5nT.

Очаква се обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да остане спокойна утре и на 19 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 19 март ще бъде спокойна или между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 16 март се очаква постепенно да  да слезе до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-17/22ч30мин (UT = 20h30min)


16 март 2023г/22ч30мин: Нов епизод със средна планетарна геомагнитна буря  (Kp=6;G2)
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през изминалите 24 часа е ниска. Причината е едно C1.4-изригване в залязващата активна област 3245. Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска утре и на 18 март.


Слънчевият диск на 16 март 2023г (SDO/HMI)

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна активност достигна отново ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
***!!!*** през изминалата нощ между 23ч и 02ч българско време. Над България по същото време е регистрирана слаба местна буря (K=5).

Геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена утре и на 18 март.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-16/22ч30мин (UT = 20h30min)


15 март 2023г/22ч30мин: Изхвърлен от Слънцето на 10 март облак коронална маса (CME) предизвика планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше само едно слабо изригване (C1.0) в активната област 3254. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е в рамките на B-диапазона. Не са наблюдавани нови  изхвърляния  на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Техните области са почти напълно спокойни.


Слънчевият диск на 15 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 17 март слънчевата активност ще бъде много ниска. Възможни са слаби изригвания от клас C.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Малко по- рано от очакваното, днес призори до Земята достигна слънчевият плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 10 март. Под комбинираното влияние от него и това на слънчевата коронална дупка CH84 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята достигна до около 550 км/с, след което започна бавно да спада
. В момента тя е около 500 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя голям скок рано сутринта от -10nT до около +20nT. След това амплитудата на колебанията спадна . През последния час Bz e с голяма отрицателна стойност (около -20nT).

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и/или активна под влияние на  CH HSS- ефекта, свързан със слънчевата коронална дупка CH84 плюс влияние от очакваните преминавания на облаци коронална маса (CME), изхвърлени от Слънцето на 12 и 13 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа се активизира до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)***!!!*** в интервала 05-08ч българско време.  Над Бэлгария геомагнитната е регистриран смутен епизод (K=4)през изминалата нощ между 23ч и 02ч и след това слаба буря (K=5)между 05 и 08ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) започна трайно да спада и в момента е под прага за слаба радиационна буря  (S1).

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена или активна и слаба или средна планетарна геомагнитна буря (Kp=5 или 6;бал G1 или G2)***!!!***. На 17 март се очаква тя да е между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 16 март се очаква постепенно да  да слезе до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-15/22ч30мин (UT = 20h30min)


14 март 2023г/20ч30мин: Умерена геомагнитна активност днес, утре и на 16 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше общо 3 изригвания в ниската част на мощностния диапазон C. Технr източници бяха активните области 3250 и новата 3254. Регистрирано е вчера около обяд   изхвърляне  на коронална маса (CME) , за което численият модел на слънчевия вятър показва, че ще достигнат до Земята на 16 март. То е резултат от избухване на протуберанс, дестабилизиран от C3.1- изригване близо до видимия централен меридиан на Слънцето в северното полукълбо. Възможно е ефектът от неговото преминаване покрай нашата планета да се комбинира с този от преминаването на друг CME-облак, изхвърлен от Слънцето на 12 март.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна- 6 регистрирани и 2 нови. Техните области са почти напълно спокойни. Много ниска вероятност за изригване със средна мощност (клас М)- около 5% има само в областта 3250.


Слънчевият диск на 14 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата ативност днес, утре и на 16 март ще бъде предимно ниска.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH84 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята нарастна днес рано сутринта от 340-350 км/с до около 450 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -11 и +10nT. Най-големите колебания бяха през първата половина на деня, след което те се "свиха" в диапазона между -5 и +3 nT.

Днес до полунощ и утре през поо-голямата част от деня  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена под влияние на  CH HSS- ефекта, свързан със слънчевата коронална дупка CH84. Допълнителни "порции активност" се очакват утре през втората половина на деня (под влияние на преминаващ CME-облак изхвърлен от Слънцето на 10 март), както и на 16 март под влияние на двата споменати CME-облака, за които се очаква да преминат покрай Земята.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) е регистрирано днес между 08ч и 11ч българско време. Над Бэлгария геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше първоначално спадна малко под праговото ниво за слаба радиационна буря  (S1). Днес следобяд обаче той отново леко нарастна и в момента е отново малко над посочения праг.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена и активна, а на 16 март - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 16 март се очаква постепенно да спада и да слезе до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-14/20ч30мин (UT = 18h30min)


13 януари 2023г/23ч45мин: Голямо изхвърляне на коронална маса откъм обратната страна на Слънцето предизвика слаба радиационна буря (S1)
(кратък  бюлетин)

Късно през изминалата нощ, приблизително около 04ч30мин българско време откъм обратната страна на Слънцето беше регистрирано голямо изхвърляне на коронална маса (CME). Причината е най-вероятно мощно слънчево изригване от източник, който ще започне да се вижда от Земята след около 5 дни на източния край на слънчевия диск. За съжаление космическата сонда STEREO-A в момента е близо до Земята и поради това не би могла пряко да регистрира това изригване. Движението на плазмения облак е почти в противоположна посока спрямо Земята. Възникналата от него ударна вълна обаче причини образуване на слънчеви протони с висока енергия (SEP/СЕЧ). Това причини от своя страна покачване на техния поток на геостационарна орбита, превишавайки праговото ниво за слаба радиационна буря (S1). Последната продължава и в момента.


Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм
обратната страна на Слънцето на 13 март
2023г - анимация (STEREO-A/COR2)


Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV)на геостационарна орбите в интервала 11-13
март 2023г(ACE/RTSW)

Слънчевият диск на 13 март 2023г (SDO/HMI)

Утре се очакква слабо активиране на геомагнитната обстановка поради влияние на малката слънчева коронална дупка CH84. Възможни са местни геомагнигти смущения. Допълнителноо активизиране се очаква на 15 март поради преминаването покрай Земята на плазмени облаци (CME), изхвърлени от Слънцето на 10 и 11 март.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-13/23ч45мин (UT = 21h45min)


12 март 2023г/23ч45мин: Слънцето е почти спокойно. Спокойна геомагнитна обстановка днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше общо 3 изригвания в мощностния диапазон C1.0-C3.5. Технr източници бяха активните области 3245 и новата 3253. Регистрирано на 11 март в резултат от избухване на протуберанс в югозападната част на слънчевия диск  изхвърляне  на коронална маса (CME) се очаква да достигне Земята на 15 март.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. Техните области са почти напълно спокойни. Много ниска веероятност за изригване със средна мощност (клас М) има само в областта 3245.Слънчевият диск на 12 март 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата ативност утре и на 14 март ще бъде предимно ниска,

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа се колебаеше в диапазона 370-410 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8 и +5nT.

Утре  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство бъде спокйна. Тя се очаква да бъде леко смутена на 14 март под влияние на слаб  CH HSS- ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде спокойна, ана 14 март - между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 14 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-12/23ч45мин (UT = 21h45min)


10 март 2023г/23ч15мин: Хелио-геофизичната обстановка остава леко смутена до 12 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Двете най-значими измежду тях са с мощностни C6.7 и C7.1 съответно през миналта нощ в 22ч17мин и тази сутрин в 08ч42мин българско време. Техен източник беше активната област 3245 в южното полукълбо. Общо до 14 часа днес са регистрирани три изхвърляния на коронална маса (CME), но нито едно от тях не се движи към Земята.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. През последното денонощие се наблюдава силен спад на общата видима площ на петната. Това засегна включително и най-активната вчера и днес област 3245. Друг източник на активност през изминалите дни, активната област 3242, вече се скри зад западния край на слънчевия диск.


