3r9/7с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 28 МАЙ 2023г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 125/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 157/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 1320/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2023/05/28)
M-клас изригване
(помощната информация към тази страница)
***!!!*** - информация за потенциално опасни явленияСЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
             
УМЕРЕНА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА  СМУТЕНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2023/05/28)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4
%

ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС
(2023/05/28)
клас М: 55%**
  клас X:  10%
SEP (СЕЧ):  10%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2023/05/28)
   планетарно смущение (Kp=4) : 10%
      планетарна буря (Kp=>5): 05%
** -реализирано събитие в рамките на текущата календарна дата
ИЗТОЧНИК:
https://www.swpc.noaa.gov/q
28 май 2023г/23ч30мин: Хелио-геофизичната обстановка е слабо активна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Източник на единственото  изригване със средна мощност (M1.0) беше активната област 3315 (магнитен клас "бета-гама- делта ") в южното полукълбо. Неговият максимум беше регистриран около 13ч36мин българско време. Имаше и няколко слаби изригвания от клас C чиито източници бяха областите 3314, 3315 и 3316. Не са наблюдавани  нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Както и през предните 2-3 дни на слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Новият момент е, че най-значителният потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност вече е областта 3315, а не 3311 както през предните дни. Останалите активни области са сравнително спокойни и дори в процес на бавно отслабване.


Слънчевия диск на 28 май 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 30 май се очаква умерена слънчева активност. Вероятността за
изригвания от клас  M  e по 55%, а от клас X e по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Прз последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 400- 450 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Под влияние на слаб CH HSS- ефект, свързан със слънчева коронална дупка в геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е леко смутена утре и на 30 май.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната  геомагнитна обстановка   през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  на геостационарна орбита  беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде предимно  спокойна, а на 30  май тя ще е между спокойна и смутена
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 30 май се очаква най-вероятно да бъде близо до обичайния фон, но не бива да се изключва и той да нарастне  поради слънчево протонно събитие (SPЕ) в резултат на някое слънчево изригване със средна или голяма мощност най-вече в активната област 3315.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-28/23ч30мин (UT = 20h30min
)

26 май 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност, леко ускорен слънчев вятър и спокойна геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Източник на наблюдаваните слаби изригвания от клас C беше активната област 3315 (магнитен клас "бета") в южното полукълбо. Регистрирано беше избухване на протуберанс близо до югозападния край на слънчевия диск. Движението на изхвърления облак коронална маса в момента се анализира. Не са наблюдавани други нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижат 7 групи петна. Площите на петната в северното и южното полукълбо са почти равни. Повечето номерирани магнитни области с с като по-сериозен източник на  изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X )се счита областта 3311, която обаче видимо отслабна през последните 24 часа. Нейният магнитен клас е "


Слънчевия диск на 26 май 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 28 май се очаква предимво ниска слънчева активност. Вероятността за
изригвания от клас  M  e по 30%, а от клас X e по 5% на ден.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Прз последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна от 500 до около 450 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Очакваното преминаване на слънчев плазмен облак (CME) покрай Земята вероятно няма да се случи и обстановката утре и  на 28 май ще бъде предимно спокойна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната  геомагнитна обстановка   през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  на геостационарна орбита  беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна и смутена, а на 28 май тя ще е спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 28 май се очаква най-вероятно да бъде близо до обичайния фон, но не бива да се изключва и той да нарастне  поради слънчево протонно събитие (SPЕ) в резултат на някое слънчево изригване със средна или голяма мощност най-вече в активната област 3311.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-26/23ч45мин (UT = 20h45min
)

23 май 2023г/23ч45мин: M3.0- изригване
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирано е   изригвания в активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта") с мощностен показател M3.0. То достигна максимума си в 15ч15мин българско време. Не са наблюдавани значими съпътстващи явления. Изхвърленият вчера следобяд в резултат на M1.9-изригване в активната област 1312 облак слънчева коронална маса (CME) се очаква да достигне Земята на 26 май.Слънчевия диск на 23 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 25 май се очаква да бъде умерена. Основен потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта").
Верояттността за изригвания от клас  M  e по 50%, а от клас X e по 10% на ден.

Колебанията на скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята бяха в диападона 450-550 км/с, а на вертикалната компонента
Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) - между -7 и +7nT. Обстановката постепенно ще се успокоява утре и на 25 май.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) бе регистрирано през втората половина на предната нощ между 0ч и 06ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена между 21ч и 03ч през същата нощ.

Геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна/или слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** утре, а на 25 май тя ще е между спкойна и активна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-23/23ч45мин (UT = 20h45min


22 май 2023г/23ч45мин:  Изригване със средна мощност (M1.9)+ изхвърляне  на коронална  маса  (CME) и  слаба  планетарна  геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирано е   изригвания в активната област 3312  с мощностен показател M1.9. То достигна максимума си в 16ч33мин българско време. Изригването беше  съпроводено  с  изхвърляне  на  коронална маса  (CME) при начална скорост  439 км/с.  Засега няма информация  за  резултатите  от анализа  на движението на плазмения облак, но не е изключено той да достигне Земята към края на седмицата.


Слънчевия диск на 22 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 24 май се очаква да бъде умерена. Основен потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта").
Верояттността за изригвания от клас  M  e по 50%, а от клас X e по 10% на ден.

Скоростта на слънчевиия вятър в околностите на Земята поради продължаващия CH HSS-ефект, свързан с област от няколко малки слънчеви коронални дупки и затихващото влияние на преминалия вчера CME- облак остава сравнително висока - между 500 и 600 км/с. Стойността на
вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше незначително около 0nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане между смутена и активна утре и на 24 май при тенденция за бавно успокояване.

Отново беше регистриран епизод със средна планетарна геомагнитна буря
(Kp=6;G2)***!!!*** през изминалата нощ  между  21ч и  03ч българско време, както и епизод  със слаба  буря (Kp=5;G1)***!!!*** след това. Над България бяха регистрирана слаба местна буря (K=5) по същото време и  местно геомагнитно смущение (K=4) вежду 03ч и 06ч.

Утре и на 24 май са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и не са изключени и слаби планетарни бури
(Kp=5;G1)***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-22/23ч45мин (UT = 20h45min


21 май 2023г/23ч45мин: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирани са две изригвания със средна мощност в активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта"). Техните максимуми (M1.4 и M2.6) бяха достигнати съответно призори в 05ч18мин и  ~19ч  българско време. Изригванията не  бяха съпроводени  със  значими съпътстващи явления. Не са наблюдавани нови 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 21 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 23 май ще бъде между умерена и висока. Основен потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е активната област 3311.
Верояттността за изригвания от клас  M  e по 75%, а от клас X e по 30% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята под комбинираното влияние на слънчева коронална дупка и най-вероятно размит облак слънчева коронална маса (CME) нарастна до около 600 км/с.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) достигна през последните часове до максимална отрицателна стойност от -10nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане активна и утре, а на 23 май слабо ще се успокои.

Под влияние на гореописаните промени в параметрите на слънчевия вятър и ММП среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира до планетарна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
***!!!***(обновената информация за нея съвпадна по време с редактирането на този бюлетин). Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) през последните 6 часа.

Утре се очаква да се запазят условията за епизоди със средна по мощност планетарна буря
(Kp=6;G2)***!!!***, а на 23 май е възможна слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-21/23ч45мин (UT = 20h45min


20 май 2023г/23ч45мин: Активно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа остана висока. Активната област 3311 (магнитен клас "бета-делта") продължи "канонадата" от изригвания от средния мощностен клас М, започнала от предния ден. Общо в тази област бяха наблюдавани 6 изригвания от клас М, включително  и три  от  категорията "умерено-мощни" (M5.0-M9.9). Техните максимуми (M6.5, M8.9 и M5.6) бяха регистрирани съответно в 10ч32мин, 15ч35мин и 18ч36мин българско време. Въпреки значителната им мощност нито едно от тези изригвания не беше съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Основен потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове М и X) е областта 3311. Активните области 3305 и 3310 имат слаб потенциал за изригвания от средния клас M.Вляво:
Активните области AR13311 (3311) и AR13313 (3313)в бяла светлина на
20 май 2023г; вдясно: Карта на магнитните полета на същите две области
(SDO/HMI)

Слънчевия диск на 20 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 22 май ще бъде между умерена и висока.  Верояттността за изригвания от клас  M  e по 55%, а от клас X e по 25% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През миналата нощ до Земята достигна облак слънчева коронална маса (CME), който по всичко изглежда не е бил регистриран през някой от предните дни и  поради това не е бил отчетен в числените модели на слънчевия вятър. В резултат от това скоростта на последния нарастна от 400 до около 550-600 км/с, колкото е и в момента. Колебанията на  
вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) също бяха големи - между -20 и +10 nT.

С отминаването на слънчевия плазмен облак обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се успокоява. Утре тя ще бъде между смутена и активна, а на 22 май- между спокойна и смутена.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

В резултат от преминаването на СМЕ - облака покрай Земята среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира достигайки ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)
***!!!*** късно през изминалата нощ и  сутринта между 03ч и 09ч българско време и слаба буря (Kp=5;G1)***!!!*** между 09ч и 12ч. През останалата част на последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена или активна. Над България е регистрирана слаба местна буря (K=5) късно през нощта между 03ч и 06ч, както и два 3-часови смутени епизода (K=4) преди и след бурята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  на геостационарна орбита  беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена и активна, а на 22 май- между спокойна и смутена
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 22 май се очаква най-вероятно да бъде близо до обичайния фон, но не бива да се изключва и той да нарастне в резултат от слънчево протонно събитие (SPЕ) в резултат на някое слънчево изригване със средна или голяма мощност най-вече в активната област 3311.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-20/23ч45мин (UT = 20h45min18 май 2023г/23ч45мин: Шест изригвания със средна мощност от новата активна област
AR13311 (кратък бюлетин)

Новата активна област
AR13311 (3311), която се появи на североизточния край на слънчевиия диск генерира днес 6 изригвания със средна мощност, т.е. в  диапазона M1.0-M4.9. Поради това  слънчевата активност през последните 24  часа беше висока. Същата област геерира и десетина изригвания от слабия  мощностен клас  C.  Те обаче  не бяха свързани с изхвърляния на коронална маса (CME), които биха могли да достигнат нашата планета. От друга страна обаче беше наблююдавана ерупция на протуберанс в южното полукълбо. Според резултатите от численият модел на слънчевия вятър, освободеният при това  избухване плазмен облак ще достигне Земята на 21 май.


Активната област  AR13311 (3311) в бяла светлина на
18 май 2023г (SDO/HMI)Слънчевия диск на 18 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 20 май ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e по 25%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Тя ще остане спокойна и утре и на 20 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-18/23ч45мин (UT = 20h45min


17 май 2023г/23ч45мин: Активната област AR13310 на югоизточния край на слънчевия диск
(кратък бюлетин)

На югоизточния край на слънчевия диск се появи новата активна област AR13310 (3310). Тя беше източник на вчерашното умерено-мощно изригване с показател M9.6.


