9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 19 МАЙ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 147/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 180 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 1350/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/05/19)
M-клас изригване
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
               
ВИСОКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ:   3007 3010 3014 3015 3016 3017 3018

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/05/19)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/05/19)
клас М: 35%**
  клас X:  15%
SEP (СЕЧ):  05%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/05/19)
   планетарно смущение (Kp=4) : 30%
      планетарна буря (Kp=>5): 10%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                    
19 май 2022г/21ч00мин: Три M-изригвания в активните области 3014  и  3017, но без значими съпътстващи явления

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Регистрирани са голям брой (над 15) слаби изригвания от клас C. Техен основен източник беше активната област 3014, но някои от тях станаха и в областите 3015 и 3017. Умерено-мощно изригване (M5.6) беше регистрирано тази сутрин около 10ч20мин българско време в район между активните области 3014 и 3017. Две други изригвания от средния мощностен клас M (M1.1 и M1.5) имаше около полунощ и днес около обяд българско време. Нито едно от трите горепосочени M-изригвания не беше свързано със значими съпътстващи явления.  Не
са установени  изхвърляния на коронална маса (CME) , които се движат по посока на Земята.


M5.6 - изригване на 19 май 2022г (SDO/AIA)

 
Активната област AR13014 (3014) на 18 май 2022г
(изображение в бяла светлина; SDO/HMI)

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там е голямата група 3014 с обща площ ~ 850 милионни части от видимия слънчев диск. Магнитната структура на областта й се усложни допълнително спрямо вчера и днес е от клас "бета-гама-делта". Има потенциал за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X), както и за протонни ерупции (SPE-явления).


Слънчевият диск на 19 май 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес,  утре и на 21 май се очаква да бъде предимно между ниска и умерена. Възможни са изригвания със средна мощност (M) и (евентуално)  и голямо изригване от клас X.
Ще има условия за  слаби и средни радиосмущения в мегахерцовата и гигахерцовата област (бал R1-R2).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слънчевата коронална дупка CH82 скоростта на слънчевия вятър започна отново бавно да нараства и от 470- 480 км/с вчера достигна около 550-560 км/с.  Колебанията на вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -6 и +6nT.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена. Освен това е възможно покрай нашата планета да премине малък облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 17 май. Вероятността за това обаче е много малка. Успокояване ще настъпи на 21 май.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния фон.

Предимно между спокойна и смутена ще бъде геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (18-21 май). Малко вероятни, но възможни са обаче и  планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Това се отнася преди всичко за днес и утре.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес, утре и на 21 май ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-05-19/21ч00мин (UT = 18h00min)


18 май 2022г/19ч00мин: Условията за слаба геомагнитна активност се запазват в рамките на 3-дневната прогноза (18-20 май)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са голям брой (над 10) слаби изригвания в ниската част на C - диапазона (под C5). Техен основен източник беше активната област 3014, а 2 от тях бяха от областта 3007.
До този момент не са установени  изхвърляния на коронална маса (CME) , които със сигурност се движат по посока на Земята. Изключение е  възможно за малък CME-облак от не съвсем надеждно установен източник.  Не е съвсем изключено е той  да достигне нашата планета на 20 май, но вероятността за това е ниска.


Активните области AR13014 (3014) и AR13015
(3015)на
18 май 2022г (изображение в бяла светлина; SDO/HMI)


На слънчевия диск има 7 групи петна. Всички те са номерирани. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там е групата петна 3014. Съответната й магнитна област значително разви структурата си през последните два дни. В момента тя е от магнитен клас "бета-гама". Заедно с областта 3007 южно от екватора тя е потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X). Слаб потенциал за средни (M) изригвания имат и областите 3010 и 3015.


Слънчевият диск на 18 май 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес,  утре и на 20 май се очаква да бъде предимно между ниска и умерена. Възможни са изригвания със средна мощност (M) и (евентуално)  и голямо изригване от клас X.
Ще има условия за  слаби и средни радиосмущения в мегахерцовата и гигахерцовата област (бал R1-R2).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа влиянието на слънчевата коронална дупка (CH81) започна да отслабва и скоростта на слънчевия вятър спадна от 550 на 450 км/с.  Колебанията на вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4 и +4nT.

Утре се очаква ново активизиране на обстановката във връзка с преминаването на следващата слънчева коронална дупка (CH83) в геоефективна позиция. На 20 май е възможно покрай Земята да премине малък облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 17 май.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния фон.

Предимно между спокойна и смутена ще бъде геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (18-20 май). Малко вероятни, но възможни са обаче и  планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес, утре и на 20 май ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-05-18/19ч00мин (UT = 16h00min)


17 май 2022г/18ч15мин: Продължително C9.9-изригване от активната слънчева област AR13010 (3010). Слаба геомагнитна активност днес, утре и на 19 май

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са около 20 слаби (клас C) изригвания в областите 3010, 3011, 3014 и 3015. Най-значимото от тях е C9.9-изригване, чийто източник е областта 3010 (AR13010). Неговият максимум беше достигнат в 14ч45мин българско време. Възможно е това изригване да е съпроводено и от значими съпътстващи явления. Дали това е така ще стане ясно през следващите часове. Областта 3010 в момента е близо до видимия централен меридиан на слънчевия диск и следователно, такива явления биха могли да бъдат геоефективни.
До този момент не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Наблюдава се слаб превес на площите и броя на петната в южното полукълбо. Там са номерираните групи  3007, 3010, 3016 и една нова малка нерегистрирана група, непосредствено на север от последната. В северното полукълбо са групите 3011, 3014, 3015 и новата 3017. Всички те са близо една до друга и съответните им магнитни области почти контактуват помежду си. По този начин те биха могли да се считат за общ "кластер" на слънчева активност. Областите 3007, 3010, 3015 и 3017 имат потенциал за изригвания от средния мощностен клас M. Слаб потенциал за голямо изригване (клас X) се приема, че има областта 3007. През последните две денонощия обаче тя е почти спокойна.


