9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ  

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 15 СЕПТЕМВРИ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 13 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 78 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 60/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (06 - 13 септември 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (06 септември - 02 октомври 2021г) *** ///


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/09/15)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 

МНОГО НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна):    2866 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ
(2021/09/15)

Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/09/15)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/09/15)
планетарно смущение  (Kp=4) :  15%
     планетарна буря (Kp => 5 ):   01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие     
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D

доц.д-р Борис Комитов: СЛЪНЦЕТО Е ВЪВ ФАЗА НА ДЪЛБОК И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМУМ (интервю във в-к "ДОКТОР", 09 август 2021 година - разширена версия ( изтегли PDF)

15 септември 2021г/14ч00мин: Спокойно осмическо време днес и утре. Активна геомагнитна обстановка се очаква на 17 септември (кратък бюлетин)

Космическото време днес е спокойно. Слънчевата активност е много ниска. На  югозападния край на слънчевия диск се вижда само групата петна 2866. Тя ще залезе в рамките на следващите 24-36 часа.


Слънчевият диск на 15 септември 2021г (SDO/HMI)

Геомагнитната обстановка ще е спокойна днес и утре. Активизиране се очаква на 17 септември когато покрай Земята ще премине плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 13 септември. Очакват се епизоди с планетарни геомагнитни смущения, но не е изключена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-09-15/14ч00мин (UT = 11h00min)

10 септември 2021г/20ч00мин: Значителна вероятност за слънчеви изригвания със средна мощност (клас М) (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска. Имаше само суб-изригвания в B-диапазона, чиито източници бяха активните области 2866 и 2868. Слънчевият рентгенов потокв момента е около нивото B3.1. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевият диск на 10 септември 2021г (SDO/HMI)

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В северното полукълбо е само групата 2864, а на юг от екватора са всички останали (2863, 2866, 2868 и 2869). Регистрираната вчера област 2870 днес не се вижда. Всички номерирани области са потенциални източници на слаби изригвания от клас C, а специално 2866 и 2868 са и потенциални източници на изригвания със средна мощност (клас M). Областта 2866 е и слаб потенциален източник за големи изригвания от клас X.

Скоростта на слънчевия вятър в оклоностите на Земята е  в диапазона  350-390  км/с, а вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -5 и +5nT. Слаби смущения се очакват на 11 и 12 септември във връзка със сравнително близко преминаване покрай Земята на слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 08 септември в резултат от C2- изригване.

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше   спокойна. Очаква се тя да остане спокойна и утре. На 11 и 12 септември са възможни местни геомагнитни  смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-09-10/20ч00мин (UT = 17h00min)

08 септември 2021г/14ч30мин: Ниска слънчева активност. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) и слаба местна буря над България

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа бешениска . Активните области 2864, 2868 и 2866 генерираха по едно слабо изригване с мощностни  показатели C2.4, C1.2 и C1.1 съответно в 02ч40мин, 06ч15мин  и 07ч30мин българско време . Слънчевият рентгенов поток  в момента е около нивото B3.6 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Преобладават по площ и брой петната в южното полукълбо. Там са групите с номера 2863, 2866, 2868 + една нова малка група на около 40 градуса южна ширина, която засега няма официален номер. В северното полукълбо е групата петна 2864. Всички номерирани области с изключение на 2853 имат биполярна магнитна структура и са от клас "бета". 2866 е слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M).  Засега няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 08 септември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 85 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 95 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е  около 68-70 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 101.

Слънчевата активност днес, утре и на 10 септември ще бъде между много  ниска и ниска. Вероятността  за средни по мощност изригвания от клас M е средно по 15% на ден.Потенциален източник е областта AR12866 (2866). Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни  (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 септември ще бъде около 100. Възможни са слаби радиосмущения (R1-R2) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше между 300 и 450 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е ~400 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -7 и +10nT. В  момента Bz е около +1nT. Значителното активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП през нощта и сутринта изгежда е свързано с преминаване покрай Земята на размит слънчев плазмен облак.

Днес до края на деня  и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде между спокойна и смутена под влияние на CH HSS - ефект, свързан със слънчеви коронални дупки. На 10 септември тя ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше  между спокойна и активна. Имаше епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) между 03ч и 06ч българско време. Над България между полунощ и 03ч беше регистрирана слаба местна буря (K=5), което през следващия 3-часов интервал отслабна до смущение (K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.