Активната област  AR13310 (3310) в бяла светлина
на 17/18 май 2023г (SDO/HMI)Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Не са регистрирнани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена утре и на 19 май.


Слънчевия диск на 17 май 2023г (SDO/HMI)

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Тя ще остане спокойна и утре и на 19 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-17/23ч45мин (UT = 20h45min


16 май 2023г
/23ч45мин: Умерено-мощно (M9.6) слънчево-изригване (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока, благодарение на едно умерено-мощно изригване (M9.6), чийто източник е близо зад югоизточния край на слънчевия диск. Максимумът му беше достигнат в  19ч43мин българско време. Източникът на явлението не е в геоефективна позиция и до този момент няма информация за значими съпътстващи явления, освен "почти задължителното" в такива случаи внезапно йоносферно смущение (SID) над дневната част на Земята, в този случай-  над Северна Америка. Не са регистрирнани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевo M9.6-изригвания вечерта на 16 май 2023г
(SDO/AIA)


Слънчевия диск на 16 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 18 май ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e по 25%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е между 450 и 500 км/с с тенденция към спадане.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5и +5nT.За утре все още се предполага, че е възможно покрай Земята да премине размитият плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 12 май. На 18 май обстановката ще е спокойна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена през последните 24 часа. Над България тя беше спокойна. Утре геомагннитната обстановка ще е предимно спокойна, но не са изключени и епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Геомагнитната обстановка ще е спокойна на 18 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-16/23ч45мин (UT = 20h45min


15 май 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност и спокойна геомагнитна обстановка
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания от клас C. Основен източник беше активната област 3306, но по едно изригване са регистрирани и от областта 3305, както и от източник, разположен близо до югоизточния край на слънчевия диск. Предполага се, че това е старата активна област 3288. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 15 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 17 май ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 15% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Утре се очаква тя да бъде между спокойна и активна поради възможното преминаване покрай Земята на периферията на слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 12 май. Отново спокойна геомагнитна обстановка се очаква на 17 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-15/23ч45мин (UT = 20h45min


13 май 2023г/23ч45мин: Хелио-геофизичната обстановка постепенно се успокоява
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания от клас C в активните области 3296, 3297 и новата 3302.Най-мощното и продължително измежду тях достигна максимума си C9.0 в 03ч45мин българско време, а негов източник беше областта 3296. Това изригване обаче, както и останалите не са свързани с някакви геофизично значими съпътстващи събития. Регистрирано вчера изхвърляне на коронална маса (CME) в резултат от избухване на протуберанс e възможно да достигне Земята на 16 май.


Слънчевия диск на 13 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 15 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания клас X е по 15% на ден. Очакваната активност е свързана главно с намиращага се на западния край на слънчевия диск активна област 3296.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е  в процес на постепенен спад. През последните 24 чааса тя спадна от 480 до около 390-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -6 и +6nT. Параметрите на слънчевия вятър и ММП утре и на 15 май ще бъдат в спокойните си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между споокойна и смутена. Над България тя беше спокойна. Според новопубликувани данни (от вчера, но закъснели) обаче се вижда, че над България вчера между 15ч и 18ч българско време е имало слаба местна буря (K=5), а през следващите 3 часа - местно смущение (K=4)
. Утре и на 15 май геомагнитната обстановка ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-12/23ч45мин (UT = 20h45min


12 май 2023г/23ч45мин: Земята се размина с прогнозираната мощна геомагнитна буря, но слаба буря все пак имаше
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания от клас C в активните области 3293, 3296, 3301 и 3302. Те не са свързани с някакви значими съпътстващи събития.

Активните области 3296 и 3297 се намират близо до западния край на слънчевия диск, т.е. те вече не са в геоефективна позиция. Дори и някое от изригванията н тези области да е съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME), вероятността то да достигне до Земята вече е много малка.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята обаче все още остава завишена. През последните 24 часа тя беше между 490 и 600 км/с. Вертикалната компонента Bz  на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8 и +12nT. Тази все още активна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство съзаде условия за един епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) сутринта между 06ч и 09ч българско време, както и един епизод със слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!*** между 18ч и 21ч. Прогнозата за мощна планетарна буря (Kp=7;G3) обаче не се сбъдна. Най - вероятно очакваният плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 11 май, вече е подминал нашата планета.

Потокът на слънчевине протони с висока енергия (E=>10MeV)  на геостационарна орбита продължи да спада през последните 24 часа и вече е близо до обичайния фон.


Слънчевия диск на 12 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 14 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания клас X е по 15% на ден.


Параметрите на слънчевия вятър и ММП утре и на 14 май постепенно ще се установяват в спокойните си диапазони.

Потокът на слънчевине протони с висока енергия (E=>10MeV)  на геостационарна орбита утре и на 14 май ще бъде близо до обичайния фон. Има обаче все още значителна вероятност тй отново да нарастне в случай на нови слънчеви  изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).

Геомагнитната обстановка утре се очаква да бъде межжду смутена и активна, а на 14 май тя ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-12/23ч45мин (UT = 20h45min


11 май 2023г/22ч30мин: Геомагнитната буря закъснява. Засега- само местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Кратко изригване със средна мощност (M2.1) с максимум  в 12ч01мин българско време беше регистрирано днес в района на активната област 3294. Имаше и няколко слаби изригвания, чиито източници бяха активните области 3293, 2394 и 3296. Едното от тях (C4.1) в областта 2394 беше съпроводено с радиоизбухване - свист от II тип и изхвърляне на коронална маса (CME). Изглежда, че слънчевият плазмен облак се движи в посока северозапад спрямо  тази към Земята, но за по-сигурни изводи е необходим допълнителен анализ.

На слънчевияя диск се виждат общо 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност от класове M и X са двете области 3296 и 3297, които са от магнитен клас "бета-гама". Потенциален източник за изригвания от клас M e и областта 3294.Слънчевия диск на 11 май 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 13 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 60%, а за големи изригвания клас X е по 20% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

До този момент няма признаци за пристигането в околностите на Земята на изхвърления от Слънцето на 9 май облак слънчева коронална маса (CME). Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа е почти постоянна - около 500 км/с. Същото се отнася и за вертикалната компонента Bz на 
междупланетното магнитно поле (ММП). Те е почти постоянно около 0nT.

Все още официално е в сила прогнозата за достигането до Земята на CME- облака, изхвърлен от Слънцето на 09 май и съответно за силно активна обстановка в близкото до нашата планета междупланетно пространство за утре и за 13 май. Тази прогноза обаче става все по-несигурна. Ако не се реализира утре и на 13 май обстановката ще бъде по-скоро между смутена и активна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е беше завишен, включително и над прага за слаба радиационна буря (S1) до днес преди обяд.  Тенденцията обаче е низходяща.

Геомагнитната обстановка утре с много голяма условност се очаква да бъде  между смутена и мощна планетарна буря (Kp=7;G3)
***!!!***, а над полярните райони се очаква мощна аврорална активност.  В минимален вариант се очаква тя да е между смутена и активна. Геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна и на 13 май.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 13 май ще продължи да спада и се очаква в рамките на следващите 24 часа да спадне до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-11/22ч30мин (UT = 19h30min


10 май 2023г/03ч00мин: Активно космическо време (извънреден бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Освен многобройните (около 15) слаби изригвания от клас C на Слънцето бяха наблюдавани 4 изригвания от средния мощностен клас M. Техният източник беше активната област 3296. Две от тези изригвания бяха умерено-мощни (M6.5 и M5.0), а техните максимуми бяха достигнати съответно в 06ч54мин и 20ч30мин българско време. С тях са свързани радиоизбухвания, наблюдавани  в различни фиксирани честоти в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони, но няма данни за изхвърляния на коронална маса (CME) при тях до този момент.


Слънчеви M4.2 и M5.0 -изригвания вечерта на 09 май
2023г (SDO/AIA)


Слънчевия диск на 09 май 2023г (SDO/HMI)

М4.2- изригването в областта 3296, чийто максимум беше достигват в 21ч58мин българско време тази нощ обаче беше далеч по- интересно. Към него е "привързано" радиоизбухване- свист от II тип  и  изхвърляне на коронална  маса (CME). Началната скорост на  изхвърления плазмен облак е  много висока - около 1890 км/с. Плазменият облак ще достигне Земята по предварителна оценка на 11 май. Наблюдавани са и радиоизбухвания на различни фиксирани честоти, включително и tenflare (f=2695 MHz).

Потокът на слънчевине протони с висока енергия (E=>10MeV)  на геостационарна орбита също рязко нарастна малко след полунощ на 08 срещу 09 май, надхвърляйки праговото ниво за слаба (S1) и почти достигайки праговото ниво S2 за средна радиационна буря. След това започна да спада. Ново покачваане е регистрирано през последните часове, вероятно поради протонно събиние, свързаано с M5.0- изригването.

Междувременно скоростта на слънчевия вятър рязко нарастна през последните два часа, достигайки 650-700 км/с. Това най-вероятно е свързано с пристигането на фронта на CME-облака, изхвърлен от Слънцето на 07 май в резултат на продължително M1.5- изригване. Започна  слаба планетарна буря (Kp=5;G1) .

Допълнителни подробости ще бъдат дадени в следващия редовен бюлетин.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-10/03ч00мин (UT = 00h45min)


07 май 2023г/23ч45мин: До Земята достигна слаб слънчев плазмен облак. Дали обаче е този, който очакваме?!...

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания (клас C), чиито  източници бяха активните области 3293 и 3297. Те обаче бяха с мощностни показатели под C5 и не бяха свързани с някакви значими съпътстващи събития. Не са  регистрирани нови изхвърляния на  коронална  маса  (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Потенциални изтоочници за изриггвания със средна и голяма мощност от класове M и X са активните области 3296 и 3297.


Слънчевия диск на 07 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 09 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания клас X е по 15% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Днес в 18ч44мин българско време до Земята достигна изхвърлен от Слънцето плазмен облак (CME). Има обаче сериозни подозрения, че това може би не е CME- облакът, който е свързан с M2.1-изригването от 05 май, а някакъв друг, много по-слаб, който не е бил отчетен в числените модели на слънчевия вятър и съответно и при прогнозите за геомагнитната активност за днес, утре и 09 май. В такъв случай е възможно очакваният CME- облак да достигне Земята по-късно през тази нощ или утре. Ако обаче пристигналият облак е очакваният, то тогава прогнозата за средна или дори мощна геомагнитна буря за тази нощ и утре няма да се изпълни.

Във връзка с горепосоченото скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа беше в диапазона 400-500 км/с и практически не се промени особено спрямо втората половина на миналата нощ. Колебнаията на
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) обаче нарастнаха по-съществено и през последните няколко часа бяха в диапазона между -10 ии +10nT.

