r9/7с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 26 ЯНУАРИ 2023г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 140/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 172/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 1090/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2023/01/27)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
             
 НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203

https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-and-geophysical-event-reports
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2023/01/27)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2023/01/27)
клас М: 30%**
  клас X:  10%|
SEP (СЕЧ):  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2023/01/27)
   планетарно смущение (Kp=4) : 15%
      планетарна буря (Kp=>5): 05%
реализирано събитие в рамките на текущия ден
източник: https://www.swpc.noaa.gov/products/report-and-forecast-solar-and-
geophysical-activity  

(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                
:
27 януари 2023г/20ч45мин: Слънчевата активност засега спада, но се очаква да нарастне отново утре и на 29 януари. Геомагнитната обстановка се успокоява

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше  десетина изригвания от слабия мощностен клас C, чиито източници бяха активните области 3196, 3199, 3202 както и една нова активна област, намираща се непосредствено зад североизточния край на слънчевия диск. Не са наблюдавани  изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Всички те са в северното полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X). Повчето номерирани области с изклучение на 3200 и 3203 са магнитно стабилни или в процес на разпадане. Ново по-съществено покачване на слънчевата активност  е  възможно  утре и на 29 януари  във връзка с  очакваното появяване на  североизточния край на  слънчевия диск  на нова активна област.

Слънчевият диск на 27 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 29 януари ще бъде предимно ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M е малка
.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Обстановката в околностите на Земята все още се намира под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Ето защо скоростта на слънчевия вятър  през последните 24 часа беше в диапазона 500-600 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7 и +7nT.

С  отместването на слънчевата коронална дупка от геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се успокоява до 29 януари включително.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена , а на 29 януари тя ще е спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 26 януари се очаква да бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-27/20ч45мин (UT = 18h45min)


26 януари 2023г/21ч30мин: Нови две M-изригвания от залязващата активна област 3192
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани бяха нови две изригвания със средна мощност. Техните максимуми (M2.0 и M2.8)бяха достигнати съответно в 0ч35мин и 15ч06мин българско време. Техен източник беше намиращата се вече непосредствено зад западния край на слънчевия диск активна област 3192. Имаше и десетина изригвания от слабия мощностен  клас C. Едно от тях (C2.4), чийто източник е областта 3200 в северното полукълбо бе съпроводено от радиоизбухване-свист от II тип. Не е регистрирано обаче изхвърляне на коронална маса (CME) или то е било твърде слабо за са се види на коронографските изображения.  Не са наблюдавани  изхвърляня на  коронална маса (CME) по посока  на Земята.

Слънчевият диск на 26 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 28 януари ще бъде предимно ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас  M  за утре  е 35%, а за  28 януари е 25%.  За големи изригвания от клас X вероятността е съответно 10% и 5%.

Под влияние на слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше между 400 и 500 км/с.
Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше между 400 и 550 км/с с тенденция към нарастване. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT.  Утре и на 28 януари се очаква спокойна или леко смутена обстановка в околностите на Земята.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка  през последните 24 часа беше  между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.  Тя ще остане между спокойна и смутена и утре, а на 28 януари се очаква да е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-26/21ч30мин (UT = 19h30min)


25 януари 2023г/18ч30мин:Слънчево M4.6 -изригване
(кратък бюлетин)


Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Активната област 3190, която вече се вижда на самия западен край на слънчевия диск генерира днес около обяд българско време M4.6-изригване. То достигна максимума си  приблизително в 12ч11мин. Обсерваторията в Лърмънт (Австралия) регистрира свързано с него радиоизбухване на честота f=410 MHz. Засега не може със сигурност да се твърди за съпътстващо изригването изхвърляне на коронална маса (CME). При всички случаи обаче едно такова явление не било геоефективно поради видимото положение на областта 3190 близо до слънчевия лимб. Активните области 3190р 3192 , 3194 и 3196 генерираха над 10 изригвания от слабия мощностен клас C. Други изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята не са наблюдавани.


