9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 21 ОКТОМВРИ 2020г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 11 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 72 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 40 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19 - 26 октомври 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19 октомври -14 ноември 2020г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2020/10/25)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
    
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2020/10/25)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2020/10/25)
планетарно смущение  (Kp=4) :  35%**
     планетарна буря (Kp => 5 ):   25%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
В ход е дарителска кампания за набиране на средства с цел възстановяване на планетариума в Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора:BGN сметка с IBAN: BG09STSA93005528732887;BIC:STSABGSF;Титуляр: СНЦ КЛУБ - ЛЮБИТЕЛИТЕ АСТРОНОМИ ГЕММА Булстат: 123621825                                                                                                                            
................................................................
СЕВЕРНО ПОЛЯРНО СИЯНИЕ (AURORA BOREALIS), МЕТЕОРНА СЛЕДА И ЯВЛЕНИЕ "STEVE" НА ЕДНА СНИМКА! (21 октомври 2020г; Талкитна, Аляска,САЩ)


Снимка: Dora Redman (auroradora.com; solarham.net)


STEVE (
Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) е оптическо явление, протичащо във високата атмосфера на Земята на височина ~300-400 км над земната повърхност. Неговата природа е различна от тази на полярните сияния. Има сезонен характер и се наблюдава на ширините на гр.Калгари (провинция Алберта, Канада). Изчезва през есенно-зимния период. Възниква в зона с нагорещен газ (температура от порядъка на 3000 K. ) движещ се с висока скрост (до няколко км/с). Открито е наскоро - през 2016г от Крис Лацраф - канадски любител на полярните сияния. Оказало се, че всъщност това явление се наблюдава често като първите съобщения за него са от 1705г. Повече информация може да бъде намерена  тук.
.......................................................................


25 октомври 2020г/19ч00мин: Нова активна област се оформя в южното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската  част на A-диапазона(~ A1-A4 по данни от спътника GOES-16). Имаше две суб-изригвания от клас B чийто предполагаем източник е факелна  област, разположена северно от екватора. Няма наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат  групи петна.  И двете са южно от екватора и са еруптивно спокойни. Едната от тях е 2276. Тя е близо до западния край на слънчевия диск. Магнитният й клас е "алфа". Другата група е близо до централния видим меридиан. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 25 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 17 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 520-600 км/с. В момента тя е приблизително 540 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. Към настоящия момент Bz e равна на 0nT.

Днес, утре и на 27 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще се колебае, но ще е предимно смутена и активна. Причина за това е CHHSS -ефект, чийто източник е намиращата се  в геоефективна позиция приекваториална периферия на северната полярна слънчева коронална дупка , включваща областите CH88 и CH90. Поради това ще има значителна геомагнитна активност. Ще има условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре са възможни слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше  днес до между 14ч-17ч българско време. Над България  са регистрирани местни смущения (K=4) вчера вечерта между 18-21ч и  днес меоду 14-17ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и
на 27 октомври ще е между смутена и активна , а утре - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря Kp=5;G1)(***!!!***)Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) утре е 40%, а за 27 октомври е  30%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес  е 20%, за утре е 25%, а за 27 октомври е 15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини e по 5% на ден за днес и утре, а за 27 октомври е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-25/19ч00мин (UT = 17h00min)


24 октомври 2020г/17ч15мин: Геомагнитната активност се колебае, но остава значителна. Скоростта на слънчевия вятър е ~550 км/с

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската  част на A-диапазона(~ A2-A4 по данни от спътника GOES-16). Няма наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2776. Тя е южно от екватора и е еруптивно почти спокойна. Магнитният й клас е "алфа". Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 24 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 16 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна от 400 до около 550 км/с. В тя  е приблизително 550 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10nT и +10nT. Към настоящия момент Bz e равна на -2nT.

Днес, утре и на 26 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще се колебае, но ще е предимно смутена и активна. Причина за това е CHHSS -ефект, чийто източник е намиращата се  в геоефективна позиция приекваториална периферия на северната полярна слънчева коронална дупка , включваща областите CH88 и CH90 + няколко други малки коронални дупки в съседство с тях. Поради това ще има значителна геомагнитна активност. Ще има условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше в продължение на 15 часа снощи между 21ч и днес до 12ч българско време. Над България  беше регистрирана местна буря (K=5)снощи между 21ч и 03ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 26 октомври ще е между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря Kp=5;G1)(***!!!***)Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за  за днес и за 26 октомври е по 40% на ден, а за утре е 30%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и за 26 октомври е по 25% на ден, а за утре е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини e по 5% на ден за днес, за утре и за 26 октомври.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-24/17ч15мин (UT = 14h15min)