Слънчевият диск на 10 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата ативност утре и на 12 март ще бъде предимно ниска, но със значителна вероятност за изригвания от средния мощностен клас M (средно по 30% на ден), а тази за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа се колебаеше в диапазона 390-440 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство бъде леко смутена под влияние на слаб  CH HSS- ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка. Слаби смущения са възможни и на 12 март поради очаквано преминаване покрай Земята на размит слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 08 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше и/или смутена през последните 24 часа с изключение на един 3-часов епизод на планетарно смущение (Kp=4) между 05ч и 08ч българско време. Над България обстановката беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Между спокойна и смутена се очаква да бъде геомагнитнаата обстановка утре и на 12 март. През втория ден обаче не бива да се изключна и епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 12 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-10/23ч30мин (UT = 21h30min)


09 март 2023г/23ч30мин: Ниска слънчева активност, слаби смущения на слънчевия вятър в близост до Земята и планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са голям брой (над 10) слаби изригвания в активните слънчеви области 3242 и 3245, но без някакви значителни съпътстващи явления. И двете споменати области са от магнитен клас "бета-гама". Тенденцията е 3242 да отслабва, докато в 3245 се наблюдава разделяне между опашната и водещата част на групата петна.Не  са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевият диск на 09 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата ативност утре и на 11 март ще бъде предимно ниска, но със значителна вероятност за изригвания от средния мощностен клас M (средно по 30% на ден).

Покрай Земята през последните 24 часа премина слабо смущение (размит слънчев плазмен облак (CME)). Това почти не се отрази на скоростта на слънчевия вятър, която беше в диапазона 400-450 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше прддимно в диапазона между -5 и +5nT и за кратко сутринта между 07ч и 11ч българско време достигна -8nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре ще бъде спокойна или леко смутена, а на 11 март се очаква слабо влияние от малка слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последните 24 часа с изключение на един 3-часов епизод на планетарно смущение (Kp=4) между 08ч и 11ч българско време. Над България обстановката беше спокойна.

Между спокойна и смутена се очаква да бъде геомагнитнаата обстановка утре и на 12 март.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-09/23ч30мин (UT = 21h30min)


08 март 2023г/23ч30мин: Голям еруптивен протуберанс на северозападния край на слънчевия диск (кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Причина за това е едно иригване със средна мощност от активната област 3242 (магнитен клас "бета-делта"). Максимумът му беше достигнат в 12ч12мин българско време. Огромен еруптивен протуберанс беше наблюдаван през предната нощ между 22ч и 24ч българско време близо до северозападния край на слънчевия диск. Изхвърленият облак слънчева коронална маса (СМЕ) се движи в северозападна посока спрямо Земята и ще я подмине.
Други изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята също  не са наблюдавани.


Слънчевият диск на 08 март 2023г (SDO/HMI)


Избухване на протуберанс на 07 март 2023г
- анимация по данни от уреда Advanced Image
Assamble  (AIA)  (SDO/AIA)

Слънчевата ативност утре и на 10 март ще бъде предимно ниска, но със значителна вероятност за изригвания от средния мощностен клас M (средно по 40% на ден)
.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре и на 10 март ще продължи да се успокоява поради отместването на слънчевата коронална дупка CH81 от геоефективна позиция.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше смутена (K=4) между 20ч и 23ч българско време. Утре геомагнитната обстановка също ще бъде между спокойна и смутена, а на 10 март- предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-08/23ч30мин (UT = 21h30min)


07 март 2023г/23ч30мин: Слънчевата активност е ниска, скоростта на слънччевия вятър спада, геомагнитната обстановка се успокоява 
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше само изригвания от слабия мощностен клас C в активните области 3242, 3243 и 3245.
Изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята  не са наблюдавани.


Слънчевият диск на 07 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 09 март слънчевата активност ще бъде предимно умерена. Главни потенциални източници на изригвания от средния мощностен клас М са активните области 3242, 3243 и 3245. Възможни са ии големи изригвания (клас X) от активната област 3245.

С отместването на слънчевата коронална дупка CH81 от геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята започна да спада от около 650 км/с през изминалата нощ в момента тя е около 500 км/с

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Един 3-часов епизод на геомагнитно смущение над България имаше през изминалата нощ между 23ч и 02ч българско време.

Геомагнитната обстановка утре се очаква да бъде между спокойна и смутена, а на 09 март тя ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-07/23ч30мин (UT = 21h30min)


06 март 2023г/22ч00мин: Две умерено-мощни слънчеви изригвания (M5.0 и M5.8) в активната област 3243

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Активната област 3243 генерира две умерено- мощни изригване. Първото от тях беше от  импулсен тип. То достигна максималната си мощност M5.0 вчера малко преди полунощ  в 23ч36мин българско време. Второто много по-продължително  изригване стана късно през нощта. Неговият максимум (M5.8)беше достигнат в 04ч28мин. Съпроводено е от радиоизбухване-свист от  IV тип, "tenflare" ***!!!*** и изхвърляне на коронална маса (CME). Тъй като областта 3243 е вече почти на западния край на слънчевия диск, то слънчевият плазмен облак се движи основно в западна посока по отношение на Земята. Не е изключено обаче той все пак да "закачи" земната магнитосфера през следващите 72 часа.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. Силно преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са двата основни потенциални  източници на изригвания със средна и голяма мощност - активните области 3242 и 3243. Втората ще сее скрие зад западния край на слънчевия диск в рамките на следващите 36-48 часа.


Слънчевият диск на 06 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 08 март ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа остана завишена и се колебаеше в диапазона 500-650 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре и на 08 март обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна ии активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)беше регистрирано снощи  иднес сутринта между 02ч и 08ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) продължи да спада като вече е под прага за слаба радиационна буря (S1), ноо около 3-4 пъти над обичайния фон.

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 05 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон. Възможно е обаче значително негово нарастване в резултат от нови изригвания със средна и/или голяма мощност от класове M и X в активните области 3242 и 3243.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-06/22ч00мин (UT = 19h30min)


05 март 2023г/21ч30мин: Слънчевата активна област 3234 вече е зад западния край на слънчевия диск. Вероятността за средни и големи изригвания значително намалява засега
(кратък  бюлетин)

През изминалите 24 часа слънчевата активност беше умерена. Имаше 3 изригвания от ниската част на средния мощностен клас M. Техни източници бяха активните области 3238 и 3242 в северното полукълбо на Слънцето. Двете изригвания (X2.2 на 03 март и вчерашното M5.5) бяха съпроводени с радиоизбухвания-свистове от II и IV тип, както и от изхвъърляния на коронална маса (CME). Тъй като обаче техният източник, активната област 3234 беше на западния край на слънчевия диск, изхвърлените CME - облаци ще подминат Земята.
Други  изхвърляния на  коронална маса (CME)по посока на Земята също не са наблюдавани.Слънчевият диск на 05 март 2023г (SDO/HMI)

Тъй като областта 3234 вече се скри зад западния край на слънчевия диск, то фактичеси засега отпада един основен потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X). Потенциални източници за изригвания от клас М в момента са областите 3242 и 3243. Вероятността обаче за големи (X) изригвания от тях, както и от другите номерирани области с петна засега е пренебрежима.

Eпизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистриран днес между 14ч и 17ч българско време. Геомагнитни смущения (K=4) над България бяха регистрирани през изминалата нощ между 23ч-02ч и днес между 14ч-20ч.