Залязващата активна област AR13190 (3190)
(25 януари 2023г; SDO/HMI)


Слънчевият диск на 25 януари 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 27 януари ще бъде предимно ниска.  Вероятността а изригвания от средния мощностен клас  M  за утре  е 35%, а за  27 януари е 25%.  За големи изригвания от клас X вероятността е съответно 10% и 5%.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше между 400 и 500 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -7 и +7nT.

Днес и утре януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и/или активна поради влияние на слънчева коронална дупка с положителна магнитна полярност.
Успокояване на обстановка се очаква на 27 януари.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последните 24 часа. Днес и утре тя ще е между спокойна и смутена, а на 27 януари - предимно спокойна.   

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-25/18ч30мин (UT = 16h30min)


24 януари 2023г/02ч30мин: Спадане на слънчевата активност. Геомагнитната обстановка засега остава смутена и/или активна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ


Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше голям бой слаби изригвания (клас C), но те не бяха свързани с някакви значими събития. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 9 групи петна. Преобладава петнообразуването на юг от екватора благодарение на голямата група 3190. По площ тя надхвърля 900 милионни части от слънчевия диск. Нейната област, както и тази на групата 3192 са от магнитен клас "бета-гама-делта". И двете са източници на изригвания със средна и голяма мощност (класове М и X). Те обаче са вече близо до западния край на слънчевия диск и ще престанат да се виждат от Земята през следващите 48-60 часа.


Слънчевият диск около полунощ на 23/24 януари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 26 януари се очаква предимно ниска слънчева активност. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 45%, а за големи изригвания от клас X  е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Обстановката в околностите на Земята остава смутена и/или активна поради влияние на слънчева коронална дупка с положителна магнитна полярност в комбинация с влиянието на преминаващи покрай нашата планета размити облаци слънчева коронална маса  (CME), изхвърлени от Слънцето през предните дни. Скоростта на слънчевия вятър  през последните 24 часа беше в диапазона 370- 500 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT.

Умерено завишените нива на параметрите на слънчевия вятър и ММП ще се запазят и през следващите дни до 26 януари включително.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Последният регистриран смутен 3-часов епизод над нашата страна беше през предната нощ между 20ч и 23ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа отново се установи близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 26 януари геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена или активна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 26 януари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Вероятността  за слаба радиационна  буря  (S1) e средно по 10% на ден поради очакванията за нови слънчеви изригвания със средна и/или голяма мощност.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-24/02ч30мин (UT = 00h30min)


22 януари 2023г/22ч30мин: Леко успокояване на хелио- геофизичната обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Вчера вечерта около 19ч02мин българско време достигна максимуа си импулсно изригване със средна мощност (M1.6). Негов източник беше областта 3194 (магнитен клас "бета-гама-делта". То не беше свързано със значими съпътстващи явления. Регистрирани бяха и над 15 изригвания от слабия мощностен клас C. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се ниждат 10 групи петна. По обща площ преобладават петната в южното полукълбо, благодарение на голямата група 3190. Нейната област, заедно с тази на групата 3194 са от магнитен клас "бета-гама-делта" и са потенциалн източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 22 януари 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 24 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 55%, а за  големи изригвания от клас X е  по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше между 400 и 500-510 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре и на 24 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна поради влияние на слънчева коронална дупка с положителна магнитна полярност в комбинация с влиянието на преминаващи покрай нашата планета размити облаци слънчева коронална маса  (CME), изхвърлени от Слънцето през предните дни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа отново се установи близо до обичайния фон.

