/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 24 ЮЛИ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 70 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (24 - 31 юли 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 24 юли - 19 август 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2017/07/25)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/07/25)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/07/25)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5) :  01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
25 юли  2017г/13ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър остава висока. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха незначителни, а
"базисното" му, (т.е.фоново) ниво през последните часове е около  A4. Няма  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания  от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 25 юли 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес около обяд е 0 (по данни от 24 наблюдения).  Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре и на 27 юли слънчевата активност ще бъде много  ниска. Вероятността за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции   е  около и под 1% за всеки един от трите дни (25, 26 и 27 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре и на 27 юли ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
През последното денононщие в околността на Земята все още продължаваше влиянието на обширна слънчева област  с положителна магнитна полярност  (CH HSS-ефект). Ето защо скоростта на слънчевия вятър  остана висока. Тя беше в диапазона 600 - 720 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 590 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -5nT и +5nT.  В момента  Bz е приблизително равна на -3nT.

В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 юли)  скоростта на слънчевия вятър постепенно ще спада и ще слезе в спокоюния диапазон около и под 400 км/с. Ето защо днес ще има условия за местни и/или планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а утре и на 27 юли геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) е регистрирано снощи между 0ч и 03ч българско време. Над България  геомагнитната обстановка остана споокйна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше близо до обичайния фон през по-голямата част от последните 24 часа. Слабо покачвана (около 2-3 пъти над фоновите стойности) се нааблюдава тази сутрин. Причината за това явление засега не е известна.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре и на 27 юли - предимно спокойна. Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за днес е 10%  и за 27 юли тя е по 5% на ден Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес, за утре и за 27 юли е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 юли) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде  близък до обичайния фон. Няма изгледи слабото покачване , което в момента се наблюдава, да достигне до нива на слаба  радиационна буря (бал S1). Вероятността за  последната е много малка за днес, а за утре и за 27 юли е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-07-25/13ч15мин (UT= 10ч15мин)


24 юли 2017г/12ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха незначителни, а
"базисното" му, (т.е.фоново) ниво през последните часове е около  A5. Няма данни за  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания  от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 24 юли 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес около обяд е 0 (по данни от 12 наблюдения).  Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре и на 26 юли слънчевата активност ще бъде много  ниска. Вероятността за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции   е  около и под 1% за всеки един от трите дни (24, 25 и 26 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре и на 26 юли ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
През последното денононщие поради все още продължаващото влияние на обширна слънчева област  с положителна магнитна полярност скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята  беше завишена. Тя беше в диапазона 500 - 660 км/с. Не се вижда ясна низходяща или възходяща тенденция. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 660 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -6nT и +5nT.  В момента  Bz е приблизително равна на -2.5nT.

В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 юли)  скоростта на слънчевия вятър постепенно ще спада и ще слезе в спокоюния диапазон около и под 400 км/с. Ето защо днес ще има условия за местни и/или планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а утре и на 26 юли геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) е регистрирано снощи между 0ч и 03ч българско време. Над България по същото време геомагнитната обстановка беше смутена (за станция Панагюрище K=4). Геомагнитно смущение над нашата страна е имало и вчера следобяд между 15ч и 18ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 26 юли - предимно спокойна. Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за днес е 10% (това е според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър, но по наше мнение тази стойност е данижена), а за утре и за 26 юли тя е по 10% на ден Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес, за утре и за 26 юли е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 юли) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-07-24/12ч30мин (UT= 09ч30мин)


23 юли 2017г/15ч30мин: Изригване със средна или голяма мощност откъм обратната страна на Слънцето. Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха  слаби. Ичаще само едно суб-изригване с мощностен показател ~B1.4-B1.5. 
"Базисното" (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около  A5.

Слънчево изригване със средна или голяма мощност (т.е. от рентгенов клас M или X) стана рано тази сутрин откъм невидимата от Земята страна на Слънцето в района на залязлата преди около 4 дни активна област AR12665 (2665). То може да се види на изображенията, получени от ултравиолетовата камера на борда на космическата сонда STEREO-A. Явлението е било съпроводено от ярко изхвърляне на коронална маса (CME). Последното може да се проследи на коронографските изображения, получени както от спътника SOHO, така и от междупланетната околослънчева сонда STEREO-A. Посоката на движение на изхвърления плазмен облак (CME) е насочен предимно на северозапад спрямо Земята направление. Предварителният анализ  изключва явлението да е геоефективно. Наблюдаваното частично хало на коронографските изображения в този случай е индикатор за това, че изхвърленият от Слънцето плазмен облак не се движи към нас, а  в обратна посока, т.е. отдалечава се и от Слънцето и от Земята.

Няма данни за  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

 
Вляво: Слънчево изригване откъм невидимата от Земята страна на Слънцето на 23 юли 2017г (STEREO-A/EUVI); вдясно: свързано с изригването изхвърляне на коронална маса (CME) (SOHO/LASCO_C2)

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания  от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 23 юли 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес около обяд е 0 (по данни от 22 наблюдения).  Волфовото число  е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Днес, утре и на 25 юли слънчевата активност ще бъде много  ниска. Вероятността за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции   е  около и под 1% за всеки един от трите дни (23, 24 и 25 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре и на 25 юли ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
През последното денононщие поради продължаващото влияние на обширна слънчева област  с положителна магнитна полярност скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята  беше завишена. Тя беше в диапазона 500 - 620 км/с. Не се вижда ясна низходяща или възходяща тенденция. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 620 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -6nT и +6nT.  В момента  Bz е приблизително равна на +0.5nT. Тази доста активна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство активира земното магнитно поле и създаде условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).

В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 юли)  скоростта на слънчевия вятър постепенно ще спада и към 25 юли ще бъде около или малко над 400 км/с. Ето защо днес ще има условия за планетарни геомагнитни смущения, а утре- за местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. На 25 юли геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
  беше между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***), каквато е регистрирана вчера между 12ч и 15ч българско време. Над България по същото време геомагнитната обстановка беше смутена (за станция Панагюрише K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 25 юли - предимно спокойна. Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за днес е 25%, а за утре и за 25 юли е по 10% на ден Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 10% за днес, а за утре и за 25 юли тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 юли) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-07-23/16ч00мин (UT= 13ч00мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/07/24
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/07/25* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017