9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 17 НОЕМВРИ 2019г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 70 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 11 - 18 ноември 2019г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (11 ноември - 07 декември 2019г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2019/11/18)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2019/11/18)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2019/11/18)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ  ЦИКЪЛ (SC25)

18 ноември 2019г/18ч15мин: Слънчеви коронални дупки ще "подхранват"  слаба геомагнитна активност утре и на 20 ноември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  в момента не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 ноември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0(по данни от снощи). Новия Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 ноември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
18, 19 и 20 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 ноември ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона 360-390. В момента тя е приблизително 365 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха  в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на +0.5nT.


Днес 
параметрите на междупланетната среда в околностите на Земята са в спокойните си диапазони. Утре малка слънчева коронална дупка с положителна полярност ще бъде в геоефективна позиция и  поради това ще има условия за местни  геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята. На 20 ноември в геоефективна позиция ще бъде друга, по-голяма коронална дупка (CH83), която е с положителна магнитна полярност. Това ще активизира обстановката в околоземното космическо пространство, което може да доведе до планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и дори до слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4)имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес  ще е спокойна , а утре - между спокойна и смутена,  а на 20 ноември -  между смутена и активна или между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1) (***!!!***).  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е 10% за днес, за утре е 15%, а за 20 ноември е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, за утре е  5%, а за 20 ноември е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес и утре е около и под 1%, а за 20 ноември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-11-18/18ч15мин (UT = 16h15min)


17 ноември 2019г/14ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър нарастна до 450 км/с, но геомагнитната обстановка остана спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  в момента не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 ноември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0(по данни от снощи). Новия Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 ноември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
17, 18 и 19 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 ноември ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на дългоживуща слънчева магнитно активна област и короналната дупка CH82 скоростта на слънчевия вятър нарастна от  370 км/с вчера следобяд до около 450-460 км/с през нощта. В момента тя е приблизително 435 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха  в диапазона между -8nT и +8nT. В момента Bz е равна приблизително на -1nT.


Днес 
короналната дупка  CH82 ще се отмества от геоефективната си позиция, но все още ще влияе върху параметрите на междупланетната среда в близост до Земята. Поради това има условия за местни  геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята. Утре и на 19 ноември се очаква спокойна хелио-геофизична обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес  ще е между спокойна и смутена , а утре и на 19 ноември -  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е 15%, а за утре и за 19 ноември е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 19 ноември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-11-17/14ч30мин (UT = 12h30min)


16 ноември 2019г/15ч00мин: Възможно е планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) днес следобяд и/или през нощта

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  в момента не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 16 ноември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0(по данни от снощи). Новия Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 ноември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
16, 17 и 18 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 ноември ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в тесния диапазон 330-390 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е приблизително 385 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха  в диапазона между -5nT и +6nT. В момента Bz е равна приблизително на -1.5nT.


Днес следобяд или през нощта се
очаква активизиране на параметрите на ММП и слънчевия вятър под влияние на слънчевата коронална дупка CH82. Тя е продължение на южната полярна коронална дупка по посока на екватора и е с отрицателна магнитна полярност. Това ще активизира геомагнитната обстановка  и през втората половина на днешния ден и/или през нощта са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре CH82 ще се отмества от геоефективната си позиция и геомагнитната обстановка ще постепенно ще се успокоява. Ще има условия за местни  геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земта. На 18 ноември се очаква спокойна хелио-геофизична обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес  ще е между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена , а на 18 ноември -  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е 30% за днес, 15% е за утре, а за 18 ноември е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 18 ноември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-11-16/15ч00мин (UT = 13h00min)


15 ноември 2019г/16ч15мин:  Условия за планетарно геомагнитно смуение утре (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  в момента не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 15 ноември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0(по данни от снощи). Новия Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 ноември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
15, 16 и 17 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 ноември ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в тесния диапазон 310-360 км/с. В момента тя е приблизително 350 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха  в диапазона между -2nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на 0nT.


Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна
. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна. За утре се очаква активизиране на параметрите на ММП и слънчевия вятър под влияние на слънчевата коронална дупка CH82. Тя е продължение на южната полярна коронална дупка по посока на екватора и е с отрицателна магнитна полярност. Това ще активизира геомагнитната обстановка  и са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 17 ноември CH82 ще се отмества от геоефективната си позиция и геомагнитната обстановка ще се успокоява.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес  ще бъде спокойна, утре ще е между спокойна и активна, а на 17 ноември - между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е 5% за днес,30% за утре, а за 17 ноември е 15% Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, за утре е 10%, а за 17 ноември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-11-15/16ч15мин (UT = 14h15min)


14 ноември 2019г/14ч00мин: Спокойно "космическо време"  днес и утре, слаба геомагнитна активност на 16 ноември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8.  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск  в момента не се виждат петна. В южното полукълбо е ярката факелна област 2752, която вчера загуби петната си.  Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 14 ноември 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0(по данни от снощи). Новия Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 ноември ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
14, 15 и 16 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 ноември ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в тесния диапазон 340-360 км/с. В момента тя е приблизително 350 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха  в диапазона между -5nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на 0nT.


Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна
. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна. На 16 ноември се очаква активизиране на параметрите на ММП и слънчевия вятър под влияние на слънчевата коронална дупка CH82. Това ще активизира геомагнитната обстановка  и са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес и утре ще бъде спокойна, а на 16 ноември ще е между спокойна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е по 10% на ден за днес и утре, а за 16 ноември е 30% Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и утре е около и под 1%, а за 16 ноември е 10%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA
®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2019-11-14/14ч00мин (UT = 12h00min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2019/11/17
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/11/18* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)


* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019