Засега очакването за сериозно активизиране на слънчевия вятър в околностите на Земята през следващите 12-24 часа остава. Утре и на 09 май допълнително се очаква влияние и от слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Регистрирано е планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) днес между 15-21ч българско време. Смутена обстановка (K=4) по същото време беше регистрирана и над България.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре с много голяма условност се очаква да бъде  между смутена и мощна планетарна буря (Kp=7;G3)
***!!!***, а над полярните райони се очаква мощна аврорална активност.  В минимален вариант се очаква тя да е между смутена и активна. Геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна и на 09 май.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 09 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-07/23ч45мин (UT = 20h45min


06 май 2023г/23ч45мин: Изхвърленият от Слънцето на 04 май облак слънчева коронална маса (CME) все пак достигна до Земята: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания (клас C), чиито  източници бяха активните области 3296 и 3297.Едното от тези изригвания (C2.8) генерирано в областта 3296 беше съпроводено с радиоизбухвания - свистове от II и IV тип и зхвърляне на газ с начална скорост 689 км/с. Останалите три номерирани области с петна бяха почти спокойни.


Слънчевия диск на 06 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 08 май ще Пе между ниска и умерена. Вероятността  за изригвания  от средния мощностен клас  M  e  55%, а за големи изригвания от клас X е по 15% на ден.

През изминалата нощ малко след полунощ до Земята изглежда достигна изхвърленият на 04 май в резултат от слънчево M3.8 - изригване плазмен облак (CME). Скоростта на слънчевия вятър в околността на Земята рязко нарастна и от около 400 км/с достигна до 550-600 км/с, приблизително колкото е и в момента. Едновременно с това
колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) също рязко нарастнаха по амплитуда, достигайки екстремални стойности между -15 и +15 nT. В резултат от това започна активизиране на геомагнитната обстановка. Тя достигна ниво на слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!*** късно през нощта между 03ч и 06ч българско време и слетова до средна планетарна буря (Kp=6;G2) между 06ч и 09ч сутринта. По същото време над България е регистрирана слаба местна буря (K=5), последвана от местно смущение (K=5) между 12ч-15ч българско време.

Утре са възможни епизоди със слаба планетарна буря
(Kp=5;G1)***!!!*** , а през нощта се очаква и средна планетарна буря (Kp=6;G2)***!!!*** в предвид на очакваното достигане до Земята на CME-облака, изхвърлен от Слънцето на 05 май. Над полярните и субполярни райони през следващите 48 часа се очаква мощна аврорална активност.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-05/23ч45мин (UT = 20h45min


05 май 2023г/23ч45мин: Умерена слънчева активност. Планетарна геомагнитна буря с малка или средна мощност през нощта на 07 срещу 08 май
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Активната област 3296 генерира две изригвания със средна мощност, чиито мощностни показатели бяха съответно M2.1 и M1.1, а максимумите им бяха съответно в 11ч01мин и 18ч31мин българско време. Първото от тях беше доста продължително. То беше съпроводено с радиооизбухване-свист от II тип  и изхвърляне на коронална маса (CME). Численият модел на слънчевия вятър (WSA Enlil 2.0) показва, че фронтът на слънчевия плазмен облак ще достигне до Земята през нощта на 07 срещу 08 май. От друга страна изхвърленият на 04 май от Слънцето CME- облак в резултат от  M3.8- изригване най-вероятно ще подмине нашата планета на 07 май. Наблюдавани през последните два дни са и CME - обблаци, които  са в резултат от еруптивна активност откъм обратната страна на Слънцето.


Слънчевия диск на 05 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена утре и на 07 май.Вероятността за изригвания от средния мощностен клас М е по 55%, а за големи изригвания от клас X  е по 15% на ден. Основни потенциални източници на еруптивна активност са областите 3293 и 3296.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Утре и на 07 май тя се очаква да е между спокойна и активна. Възможни причини за геомагнитна активност могат да бъдат неотчетени колебания на параметрите на слънчевия вятър в резултат от многото на брой изхвърлени облаци слънчева коронална маса (CME) през последните 2-3 дни. През нощта на 07 срещу 08 май е възможна планетарна буря с малка или средна мощност (Kp= 5 или 6; G1 или G2)
***!!!*** .

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-05/23ч45мин (UT = 20h45min


04 май 2023г/24ч00мин: Изригване със средна мощност (M3.8) и изхвърляне на коронална маса (CME)
(кратък бюлетин)

След 4 изригвания от средния мощностен клас M в областта 3293 (магнитен клас бета-делта), включително и едно умерено мощно на 03 май, през последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирани са общо 12 слаби изригвания от активните области 3288, 3293 и новоизгрялата 3296. Последната генерира единственото изригване със средна мощност (M3.8), което обаче беше проължително. Неговият максимум беше достигнат в 11ч44мин българско време. Изригването беше съпроводено от радиоизбухвания- свтове от II и IV тип. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на слънчевия плазмен облак е насочено предимно на изток спрямо посоката към Земята, но не е изключено неговата периферия да "закачи" земната магнитосфера. Това би могло да се очаква към неделя (07 май).


Изхвърляне на коронална маса (CME) на 04 май
2023г - анимация (SOHO/LASCO_C3)Слънчевия диск на 04 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност ще остане на нива между ниска и умерена утре и на 06 май. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 50%, а за големи изригвания от клас X  по 10% на ден. Потенциални източници на М и X  изригвания е по 10% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше  през последните 24 часа. Тя ще остане спокойна и утре, а на 06 май са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-04/24ч00мин (UT = 21h00min


02 май 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност и нови групи петна


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активните области 3288 и 3293. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Две от тях се появиха на североизточния край на слънчевия диск през последните 24 часа и все още нямат официални номера.Още една малка нова група се вижда в непосредствена близост до групата 3289. Основните потенциални източници за изригвания от магнитните класове M и в много по-малка степен от клас X са активните области 3288 (магнитен клас "бета-гама-делта") и 3293.


Слънчевия диск на 02 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре и на 04 май ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 50%, а за големи изригвания от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебае много слабо около стойността 500 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5 и +5 nT.

Все още е възможно покрай Земята през тази нощ или утре сутринта да премине облак коронална маса, изхвърлен от Слънцето на 29 април. Ако това не се случи утре и на 04 май обстановката в близост до нашата планета постепенно ще се успокои. В противен случай този процес ще се забави с около 12-24 часа.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Геомагнитната обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) през предната нощ между 0ч и 03ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Утре и на 04 май са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Има обаче известна несигурност в тази прогноза поради неопределеността, свързана с преминаването или непреминаването на споменатия по-горе CME-облак покрай Земята. Ако това не се случи геомагнитната активност ще бъде по-ниска от прогнозираната, най-вероятно между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 04 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-02/23ч30мин (UT = 20h30min


01 май 2023г/23ч00мин: Три изригвания от средния мощностен клас M

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше висока. Регистрирани са три изригвания със средна мощност от активните области 3288 и новата 3293, която през последните 24 часа се появи на североизточния край на слънчевия диск. Най-значителното измежду тях (M2.4) достигна своя максимум (M2.4)  около 21ч00мин българско време през миналата  нощ в областта 3293. Второто изригване (M1.1) беше регистрирано през втората половина на изминалата нощ в областта 3288. Третото изригване (M7.1), което бе наблюдавано днес около 16ч10 мин беше импулсно и умерено мощно. Негов източник също беше областта 3288. Няма данни за наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчево M2.4-изригване на 30 април 2023г
(SDO/AIA)


На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Потенциални източници за нови изригвания от средния клас M са активните области 3288 и 3293. Първата е и  слаб потенциален източник на големи изригвания от клас X.


Слънчевия диск на 01 май 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност  утре и на 03 май ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 40%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на група малки слънчеви коронални дупки скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше завишена като се колебаеше между 480 и 720 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5 и +5 nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще останат смутени и активни до 03 май включително. Активната обстановка може допълнително да се поддържа в случай, че до Земята достигнет изхвърленият някои от изхвърлените през предните дни от Слънцето облаци  коронална маса (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. през последните 24 часа.  Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 03 май ще бъде  между смутена и активна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 03 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-01/23ч00мин (UT = 20h00min


29 април 2023г/21ч15мин: Серия от слаби изригвания в района на активните области 3285 и 3288. Условия за слаба геомагнитна активност ще има до 02 май включително

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Регистрирани са десетина слаби изригвания от клас C в кластера на активните области 3285 и 3288 в южното полукълбо Най-значителното измежду тях достигна своя максимум (C8.8) днес около 13ч20мин българско време. В същият район през изминалата нощ беше наблюдавана и ерупция на протуберанс.  С нея е свързано  изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на плазмения облак вече е изследвано с помощта на числен модел на слънчевия вятър. Резултатите показват, че той вероятно ще достигне околностите на Земята около обяд на 02 май.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо благодарение на кластера на групите 3285 и 3288. Областта на последната група петна се разви до най-сложния магнитен клас "бета-гама-делта". Тя е основен потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M.


Слънчевия диск на 29 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност през днес, утре и на 01 май ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на група малки слънчеви коронални дупки скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше висока - между 600 и 720 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -6 и +6 nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще останат смутени и активни до 01 май включително. Активната обстановка дори може да се засили на 02 май в случай, че до Земята достигне изхвърленият през миналата нощ облак слънчева коронална маса (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. през последните 24 часа. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистрирано днес между 12ч и 18ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4)през миналата нощ между 21 и 24ч и тази вечер между 18ч и 21ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 01 май ще остане между смутена и активна. На 02 май е възможен епизод със слаба планетарна буря (Kp=5; G1)
***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 01 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-29/21ч15мин (UT = 18h15min


26 април 2023г/23ч45мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) утре, слаба планетарна буря (Kp=5;G1) на 28 април

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Регистрирани са две слаби изригвания в ниската част на C-диапазона. Избухване на протуберанс югозападно от центъра на слънчевия диск е било регистрирано вчера малко преди полунощ бъларско време. С него е свързано слабо изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на плазмения облак се изследва и има вероятност той да премине в близост до Земята в рамките на следващите няколко дни.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. На юг от екватора е "кластерът", включващ групите 3285, 3287 и 3288, а на север са трите новорегистрирани групи 3289, 3290 и 3291. По площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Единственият слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3288.


Слънчевия диск на 26 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 28 април ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас М е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше около 500 км/с. През последните 2-3 часа, вероятно под влияние пресичане на секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП), предхождаща слънчевата коронална дупка CH96 тя достигна до около 600- 620 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на ММП, най-вероятно по същата причина значително увеличиха амплитудата си след 20ч българско време и бяха в диапазона между -10 и +9 nT.

Параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята утре и на 28 април ще бъдат в активните си диапазони поради влиянието на слънчевата коронална дупка CH96, а също така и поради възможното преминаване в близост до нашата планета на облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлена от Слънцето на 24 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена през последните 24 часа. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка  утре  ще бъде между смутенна и  активна, т.е възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 28 април e възможна слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,G1) ***!!!*** .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  утре и на 28 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-26/23ч45мин (UT = 20h45min)


24 април 2023г/24ч00мин: Приключи най-мощната геомагнитна буря (Kp=8;G4) от началото на SC25 досега
(кратък бюлетин)

Започналата вчера около обяд много мощна геомагнитна буря (Kp=8;G4)
***!!!*** приключи днес около обяд българско време. Тя продължи 24 часа и беше най-мощната от началото на настоящия 11-годишен слънчев петнообразувателен цикъл под номер 25 в Цюрихския ред (SC25). Имаше два 3-часови епизода, по време на които планетарният Kp-индекс достигна бал 8 при възможен най-висок бал 9. Те бяха между през миналата нощ между 21ч-24ч и сутринта днес между 06ч и 09ч българско време. Над България максималното местно ниво на бурята беше K=7, т.е. мощна буря.3-часовият планетарен Kр-индекс в интервала 22-24 април

2023г.(NOAA/SWPC)

3-часовият местен K-индекс в интервала 22-24 април
2023г за станция Панагюрище (http://www.niggg.bas.bg/)Атмосферно средноширотно сияние (Mid Latitude Aurora) над
над щата Мисури (САЩ), снимка Kristi Shawalukk (solarham.net)

През следващите два дни геомагнитната обстановка постепенно ще се успокоява. Под влияние на CHHSS-ефект, свързан със слънчева коронална дупка, утре геомагнитната активност може да достигне нива на планетарно смущение (Kp=4) или
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)***!!!***. На 26 април геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.


Слънчевия диск на 24 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 26 април ще е предимно ниска. Възможни са изригванияя със средна мощност, но вероятността за това е сравнително ниска - около 15% на ден.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-24/24ч00мин (UT = 21h00min)


23 април 2023г/23ч45мин: В момента - слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1). През следващите часове тя може да достигне екстремално ниво (Kp=5;G5)
***!!!*** (извънреден бюлетин)

Днес следобяд около 14ч30мин българско време  до Земята достиигна  плазменият облак (CME), изхвърлен от Слънцето  преди около 48  часа, на 21 април  в резултат от  M1.7- изригване. Това  предизвика силни колебания на вертикалната компонента Bz на  междупланетното магнитно поле (ММП) в широк  диапазон между -20 и +20nT. Скоростта на слънчевия вятър рязко нарастна и от 400 км/с днес следобяд в момента е около 750 км/с.

Вследствие на горните обстоятелства е в ход и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** в интервала 15ч-21ч. Над България по това време геомагнитната обстановка беше смутена (K=4). Регистрирана и аврорална активност над много райони в Северното полукълбо от Гренландия на запад до Камчатка и Чукотка на изток.


Атмосферни сияния (Mid Latitude Aurora) над Подмосковието (ляво) и Санкт Петербург (вдясно)на 23 април 2023г(politikus.info)


Според коригираната прогноза на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър през следващите часове на тази нощ и утре сутринта е възможно геомагнитната обстановка да се активизира до нива на много мощна
(Kp=8;G4)***!!!*** и дори екстремално мощна геомагнитна буря (Kp=9;G5)***!!!***. Това може да предизвика проблеми в работата на техническата инфраструктура над обширни райони на Земят, особено на високи и средни ширини. За всяка съществена промяна в хелио-геофизичната обстановка ще бъдат добавени актуализации към този бюлетин.
------
### 24 април/01ч00мин: Геомагнитната обстановка се активизира до много мощна планетарна буря
(Kp=8;G4)***!!!*** в интервала 21ч-24ч българско време. Над България в този интервал беше наблюдавана мощна буря (K=7).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-23/23ч45мин (UT = 20h45min)


22 април 2023г/23ч45мин: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност се очаква през нощта на 23 срещу 24 април

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През изминалите 24 часа слънчевата активност беше ниска. Главен източник на слаби изригвания от клас C беше активната област 3279. Както вече бе съобщено в предходния извънреден бюлетин от миналата нощ, вчерашното M1.7- изригване със средна мощност беше причинено от дестабилизация и избухване на протуберанс в района на групата петна (активната област) 2383. С това бяха свързани радиоизбухвания -свистове от II и IV тип. Те от своя страна са индикатори съответно за изхвърлянe на коронална маса (CME) и слънчева протонна ерупция (SPE-събитие). Съгласно проведеното моделиране изхвърленият от Слънцето плазмен облак ще достигне до Земята утре около или след полунощ. За нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята през последните 24 часа не се съобщава.


Слънчевия диск на 22 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 24 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) е значителна- средно по 40% на ден. Главен потенциален източник за M-изригвания е областт 3282.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше близо между 400 и 450 км/с с тенденция към слабо покачване.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше  в диапазона между   +5 и +10nT.Съгласно актуализирания числен модел на слънчевия вятър на Космическия център Годард на НАСА фронтът на облака коронална маса (CME), зхвърлен от Слънцето на 21 април ще достигне Земята през нощта на 23 срещу 24 април около полунощ (NASA/GSFC_SW)

Във връзка с приближаващия към Земята облак слънчева коронална маса (CME) се очаква активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП утре вечер и на 24 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше смутена (K=4) през изминалата нощ в интервала 0ч-03ч.

В реултат от регистрираното  SPE-явление  от миналата нощ се наблюдава слабо покачване (до 2 пъти) на потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV) на геостационарна орбита. То обаче е далеч под прага за слаба радиационна буря (бал S1).

Утре геомагнитната обстановка ще бъде предимно между спокойна и смутена. Активизиране, включително до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
***!!!*** се очаква утре през нощта, както и на 24 април. Над полярните райони на Земята има висока вероятност за аврорална активност.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 24 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон. Има малка вероятност за слаба радиационна буря (S1)***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-22/23ч45мин (UT = 20h45min)


21 април 2023г/23ч45мин: Слънчево M1.7-изригване и изхвърляне на коронална маса по посока на Земята
(извънреден бюлетин)

Днес около 20ч30мин българско време в района на активната област 3283 в южното полукълбо на Слънцето започна продължително M1.7-изригване, свързано с избухване на протуберанс. То достигна своя максимум приблизително в 21ч15мин. Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса (СМЕ). Движението на плазмения облак е по посока на Земята и според първоначални груби оценки ще достигне нашата планета на 24 април.Слънчево M1.7-изригване на 21 април 2023г
(SDO/AIA)

Слънчевия диск на 21 април 2023г (SDO/HMI)


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-21/23ч30мин (UT = 20h30min)


20 април 2023г/22ч15мин:  Слаба геомагнитна активност
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност е ниска. През последните 24 часа са наблюдавани само  слаби изригвания в мощностния диапазон C1-C3, като принос за тази слаба активност имаха активните ообласти 3281, 3282, 3283 и 3284. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Слънчевата активност ще остане ниска утре и на 22 април, като вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден. Тази вероятност се свързва основно с активната област 3282, чийто магнитен клас по последни данни изглежда отново се завръща към "бета-гама".


Слънчевия диск на 20 април 2023г (SDO/HMI)

Очакваното според последната прогноза на Центъра за прогнози ва космическото време в Боулдър активизиране на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство през отминаващия ден до този момент не се случи. Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа беше в диапазона 400-420 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше почти непрекъснато ориентирана на север, а стойностите й бяха в диапазона между   +5 и +10nT. Очаква се обстановката в околностите на Земята да бъде смутена или активна утре и на 22 април поради възможното преминаване на облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлена от Слънцето на 16 април, както и под влияние на малка слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена или между спокойна и активна утре и на 22 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-20/22ч15мин (UT = 19h15min)


18 април 2023г/23ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) (кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активната област 3272, както и новорегистрираните 3280, 3282, 3283 и 3284. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 18 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре и на 20 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния клас M e по 45%, а от мощния клас X е по 10% на ден.

Днес рано следобяд, около 16ч българско време до Земяята достигна нерегистриран малък облак слънчева коронална маса (CME). Скаростта на слънчевия вятър нарастна от 350 до около 600 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  около 17ч за кратко се обърна рязко на юг, достигайки стойност от -19nT. След това рязко се обърна на север (приблизително до +15nT), а в момена е близо до нулата.

Очаква се утре и на 20 април обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство по наша предварителна оценка постепенно да се успокои.

Геомагнитната обстановка днес следобяд и привечер се активизира до планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) между 18-21ч
българско време. Над България също е регистрирана смуена обстановка между 15-21ч. Утре геомагнитната обстановка по наша предварителна прогноза ще бъде между спокойна и смутена, а на 20 април тя ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-18/23ч30мин (UT = 20h30min)


16 април 2023г/19ч45мин: Слаби слънчеви изригвания и местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше над 10 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активната област 3272, както и новорегистрираните 3279, 3280, 3281 и 3282. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. По-значителни потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M са активните области 3280, 3281 и 3282 . Те са и слаби потенциални източници за големи изригвания от клас X.Слънчевия диск на 16 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност днес, утре и на 18 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 50%, а от клас X е по 10% на ден.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше в  диапазона 320-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между   -4 и +4nT.

Днек и утре парамметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще останат предимно  в спокойните си диапазони или ще бъдат леко смутени под слабо влияние на слънчева коронална дупка, Спокойна обстановка се очаква на 18 април.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре  ще бъде предимно  спокойна, но са възможни  местни геомагнитни смущения (Kp=4)над отделни райони на Земята. На 18 април се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 18 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-18/19ч45мин (UT = 16h45min)


15 април 2023г/23ч30мин: Две импулсни изригвания със средна мощност
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност достигна умерено ниво, благодарение на две импулсни изригвания (~M1.1 за всяко едно от тях) в активната област 3282. Тя, както и активните области 3280 и 3281 бяха източници на голям брой слаби изригвания от клас C.
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 15 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 17 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 40%, а от клас X е по 5% на ден.


Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.
 
Геомагнитната обстановка и на 17 април ще бъде между   спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-15/23ч30мин (UT = 20h30min)13 април 2023г/23ч30мин: Само слаби слънчеви изригвания. На 15 април е възможно планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше 10-12 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активната област 3272, както и новорегистрираните 3279, 3280 и 3281. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна.Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M са активните области 3272 и 3276. Те са и слаби потенциални източници за големи изригвания от клас X.


Слънчевия диск на 13 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 15 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 45%, а от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше в  диапазона 380-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между   -5 и +6nT.