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена или активна и утре и на 07 март, но с тенденция към постепенно успокояване. Ето защо утре и на 07 март са епизоди с геомагнитни смущения, а утре е възможен и епизод със слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-03/21ч30мин (UT = 19h30min)


03 март 2023г/23ч45мин: Голямо слънчево X2.2-изригване от активната област 3234 
(извънреден  бюлетин)Слънчево X2.2- изригване на 03 март 2023г (SDO/AIA)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-03/23ч45мин (UT = 21h45min


03 март 2023г/18ч30мин: Активната област 3234 генерира две изригвания със средна мощност. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) е възможна утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Активната област 3234 генерира изригване със средна мощщност (M3.3). То достигна максимума си днес н 12ч32мин българско време. Изригването е причинило радиосмущения в мегахерцовия честотен диапазон. Не са наблюдавани изхвърляния на  коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Почти всички са в северното полукълбо - с изключение на групата 3236. Тя, както и групата 3234 се намират вече на западния край на слънчевия диск и ще залязат през следващите 24-48 часа.


Слънчевият диск на 03 март 2023г (SDO/HMI)

Днес и утре слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена, а на 05 март тя ще  ниска, тъй като основният източник на M- изригвания през последните няколко дни - областта 3234 ще се скрие зад западния край на слънчевия диск.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше завишена и се колебаеше в диапазона 500-600 км/с.
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се кобебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре е възможно покрай Земята, но южно от нея да премине периферията на облак слънчева коронална маса (CME). Това ще дестабилизира допълнително обстановката в близкото междупланетно пространство, включително и на 05 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) е регистрирано през изминалата нощ между 23ч и 05ч. Над България геоммагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧб беше близо до обичайния фон.

Утре се очакват епизоди с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), а на 05 март е възможна слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5 G1)***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 05 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон. Възможно е обаче значително негово нарастване в резултат от нови изригвания със средна и/или голяма мощност от класове M и X в активната област 3234.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-03/18ч30мин (UT = 16h30min)


01 март 2023 г/02ч00мин: Приключи най-голямата геомагнитна буря за настоящия слънчев 25-ти цикъл (SC25) досега. Ново умерено-мощно изригване (M8.6) в активната област 3234
(извънреден  бюлетин)

Най-продължителната и мощна планетарна геомагнитна буря за настоящия 25-ти слънчев петнообразувателен цикъл (SC25)започна на 26 февруари 2023г около 20ч българско време и приключи на 28 февруари около 08ч. Нейната максимална мощност (Kp=7;G3) беше достигната в интервала 14-17ч на 27 февруари. Геомагнитната буря стана причина за мощна аврорална активност над полярните и средните ширини както над Северното, така и над Южното полукълбо на Земята.3-часовият планетарен Kp-индекс в интервала
26-28 февруари 2023г (оцветяването е в
съответствие с Боулдърската скала) (NOAA/SWPC)
Местният 3-часов K-индекс за станция Панагюрище за
27 и 28 февруари 2023г (
niggg.bas.bg
)Северно сияние (Aurora Borealis) над Аляска (28 февруари 2023г)
(фото: Vaughn Johnson ; solarham.net)

На 28 февруари около 19ч50мин българско време в слънчевата активна област
3234 достигна своята максимална фаза умерено-мощно изригване с показател M8.6. Регистрирани са радиошумове в честотния диапазон 100-1000 MHz и слабо изхвърляне на коронална маса(CME). Последното най-вероятно ще подмине Земята. Повече подробности ще бъдат дадени в следващия бюлетин.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-01/02ч00мин (UT = 00h00min)


27 февруари2023г/23ч30мин: До Земята достигна и вторият от очакваните облаци слънчева коронална маса (CME). Мощна геомагнитна буря (Kp=7;G3)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко  слаби слънччеви изригвания без особена геофизична значимост. Техен източник беше активната област 3234. Не са наблюдавани изхвърляния на  коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Всички те са или в процеес на отслабване или магнитната им сруктура е стабилна.


Слънчевият диск на 27 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 01 март ще бъде между ниска и умерена.
Вероятнстта за изригвания от средния мощностен клас M   е по 45% ,а за изригвания от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Днес привечер, около 18ч10мин българско време, до Земята достигна вторият от очакваните облаци слънчева кронална маса (CME). Скоростта на слънчевия вятър нарастна до около 800 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се разколеба в широк диапазон през последните часове, достигайки на два пъти тази вечер до -20nT в южна посока и +15nT в северна.

Утре и на 01 март обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство все още ще е активна, но с тенценция към постепенно успокояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие се активизира, достигайки ниво на мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7;G3)
***!!!*** днес следобяд между 14 и 17ч българско време и средна буря (Kp=6;G2) ***!!!***между 11ч и 14ч и след това между 17ч и 23ч. На много места на високи и средни ширини е  наблюдавана аврорална активност.


Средноширотно сияние (MLA) над езерото Мичиган (САЩ-Канада)на
27 февруари 2023г(фото:
Shawn Malone ; solarham.net)

Северно сияние (Aurora Borealis), заснето от борда на пътнически самолет
над Атлантическия океан на 27 февруари 2023г
(фото: Brian Drourr  ; solarham.net)


Геомагнитната обстановка над България също сериозно се активизира. Тя се разпредели през последните 24 часа както следва

през изминалата нощ между 20ч и 02ч - слаба буря(K=5)
между 02ч и 05ч - смущение (K=4)
между 05ч и 08ч сутринта-
слаба буря(K=5)
между 08ч-14ч - средна буря (K=6)
между 14ч и 17ч и след това между 20ч и 23ч- смущение (K=4)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) продължи да спада като вече е под прага за слаба радиационна буря (S1), ноо около 3-4 пъти над обичайния фон.Утре  геомагнитната обстановка се очаква да достига  до максимално ниво на средна планетарна буря (Kp=6;G2)***!!!*** , а на 01 март - до слаба буря (Kp=5;G1 )***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 01 март  се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Слаба радиационна буря е малко вероятна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-27/23ч30мин (UT = 21h30min)


26 февруари2023г /23ч00мин: След двете M-изригвания: Първият от облаците слънчева коронална маса (CME) вече достигна Земята. Вторият ще дойде утре или на 28 февруари. Мощна геомагнитна активност се очаква утре!...

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше две слаби слънччеви изригвания без особена геофизична значимост.

Умерено-мощното M6.1- изригване от предишната нощ беше съпроводено от радиоизбухвания -свистове от II и IV тип, които обичайно за такива случаи  бяха свързани с изхвърляне на коронална маса (CME) + ерупция на протони с висока енергия (SPE), както и мощно радиоизбухване в гигахерцовата област ("tenfldre")
***!!!***. Покачването на потока на слънчевия поток протони с висока енергия (SEP) в този случай беше около 10 пъти по-голямо от това през предната нощ и достигна на геостационарна орбита за кратко до ниво на средна радиационна буря (S2)***!!!***. Впоследствие започна плавно спадане на този поток и в момента той е малко над праговото ниво S1.

На слънчевия диск се виждат  8 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо.  Потенциални източници на изригвания със  средна и  голяма мощност  са активните области  3229 и 3234 (магнитен клас "бета-делта").


Слънчевият диск на 26 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 28 февруари ще бъде между ниска и умерена.
Вероятнстта за изригвания от средния мощностен клас M   е по 65% ,а за изригвания от клас X е по 15% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Тази вечер около 19ч30мин българско време до Земята достигна плазменият облак (CME), изхвърлен през нощта на 24 февруари от Слънцето в резултат на M3.7 изригване. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна от 450 до 650 км/с с тенденция към по-нататъшно нарастване.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 2-3 часа обърна знака от положителен на отрицателен и достигна до около -15nT.

