9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 17 ЮЛИ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 71 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 16 - 23 юли 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 16 юли - 11 август 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/07/18)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО  НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/07/18)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/07/18)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 05% ):   01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
"24-ЯТ ЦИКЪЛ И ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ" (видео-презентация, автор Б.Комитов; кратка анотация е дадена в секцията НОВИНИ) част 1 част 2  част 3

18 юли 2018г/16ч00мин: Леко ускорен слънчев вятър днес, по-активно "космическо време" се очаква на 20 юли

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A2.5. Не са
наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 юли 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре  и на 20 юли слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M,за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (18, 19 и 20 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 юли ще бъде около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
С
коростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята през последните 24 часа беше в диапазона 400-450 км/с. В момента тя е приблизително 410 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4nT и +2nT. В момента Bz е приблизително равна на +2.5nT.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в  или близо до спокойните си граници. Скоростта на слънчевия вятър ще бъде в диапазона 400-500 км/с. Поради това геомагнитната обстановка ще е спокойна. Активизиране се очаква на 20 юли в резултат от навлизането на нашата планета в сектор на влияние на дългоживуща слънчева магнитно активна област (CIR). Ето защо днес и утре ще има условия за местни , а на 20 юли и за планетарни  геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна или между спокойна и смутена, а на 20 юли - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 20 юли тя е 30%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)е около и под 1% за днес и утре и 10% за 20 юли.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 юли ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-07-16/16ч00мин (UT = 13h00min)


17 юли 2018г/13ч15мин: Леко смутена хелио-геофизична обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A2.5 - A3. Не са
наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 юли 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 27 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Днес, утре  и на 19 юли слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M,за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 юли ще бъде между 70 и 75.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
С
коростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята през последните 24 часа беше в спокойния диапазон  300-380 км/с с тенденция към бавно нарастване. В момента тя е приблизително 380 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха много слаби   с изключение на един кратък интервал през нощта, когато бяха в диапазона между -10nT и +10nT.\В момента Bz е приблизително равна на +4nT.

Днес, утре и на 19 юли параметрите на слънчевият вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони, като е възможно от време на време обстановката слабо да се активизира. Поради това в рамките на 3-дневната прогноза (17-19 юли) има  условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена
. Местни геомагнитни смущения имаше  над отделни райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 19 юли  геомагнитната обстановка ще е спокойна или между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 юли ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-07-16/13ч15мин (UT = 10h15min)


16 юли 2018г/16ч45мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A3. Не са
наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 16 юли 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 27 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес, утре  и на 18 юли слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M,за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (16, 17 и 18 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 юли ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
С
коростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята през последните 24 часа беше в спокойния диапазон  310-380 км/с. В момента тя е приблизително 315 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -2nT и 0nT с изключение на един кратък интервал, свързан с пресичане от Земята на секторна граница на ММП. Тогава временно Bz достигна стойност -8nT. В момента Bz е приблизително равна на 0nT.

Днес Земята ще бъде в сектор на влияние на малка слънчева коронална дупка (CH07). Поради това днес може да има  условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре и на 18 юли обстановката ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена
. Местни геомагнитни смущения имаше  над отделни райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес  геомагнитната обстановка ще е спокойна или между спокойна и (евентуално) смутена, а утре и на 18 юли тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 юли ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-07-16/16ч45мин (UT = 13h45min)


15 юли 2018г/15ч45мин: Почти спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Две суб-изригвания н най-ниската част на B-диапазона са регистрирани в района на ярката факелна област близо до центъра на слънчевия диск. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A3. Не са
наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Има две едва видими "пори" в района на факелната област в центъра на слънчевия диск. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Ярка факелна област близо до центъра
на слънчевия диск (15 юли 2018г; SDO/AIA)Слънчевият диск на 15 юли 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес, утре  и на 17 юли слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M,за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (15, 16 и 17 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 юли ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
С
коростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята през последните 24 часа беше в "граничния" диапазон  380-450 км/с. В момента тя е приблизително 380 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха предимно  в диапазона между -2nT и +1nT.  В момента Bz е приблизително равна на -1nT.

Днес и утре и  Земята ще бъде в сектор на влияние на малка слънчева коронална дупка (CH07). Поради това има  малка вероятност за местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 17 юли обстановката ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес  и  утре геомагнитната обстановка ще е спокойна или между спокойна и (евентуално) смутена, а на 17 юли тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини(K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 юли ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-07-15/15ч45мин (UT = 12h45min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/07/17
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2018/07/18* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018