Утре парамметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще останат предимно  в спокойните си диапазони. На 15 април се очаква слабо активизиране под влияние на слънчева коронална дупка, която ще премине  в геоефективна позиция.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре  ще бъде предимно  спокойна. На 15 април ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 14 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-13/23ч30мин (UT = 20h30min)


12 април 2023г/23ч45мин: Слънчевата активност е ниска, геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина слаби изиргвания (клас C), а техни източници бяха активните области 3272 и 3276. Най-значимото измежду тях беше с мощностен показател C6. в областта 3272 (магнитен клас "бета-гама"). То достигна максимума си през изминалата нощ в 01ч42мин българско време.  Не са регистрирани значителни изхвърляния на коронална маса (CME).

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Четири от тях (3272,3273, 3275 и 3276) са регистрирани през предните дни, а дрги 4 са нови. Те обаче са едва видими върху фотосферата и официалната им регистрация е под въпрос. Най-значителният потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове ) е областта 3272. Слаби потенциални източници на изригвания от средния клас M са и областите 3273 и 3276.


Слънчевия диск на 12 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 14 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 45%, а от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа Земята напусна сектора на влияние на слънчевата коронална дупка CH91. Скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше в диапазона 380-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между   -2 и +5nT.

Парамметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще останат предимно  в спокойните си диапазони утре и на 14 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 14 април ще бъде предимно  спокойна , но не са съвсем изключени и местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 14 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-12/23ч45мин (UT = 20h45min)


10 април 2023г/24ч00мин: Ниска слънчева и слаба геомагнитна активност на 11 и 12 април
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност достигна умерено ниво, благодарение на кратко M2.8- изригване в новорегистрираната активна област 3276 близо до югоизточния край на слънчевия диск. Максималната фаза на изригването беше достигната около 08ч30мин българско време. Освен това този район, както и областта 3272 бяха източник на голям брой слаби изригвания (клас C). Не са регистрирани нови 
изхвърляния на коронална  маса  (CME) по посока на Земята. Слънчеватта активност ще остане предимно ниска утре и на 12 април. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 25% на ден.


Слънчевия диск на 10 април 2023г (SDO/HMI)


Под влияние на CH HSS- ефект, свързан със слънчева коронална дупка с положжителна магнитна полярност скоростта на слънчевия вятър нарастна около обяд  до ~ 550 км/с, а след това започна бавно да спада. Стойностите на верткалната Bz компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между   -10 и +10nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна и утре и на 12 април поради продължаващия CH HSS-ефект, както и поради очакваното преминаване покрай нашата планета на изхвърлен на 07 април от Слънцето плазмен облак (CME).

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна през изминалото денонощие. Епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистриран сутринта  между 06 и 09ч българско време. Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.

Епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) се очакват утре и на 12 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-10/24ч00мин (UT = 21h00min)


08 април 2023г/23ч45мин: Слънчево изригване със средна мощност (M2.9)
(кратък  бюлетин)

Най-забележимото събитие през последните 24 часа е слънчево изригване със средна мощност. То  беше регистрирано през втората половина на изминалата нощ  около  04ч45мин  българско време, а негов източник  беше  активната  област  3272  (магнитен клас "бета-гама"). Изригването не беше свързано  с никакви допълнителни съпътстващи явления, освен обичайното  Н-алфа-изригване във видимата област. Регистрирани са две  изхвърляния на коронална  маса  (CME),чийто фронтове евентуално биха могли да достигнат Земята през следващите няколко  дни. Анализът на тяхното движение е в ход.Слънчевия диск на 08 април 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 10 април слънчевата активност ще бъде ниска или между ниска и умерена. Възможжни са слаби радиошумове (бал R1-R2) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през изминалото денонощие. Очертава се тя да е спокойна и утре и на 10 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-08/23ч45мин (UT = 20h45min)


07 април 2023г/20ч00мин: Ниска слънчева активност, параметрите на слънчевия вятър и ММП в оклностите на Земята са в спокойните си диапазони

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Новата аактивна област 3272 както и залязващата вече  на запад 3270 генерираха няколко слаби изригвания в ниската част на C-диапазона. Регистрирано е иизбухване на протуберанс в южното полукълбо на Слънцето близо до видимия меридиан, но не е наблюдавано изхвърляне на вещество. Не са регистрирани и други 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на  Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Двете от тях (3266 в северното полукълбо и 3270 в южното) ще залязат зад западния край на слънчевия диск  в течение на следващите 36-72 часа. Единственият вероятен източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) остава областта  3272.


Слънчевия диск на 07 април 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 09 април слънчевата активност ще бъде ниска или между ниска и умерена. Възможжни са слаби радиошумове (бал R1-R2) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше около 380-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между   и -5 и +5nT. Парамметрите на слънчевия вятър и ММП ще останат в спокойните си диапазони до 08 април включително.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше смутена (K=4) през миналата нощ между 21ч и 24ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 09 април ще бъде между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 09 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-07/20ч00мин (UT = 17h00min)


06 април 2023г/21ч30мин: Изригване със средна мощност (M3.0) от новата активна област AR13272 (3272) на югоизточния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Новоизгрялата активна област 3272 генерира днес сутринта изригване със средна мощност. То достигна максимума си (М3.0) в 08ч53мин българско време. Това изригване, както и част от предишните C-изригвания бяха съъпроводени със слаби
изхвърляния на коронална маса (CME). Не се очаква обаче нито едно от тях да достигне Земята.Слънчево M3.0 изригване на 06 април 2023г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там се намират двете области (3270 и 3272), които са слаби потенциални източници на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X). Областта  3270 все още е със  сложна магнитна структура  (магнитен клас "бета-гама"), но се наблюдава  тенденция към нейното опростяване и отслабване. Областта 3272 е от клас "бета".


Слънчевия диск на 06 април 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 08 април слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Възможни са изригвания от средния мощностен клас M, вероятността за които е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше около 380-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) е беше в диапазона между   и -5 и +5nT. Парамметрите на слънчевия вятър и ММП ще останат в спокойните си диапазони до 08 април включително.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 02 април ще бъде между спокойна и и/или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 02 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-06/21ч30мин (UT = 18h30min)


05 април 2023г/24ч00мин: Активната област 3270 е от магнитен клас "бета-гама- делта", но с тенденция към отслабване. Не се очаква значителна геомагнитна активност до 07 април
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше голям брой слаби изригвания в ниската част на C-диапазона, главно от източник, разположен непосредствено зад югоизточния край на слънчевия диск.
Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Активната област 3270 в южното полукълбо е от най-сложния магнитен клас "бета-гама- делта"
, но през последното денонощие показва тенденции към отслабване. Тя е единственият слаб потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове M  и X). В обобщение - очаква се утре и на 07 април да бъде ниска. Вероятността за изригване от клас M e по 10%, а от клас X e по 5% на ден.

Слънчевия диск на 05 април 2023г (SDO/HMI)

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна през последните 24 часа от 500 до около 390 км/с, а
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) е беше почти непрекъснато близо до нулата. Утре и на 07 април обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) тази вечер между 21ч и 24ч българско време.

Геомагнитната обстановка утре и на 07 април ще бъде между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-05/24ч00мин (UT = 21h00min)


02 април 2023г/18ч15мин: Само едно слабо слънчево изригване. Слаба геомагнитна активност
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше само едно слабо изригвание от вече залязлата  зад западния край  на слънчевия диск активна област 3260. Регистрирано е едно  изхвърляние на коронална маса (CME) в резултат от избухване на протуберанс. Възможно е неговото движение да се окаже частично ориентирано по посока на Земята.Слънчевия диск на 02 април 2023г (SDO/HMI)


Днес, утре  и на 04 април слънчевата активност ще бъде  между много ниска и ниска.

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята остана в диапазона между 500 и 600 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -7nT и +6nT. Утре и на 04 април параметрите на слънчевия вятър и ММП под влияние на слънчевите коронални дупки CH88, CH89 и CH90 ще бъдат в смутените  си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Над България тя беше спокойна. Геомагнитната обстановка утре и на 04 април ще бъде между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-02/18ч15мин (UT = 15h15min)


01 април 2023г/21ч00мин: Ниска слънчева и геомагнитна активност до 03 април включително
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Няколкото регистрирани слаби изригвания от клас C са от активни области, които вече  се намират зад западния край  на слънчевия диск. Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 01 април 2023г (SDO/HMI)


Утре  и на 03 април слънчевата активност ще бъде  ниска.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше в диапазона 500-600 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5nT и +5nT. Утре и на 03 април параметрите на слънчевия вятър и ММП под влияние а слънчевата коронална дупка CH88 ще бъдат в смутените  си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
беше регистрирано сутринта в интервала 06ч-09ч българско време. Над България обстановката беше смутена  (K=4) през миналата нощ между 21ч-03ч, както и около обяд в и интервала 12ч-15ч. Геомагнитната обстановка утре и на 03 април ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-01/21ч00мин (UT = 18h00min)


31 март 2023г/23ч30мин: Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Няколко слаби изригвания от клас C бяха генерирани от вече залязлите, но намиращи се близо до западния край на слънчевия диск области 3256 и 3263. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат  5 групи  петна. Техните области са еруптивно спокойни. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо.


Слънчевият диск на 31 март 2023г (SDO/HMI)

Утре  и на 02 април слънчевата активност ще бъде  ниска.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH88, преминаваща в геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше завишен. Тя се колебаеше в диапазона между 550 км/с и 650 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5nT и +6nT.

Утре и на 02 април параметрите на слънчевия вятър и ММП под влияние а слънчевата коронална дупка CH88 ще останат в смутените и/или активните  си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка днес сутринта между 06ч и 09ч българско време се активира до ниво на слаба буря (Kp=5;G1)
***!!!***. Над България беше регистрирана слаба буря (K=5) през изминалата нощ между 21ч и 24ч, а след това през нощта и призори смущение (K=4) между 03 и 06ч българско време

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 02 април ще бъде между спокойна и и/или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 02 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-31/23ч30мин (UT = 20h30min)


30 март 2023г/19ч30мин: Намиращата се на западния край на слънчевия диск активна област 3256 генерира едно голямо (X1.2) и едно умерено мощно (M5.4) - изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше висока. Намиращата се на самия югозападен край на слънчевия диск активна област 3256 генерира около 09ч30мин тази сутрин умерено мощно изригване (M5.4). То беше придружено от радиоизбухвания-свистове от II и IV тип + изхвърляне на коронална маса (CME)+ слабо протонно (SPE) събитие. Покачването на потока на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) обаче беше кратко и с незначителна амплитуда, а изхвърленият облак слънчева коронална маса се движи силно встрани спрямо посоката към Земята. Вчера следобяд и късно вечерта бяха регистрирани са две изригвания със средна мощност (M1.2 и М1.1), както и едно C6.6- изригвания. Те бяха съпроводени с изхвърляния на коронална маса (CME). Счита се, че един от тези слънчеви плазмени облаци ще достигне Земята на 04 април. Отбелязваме, че късно през по-миналата нощ областта 3256 генерира и едно голямо X1.2 изригване, което обаче не бе съпроводено със значими от геофизична гледна точка явления.