Утре и на 28 февруари се очаква обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да е активна под влияние на изхвърлените през по-миналата и миналата нощ от Слънцето CME- облаци. Допълнително обстановката ще се активизира и под влияние на  слънчевата коронална дупка CH78, а възможно и на CH79.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка тази вечер между 20ч и 23ч се активизира от ниво спокойна до ниво слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(Kp=5;G1)***!!!***. Слаба местна буря (K=5) имаше по същото време и над България.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) за кратко нарастна до нивото на средна радиационна буря (S2)***!!!*** през изминалата нощ, но след това започна да спада и в момента е около прага на слаба радиационна буря (S1)***!!!***.Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV)на геостационарна орбите на 25 и 26
февруари 2023г(ACE)


Утре  геомагнитната обстановка се очаква да се активира до ниво на мощна геомагнитна буря (Kp=7;G3)***!!!***, а на 28 февруари - до ниво на средна буря (Kp=6;G2)***!!!***

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 27 февруари се очаква да бъде  около и под нивото за слаба радиацинна буря (S1). Възможно е обаче значително негово нарастване в резултат от нови изригвания със средна и/или голяма мощност от класове M и X.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-26/23ч00мин (UT = 21h00min)


25 февруари 2023г/22ч30мин: Две М- клас изригвания от активната област 3229 през последните 24 часа. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Слънчевата активна област 3229 генерира две изригвания от клас M. Едното от тях е със средна мощност (M3.7). То достигна максимума си през предната нощ около 23ч40мин българско време. Беше съпроводено от радиоизбухвания-свистове от II и IV тип, както и от радиоизбухване "tenflare"***!!!***. Регистрирно е изхвърляне на коронална маса (CME) с начална скорост 1204км/с. Движението на плазмения облак е ориентирано на северозапад спрямо посоката към Земята и  е малко вероятно той да достигне нашата планета.Регистрирано беше и покачване на радиационния фон на геостационарна орбита, като беше достигнат прага "S1" за слаба радиационна буря***!!!***.  Приблизително 23 часа след първото е регистрирано второто М-изригване от същата област. То е от тип "умерено-мощни",  а неговият мощностен показател е М6.1. Изригването достигна максимума си в 21ч45мин българско време и е все още в ход.Слънчево M3.7- изригване на 24 февруари 2023г- анимация
(SDO/AIA)
Слънчево M6.1- изригване на 25 февруари 2023г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност са активните области 3229 и 3234.Слънчевият диск на 25 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 27 февруари ще бъде между ниска и умерена.
Вероятнстта за изригвания от средния мощностен клас M   е по 55% ,а за изригвания от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше между 400 и 500 км/с с тенденция към спадане..
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT.

Под влияние на слаб CH HSS- ефект, свързан със слънчевата коронална дупка CH78 утре и на 27 февруари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде между смутена и активна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последното денонощие беше между спокойна и смутена. Над България е регистрирано местно геомагнитно смущение днес между 17ч и 20ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) за кратко нарастна до нивото на слаба радиационна буря (S1) през изминалата нощ, но след това започна да спада и в момента е 3-4 пъти над обичайния фон.

Утре и на 27 февруари геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и смутена
и/или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 27 февруари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Възможно е обаче значително негово нарастване още тази нощ в случай на слънчева протонна ерупция (SPE- събитие), свързано с последното M6.1 - изригване.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-25/22ч30мин (UT = 20h30min)


24 февруари 2023г/22ч45мин: Едно изригване със средна мощност (M1.1). Слаба геомагнитна активност днес, утре и на 26 февруари
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена, благодарение на едно M1.1- изригване в новата активна област 3235 през изминалата нощ. Не са регистрирани значителни изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевият диск на 24 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 26 февруари ще бъде между ниска и умерена.
Вероятнстта за изригвания от средния мощностен клас M   е по 60% ,а за изригвания от клас X е по 10% на ден.Основен потенциален център на изригвания от класове M и X е активната област 3234(магнитен клас "бета-делта").


Слънчевата активна област AR13234 на 24 февруари 2023г
(SDO/HMI)


Геомагнитната обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна (Kp=4). Местно геомагнитно смущение имаше над България през изминалата нощ между 20ч и 02ч българско време.

Геомаггнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна утре и на 26 февруари, т.е. възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Причина за това е слаб CH HSS - ефект, свързан със слънчевата коронална дупка CH78.

--------
Нормалната честота и обем на нашите бюлетини ще бъде възстановена от началото на следващата седмица.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-24/22ч45мин(UT = 20h45min)


21 февруари 2023г/21ч30мин: Изхвърлената коронална маса (CME) на 17 февруари достигна до Земята, но ефектът върху геомагнитната активност се оказа по- слаб от очаквания
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани бяха днес през деня две изригвания със средна мощност (M4.4 и M4.7) от намиращата се близо до североизточния край на слънчевия диск активна област 3234. Засега няма информация относно значими съпътстващи явления. Регистрирани са три изхвърляния на коронална маса (CME)- едното  от същия район,  а другите две от източници близо до западния лимб. Предварителният анализ показва, че нито едно от тях няма да достигне Земята.Слънчевият диск на 21 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 23 февруари ще бъде между ниска и умерена.
Вероятнстта за изригвания от средния мощностен клас M   е по 50% ,а за изригвания от клас X е по 15% на ден.

Изхвърленият на 17 февруари от Слънцето в резултат от X2.2 -изригване облак слънчева коронална маса достигна до Земята, но динамичният ефект от срещата със земната магнитосфера се оказа значително по-слаб от очаквания. Геомагнитната обстановка се активира до ниво на планетарно смущение (Kp=4). Утре се очаква Земята да навлезе в сектора на влияние на  слънчева коронална дупка (CH HSS- ефект) и поради комбинниран ефект с все още намиращия се наблизо CME -облак геомагнитната обстановка да се активира до ниво на слаба планетарна буря (Kp=4;G1)
***!!!***. Предимно между спокойна и смутена се очаква да е геомагнитната обстановка на 23 февруари.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-21/21ч30мин(UT = 19h30min)


19 февруари 2023г/22ч00мин: Геомагнитната активност засега е много слаба, но прогнозата за нейното покачване остава в сила
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания в C-диапазона, чиито източник беше активната област 3226  в северното полукълбо. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса (CME) в близост до този район, което вероятно е свързано с едно от тези изригванияя. В момента се очакват резултатите от моделирането на неговото движение.


Слънчевият диск на 19 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 21 февруари ще бъде между ниска и умерена.
Вероятнстта за изригвания от средния мощностен клас M   е по 50% ,а за изригвания от клас X е по 15% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята в момента е около 350 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 24 часа беше предимно между -3 и -5nT. Изглежда, че покрай Земята през изминалата нощ вече е бил преминал поне единият от изхвърлените преди 17 февруари облаци слънчева коронална маса (CME).