Геомагнтитната обстановка днес до края на деня и утре ще бъде между спокойна
и смутена, а на 10 септември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини на 10 септември е 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  за утре и за 10 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (08 -10 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-09-08/14ч30мин (UT = 11h30min)

07 септември 2021г/13ч00мин: Спокойно космическо време. Малка вероятност за слънчеви M- клас изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска . Активните области 2863 и 2866 генерираха няколко суб-изригвания в B- диапазона. Слънчевият рентгенов поток  в момента е около нивото B3.6 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Преобладават по площ и брой петната в южното полукълбо. Там са групите с номера 2863, 2866 и 2868. В северното полукълбо е групата петна 2864. И четирите области имат биполярна магнитна структура и са от клас "бета". Силно изразена деградация се наблюдава в областта 2863, която почти загуби малките си петна. Останалите три области са слаби потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M).  Засега няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 07 септември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 80 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 82 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е  около 55 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност днес, утре и на 09 септември ще бъде между много  ниска и ниска. Вероятността  за средни по мощност изригвания от клас M е средно по 10% на ден. Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни  (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 09 септември ще бъде около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше между 280 и 350 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е ~270 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -7 и +3nT. В  момента Bz е около -3nT.

Днес, утре и на 09 септември обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.


Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 09 септември ще бъде спокойна
. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини  е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (07 -09 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-09-07/13ч00мин (UT = 10h00min)

06 септември 2021г/20ч00мин: Спокойно космическо време през следващите два дни  (кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Имаше суб-изригвания от мощностен клас B, а техен източник беше предимно новага активна област 2868. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Четири групи петна се наблюдаваха през последните 24 часа върху слънчевия диск. Преобладават петната в южното полукълбо, където са групите с номера 2863, 2866 и 2868. В северното полукълбо е само групата 2865. Всички те са от магнитен клас "бета". Те са потенциални източници на слаби изригвания (клас C). Засега няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 06 септември 2021г (SDO/HMI)

Утре и на 08 септември слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Има значителна вероятност за слаби изригвания от клас C. Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.

Геомагнитата обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена- с местни геомагнитни смущения (Kp=4) над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

През следващите два дни (07 и 08 септември) среднопланетарната геомагнитна обстановка ще бъде  спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-09-06/21ч30мин (UT = 18h00min)

05 септември 2021г/17ч30мин: Шест групи петна на слънчевия диск през последното денононщие. Една от тях вече се разпадна (кратък бюлетин)


През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Имаше суб-изригвания от мощностен клас B, а техен източник беше предимно новага активна област 2866. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Общо 6 групи петна се наблюдаваха през последните 24 часа върху слънчевия диск. 4 от тях са новорегистрирани. Те получиха номера от 2865 до 2868. Впоследствие 2865 в северното полукълбо се разпадна . Преобладават петната в южното полукълбо, където са групите с номера 2863, 2866, 2867 (залязваща) и 2868. В северното полукълбо е само групата 2865. С изключение на 2867 (магнитен клас "алфа") всички останали са от клас "бета". Те са потенциални източници на слаби изригвания (клас C). Засега няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 05 септември 2021г (SDO/HMI)

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 360 км/с, а вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) е  +1nT.

Геомагнитата обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена- с местни геомагнитни смущения (Kp=4) над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Днес, утре и на 07 септември среднопланетарната геомагнитна обстановка ще остане между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-09-05/17ч30мин (UT = 14h30min)

04 септември 2021г/15ч15мин: Нови 4 групи петна на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска . Активните области 2860 (която вече е зад западния край на слънчевия диск) и 2863 генерираха няколко суб-изригвания в B- диапазона. Слънчевият рентгенов поток  в момента е около нивото B3.4 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Четри от тях се появиха през последните 24 часа. В северното полукълбо е новорегистрираната 2864 + една нова група, която все още няма официален номер. В южното полукълбо са три групи петна - 2863 + две нови, които все още нямат номера. Една се появи на югоизточния край на слънчевия диск, а другата - близо до югозападния. Има видимо приблизително равенство на площите на петната в двете полукълба. Областите 2863 и 2864 имат биполярна магнитна структура и са от клас "бета". Засега няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 04 септември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 33 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 62 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е  58 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 84.

Слънчевата активност днес, утре и на 06 септември ще бъде между много  ниска и ниска. Вероятността  за средни по мощност изригвания от клас M , за големи изригвания от клас X, както и за протонни  (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 06 септември ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше между 390-430 км/с. В момента тя е   ~ 400 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -5 и +4nT. В  момента Bz е около 0nT.

Днес, утре и на 06 септември обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде леко смутена поради CH HSS-ефекти, свързани с малки слънчеви коронални дупки (преди всичко районът на CH96). Поради това ще има условия за слаба геомагнитна активност. Утре е възможен и епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между  спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над оделни райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.


Геомагнтитната обстановка днес и на 06 септември ще бъде между спокойна и смутена, а утре- между спокойна и активна
. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини  е 15% за днес, 25% за утре и 20% за 06 септември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  по 5%на ден  за днес и 06 септември е по 5% на ден,  а за утре е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (04 -06 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-09-04/15ч15мин (UT = 12h15min)

------------------------------------------------------------------------------
С
ледете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/09/14
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2866 S18W71 197 60 4 HSX 3 A
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/09/14

Област Хелиографски
координати 

2859 N18 027
2860 S29 012

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/09/15* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2866 10 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г