На слънчевия диск се виждат  8 групи  петна. Регистрираните по-рано групи  3267 и 3268 загубиха петната си и се превърнаха в обикновени факелни полета. Единствената област, която е значителен потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M днес, утре и на 02 април е залязващата 3256.


Слънчевият диск на 30 март 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 01 април слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас М за утре и   за 02 април е по 10%, а за големи изригвания от клас X  е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH88, преминаваща в геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа нарастна от 400 км/с до около 550 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5nT и +6nT.

Днес, утре и на 01 април параметрите на слънчевия вятър и ММП под влияние а слънчевата коронална дупка CH88 ще бъдат в смутените и/или активните си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 01 април ще бъде между спокойна и и/активна. Макар и с ниска вероятност, но не са изключени и епизоди със слаба планетарна буря (Kp=5;G1).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 01 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-30/19ч30мин (UT = 17h30min)


27 март 2023г/ 22ч00мин:  Слънчевата активност е ниска, геомагнитната обстановка е почти спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Основен източник на слаби изригвания беше активната област 3256 (магнитният й клас е "бета-гама"). Най-значимото измежду тях с мощностен показател C4.6 беше регистрирано днес сутринта около 09ч30мин българско време. Регистрирани са и няколко изхвърляния на коронална маса (CME). Тяхното движение в момента се  изследва и засега все още не е ясно дали някое от тях ще се срещне със Земята.

На слънчевия диск се виждат 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Потенциален източник за изригвания със средна мощност е активната област 3256.Слънчевият диск на 27 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре ина 29 март ще е предимво ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е средно по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше около 400 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха с незначителна амплитуда и близо до нулата през по-голямата част от настоящата дата. През последните 1-2 часа Bz с е обърна на юг и в момента е около -5nT.

Утре и на 29 март параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята се очаква да бъдат в спокойните си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна и смутена, а  на 29 март тя ще е спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 29 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-27/22ч00мин (UT = 19h00min)


25 март 2023г/23ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър плавно нарастна до 500-550 км/с. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Практически нямаше изригвания от клас C, но средният слънчев рентгенов поток беше около нивото C1.0.
Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Областите на групите петна върху слънчевия диск (общо 8 на брой) са еруптивно спокойни.


Слънчевият диск на 25 март 2023г (SDO/HMI)


Утре и на 27 март слънчевата активност ще бъде ниска. Слаб потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M е активната област 3256.

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH86 скоростта на слънчевия вятър нарастна през последните 24 часа от 400 до около 550 км/с. Колебанията на вертикалната компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) бяха слаби - между 0 и -3nT. Утре и на 27 март обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна, но с тенденция към успокояване.

През изминалата нощ, между 23ч и 02ч българско време е регистриран 3-часов епизод с планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1). Над  България геомагнитната обстановка беше смутена между 20ч и 02ч.

Геомагнитната обстановка утре и на 27 март ще бъде между спокойна и активна. Възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-25/23ч15мин (UT = 21h15min)


24 март 2023г/21ч15мин: Много мощна геомагнитна буря (Kp=4;G4) днес рано сутринта. Условия за значителна геомагнитна активност и през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания от клас C, чиито източници бяха активните области 3256, 3269 и 3260. Не са регистрирани свързани с тях значими съпътстващи събития. Няма нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 24 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 26 март слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 10% на ден (общо за целия диск).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на преминалите вчера покрай Земята облаци слънчева коронална маса (CME) обстановката в близкото междупланетно пространство беше активна. Това се отрази преди всичко в параметрите на междупланетното магнитно поле (ММП). Вертикалната му компонента (Bz) почти през цялата изминала нощ беше ориентирана на юг ("-"), задържайки се в продължение на няколко часа около стойност -17nT. В същото време скоростта на слънчевия вятър се повлия незначително. Нейната стойност беше в диапазона 400-480 км/с.

Утре и на 26 март обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се формира от една страна от затихващото влияние на преминалите покрай нашата планета CME- облаци, а от друга  - от  високоскоростен поток  в слънчевия вятър (CH HSS -ефект), чийто източник е слънчевата коронална дупка CH86. Поради това ще се запазят и условията за значителна геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Днес, рано сутринта българско време беше регистрирано най-високото ниво на геомагнитна активност от началото на настоящия 25-ти слънчев цикъл (SC25). Между 05ч и 08ч българско време среднопланетарният 3-часов Kp-индекс достигна стойност почти 8 или по Боулдърската скала бал G4, т.е. много мощна планетарна геомагнитна буря
***!!!***. В продължение на 12 часа между 20ч снощи  и 08ч тази сутрин българско време над България имаше буря със средна мощност. След това геомагнитната обстановка беше смутена между 08ч и 11ч. Над много райони на средни и високи ширини на Земята беше наблюдавана аврорална активност.


Средноширотно сияние (MLA) над щата Мичиган
(САЩ) на 24 март 2023г(снимка:
Cameron Wilcox ;
solarham.net)


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.


Геомагнитната обстановка утре и на 26 март ще бъде предимно смутена или активна, но не са изключени и епизоди със слаба планетарна буря (KP=5;G1)***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 27 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-25/24ч00мин (UT = 22h00min)24 март 2023г/04ч00мин: Мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3). Очаква се аврорална активност над полярните райони на Земята
(кратък  бюлетин)

Изхвърлените  на 20 и  21 март  от Слънцето  облаци  коронална маса  (CME) преминахаха днес следобяд и привечер покрай Земята, при това значително по-близо и по-рано от предварителната прогноза. Скоростта на слънчевия вятър се повлия слабо и остана в диапазона 450-500 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) обаче претърпя много големи колебания- между -17nT и +10nT. Това стана причина за най-мощната от началото на 25-ти слънчев цикъл геомагнитна активност. От вчера следобяд до момента са регистрирани два 3-часови епизода с мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3)***!!!*** , съответно  между  14ч-17ч и 23ч-02ч българско време. Между 17ч и 20ч 3-часовият планетарен Kp - индекс беше равен на 5 (слаба буря, бал G1)***!!!***, а между 20ч и 23ч същият беше равен на 6 (средна буря, бал G2)***!!!***. Над България наблюдаваната геомагнитна активност беше както следва:

- смущение (K=4) (11ч-14ч)
- слаба буря (K=5) (14ч-20ч)
- средна буря (K=6) (14ч-20ч)


Местният 3-часов K-индекс за станция Панагюрище на 22 и 23
март 2023г (http://www.niggg.bas.bg)


Очакват се съобщения за наблюдавани полярни сияния (Aurora Borealis и Aurora Australis), а така също и сияния на средни ширини (MLA).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-24/04ч00мин (UT = 01h00min)


22 март 2023г/24ч00мин: Сериозна геомагнитна активност се очаква утре и на 24 март


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания от клас C, чиито източници бяха активните области 3256, 3260 и 3261. Едно от тях (C1.4), в областта 3260 от сутринта е свързано с изхвърляне на коронална маса (CME). Засега все още не е ясно дали този слънчев плазмен облак би могъл да достигне Земята през следващите дни.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Няма потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове М и  X).

Слънчевият диск на 22 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 24 март слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден (общо за целия диск).


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

След високите стойности (~ 600-700 км/с) около средата на миналата нощ П скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята постепенно спадна до около 500 км/с, колкото е в момента.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +7.

Утре се очаква покрай Земята да премине облакът слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 20 март, което ще поддържа обстановката активна. Голямо активизиране се очаква на 24 март при навлизането на Земята в турбулентната зона на слънчевия вятър  , предхождаща сектора с висока скорост на последния, който е свързан с короналната дупка CH86. Това ще доведе до сериозно активизиране на геомагнитната обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната активност беше между спокойна и активна. Над България е регистриран епизод с местно геомагнитно смущение между 17ч и 23ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Утре се очаква активизиране на геомагнитната обстановка, включително до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!***. На 24 март ще има условия за планетарна буря със средна мощност (Kp=6;G1)***!!!***, като и за аврорална активност.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 24 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-22/24ч00мин (UT = 22h00min)


21 март 2023г/24ч00мин: Две изхвърляния на слънчева коронална маса (CMЕ) вероятно ще достигнат до Земята през следващите дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са голям брой (около 10) слаби изригвания в ниската част на C-диапазона (C1-C5), чийто източник беше кластерът от активни области AR13256-AR13257-AR13259. Сутринта около 07ч45мин беше регистрирано изхвърляне на коронална маса (CME). То е предизвикано от избухване на протяжен протуберанс в североизточната част на слънчевия диск, регистрирано около два часа по-рано. Направената оценка за неговото движение допуска възможността той да достигне Земята след 23 март. Междувременно бе направена преоценка и корекция относно прогнозата за движението на CME-облака, изхвърлен от Слънцето на 20 март в резултат от продължителното  М1.3- изригване. Според новата прогноза е възможно този слънчев плазмен облак да достигне Земята на 23 март. И двете прогнози обаче са с ниско ниво на достоверност, тъй като липсват има недостиг на изображения от коронографа на космическата сонда SТЕREO-A.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Потенциален източниик за изригвания от средния мощностен клас M са активните области от кластера 3256-3257-3259. Възможно е в такъв потенциален източник да се превърне и новорегистрираната област 3261, но тя е вече много близо до западния край на слънчевия диск и вече не е в геоефективна позиция.


Слънчевият диск на 21 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 23 март слънчевата активност ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 20% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слаб CH-HSS ефект 
скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа плавно нарастна от 400 до около  500 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT и +5nT.

Утре се очаква обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да е спокойна. Очаква се тя да се активизира на 23 март поради очакваното преминаване на изхвърления на 20 март от Слънцето облак коронална маса (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна.

След слабо продължително нарастване в резултат от M1.3- изригването на 20 март най-после потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) спадна до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде предимно спокойна, а на 23 март се очаква да има епизоди с планетарни геомагнитни смущщения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 23 март се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-21/24ч00мин (UT = 22h00min)


20 март 2023г/23ч45мин: Продължително M1.3- изригване предизвика слабо покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Късно през изминалата нощ беше регистрирано продължително изригване в ниската част на M-диапазона.То достигна максимума си (M1.3) в 03ч48мин българско време. С него е свързано слабо покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ; E=>10MeV), което продължава и в момента. Не са наблюдавани
изхвърляния  на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 регистририрани и две нови групи слънчеви петна. С изключение на групата 3260 всички останали са вюжното полукълбо. Потенциал за изригвания от средния мощностен клас M имат активните области 3256 и 3257.Слънчевите коронални дупки на 20 март 2023г (SDO/AIA)

Слънчевата коронална дупка CH86 заема голяма част от южното полукълбо. Същата ще бъде в геоефективна позиция към края на настоящата седмица и ще бъде значителен първоизточник на геомагнитна активност.