Утреи на 24 януари геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и активна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 24 януари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Вероятността  за слаба радиационна  буря  (S1) e средно по 10% на ден поради очакванията за нови слънчеви изригвания със средна и/или голяма мощност.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-22/22ч30мин (UT = 20h30min)


22 януари 2023г/02ч15мин: Избухване на голям протуберанс в южното полукълбо на Слънцето + изхвърляне на коронална маса (CME)(извънреден бюлетин)

На анимационното изображение е показано избухването на голям протуберанс с протяжност над 20 градуса в южното полукълбо на Слънцето на 20 януари между 12ч и 03ч българско време. Регистрирано е и изхвърляне на коронална  маса (CME). Анализът на движението на плазмения облак показва, че е възможно неговата източна периферна част да достигне до Земята на 24 или 25 януари.Избухване на протуберанс, съпроводено с изхвърляне
на коронална маса (CME) на 20 януари 2023г(SDO/AIA)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-22/02ч15мин (UT = 00h15min)


20 януари 2023г/22ч15мин: Слаби слънчеви изригвания  и геомагнитни смущения
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Регистрирани бяха десетина изригвания от слабия мощностен клас C. Ерупция на протуберанс беше наблюдавана близо до югозападния край на  слънчевия диск.  Регистрирано беше изхвърляне на коронална маса (CME), но плазменият облак се движи встрани от Земята.


Слънчевият диск на 20 януари 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 22 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 60% за утре и 50% за 22 януари. Вероятнотта за  големи изригвания от клас X е  15% за утре и 10% за 22 януари.

Покрай Земята през последното денонощие премина размит облак слънчева коронална маса (CME). Скоростта на слънчевия вятър временно нарастна до около 550 км/с през изминалата нощ и днес сутринта, а след това  спадна до  400 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -10 и +10nT. Под влияние на слънчема коронална дупка с положителна магнитна полярност утре и на 22 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна. Утре и на 22 януари са възможни активни епизоди (т.е. планетарни геомагнитни свущения (Kp=4)).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-20/22ч15мин (UT = 20h15min)


19 януари 2023г/20ч45мин: Отново две слънчеви изригвания със средна мощност + местни геомагнитни смущения (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Имаше две изригвания със средна мощност  (M1.1 и M1.6)  активната област 3196, но без значими съпътстващи явления. Имаше и няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.


Слънчевият диск на 19 януари 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 21 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 60% за утре и 50% за 21 януари. Вероятнотта за  големи изригвания от клас X е  15% за утре и 10% за 21 януари.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше между 370-400 км/с. В
ертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре и на 21 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и/или активна под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH68?), а така също и поради слаби смущения предизвикани от размити облаци слънчева коронална маса (CME), преминаващи покрай Земята.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена (Kp=3). Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка утре и на 21 януари ще бъде между смутена и активна. Не е изключен и епизод със слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-19/20ч45мин (UT = 18h45min)


18 януари 2023г/20ч00мин: Две нови изригвания със средна мощност в активната област 3190. Слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа отново достигна умерено ниво, благодарение на две изригвания със средна мощност в активната област 3190. Техните мощностни показатели бяха почти равни (~ M1.8)
. Първото беше наблюдавано около 02ч след полунощ, а второто -днес по обяд българско време. Тези изригвания, както и другите 8-10  от слабия мощностен клас C не бяха свързани с някакви значителни други съпътстващи явления. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. По площ и брой петната на север и на юг от екватора са приблизително равни. В южното полукълбо,  се откроява групата петна 3190. Нейната област (магнитен клас "бета-гама"), заедно с областите 3191 и 3192 в северното полукълбо продължават да са основни потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X). Като цяло се наблюдава тенденция към отслабване и опростяване на магнитните структури на активните области, а оттам и на техния еруптивен потенциал.


Слънчевият диск на 18 януари 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 20 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 50-55% средно за двата дни. Вероятнотта за  големи изригвания от клас X е  15% за утре и 10% за 20 януари.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Поради преминаването покрай Земята на нов облак слънчева коронална маса (CME) обстановката в близкото междупланетно пространство остана смутена.
коростта на слънчевия вятър  беше в диапазона между  400- 450 км/с с слабо изразена низходяща тенденция днес следобяд. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -10 и +3nT.