Очаква се през настоящата нощ или утре до Земята да достигне плазменият облак (CME), изхвърлен през нощта на 17 срещу 18 февруари от Слънцето в резултат на голямото X2.2- изригване. Обстановката ще остане смутена и активна и на 21 февруари.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

През нощта и/или утре се очаква активизиране на геомагнитната обстановка включително до планетарна геомагнитна буря със средна мощност
(Kp=6; G2)***!!!***. Между смутена и активна обстановка се очаква на 21 февруари.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-19/22ч00мин(UT = 20h00min)


18 февруари 2023г/18ч15мин: След голямото X2.2 -изригване: Ярко изхвърляне на коронална маса, което вероятно ще достигне до Земята привечер на 19 февруари
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа е висока. Голямото X2.2-изригване от изминалата нощ беше съпроводено от радиоизбухване-свист от II тип, изхвърляне на коронална маса (CME) с голяма начална скорост (около 2407км/с) и "tenflare" с пикова мощност около 550 sfu. Ретистрирани са силни радиосмущения (бал R3) на различни фиксирани честоти в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони. Радиоиндексът F10.7 около полунощ също беше висок - 343 sfu. Предварителните оценки за движението на слънчевия плазмен облак (CME) показват, че е много вероятно той да достигне с периферията си Земята утре вечер - на 19 февруари.


Слънчево X2.2- изригване на 17 февруари 2023г- анимация
(SDO/AIA)


Изхвърляне на коронална маса (CME) на 17 февруари 2023г
(STEREO-A/COR2)


Слънчевият диск на 18 февруари 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност днес, утре и на 20 февруари ще бъде предимно между ниска и умерена. Вероятнстта за изригвания от средния мощностен клас M   е по 50% ,а за изригвания от клас X е по 15% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята в момента е леко завишена - около 450 км/с, а
вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 24 часа е "замряла" на около 0nT.

Активизиране най-вероятно ще има още тази нощ с пристигането до Земята на първия от серията очаквани слънчеви плазмени облаци (CME). Обстановката ще остане активна утре и на 20 февруари.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа е спокойна. Активизиране (включително до ниво на средна буря (Kp=6; G2)) се очаква тази нощ. Утре и на 20 февруари се очаква значителна геомагнитна активност, но в предвид на неопределеността, свързана с "точното разписание" на очакваните слънчеви CME-облаци е трудно да се определи нейното ниво.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-18/18ч15мин (UT = 16h15min)


18 февруари 2023г/02ч30мин: Голямо слънчево X2.2-изригване! 
(извънреден  бюлетин)Слънчево X2.2- изригване на 17 февруари 2023г(SDO/AIA)

Максимумът на изригването е достигнат в 22ч16мин българско време на 17 февруари. Установено са радиоизбухване-свист от II типизхвърляне на коронална маса  (CME) с начална скорост 2407 км/с. Подробности ще бъдат дадени в следващия редовен бюлетин.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-18/02ч30мин (UT = 00h30min)


17 февруари 2023г/18ч00мин: Активно космическо време. Три плазмени облака се движат към Земята

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Най-значимото изригване беше с мощностен показател C9 в новата активна област 3229 близо до североизточния край на слънчевия диск.  В северозападната част  на слънчевия диск вчера около 13ч българско време бе регистрирано изхвърляне на коронална маса (CME), което е свързано с избухване на протуберанс. Неговото движение в момента се изучава, като се приема с висока степен на вероятност, че то ще достигне околностите  на Земята  на 19 февруари. Заедно с регистрираните на 15 и 16 февруари CME общо три плазмени облака ще достигнат до нашата планета  тази нощ , утре и на 19 февруари.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M са активните области 3216 и 3229. Областта 3216 е и слаб потенциален източник за големи изригвания от клас X.


Слънчевият диск на 17 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 19 февруари ще бъде между ниска и умерена.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Обстановката в околностите на Земята през последните 24 часа все още беше дестабилизирана поради преминалият вчера и по-предния ден слънчев плазмен облак. Скоростта на слънчевия вятър съществено беше завишена и почти подноянна- около 500 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +8nT. Макар и в по-малка степен отколкото вчера тази обстановка поддържаше условията за значителна геомагнитна (вчера през втората половина на деня) и аврорална активност.

Слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 15 февруари ще достигне до Земята през идващата нощ. Други два се очаква да достигнат нашата планета утре и на 19 февруари, като за втория това все още не е напълно сигурно.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

След полунощ на 17 февруари среднопланетарната геомагнитна обстановка е между спокойна и смутена. Геомагнитната активност от вчера следобяд  и привечер  е описана в нашия предишен бюлетин. Над много райони на високи и средни ширини на Северното полукълбо през изминалата нощ е регистрирана мощна аврорална активност -северни полярни и средноширотни сияния (Aurora Borealis и MLA-Mid Latitude Aurora).


Северно полярно сияние над провинция Алберта, Канада
на 16 февруари 2023г (снимка: Matt Melnik; solarham.net )
Средноширотни сияния над районите на Санкт-Петербург, Екатеринбург и Смоленск,
(Русия)
на 16 февруари 2023г (снимки: Евгений Кудимов, Катя Стрелникова, Павел
Бойков и Александър Спиридонов; https:t.me/astroalert/4713,  по предложение на
Владимир Владимиров )


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.


Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между смутена или  активна и  планетарна буря със средна мощност(Kp=6;G2)***!!!***, а на 19 февруари - между смутена и активна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 19 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-16/20ч45мин (UT = 18h45min)


16 февруари 2023г/20ч45мин: Значителна геомагнитна активност днес и утре. Планетарна геомагнитна буря със средна мощност(Kp=6; G2) се очаква на 18 февруари

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Новоизгряла на  североизточния край на слънчевия диск активна област 3214 генерира около 02ч30мин българско време през изминалата нощ  изригвания със средна мощност M1.1. Регистрирани са две изхвърляния на кооронална маса (CME) - едното в резултат от C2-изригване в активната област 3216, докато източникът на второто не е съвсем ясен. В момента се моделира тяхното движение. Анализът на движението на друг CME- облак, изхвърлен от Слънцето на 16 февруари показва, че той ще достигне околностите на Земята на 18 февруари.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M са активната област 3216 (магнитен клас "бета-делта") и новоизгрялата област  на североизточния край на слънчевия диск.


Слънчевият диск на 16 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 18 февруари ще бъде между ниска и умерена.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Покрай Земята продължава да се усеща влиянието на размития слънчев плазмен облак (CME), преминал вчера покрай нея. Скоростта на слънчевия вятър съществено нарастна и от около 300 км/с вчера вечерта вече е около 480 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) обаче за няколко часа с -10nT, което и активизира земното магнитно поле претърпя големи колебания в диапазона между -20 и + 18nT. Тази обстановка поддържа условията за значителна геомагнитна активност.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е между смутена и активна, а на 18 февруари - предимно активна поради очакваното пристигане на следващия облак от коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 16 февруари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Бяха регистрирани два епизода със слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** между 08ч и 11ч и след това между 17ч и 20ч българско време, както и планетарно смущение между 11-17ч. Над България слаба местна буря (K=5) имаше през изминалата нощ между 23-02ч и през деня и привечер между 14-20ч, а местно смущение (K=4) - между 08ч-14ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между смутена и активна и/или слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!***, а на 18 февруари - между активна и  планетарна буря със средна мощност(Kp=6;G2)***!!!***.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 18 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-16/20ч45мин (UT = 18h45min)

 
15 февруари 2023г/23ч45мин: Размит слънчев плазмен облак достигна днес Земята и предизвика слаба планетарна геомагнитна буря(Kp=5; G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Намиращата се вече зад западния край на слънчевия диск активна област 3213 генерира през изминалата нощ и днес рано сутринта три изригвания със средна мощност (M1.0, M2.0 и M1.3). Късно през нощта, около 04ч българско време  близо до центъра на слънчевия диск беше регистрирано избухване на протуберанс, съпроводено с  изхвърляне на коронална маса (CME) . С много  висока вероятност се очаква плазменият облак да достигне Земята на 18 февруари.