Слънчевият диск на 20 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена утре и на 22 март.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Регистриран е 6-часов епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) днес следобяд между 14ч-20ч българско време. Активизирането се дължи на размит облак слънчева коронална маса (CME), който премина близо до Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна  и смутена, а на 22 март тя ще е предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-20/23ч45мин (UT = 21h45min)


17 март 2023г/22ч30мин: Избухване на голям протуберанс в южното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Имаше само едно импулсно изригване около долния праг на M-диапазона (C1.0) в активната област 3247 без значими съпътстващи явления. Регистрирани са и  слаби изригвания от клас C в горепосочената област, както и в областтаа 3256. Наблюдавани са общо три  изхвърляния  на коронална маса (CME) от източници в югозападната част на слънчевия диск.За първите две от тях се счита, че няма да срещнат по пътя си в междупланетното пространство Земята. Третото CME- събитие е регистрирано днес по обяд и е свързано с избухването на голям протуберанс. Засега не могат да се направят по-сигурни прогнози за него, тъй като липсват коронографски изображения.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Потенциален източник за изригвания със средна  мощност от клас M би могъл да бъде един нов активен център близо до югоизточния край на слънчевия диск.


Избухване на протуберанс с изхвърляне на
коронална маса на 17 март 2023г (SDO/AIA)Слънчевият диск на 17 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 17 март слънчевата активност ще бъде  ниска. Възможни са слаби изригвания от клас C. Изригвания от средния клас M са малко вероятни.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше
около 450 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8nT и +5nT.

Очаква се обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да остане спокойна утре и на 19 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 19 март ще бъде спокойна или между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 16 март се очаква постепенно да  да слезе до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-17/22ч30мин (UT = 20h30min)


16 март 2023г/22ч30мин: Нов епизод със средна планетарна геомагнитна буря  (Kp=6;G2)
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през изминалите 24 часа е ниска. Причината е едно C1.4-изригване в залязващата активна област 3245. Слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска утре и на 18 март.


Слънчевият диск на 16 март 2023г (SDO/HMI)

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна активност достигна отново ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
***!!!*** през изминалата нощ между 23ч и 02ч българско време. Над България по същото време е регистрирана слаба местна буря (K=5).

Геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена утре и на 18 март.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-16/22ч30мин (UT = 20h30min)


15 март 2023г/22ч30мин: Изхвърлен от Слънцето на 10 март облак коронална маса (CME) предизвика планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше само едно слабо изригване (C1.0) в активната област 3254. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е в рамките на B-диапазона. Не са наблюдавани нови  изхвърляния  на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Техните области са почти напълно спокойни.


Слънчевият диск на 15 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 17 март слънчевата активност ще бъде много ниска. Възможни са слаби изригвания от клас C.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Малко по- рано от очакваното, днес призори до Земята достигна слънчевият плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 10 март. Под комбинираното влияние от него и това на слънчевата коронална дупка CH84 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята достигна до около 550 км/с, след което започна бавно да спада
. В момента тя е около 500 км/с. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя голям скок рано сутринта от -10nT до около +20nT. След това амплитудата на колебанията спадна . През последния час Bz e с голяма отрицателна стойност (около -20nT).

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и/или активна под влияние на  CH HSS- ефекта, свързан със слънчевата коронална дупка CH84 плюс влияние от очакваните преминавания на облаци коронална маса (CME), изхвърлени от Слънцето на 12 и 13 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа се активизира до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)***!!!*** в интервала 05-08ч българско време.  Над Бэлгария геомагнитната е регистриран смутен епизод (K=4)през изминалата нощ между 23ч и 02ч и след това слаба буря (K=5)между 05 и 08ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) започна трайно да спада и в момента е под прага за слаба радиационна буря  (S1).

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена или активна и слаба или средна планетарна геомагнитна буря (Kp=5 или 6;бал G1 или G2)***!!!***. На 17 март се очаква тя да е между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 16 март се очаква постепенно да  да слезе до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-15/22ч30мин (UT = 20h30min)


14 март 2023г/20ч30мин: Умерена геомагнитна активност днес, утре и на 16 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше общо 3 изригвания в ниската част на мощностния диапазон C. Технr източници бяха активните области 3250 и новата 3254. Регистрирано е вчера около обяд   изхвърляне  на коронална маса (CME) , за което численият модел на слънчевия вятър показва, че ще достигнат до Земята на 16 март. То е резултат от избухване на протуберанс, дестабилизиран от C3.1- изригване близо до видимия централен меридиан на Слънцето в северното полукълбо. Възможно е ефектът от неговото преминаване покрай нашата планета да се комбинира с този от преминаването на друг CME-облак, изхвърлен от Слънцето на 12 март.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна- 6 регистрирани и 2 нови. Техните области са почти напълно спокойни. Много ниска вероятност за изригване със средна мощност (клас М)- около 5% има само в областта 3250.


Слънчевият диск на 14 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата ативност днес, утре и на 16 март ще бъде предимно ниска.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH84 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята нарастна днес рано сутринта от 340-350 км/с до около 450 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -11 и +10nT. Най-големите колебания бяха през първата половина на деня, след което те се "свиха" в диапазона между -5 и +3 nT.

Днес до полунощ и утре през поо-голямата част от деня  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена под влияние на  CH HSS- ефекта, свързан със слънчевата коронална дупка CH84. Допълнителни "порции активност" се очакват утре през втората половина на деня (под влияние на преминаващ CME-облак изхвърлен от Слънцето на 10 март), както и на 16 март под влияние на двата споменати CME-облака, за които се очаква да преминат покрай Земята.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) е регистрирано днес между 08ч и 11ч българско време. Над Бэлгария геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше първоначално спадна малко под праговото ниво за слаба радиационна буря  (S1). Днес следобяд обаче той отново леко нарастна и в момента е отново малко над посочения праг.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена и активна, а на 16 март - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 16 март се очаква постепенно да спада и да слезе до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-14/20ч30мин (UT = 18h30min)


13 януари 2023г/23ч45мин: Голямо изхвърляне на коронална маса откъм обратната страна на Слънцето предизвика слаба радиационна буря (S1)
(кратък  бюлетин)

Късно през изминалата нощ, приблизително около 04ч30мин българско време откъм обратната страна на Слънцето беше регистрирано голямо изхвърляне на коронална маса (CME). Причината е най-вероятно мощно слънчево изригване от източник, който ще започне да се вижда от Земята след около 5 дни на източния край на слънчевия диск. За съжаление космическата сонда STEREO-A в момента е близо до Земята и поради това не би могла пряко да регистрира това изригване. Движението на плазмения облак е почти в противоположна посока спрямо Земята. Възникналата от него ударна вълна обаче причини образуване на слънчеви протони с висока енергия (SEP/СЕЧ). Това причини от своя страна покачване на техния поток на геостационарна орбита, превишавайки праговото ниво за слаба радиационна буря (S1). Последната продължава и в момента.


Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм
обратната страна на Слънцето на 13 март
2023г - анимация (STEREO-A/COR2)


Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV)на геостационарна орбите в интервала 11-13
март 2023г(ACE/RTSW)

Слънчевият диск на 13 март 2023г (SDO/HMI)

Утре се очакква слабо активиране на геомагнитната обстановка поради влияние на малката слънчева коронална дупка CH84. Възможни са местни геомагнигти смущения. Допълнителноо активизиране се очаква на 15 март поради преминаването покрай Земята на плазмени облаци (CME), изхвърлени от Слънцето на 10 и 11 март.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-13/23ч45мин (UT = 21h45min)


12 март 2023г/23ч45мин: Слънцето е почти спокойно. Спокойна геомагнитна обстановка днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше общо 3 изригвания в мощностния диапазон C1.0-C3.5. Технr източници бяха активните области 3245 и новата 3253. Регистрирано на 11 март в резултат от избухване на протуберанс в югозападната част на слънчевия диск  изхвърляне  на коронална маса (CME) се очаква да достигне Земята на 15 март.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. Техните области са почти напълно спокойни. Много ниска веероятност за изригване със средна мощност (клас М) има само в областта 3245.Слънчевият диск на 12 март 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата ативност утре и на 14 март ще бъде предимно ниска,

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа се колебаеше в диапазона 370-410 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8 и +5nT.

Утре  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство бъде спокйна. Тя се очаква да бъде леко смутена на 14 март под влияние на слаб  CH HSS- ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде спокойна, ана 14 март - между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 14 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-12/23ч45мин (UT = 21h45min)


10 март 2023г/23ч15мин: Хелио-геофизичната обстановка остава леко смутена до 12 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Двете най-значими измежду тях са с мощностни C6.7 и C7.1 съответно през миналта нощ в 22ч17мин и тази сутрин в 08ч42мин българско време. Техен източник беше активната област 3245 в южното полукълбо. Общо до 14 часа днес са регистрирани три изхвърляния на коронална маса (CME), но нито едно от тях не се движи към Земята.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. През последното денонощие се наблюдава силен спад на общата видима площ на петната. Това засегна включително и най-активната вчера и днес област 3245. Друг източник на активност през изминалите дни, активната област 3242, вече се скри зад западния край на слънчевия диск.


Слънчевият диск на 10 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата ативност утре и на 12 март ще бъде предимно ниска, но със значителна вероятност за изригвания от средния мощностен клас M (средно по 30% на ден), а тази за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа се колебаеше в диапазона 390-440 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство бъде леко смутена под влияние на слаб  CH HSS- ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка. Слаби смущения са възможни и на 12 март поради очаквано преминаване покрай Земята на размит слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 08 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше и/или смутена през последните 24 часа с изключение на един 3-часов епизод на планетарно смущение (Kp=4) между 05ч и 08ч българско време. Над България обстановката беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) беше близо до обичайния фон.

Между спокойна и смутена се очаква да бъде геомагнитнаата обстановка утре и на 12 март. През втория ден обаче не бива да се изключна и епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 12 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-10/23ч30мин (UT = 21h30min)


09 март 2023г/23ч30мин: Ниска слънчева активност, слаби смущения на слънчевия вятър в близост до Земята и планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са голям брой (над 10) слаби изригвания в активните слънчеви области 3242 и 3245, но без някакви значителни съпътстващи явления. И двете споменати области са от магнитен клас "бета-гама". Тенденцията е 3242 да отслабва, докато в 3245 се наблюдава разделяне между опашната и водещата част на групата петна.Не  са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевият диск на 09 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата ативност утре и на 11 март ще бъде предимно ниска, но със значителна вероятност за изригвания от средния мощностен клас M (средно по 30% на ден).