Утре и на 20 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена- частично поради остатъчни ефекти от преминалия CME -облак, а така също и поради влияние на слънчева коронална дупка, което ще се прояви на 20 януари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение
(Kp=4) беше регистрирано в интервала 05-11ч българско време. Смутени епизоди (K=4)над България имаше през изминалата нощ между 23ч-02ч и сутринта между 05-08ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа отново се установи близо до обичайния фон.

Утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и активна
, а на 20 януари - между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 20 януари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Вероятността  за слаба радиационна  буря  (S1) e средно по 15% на ден поради очакванията за нови слънчеви изригвания със средна и/или голяма мощност.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-18/20ч00мин (UT = 18h00min)


17 януари 2023г/22ч00мин:  Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше десетина изригвания от слабия мощностен клас C, които не бяха придружени от други значителни съпътстващи явления. Техни източници бяха активните области 3184, 3190 и 3192. Областта 3192 (магнитен клас "бета-гама") генерира най-открояващото се от тези изригвания около 02ч13мин българско време, което беше със "суб-средна" мощност (C9.4).
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. По площ и брой преобладават петната в южното полукълбо, където се откроява групата петна 3190. Тя е с площ от около 800 милионни части от слънчевия диск и би могла да се наблюдава и без оптически уред (но ВНИМАНИЕ - задължително с очила за наблдение на слънчеви затъмнения! Най-безопасно е изображението на Слънцето да се прожектира на бял екран, монтиран зад окуляра на телескоп. Използването на опушени стъкла, както и наблюдение през филтърно стъкло, но поставено зад окуляра на телескопа е много опасно за зрението!). Повечето от наблюдаваните активни области вече са в процес на бавно отслабване.  Най-големи потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) са активните области 3190 и 3192.


Активната област AR13190 (3190) в бяла светлина
(17 януари 2023г; SDO/HMI)


Слънчевият диск на 17 януари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 19 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 60%, а за  големи изригвания от клас X е по 15% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалата нощ обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство все още беше слабо повлияна от преминаването на преминаването на силно размити облаци от слънчева коронална маса (CME), но след това бързо се успокои. Скоростта на слънчевия вятър  беше в широк диапазон между  350 и 450 км/с, но със силно изразена низходяща тенденция. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) беше предимно близо до нулата.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  се очаква  слабо да се активизира поради слаб CH HSS- ехект. Допълнителна активизация е възможна на 19 януари във връзка с очаквано слабо влияние на преминаващ сравнително близо до Земята плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 14 януари.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка  беше  между спокойна и  смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
и
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа отново се установи близо до обичайния фон.

Утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена
, а на 19 януари - между смутена и активна, т.е. тогава са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 19 януари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Вероятността  за слаба радиационна  буря  (S1) e средно по 15% на ден поради очакванията за нови слънчеви изригвания със средна и/или голяма мощност.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-17/22ч00мин (UT = 20h00min)


16 януари 2023г/18ч45мин: Планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Днес, утре и на 18 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 55%, а за  големи изригвания от клас X е по 15% на ден.


Слънчевият диск на 16 януари 2023г (SDO/HMI)

Под затихващото влияние на отминаващия Земята CME-облак отново беше имаше епизод със слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; G1)(***!!!***) през изминалата нощ между 23ч и 02ч българско време. Утре се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка, а на 18 януари тя ще бъде между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-16/18ч45мин (UT = 16h45min)