22 октомври 2020г/16ч45мин: Геомагнитната обстановка е леко смутена, но условията за геомагнитна буря остават

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската и средна част на A-диапазона(~ A2-A4 по данни от спътника GOES-16). Няма наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2776. Тя е южно от екватора и е еруптивно почти спокойна. Магнитният й клас е "алфа". Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 22 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 12 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 5%, като потенциален източник е областта 2776. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 340-410 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 410 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +5nT. Към настоящия момент Bz e равна на 0nT.

Днес, утре и на 24 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е смутена и активна. Причина за това е CHHSS -ефект, чийто източник е намиращата се  в геоефективна позиция приекваториална периферия на северната полярна слънчева коронална дупка , включваща областите CH88, CH89 и CH90. Поради това ще има значителна геомагнитна активност. Ще има условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 24 октомври ще е между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря Kp=5;G1)(***!!!***)Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за  за днес и утре и 24 октомври е по 40% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и утре е по 30% на ден, а за 24 октомври е 25%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини за днес  и утре  е по 10% на ден, а за 24 октомври е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-22/16ч45мин (UT = 13h45min)


21октомври2020г/14ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в ниската и средна част на A-диапазона(по данни от спътника GOES-16). Имаше две близки по мощност импулсни суб-изригвания (~B3.5) с източник активната област 2776. Няма наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. Едната от тях е 2776. Тя е южно от екватора. Магнитният й клас е "алфа".  Проявява много слаба еруптивна активност. Освен това близо до северозападня край на слънчевия диск през последните часове се появи нова област, в която засега се вижда едно малко петно. Областта  все още няма официален номер и ще залезе през следващите 24 часа. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 21 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 12 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 5%, като потенциален източник е областта 2776. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 350-450 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Към настоящия момент Bz e равна на -5nT. (Трябва да се има обаче в предвид, че през последните 24 часа в данните от спътниците ACE и DSCOVR има големи прекъсвания, така че горепосочените стойности са по-скоро наши груби оценки.)

Днес, утре и на 23 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е смутена и активна. Причина за това е CHHSS -ефект ,чийто източник е намиращата се  в геоефективна позиция приекваториална периферия на северната полярна слънчева коронална дупка , включваща областите CH88, CH89 и CH90. Поради това ще има значителна геомагнитна активност. Днес ще има условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а утре и на 23 октомври - и за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) маше тази сутрин между 09ч и 12ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
  ще е  между смутена  и активна, а утре и на 22 октомври - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря Kp=5;G1)(***!!!***)Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за  утре и за  23 октомври е по 40% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес  е  10%, а за  и за 23 октомври е по 30% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини за днес  е около и под 1%, а за утре и за 23 октомври е по 10% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-21/14ч30мин (UT = 11h30min)


20 октомври 2020г/15ч00мин:  Геомагнитната активност нараства  (за няколко дни напред)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската и средна част на A-диапазона(по данни от спътника GOES-16). Няма наблюдавани    изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2776. Тя е южно от екватора. През изминалото денонощие загуби повечето от петната си. Магнитният й клас е "бета".  Проявява незначителна еруптивна активност. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 20 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 12 (по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 10%, като потенциален източник е областта 2776. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 350-420 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Към настоящия момент Bz e равна на 0nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е спокойна или леко смутена. Поради това и геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна. Активизиране на параметрите на ММП и слънчевия вятър се очакват  през нощта и утре поради преминаването в геоефективна позиция на приекваториалната периферия на северната полярна слънчева коронална дупка , включваща областите CH88, CH89 и CH90. Този "клъстер" от коронални дупки ще бъде в геоефективна позиция почти до края на месеца. Поради това геомагнитната обстановка ще се активизира. Утре  ще има условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), на 22 октомври - и за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
  ще е  между спокойна и смутена, а утре - между смутена  и активна, а на 22 октомври - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря Kp=5;G1)(***!!!***)Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 10%, за  утре е 30%, а за 22 октомври е 40%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес  е  около и под 1%, а за  утре е 15%, а за 22 октомври е 30%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини за днес и утре е около и под 1%, а за 22 октомври е 10%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-20/15ч00мин (UT = 12h00min)


19 октомври 2020г/14ч00мин: Активната област 2776 укрепва. Геомагнитната активност започва да расте на 21 октомври