На слънчевият диск се виждат 5 групи петна. Няколко групи през днешния ден се  превърнаха във факелни полета. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Потенциални източници на изригвания от клас M са активните области 3214, която е на западния край на слънчевия диск и 3226, чиято магнитна структура се усложни до клас "бета-гама".


Слънчевият диск на 15 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 17 февруари ще бъде между ниска и умерена.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Късно през нощта и днес сутринта покрай Земята премина размит слънчев плазмен облак (CME). Скоростта на слънчевия вятър остана ниска - между 300 и 350 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) обаче за няколко часа се обърна на юг и се установи около -10nT, което и активизира земното магнитно поле.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е между спокойна и смутена, а на 17 февруари - предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа значително се активизира. Беше регистрирана слаба планетарна геомагнитна буря между 08ч и 14ч българско време и планетарно смущение между 14-17ч.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между спокойна и смутена, а на 17 февруари - предимно спокойна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 17 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-15/23ч45мин (UT = 21h45min)


13 февруари 2023г/20ч00мин: Задържане нивото на слънчевата активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани са общо 3 изригвания със средна мощност (две M1.0 и едно M1.4). Те бяха генерирани от активните области 3217 и новата 3226. Няма данни за нови  изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Залязващата на запад активна област 3213 (агнитен клас "бета-гама") през последното денонощие показва признаци за отслабване. В същото време укрепва новата област 3226, близо до слънчевия екватор в южното полукълбо. С най-голяма вероятност за изригвания със средна и голяма мощност са активните области 3217("бета-гама"), както и новата област 3226.


Слънчевият диск на 13 февруари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 13 февруари слънчевата активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвания от срения мощностен клас M e 80% за днес, 75% за утре и 65% за 15 февруари.Вероятността  за големи изригвания от клас X е по 25% на ден за днес и утре и 20% за 15 февруари. Възможни са силни радиоизбухвания (бал R3) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони. Главни потенциални източници на еруптивна активност са областите 3213 (магнитен клас "бета-гама") и 3226 ("бета" ).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята показва тенденция към спадане от 420 км/с вчера привечер до 340 км/с в момента. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебае  в диапазона между -3 и +2nT.

Утре и на 15 февруари се очакват стойностите и на слънчевия вятър и на ММП да са леко завишени и смутени поради очаккваното преминаване покрай Земята на перифериите на няколко слънчеви плазмени облака (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между смутена и активна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 15 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-13/20ч00мин (UT = 18h00min)


12 февруари 2023г/21ч30мин: Слънчевата еруптивна активност е умерена. Геомагнитната обстановка е спокойна
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани са общо 3 изригвания със средна мощност. Те бяха генерирани от активната област 3217. Едно изхвърляне на коронална маса (CME), регистрирано вчера около 13ч българско време в югоизточната част на слънчевия диск е обект на по-специален мониторинг, тъй като е възможно да достигне с периферията си Земята през следващите дни. Няма данни за други
изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.Слънчевият диск на 12 февруари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 12 февруари слънчевата активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвания от срения мощностен клас M e по 80%, а за големи изригвания от клас X е по 30% на ден. Възможни са силни радиоизбухвания (бал R3) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони. Главни потенциални източници на еруптивна активност са областите 3213 (магнитен клас "гама"), 3214 ("бета-гама") и 3217 ("бета-гама-делта").

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята засега все още е леко завишена (440-450 км/с).
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебае  в диапазона между -7 и +7nT. Утре и на 14 февруари се очакват стойностите и на слънчевия вятър и на ММП да са в спокойните си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка е спокойна. Тя ще бъде спокойна и утре и на 14 февруари.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-11/21ч30мин (UT =19h30min)


11 февруари 2023г/22ч00мин: Активно космическо време
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа е висока. Регистрирани са общо 8 изригвания със средна мощност (в мощностния диапазон M1.0-M4.9). Техни източници бяха активните области 3208 (рециклирана),3213, 3217, 3220 и 3222. В 17ч48мин българско време е регистрирано голямо импулсно X1.1- изригване в активната област 3217 (магнитен клас "бета-гама-делта"). Регистрирани са поне 4-5 изхвърляния на коронална маса (CME). За едно от тях, което е свързано с избухване на протуберанс тази сутрин около 09ч30мин българско време по предварителни данни се счита, че може да достигне Земята на 15 февруари.


Слънчево X1.1- изригване на 11 февруари 2023г
(SDO/AIA)Три изхвърляния на коронална маса (CME) на 10
февруари 2023г (STEREO-A/COR2)

Слънчевият диск на 11 февруари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 12 февруари слънчевата активност ще бъде между умерена и висока. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 70%, а за големи изригвания от клас X е по 15% на ден. Главни потенциални източници на еруптивна активност са областите 3213 (магнитен клас "бета-делта") и 3217 ("бета-гама-делта").

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между смутена и активна. Над България имаше местно геомагнитно смущение (K=4) вчера преди и около полунощ между 20ч-02ч българско време. Геомагнитната обстановка утре и на 13 февруари се очаква да бъде предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-11/22ч00мин (UT =2016h00min)


10 февруари 2023г/18ч45мин: Умерена слънчева активност и слаба геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Активната област 3213 (магнитен клас "бета-делта") генерира три изригвания със средна мощност. Най-значимото измежду тях е с мощностен показател M3.7. То достигна максималната си фаза днес призори в 05ч03мин българско време. Регистрирано е радиоизбухване-свист от II тип, съответстащо на изхвърляне на плазма с начална скорост 872 км/с, както и радиоизбухване-свист от IV тип. От коронографските наблюдения на борда на космическите апарати SOHO и STEREO обаче до този момент не  е потвърдено изхвърляне на коронална маса (CME) . Около 09ч30мин е наблюдавано и избухване на протуберанс от район, видим върху югозападнта част на слънчевия диск. До този момент също все още няма данни за наблюдавано изхвърляне на коронална маса във връзка с това събитие.


Слънчевият диск на 10 февруари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 12 февруари слънчевата активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 75%, а за големи изригвания от клас X е по 15% на ден. Главни потенциални източници на еруптивна активност са областите 3213 (магнитен клас "бета-делта") и 3217 ("бета").

Вчера, малко преди и около полунощ покрай Земята премина размит, нерегистриран преди това облак слънчева коронална маса (CME). В комбинация  с все още леко завишената скорост на слънчевия вятър и предимно отрицателните стойности на
вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) това създаде условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***). Такава беше регистрирана между 23ч и 02ч българско време. През следващите три часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше активна (Kp=4). Над България беше наблюдаван 6-часов смутен период между 17ч и 23ч (K=4) и слаба местна буря (K=5) между 23ч и 02ч.

Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка ще е между спокойна и смутена, а на 12 февруари тя ще е спокойна.

Радиационната обстановка утре ина 12 февруари се очаква да е спокойна. Активизиране е възможно в случай слънчеви проотонни ерупции, свързани с мощни слънчеви рентгенови изригвания (мощностен клас M5 или по--висок).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-10/18ч45мин (UT = 16h45min)


09 февруари 2023г/21ч15мин: Седем изригвания със средна мощност в активните области 3213 и 3217
(кратък бюлетин)


Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока.
Регистрирани са общо 7  изригвания със средна мощност (клас M1.0 до M4.9)от разположената в разположената в северното полукълбо на Слънцето активна област 3213 и ноововоизгрялата активна област 3217. Наблюдавани са няколко изхвърляния на коронална маса (CME), свързани с тези изригвания, но нито едно от тях по предварителна информация не се движи към Земята.