15 януари 2023г/20ч00мин: Висока слънчева активност и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Имаше две средни по мощност изригвания (M3.5 и M4.6) вчера през първата половина на нощта в активната област 3182, видима в югозападната част на слънчевия диск. Техните максимуми бяха достигнати съответно в 22ч20мин и 23ч00мин българско време. Тези изригвания бяха последвани от умерено-мощно  M6.0  изригване  в областта 3191. С него са свързани радиоизбухване -свист от II тип и изхвърляне на коронална маса (CME)  с начална скорост от ~ 223 км/с, регистрирано най-наред от коронографа LASCO_C2 на борда на космическата сонда SOHO. Анализът на движението на плазмения облак показва, че той няма да достигне  Земята. Още три радиоизбухвания-свистове от II тип бяха регистрирани по-късно призори  и през деня, съответстващи на движения на плазма с малка скорост (между 330 и 470 км/с). Не са наблюдавани радиосвистове от IV тип, което е индикация, че нито едно от тези явления не е свързано със слънчеви протонни ерупции (SPE-събития). Няма данни за други изхвърляния на коронална  маса по посока на Земята.


Слънчево M6.0- изригване на 15 януари  2023г (SDO/AIA)


Две изхвърляния на коронална маса (обозначени с
CME(1) и CME(2), регистрирани призори на 15 януари
2023г с помощта на коронографа LASCO_3)
(SOHO/LASCO_C3)


На слънчевия диск се виждат 10 групи петна. Сумарните  площи на петната на север и на юг изглеждат приблизително равни. Активните области 3182 и 3186 са основните потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 15 януари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 17 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 55%, а за  големи изригвания от клас X е по 15% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство беше повлияна от преминаването на облак коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 11 януари. Скоростта на слънчевия вятър  беше в широк диапазон между  400 и 500 - 520 км/с като по-високите стойности бяха през нощта и през първата половина на деня. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -10 и +5nT като по обща  продължителност  преобладаваха отрицателните  (с южна ориентация) стойности.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  се очаква  да бъде между спкойна и смутена , а на 17 януари- предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През нощта между 02ч-05ч българско време беше регистрирана слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(***!!!***), а след това в интервала 05ч-11ч - планетарно смущение (Kp=4). Над България геомагнитната обстановка беше смутена през изминалата нощ между 02-05ч, а след това днес привечер между 17ч-20ч бъгарско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа отново се установи близо до обичайния фон.

Утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена
, а на 17 януари - предимно спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 16 януари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Вероятността  за слаба радиационна  буря  (S1) e средно по 25% на ден поради очакванията за нови слънчеви изригвания със средна и/или голяма мощност.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-15/20ч00мин (UT = 18h00min)


14 януари 2023г/20ч00мин: Ново слънчево изригване със средна мощност (M1.3)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Единственото изригване със средна мощност (M1.3) беше наблюдавано през втората половина на изминалата нощ. То продължи около два часа и достигна максимума си в 04ч09мин българско време, но не беше свързано с някакви значими съпътстващи събития. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. Три от тях все още нямат официален номер. Преобладават по площ и брой петната в южното полукълбо. Главни потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) са активните области 3184 (магнитен клас "бета-гама")и 3186 (клас "бета-гама-делта"). 


Слънчевият диск на 14 януари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 16 януари слънчевата активност се очаква да бъде предимно  умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 55%, а за  големи изригвания от клас X е по 15% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона между  450 и 500 - 520 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8 и +8nT.

Утре и на 16 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство (засега) се очаква  да бъде предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ 

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Над България геомагнитната обстановка беше смутена през изминалата нощ между 20ч и 02ч българско време. Над полярните райони на Земята беше наблюдавана аврорална активност.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа отново се установи близо до обичайния фон.

Утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена
, а на 16 януари - предимно спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 16 януари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Вероятността  за слаба радиационна  буря  (S1) e средно по 25% на ден поради очакванията за нови слънчеви изригвания със средна и/или голяма мощност.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-14/20ч00мин (UT = 18h00min)


14 януари 2023г/04ч15мин: "Спирално" полярно сияние над Исландия. Ярки сияния и над Скандинавския полуостров и Руския Север
(извънреден бюлетин)

Въпреки големият брой изхвърляния на коронална маса (CME) от Слънцето през последните дни нито едно от тях не премина до този момент много близо до Земята. От друга страна обаче се оказва, че поради тях обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство е значително дестабилизирана. Доказателство за това е нарастналият поток на слънчеви електрони с висока енергия (E>2MeV) регистрирани от космическите апарати ACE и GOES-16. Последният стана причина за авроралната активност, която беше регистрирана през последните 2-4 дни в района над Арктика, в т.ч. над Исландия, Скандинавия и Руския Север."Спирално" северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Исландия на 11 януари 2023г(източник:medianrick.bg
credit: Stefano Pellegrinni; по предложение на
 г-н Владимир Владимиров)


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-14/04ч15мин (UT = 02h15min)


13 януари 2022г/20ч15мин: Нови слънчеви изригвания със средна мощност и слаба радиационна буря (S1)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена.Четири сънчеви изригвания със средна мощност (M1.0-M3.9) бяха генерирани в активните области 3181, 3182 и 3186. Най-значимото измежду тях беше  импулсното M3.9-изригване от областта 3186 днес около 12ч15мин българско време. Но беше съпроводено от радиоизбухване - свист от II тип + изхвърляне на коронална маса (CME) + кратка протонна слънчева ерупция (SPE-явление). Последната стана причина за краткотрайна слаба радиационна буря (S1). Движението на изхвърления плазмен облак (CME) в момента е обект на анализ. Не е изключено то частично да е насочено по посока на Земята.


Слънчевият диск на 13 януари 2023г (SDO/HMI)Поток на слънчевите протони с висока енергия
(SEP), измерен от борда на космическата сонда
ACE  интервала 11- 13 януари 2023г (SWPC/ACE)


Днес, утре и на 15 януари слънчевата активност се очаква да бъде между умерена или между умерена  и висока.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 60%, а за  големи изригвания от клас X е по 15-20% на ден. Възможни са нови протонни ерупции (SPE-събития).

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Утре и на 15 януари геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена или между спокойна и активна, тъй като не е изключено в близост до Земята да премине някой от многото изхвърлени през последните 2-3 дни плазмени (CME) облаци

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-13/20ч15мин (UT = 18h15min)


12 януари 2023г/23ч45мин: Голямо изхвърляне на коронална маса (CME) зад югоизточния край на слънчевия диск
(извънреден бюлетин)Голямо изхвърляне на коронална маса (CME) откъм
невидимата от  Земята страна на Слънцето
(STEREO-A/COR2)


Мощно изхвърляне на коронална маса (CME) беше регистрирано от коронографите на космическите апарати SOHO и STEREO-A вчера вечерта, на 11 януари. Най-вероятен източник е голяма активна област (съответно съдържаща група петна), която ще стане видима от Земята през следващите 24-72 часа.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-12/23ч45мин (UT = 21h45min)


11 януари 2023г/20ч00мин: Висока слънчева активност. "Заря" от изригвания със средна и голяма мощност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Активната област 3186, която се вижда на североизточния край на слънчевия диск генерира второто от началото на настоящата година изригване с голяма мощност. То беше от импулсен тип и достигна максималната си фаза (X1.0) малко след полунощ българско време, в 0ч47мин. Изригването беше съпроводено с радиоизбухвания в мегахерцовия и гигахерцовия честотни диапазони, включително и "tenflare"
(***!!!***). Поради импулсния си характер това изригване не предизвика изхвърляне на коронална маса (CME)(***!!!***). Както се вижда по-долу на изображенията от предната нощ като цяло плазмата около активната област е останала под контрола на магнитното поле, чиито силови линии остават  затворени.