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток нарастнаха, а средното му ниво достигна ~B2 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са 7-8 суб-изригвания от мощностен клас B. Няма наблюдавани    изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2776. Тя е южно от екватора, а магнитният й клас е "бета".  Проявява много слаба еруптивна активност. Регистрираната вчера област 2777 е вече зад западния край на слънчевия диск. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 19 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 28 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 16 (по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 10%, като потенциален източник е областта 2776. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 320-350 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Към настоящия момент Bz e равна на -5nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна. Активизиране на параметрите на ММП и слънчевия вятър се очакват утре привечер или през нощта срещу 21 октомври във връзка с преминаването в геоефективна позиция на слънчевата коронална дупка CH86, която е с отрицателна магнитна полярност. Поради това геомагнитната обстановка ще се активизира, като на 21 октомври ще има условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
  ще е  спокойна, утре - между спокойна и смутена, а на 21 октомври - между смутена и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 5%,за  утре е 10%, и за 21 октомври е 30%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и утре е  около и под 1%, а за  21 октомври е 15%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-19/14ч00мин (UT = 11h00min)


17 октомври  2020г/17ч00мин:  Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

След две  изригвания от слабия клас C (C1 и C3 с източник  факелната област 2774 на югозападния край на слънчевия диск) през предния ден, слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около средно ниво ~ A3-A4 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са три суб-изригвания от мощностен клас B. Регистрирано е    изхвърляне на коронална маса (CME) ,което обаче не е по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2776. Тя е южно от екватора, а магнитният й клас е "бета". Засега е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 17 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 13 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 10%, като потенциалните източници са областите 2775 и 2776. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 300-330 км/с с тенденция към слабо нарастване. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 330 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Към настоящия момент Bz e равна на +5nT.

Днес, утре и на 19 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 19 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес, утре и за 19 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-17/17ч00мин (UT = 14h00min)


15 октомври 2020г/16ч15мин: "Нулева" геомагнитна активност.  Скоростта на слънчевия вятър  също "удари дъното"!...

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около средно ниво ~ A3-A4 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са и две суб-изригвания. Открояват се две суб-изригвания (B1.1 и B1.5). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2776. Тя е южно от екватора, а магнитният й клас е "алфа". Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 15 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 13 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 10%, като потенциалните източници са областите 2775 и 2776. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 250-270 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 255 км/с (рекордно ниска стойност от 2009 година насам!). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в тесни гряници около 0nT. Към настоящия момент Bz e равна на 0nT.

Днес, утре и на 17 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна. Балът на планетарния геомагнитен K-индекс се задържа равен на 0 в продължение на последните 36 часа, което е изключително рядко явление!

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 17 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес, утре и за 17 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-15/16ч30мин (UT = 13h30min)


14 октомври 2020г/14ч30мин: Нова област с петна на източния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток продължи да нараства спрямо предните дни, достигайки до средно ниво ~ A8 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са и две суб-изригвания. Първото достигна максимума си (~B1.0) днес около обяд в 12ч15мин , а второто (B1.5) - в 14ч30мин българско време. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда нова група петна. Тя се появи на източния край на слънчевия диск, южно от екватора- засега като единично петно. Проявява много слаба еруптивна активност. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 14 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 7 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 5%, а потенциалнят източницк е областта 2775. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 270-310 км/с с тенденция към спадане. Ретистрирани са и отделни флуктуации до 330 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 275 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между 0nT и +7nT. Към настоящия момент Bz e около +1nT.

Днес, утре и на 16 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 16 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 16 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-14/15ч30мин (UT = 12h30min)


13 октомври 2020г/17ч15мин: Активната област 2775 загуби петната си. Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток леко нарастна спрямо предните дни, достигайки до ниво ~ A5 (по данни от спътника GOES-16). Откроява се единствено едно суб-изригване, което достигна максимума си (~B1.4) днес следобяд в 14ч българско време. Това събитие не е съпроводено от съпътстващи явления.  Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Областта 2775 загуби петната си и се превърна в обикновено факелно поле. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 13 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 15 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 15 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 5%, а потенциалнят източницк е областта 2775. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  почти постоянна- около 280-300 км/с. В момента тя е приблизително 300 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. Към настоящия момент Bz e около +2nT.