Покрай Земята през последните 24 часа премина слабо смущение (размит слънчев плазмен облак (CME)). Това почти не се отрази на скоростта на слънчевия вятър, която беше в диапазона 400-450 км/с.
Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше прддимно в диапазона между -5 и +5nT и за кратко сутринта между 07ч и 11ч българско време достигна -8nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре ще бъде спокойна или леко смутена, а на 11 март се очаква слабо влияние от малка слънчева коронална дупка с отрицателна магнитна полярност.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последните 24 часа с изключение на един 3-часов епизод на планетарно смущение (Kp=4) между 08ч и 11ч българско време. Над България обстановката беше спокойна.

Между спокойна и смутена се очаква да бъде геомагнитнаата обстановка утре и на 12 март.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-09/23ч30мин (UT = 21h30min)


08 март 2023г/23ч30мин: Голям еруптивен протуберанс на северозападния край на слънчевия диск (кратък  бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Причина за това е едно иригване със средна мощност от активната област 3242 (магнитен клас "бета-делта"). Максимумът му беше достигнат в 12ч12мин българско време. Огромен еруптивен протуберанс беше наблюдаван през предната нощ между 22ч и 24ч българско време близо до северозападния край на слънчевия диск. Изхвърленият облак слънчева коронална маса (СМЕ) се движи в северозападна посока спрямо Земята и ще я подмине.
Други изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята също  не са наблюдавани.


Слънчевият диск на 08 март 2023г (SDO/HMI)


Избухване на протуберанс на 07 март 2023г
- анимация по данни от уреда Advanced Image
Assamble  (AIA)  (SDO/AIA)

Слънчевата ативност утре и на 10 март ще бъде предимно ниска, но със значителна вероятност за изригвания от средния мощностен клас M (средно по 40% на ден)
.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре и на 10 март ще продължи да се успокоява поради отместването на слънчевата коронална дупка CH81 от геоефективна позиция.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше смутена (K=4) между 20ч и 23ч българско време. Утре геомагнитната обстановка също ще бъде между спокойна и смутена, а на 10 март- предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-08/23ч30мин (UT = 21h30min)


07 март 2023г/23ч30мин: Слънчевата активност е ниска, скоростта на слънччевия вятър спада, геомагнитната обстановка се успокоява 
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше само изригвания от слабия мощностен клас C в активните области 3242, 3243 и 3245.
Изхвърляния на  коронална маса (CME) по посока на Земята  не са наблюдавани.


Слънчевият диск на 07 март 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 09 март слънчевата активност ще бъде предимно умерена. Главни потенциални източници на изригвания от средния мощностен клас М са активните области 3242, 3243 и 3245. Възможни са ии големи изригвания (клас X) от активната област 3245.

С отместването на слънчевата коронална дупка CH81 от геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята започна да спада от около 650 км/с през изминалата нощ в момента тя е около 500 км/с

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Един 3-часов епизод на геомагнитно смущение над България имаше през изминалата нощ между 23ч и 02ч българско време.

Геомагнитната обстановка утре се очаква да бъде между спокойна и смутена, а на 09 март тя ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-07/23ч30мин (UT = 21h30min)


06 март 2023г/22ч00мин: Две умерено-мощни слънчеви изригвания (M5.0 и M5.8) в активната област 3243

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Активната област 3243 генерира две умерено- мощни изригване. Първото от тях беше от  импулсен тип. То достигна максималната си мощност M5.0 вчера малко преди полунощ  в 23ч36мин българско време. Второто много по-продължително  изригване стана късно през нощта. Неговият максимум (M5.8)беше достигнат в 04ч28мин. Съпроводено е от радиоизбухване-свист от  IV тип, "tenflare" ***!!!*** и изхвърляне на коронална маса (CME). Тъй като областта 3243 е вече почти на западния край на слънчевия диск, то слънчевият плазмен облак се движи основно в западна посока по отношение на Земята. Не е изключено обаче той все пак да "закачи" земната магнитосфера през следващите 72 часа.

На слънчевия диск се виждат 11 групи петна. Силно преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са двата основни потенциални  източници на изригвания със средна и голяма мощност - активните области 3242 и 3243. Втората ще сее скрие зад западния край на слънчевия диск в рамките на следващите 36-48 часа.


Слънчевият диск на 06 март 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 08 март ще бъде предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа остана завишена и се колебаеше в диапазона 500-650 км/с
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре и на 08 март обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна ии активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)беше регистрирано снощи  иднес сутринта между 02ч и 08ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) продължи да спада като вече е под прага за слаба радиационна буря (S1), ноо около 3-4 пъти над обичайния фон.

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена или активна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 05 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон. Възможно е обаче значително негово нарастване в резултат от нови изригвания със средна и/или голяма мощност от класове M и X в активните области 3242 и 3243.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-06/22ч00мин (UT = 19h30min)


05 март 2023г/21ч30мин: Слънчевата активна област 3234 вече е зад западния край на слънчевия диск. Вероятността за средни и големи изригвания значително намалява засега
(кратък  бюлетин)

През изминалите 24 часа слънчевата активност беше умерена. Имаше 3 изригвания от ниската част на средния мощностен клас M. Техни източници бяха активните области 3238 и 3242 в северното полукълбо на Слънцето. Двете изригвания (X2.2 на 03 март и вчерашното M5.5) бяха съпроводени с радиоизбухвания-свистове от II и IV тип, както и от изхвъърляния на коронална маса (CME). Тъй като обаче техният източник, активната област 3234 беше на западния край на слънчевия диск, изхвърлените CME - облаци ще подминат Земята.
Други  изхвърляния на  коронална маса (CME)по посока на Земята също не са наблюдавани.Слънчевият диск на 05 март 2023г (SDO/HMI)

Тъй като областта 3234 вече се скри зад западния край на слънчевия диск, то фактичеси засега отпада един основен потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X). Потенциални източници за изригвания от клас М в момента са областите 3242 и 3243. Вероятността обаче за големи (X) изригвания от тях, както и от другите номерирани области с петна засега е пренебрежима.

Eпизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистриран днес между 14ч и 17ч българско време. Геомагнитни смущения (K=4) над България бяха регистрирани през изминалата нощ между 23ч-02ч и днес между 14ч-20ч.

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена или активна и утре и на 07 март, но с тенденция към постепенно успокояване. Ето защо утре и на 07 март са епизоди с геомагнитни смущения, а утре е възможен и епизод със слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-03/21ч30мин (UT = 19h30min)


03 март 2023г/23ч45мин: Голямо слънчево X2.2-изригване от активната област 3234 
(извънреден  бюлетин)Слънчево X2.2- изригване на 03 март 2023г (SDO/AIA)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-03/23ч45мин (UT = 21h45min


03 март 2023г/18ч30мин: Активната област 3234 генерира две изригвания със средна мощност. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) е възможна утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Активната област 3234 генерира изригване със средна мощщност (M3.3). То достигна максимума си днес н 12ч32мин българско време. Изригването е причинило радиосмущения в мегахерцовия честотен диапазон. Не са наблюдавани изхвърляния на  коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. Почти всички са в северното полукълбо - с изключение на групата 3236. Тя, както и групата 3234 се намират вече на западния край на слънчевия диск и ще залязат през следващите 24-48 часа.


Слънчевият диск на 03 март 2023г (SDO/HMI)

Днес и утре слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена, а на 05 март тя ще  ниска, тъй като основният източник на M- изригвания през последните няколко дни - областта 3234 ще се скрие зад западния край на слънчевия диск.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH81 скоростта на слъънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше завишена и се колебаеше в диапазона 500-600 км/с.
. Вертикалната  (Bz) компонента  на  междупланетното магнитно поле (ММП) се кобебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре е възможно покрай Земята, но южно от нея да премине периферията на облак слънчева коронална маса (CME). Това ще дестабилизира допълнително обстановката в близкото междупланетно пространство, включително и на 05 март.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) е регистрирано през изминалата нощ между 23ч и 05ч. Над България геоммагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧб беше близо до обичайния фон.

Утре се очакват епизоди с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), а на 05 март е възможна слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5 G1)***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 05 март се очаква да бъде близо до нивото на обичайния фон. Възможно е обаче значително негово нарастване в резултат от нови изригвания със средна и/или голяма мощност от класове M и X в активната област 3234.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-03/18ч30мин (UT = 16h30min)


01 март 2023 г/02ч00мин: Приключи най-голямата геомагнитна буря за настоящия слънчев 25-ти цикъл (SC25) досега. Ново умерено-мощно изригване (M8.6) в активната област 3234
(извънреден  бюлетин)

Най-продължителната и мощна планетарна геомагнитна буря за настоящия 25-ти слънчев петнообразувателен цикъл (SC25)започна на 26 февруари 2023г около 20ч българско време и приключи на 28 февруари около 08ч. Нейната максимална мощност (Kp=7;G3) беше достигната в интервала 14-17ч на 27 февруари. Геомагнитната буря стана причина за мощна аврорална активност над полярните и средните ширини както над Северното, така и над Южното полукълбо на Земята.3-часовият планетарен Kp-индекс в интервала
26-28 февруари 2023г (оцветяването е в
съответствие с Боулдърската скала) (NOAA/SWPC)
Местният 3-часов K-индекс за станция Панагюрище за
27 и 28 февруари 2023г (
niggg.bas.bg
)Северно сияние (Aurora Borealis) над Аляска (28 февруари 2023г)
(фото: Vaughn Johnson ; solarham.net)

На 28 февруари около 19ч50мин българско време в слънчевата активна област
3234 достигна своята максимална фаза умерено-мощно изригване с показател M8.6. Регистрирани са радиошумове в честотния диапазон 100-1000 MHz и слабо изхвърляне на коронална маса(CME). Последното най-вероятно ще подмине Земята. Повече подробности ще бъдат дадени в следващия бюлетин.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-03-01/02ч00мин (UT = 00h00min)
                             
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

5.6над
ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
    
 АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2023/05/27

Област Хелиографски Площ LL Клас Брой Магнитен
  координати петна клас

3310 S20W58 284 260 4 HHX 1 A
3311 N18W46 272 180 11 EAO 8 BG
3312 S25W36 262 10 5 BXO 6 B
3313 N23W28 254 100 2 HSX 1 A
3314 N15W58 284 120 3 DAO 4 BD
3315 S17W08 234 620 11 EKC 28 BGD
3316 N09E22 204 30 5 CRO 7 B

НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
https://www.swpc.noaa.gov/products/summary-space-weather-observations
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2023/05/27

Област Хелиографски
координатиhttps://www.swpc.noaa.gov/products/solar-region-summary
КАРТА  НА  РИСКА
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2023/05/28*

   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3310 25 5 1 1
3311 45 10 1 1
3312 5 1 1 1
3313 5 1 1 1
3314 40 10 1 1
3315 85 50 10 10
3316 15 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване


     2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Kp<5
Kp=5(G1)
Kp=6(G2)
Kp=7(G3)
Kp=8(G4)
Kp=9(G5)
ЦВЕТНА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ  (съгласно стандарта на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър, Колорадо, САЩ -  важи за горната диаграма)

Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; https://www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-index

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  
--------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2023г