Друго значимо изригване, но със средна мощност (M2.4) в активната област 3184 е егистрирано около 03ч българско време. Съпроводено е от радиоизбухвания -свистове от II и IV тип и изхвърляне на коронална маса (CME), както и (изглежда) слабо протонно (SPE)събитие. Малко е вероятно обаче да има свързани с това изригване други значими от геофизична гледна точка събития поради периферното видимо положение на областта 3184 близо до югоизточната периферия на слънчевия диск. 

Умерено-мощно изригване с показател M5.6 e генерирано в активната област 3186 около едни час по-късно (~ 04ч българско време). Това явление също е съпроводено с радиоизбухване -свист  от II тип  и  изхвърляне на  плазма  с начална скорост 628 км/с.

Изригване със средна мощност (M3.1) е наблюдавано сутринта в интервала 10ч25-10ч37мин българско време. Оше едно едно изригване със средна мощност (M1.3) беше регистрирано от областта 3181 приблизително около 08ч10мин българско време.

"Най-изоставаща"  в тази  канонада от слънчеви ерупции  се оказа областта  3182, която беше източник само на изригвания от слабия мощностен клас C.

Ярко изхвърляне на коронална маса (CME), чийто вероятен източник е областта 3186 е наблюдавано въхру изображенията  от LASCO-коронографа на космическия апарат SOHO през втората половина на нощта и тази сутрин. Движението на плазмения облак е в процес на излседване.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Потенциални източници на нови изригвания със средна и голяма  мощност (класове M и X) са активните области 3181 (магнитен клас "бета-гама"), 3182 ("бета-гама-делта"), 3184 и 3186. Поледните две са от магнитен клас "бета-делта".


Слънчевият диск на 11 януари 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 13 януари слънчевата активност се очаква да бъде между умерена или между умерена  и висока. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M  е по 70%, а за  големи изригвания от клас X е по 30% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона предимно между 400 и 450 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7 и +6nT.

Утре и на 13 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство (засега) се очаква  да бъде предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ 

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) през последните 24 часа беше незначително завишен и близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 12 януари  геомагнитната обстановка се очаква да бъде  между спокойна и смутена
. Възможни са местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земятя.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 13 януари се очаква да бъде  предимно близо до обичайния фон. Вероятността  за слаба радиационна  буря  (S1) e средно по 15% на ден поради очакванията за нови слънчеви изригвания със средна и голяма мощност.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-11/21ч00мин (UT = 19h00min)


11 януари 2023г/02ч15мин: Ново слънчево изригване с голяма мощност (X1.0)
(извънреден бюлетин)
Слънчево X1.0-изригване в активната област AR13187 (3187)(SDO/AIA)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-01-11/02ч15мин (UT = 00h15min)
                              
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".


ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
 АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2023/01/26
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас


3190 S14W0* 126 680 8 DKC 3 BG
3192 N15W98 121 70 6 CAO 3 B
3196 N17W58 80 60 1 CSO 2 B
3197 N20W45 68 10 6 BXO 2 B
3198 N26W37 59 50 1 HSX 1 A
3199 N16W23 45 10 5 AXX 1 A
3200 N16E12 11 30 4 CAO 6 B
3201 N24E30 352 60 2 HSX 1 A
3202 N11W65 88 40 7 CAO 5 B
3203 N16E16 7 20 3 CRO 6 B
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
https://www.swpc.noaa.gov/products/summary-space-weather-observations
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2023/01/26

Област Хелиографски
координатиhttps://www.swpc.noaa.gov/products/solar-region-summary
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2023/01/27*
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3196 10 1 1 1
3197 5 1 1 1
3198 5 1 1 1
3199 5 1 1 1
3200 20 1 1 1
3201 5 1 1 1
3202 20 1 1 1
3203 10 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
     2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Kp<5
Kp=5(G1)
Kp=6(G2)
Kp=7(G3)
Kp=8(G4)
Kp=9(G5)
ЦВЕТНА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ  (съгласно стандарта на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър, Колорадо, САЩ -  важи за горната диаграма)

Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; https://www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-index

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  
--------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2023г