Днес, утре и на 15 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 15 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 15 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-13/17ч15мин (UT = 14h15min)


12 октомври 2020г/23ч00мин: Хелио-геофизичната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток нарастнаха спрямо предните дни, но останаха в ниската и средната част на A-диапазона (~A1.5 - A6) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна AR12775. Магнитният й клас на 2775 засега остава "бета", а еруптивната й активност е незначителна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 12 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 24 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 16  (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е 5%, а потенциалнят източницк е областта 2775. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  почти постоянна- около 280-290 км/с. В момента тя е приблизително 290 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -7nT и +5nT. През последните няколко часа Bz e с отрицателен знак (межд -1 и -7nT).

Днес, утре и на 14 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка 
утре и на 14 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 14 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-12/23ч00мин (UT = 21h00min)


10 октомври 2020г/14ч45мин: Групата петна 2774 се разпадна. Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток нарастнаха спрямо предните дни, но останаха в ниската и средната част на A-диапазона (~A1.5 - A6.5) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна AR12775. Магнитният й клас на 2775 засега остава "бета", а еруптивната й активност е незначителна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 10 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 24 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 15  (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Слънчевата активност днес, утре и на 12 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е по 5% на ден, а потенциални източници са областите 2774 и 2775. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше  почти постоянна около 290-300 км/с. В момента тя е приблизително 300 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz e приблизително равна на +4nT.

Днес, утре и на 12 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 12 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 12 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-10/14ч45мин (UT = 11h45min)


09 октомври 2020г/15ч30мин: Новите групи слънчеви петна получиха официални номера AR12774 и AR12775

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в ниската  част на A-диапазона (~A1.5) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат двете нови малки групи петна AR12774  и AR12775. Те са  в южното полукълбо на Слънцето и са от магнитен клас "бета". Засега са еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 09 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 22  (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от слабия клас C е по 5% на ден. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 300-410 км/с. В момента тя е приблизително 310 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +2nT. В момента Bz e приблизително равна на +2nT.

Днес, утре и на 11 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 11 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 11 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (09-11 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-09/15ч30мин (UT = 12h30min)


08 октомври 2020г/14ч30мин: Две малки групи петна в южното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в ниската  част на A-диапазона (~A1.5) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск едва се виждат две малки групи петна. Те са  в южното полукълбо на Слънцето и засега нямат официален номер. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 08 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 0  (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Слънчевата активност днес, утре и на 10 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 320-390 км/с. В момента тя е приблизително 390 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10nT и +7nT. В момента Bz e приблизително равна на -5nT.

Днес, утре и на 10 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
до края на деня, утре и на 10 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 10 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (08-10 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-08/14ч30мин (UT = 11h30min)


07октомври2020г/17ч45мин: ...И отново спокойно космическо време...

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в ниската  част на A-диапазона (~A1.5) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 07 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  следобяд  е 0  (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 09 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 09 октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 320-380 км/с. В момента тя е приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -7nT и +7nT. В момента Bz e приблизително равна на 0nT.

Днес, утре и на 09 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
до края на деня, утре и на 09 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 09 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (07-09 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-07/17ч45мин (UT = 14h45min)


06 октомври 2020г/15ч45мин:  Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в ниската и средната  част на A-диапазона (~A2-A3) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 06 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  следобяд  е 0  (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 08 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 08 октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 320-370 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително ~370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10nT и +7nT. В момента Bz e приблизително равна на +5nT. Смутените стойности на Bz създадоха условия за два епизода с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) вчера и тази сутрин. Вероятната първопричина е малката слънчева коронална дупка CH83.

Днес до края на деня, утре и на 08 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна. пизоди с планетарни геомагнитни смущения имаше вчера вечерта между 21ч-24ч  и тази сутрин между 06ч-09ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 21ч-24ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
до края на деня, утре и на 08 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 08 октомври е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 08 октомври.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (06-08 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-06/15ч45мин (UT = 12h45min)


04 октомври 2020г/17ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в средната  част на A-диапазона (~A5-A6) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 04 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  следобяд  е 0  (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 06 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 06 октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 360-430 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително ~370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на -3nT.

Днес, утре и на 06 октомври обстановката в близкото до Земята междуплантно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 06 октомври ще е  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1% .
 
В рамките на 3-дневната прогноза (04-06 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-04/17ч30мин (UT = 14h30min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

сдLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

https://stereo.gsfc.nasa.gov/beacon/latest_256/ahead_euvi_195_latest.jpg
в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2019/10/24
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ LL петна Брой клас

2776 S14W70 166 40 01 HSX 01 A

----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2019/10/24

Област Хелиографски
координатиКАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/10/25* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2776 1 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020 г