Слънчевият диск на 09 февруари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 11 февруари слънчевата активност ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания от клас X е по 15% на ден. Главни потенциални източници на еруптивна активност са областите 3213 (магнитен клас "бета-делта") и 3217.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше в диапазона 450-550 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания  в диапазона между -7 и +7nT. Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде между спокойна и смутена. Напълно спокойни условия се очакват на 11 февруари.

Епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше призори между 05ч и 08ч българско време. Геомагнитната обстановка над България беше смутена около полунощ между 23ч и 02ч българско време и днес сследобяд между 17ч и 08ч. Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка ще е между спокойна и смтена, а на 11 февруари тя ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-09/21ч00мин (UT = 19h00min)


08 февруари 2023г/19ч00мин: Висока слънчева активност: M6.3- изригване от слънчевата активна област 3213

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока.
Умерено- мощно M6.3- изригване беше наблюдавано в разположената в северното полукълбо на Слънцето активна област 3213. То достигна максимума си около полунощ, приблизително в 0ч55мин българско време. Това изригване беше непосредствено предхождано от M3.8- изригване в същата област. Около три часа по-късно в 04ч45мин беше регистрирано още едно изригване със средна мощност (M2.1) До този момент няма данни за значими съпътстващи тези изригвания събития. Изхвърляне на коронална маса (CME), свързано със  слабо C2-изригване отново в областта 3213 беше регистрирано вчера около 17ч15мин българско време. Анализът на движението на слънчевия плазмен облак показва, че той ще подмине Земята. Засега няма сигурни данни за наблюдавани изхвърляния на  коронална маса (CME)по посока на Земята.


Слънчево M6.3- изригване на 07 февруари 2023г
(SDO/AIA)


На слънчевия диск се виждат  8 групи петна. Две от тях са новоизгряли - съответно в северното и южното полукълбо и все още нямат официални номера. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M) са  областите 3213 (магнитен клас "бета - гама") и  3214 ("бета"), както и новоизгряващата активна област зад югоизточния край на слънчевия диск.


Слънчевите активни области AR13213, AR13214,
AR13215 и AR13216 на 08 февруари 2023г (SDO/HMI)


Слънчевият диск на 08 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 10 февруари ще бъде между ниска и умерена.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е по 20% на ден за утре и за 10 февруари.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалата нощ Земята остана в сектора на влияние на слънчевите коронални дупки CH74 и CH75, които са с отрицателни магнитни полярности. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна още малко спрямо вчера и от 500 км/с достигна ~550 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания  в диапазона между -10 и +8nT. Особено силни бяха тези колебания около и непосредствено след полунощ.

За утре се очаква успокоявне на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство с отместването на короналните дупки от геоефективна позиция. Обстановката се очаква да остане спокойна и на 10 февруари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между смутена и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) с  беше регистрирано призори и тази сутрин между 05ч и 08ч българско време. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде между смутена
и активна, а на 10 февруари тя ще е между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 10 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-08/19ч00мин (UT = 17h00min)


07 февруари 2023г/22ч00мин: Едно изригване със средна мощност (M1.0). Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена.
Продължително изригване с мощностен показател M1.0 беше наблюдавано близо до югоизточния край на слънчевия диск. Имаше и 10-12 изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха всички активни области  с номера от 3211 до 3216. Засега няма сигурни данни за наблюдавани изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята..

На слънчевия диск се виждат  9 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо.  Потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M) са  областите 3207 3211 и новоизгряващата активна област зад югоизточния край на слънчевия диск.


Слънчевият диск на 07 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 09 февруари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е по 25% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалата нощ Земята остана в сектора на влияние на слънчевите коронални дупки CH74 и CH75, които са с отрицателни магнитни полярности. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята достигна ~500 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания  в диапазона между -10 и +9nT.

За утре се очаква, че обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство донякъде ще се успокои спрямо вчера и днес и ще бъде предимно смутена . Тенденцията към успокояване се очаква да продължи и на 09 февруари, в случай, че до нашата планета не достигне някой нерегистриран или не добре проследен слънчев плазмен облак (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между смутена и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) с продължителност  6 часа  беше регистрирано през изминалата нощ и тази сутрин между 02ч и 08ч българско време. Геомагнитната обстановка над България се активизира до слаба местна буря (K=5) през изминалата нощ между 23ч и 02ч, а след това между 02ч-05ч обстановката беше смутена (K=4).


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде между смутена
и активна, а на 09 февруари тя ще е между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 09 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-07/22ч00мин (UT = 20h00min)


06 февруари 2023г/19ч45мин: През изминалата нощ Земята пресече секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП). Продължително планетарно геомагнитно смущение

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Имаше  няколко изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3207, 3211 и новата 3213. Последната посочена област генерира най-мощното измежду тях с показател C7.8 днес следобяд около 14ч15мин българско време. Не са регистрирани нови изхвърляния на  коронална маса (CME),които потенциално биха могли да достигнат до Земята.

На слънчевия диск се виждат 9 групи петна. Сред тях има 4, които бяха регистрирани през последните 24 часа. По площ и брой в момента не се забелязва някакъв видим превес на петнообразуването на север или на юг от екватора. Потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M) са  областите 3207, 3209 и 3211.


Слънчевият диск на 06 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 08 февруари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалата нощ Земята навлезе в сектора на влияние на слънчевите коронални дупки CH74 и CH75, които са с отрицателни магнитни полярности. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята обаче нарастна  много плавно от около 350км/с вчера следобяд до 450 км/с към настоящия момент. Междупланетното магнитно поле (ММП)обаче  претърпя много сериозни колебания. През първата половина на изминалата нощ бе наблюдавано смяна на знака на сектора на ММП (преход "+/-"), който след полунощ на няколко пъти се промени от "-" на "+", но като цяло знакът остана отрицателен, какъвто е и в момента.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания през нощта след 01ч българско време, при това със значителна амплитуда в диапазона между -11 и +8nT.

За утре се очаква активната обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство да се запази. Тенденция към успокояване се очаква на 08 февруари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение с продължителност  6 часа  беше регистрирано през изминалата нощ и тази сутрин между 02ч и 08ч българско време. Геомагнитната обстановка над България остана спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде между смутена
и активна, а на 08 февруари тя ще е между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 08 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-06/19ч45мин (UT = 17h45min)


05 февруари 2023г/23ч00мин: Слънчевата активност остава ниска. Слаба геомагнитна активност утре и на 07 февруари

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Имаше  няколко изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3207 и 3211, както и два района, намиращи се непосредствено зад източния край на слънчевия диск. Не са регистрирани нови изхвърляния на  коронална маса (CME),които потенциално биха могли да достигнат до Земята.

На слънчевия диск се виждат старите 4 групи петна, които бяха видими и през миналите дни (3207, 3209, 3210 и 3211 + две нови, които засега нямат официални номера. По площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M) са  областите 3207 и 3209.


Слънчевият диск на 05 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 07 февруари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през оследните 24 часа беше в тесния диапазон 340-370 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6 и +6nT.

Утре  и на 07 февруари се очаква активизиране на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство поради преминаването в геоефективна позиция на слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност. По-силно това ще бъде забелязано на 07 февруари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна
и смутена, а на 07 февруари тя ще е между смутена и активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 07 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-05/23ч00мин (UT = 21h00min)


04 февруари 2023г/21ч00мин: Хелио-геофизичната обстановка днес беше леко смутена

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Имаше  няколко изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3207 и новорегистрираната 3211. Две изхвърляния на  коронална маса (CME),които потенциално биха могли да достигнат до Земята бяха регистрирани вчера и днес. Първото от тях беше наблюдавано вчера около обяд, а неговият източник е разположен близо до североизточния кра на слънчевия диск. Второто е свързано с избухване на протуберанс в северозападната част на слънчевия диск малко след полунощ. В ход е анализ на движението на двата слънчеви плазмени облака.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. По площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3207.


Слънчевият диск на 04 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 06 февруари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през оследните 24 часа беше в тесния диапазон 330-350 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7 и +8nT.

Утре  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна , а на 06 февруари се очаква тя да е леко смутена, поради преминаването в геоефективна позиция на слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде предимно спокойна
и смутена, а на 06 февруари тя ще е между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 06 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-04/21ч00мин (UT = 19h00min)


03 февруари 23ч45мин: Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска до 05 февруари включително. Възможни са местни геомагнитни смущения (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания в активната област 3207.
Не са наблюдавани  изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.Слънчевият диск на 03 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 05 февруари ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M общо за целия слънчев диск е около 5% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа  беше в диапазона между  350 и  450 км/с. Обстановката в близното до Земята междупланетно пространстно ще бъде спокойна или леко смутена до 05 февруари включително.

През изминалите 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна. Не се очаква геомагнитната обстановка да се промени съществено утре и на 05 февруари.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-02-03/23ч45мин (UT = 21h45min)


31 януари 2023г/24ч00мин: Слаби слънчеви изригвания и слаба  геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Имаше  няколко изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3207 и вече залязлата зад западния край на диска 3204. Тази сутрин беше регистрирано избухване на протуберанс с изхвърляне на коронална маса (CME) от район, който се намира зад северозападния край на диска. Поради това плазменият облак се движи далеч встрани спрямо посоката към Земята. Не са наблюдавани други изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. По площ и брой преобладават петната в северното полукълбо. Потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3207.


Слънчевият диск на 01 февруари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 03 февруари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M общо за целия диск е много малка.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през оследните 24 часа беше в интервала 350-450 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +10nT.

Утре  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна или лико смутена, а на 03 февруари тя ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спококойна


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна
и смутена, а на 03 февруари тя ще е спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 03 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-31/24ч00мин (UT = 22h00min)


30 януари 2023г/22ч00мин: Слънчевата активност е ниска, геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Имаше  няколко изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3205 и новоизгряваща активна област на югоизточния край на слънчевия диск. Не са наблюдавани  изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. По площ и брой преобладават петната в северното полукълбо. Няма конкретни потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 30 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 01 февруари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M общо за целия диск е много малка.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през оследните 24 часа беше в интервала 350-450 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7 и +7nT.

Утре и на 01 февруари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре и на 01 февруари  геомагнитната обстановка се очаква да бъде спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 01 февруари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-30/22ч00мин (UT = 20h00min)


29 януари 2023г/24ч00мин: Ниска слънчева активност и местни геомагнитни смущения
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Няколко изригвания в ниската част на C-диапазона бяха наблюдавани предимно от нов активен център на югоизточния край на слънчевия диск.
Не са наблюдавани  изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.


Слънчевият диск на 29 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 31 януари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е много малка
.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена, т.е. наблюдавани са местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Утре и на 31 януари геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-29/24ч00мин (UT = 22h00min)28 януари 2023г/18ч00мин: Леко смутена хелио -геофизична обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Имаше  десетина изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3200 и вече залязлата зад западния край на слънчевия диск 3202. Не са наблюдавани  изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Всички те са в северното полукълбо. Регистрираната вчера нова област 3204 днес не се вижда. Няма потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 28 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 30 януари ще бъде предимно ниска.   Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е много малка
.

 
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Обстановката в околностите на Земята все още се намира под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Ето защо скоростта на слънчевия вятър  през последните 24 часа беше в диапазона 500-600 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

С  отместването на слънчевата коронална дупка от геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се успокоява до 30 януари включително.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена , а утре и на 30 януари тя ще е спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 30 януари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-28/18ч00мин (UT = 16h00min)


27 януари 2023г/20ч45мин: Слънчевата активност засега спада, но се очаква да нарастне отново утре и на 29 януари. Геомагнитната обстановка се успокоява

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Имаше  десетина изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3196, 3199, 3202 както и една нова активна област, намираща се непосредствено зад североизточния край на слънчевия диск. Не са наблюдавани  изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Всички те са в северното полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X). Повчето номерирани области с изклучение на 3200 и 3203 са магнитно стабилни или в процес на разпадане. Ново по-съществено покачване на слънчевата активност  е  възможно  утре и на 29 януари  във връзка с  очакваното появяване на  североизточния край на  слънчевия диск  на нова активна област.

Слънчевият диск на 27 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 29 януари ще бъде предимно ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е малка
.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Обстановката в околностите на Земята все още се намира под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Ето защо скоростта на слънчевия вятър  през последните 24 часа беше в диапазона 500-600 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7 и +7nT.

С  отместването на слънчевата коронална дупка от геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се успокоява до 29 януари включително.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена , а на 29 януари тя ще е спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 29 януари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-27/20ч45мин (UT = 18h45min)


26 януари 2023г/21ч30мин: Нови две M-изригвания от залязващата активна област 3192
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани бяха нови две изригвания със средна мощност. Техните максимуми (M2.0 и M2.8)бяха достигнати съответно в 0ч35мин и 15ч06мин българско време. Техен източник беше намиращата се вече непосредствено зад западния край на слънчевия диск активна област 3192. Имаше и десетина изригвания от слабия мощностен  клас C. Едно от тях (C2.4), чийто източник е областта 3200 в северното полукълбо бе съпроводено от радиоизбухване-свист от II тип. Не е регистрирано обаче изхвърляне на коронална маса (CME) или то е било твърде слабо за са се види на коронографските изображения.  Не са наблюдавани  изхвърляня на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.

Слънчевият диск на 26 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 28 януари ще бъде предимно ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M  за утре  е 35%, а за  28 януари е 25%.  За големи изригвания от клас X вероятността е съответно 10% и 5%.

Под влияние на слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше между 400 и 500 км/с.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше между 400 и 550 км/с с тенденция към нарастване. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT.  Утре и на 28 януари се очаква спокойна или леко смутена обстановка в околностите на Земята.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка  през последните 24 часа беше  между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.  Тя ще остане между спокойна и смутена и утре, а на 28 януари се очаква да е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-26/21ч30мин (UT = 19h30min)
                                
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

над
ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
    
 АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2023/03/31

Област Хелиографски Площ LL Клас Брой Магнитен
  координати петна клас

3260 N23W84 343 180 3 HAX 1 A
3262 S19W47 306 120 2 HAX 2 A
3264 N16W19 278 80 2 HSX 1 A
3265 N21W71 330 90 4 CSO 2 B
3266 N09E15 244 10 6 BXO 5 B

НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
https://www.swpc.noaa.gov/products/summary-space-weather-observations
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2023/03/31

Област Хелиографски
координати

3257 S27W86 345
3259 S17W88 347
3267 S17E19 240
3268 S24W05 264

https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-region-summary
КАРТА  НА  РИСКА
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2023/04/01*

   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3260 35 5 1 1
3262 20 1 1 1
3264 15 0 0 0
3265 35 5 0 0
3266 10 0 0 0

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване


     2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Kp<5
Kp=5(G1)
Kp=6(G2)
Kp=7(G3)
Kp=8(G4)
Kp=9(G5)
ЦВЕТНА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ  (съгласно стандарта на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър, Колорадо, САЩ -  важи за горната диаграма)

Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; https://www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-index

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  
--------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2023г