Слънчевият диск на 17 май 2022г (SDO/HMI)


Слънчевата активност  утре и на 19 май се очаква да бъде предимно между ниска и умерена. Възможни са изригвания със средна мощност (M) и (евентуално)  и голямо изригване от клас X.
Ще има условия за  радиосмущения в мегахерцовата и гигахерцовата област (бал R1-R3).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слънчевата коронална дупка (CH81) скоростта на слънчевия вятър отново нарастна от 450 до ~600 км/с.  Колебанията на вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -10 и +10nT.

Днес и утре  обстановката в околоземното космическо пространство  се очаква да бъде леко смутена с тенденция към успокояване. Ново активизиране се очаква на 19 май във връзка с преминаването на следващата слънчева коронална дупка (CH83) в геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния фон.

Предимно между спокойна и смутена ще бъде геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (17-19 май). Малко вероятни, но възможни са обаче и  планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес, утре и на 19 май ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-05-17/18ч15мин (UT = 15h15min)


16 май 2022г/19ч00мин: Ново слънчево M- изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше  умерена . Днес  около 16ч37мин българско време е регистрирано изригване със средна мощност (~M2.4) в новоизгряващага на североизточния край на слънчевия диск активна област 3017. Засега няма данни това явление да е свързано със значими съпътстващи явления. Тъй като неговият източник е близо до слънчевия лимб е почти изключено едно свързано с изригването  изхвърляне на коронална маса (CME), в случай че такова бъде установено през следващите часове, да достигне нашата планета. Не са регистрирани някакви други  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са номерираните групи  3007, 3010 и 3013 и новоизгрялата 3016. Днес те са еруптивно почти спокойни. В северното полукълбо са групите 3011, 3014, 3015 и новата 3017. Областите 3007, 3010, 3015 и 3017 имат потенциал за изригвания от средния мощностен клас M. Слаб потенциал за голямо изригване (клас X) има областта 3007.


Слънчевият диск на 16 май 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре и на 18 май се очаква да бъде предимно между ниска и умерена. Възможни са изригвания със средна мощност (M) и (евентуално)  и голямо изригване от клас X.
Ще има условия за  радиосмущения в мегахерцовата и гигахерцовата област (бал R1-R3).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слънчевата коронална дупка (CH81) скоростта на слънчевия вятър беше завишена и се колебаеше в диапазона 490 - 550 км/с.  Колебанията на вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -5 и +12nT.

Утре и на 18 май  обстановката в околоземното космическо пространство  се очаква да бъде леко смутена с тенденция към успокояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния фон.

Предимно между спокойна и смутена ще бъде геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (16-18 май). Малко вероятни, но възможни са обаче и  планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес, утре и на 18 май ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-05-16/19ч00мин (UT = 16h00min)


15 май 2022г/22ч45мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше  умерена . Изригване със средна мощност (~M2.2) беше регистрирано миналата нощ около 03ч българско време. Негов източник беще област, разположена близо до североизточния край на слънчевия диск. Същият район беше източник и на няколко слаби (клас C) изригвания. Нито едно от тези изригвания не е свързано с геоефективни явления. Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са номерираните групи 3006 (на югозападния лимб), 3007, 3010 и 3013. Всички тези области са еруптивно почти спокойни. Приема се, че потенциал а изригвания от средния клас M има областта 3007 и в много по-малка степен - областта 3006. С много ниска вероятност за голямо изригване от клас X е  свързана областта  3007. а север от екватора е групата петна 3011, както и два нови неномерирани петнообразувателни центъра, разположени близо едни до друг. Възможно е единият от тях (или и двата!?) да се окажат източници на средни и/или (евентуално) големи изригвания (класове M и X) през новата седмица.


Слънчевият диск на 15 май 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре и на 17 май се очаква да бъде предимно между ниска. Възможни са изригвания със средна мощност (M) и в двете активните области  3006, 3007 и единият от новите райони в североизточния край на слънчевия диск.
Ще има условия за слаби или средни радиосмущения в мегахерцовата и гигахерцовата област (бал R1-R2).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH81) скоростта на слънчевия вятър нарастна от 400 до около 550 км/с.  Колебанията на вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) също нарастнаха и бяха в диапазона между -10 и +7nT.

Утре и на 17 май  обстановката в околоземното космическо пространство  се очаква да се запази активна, но с тенденция към постепенно успокояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше рез предната нощ и сутринта между 03ч и 09ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния фон.

Предимно между спокойна и смутена ще бъде геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (14-16 май). Малко вероятни, но възможни са обаче и  планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес, утре и на 17 май ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-05-15/22ч45мин (UT = 19h45min)


14 май 2022г/15ч30мин: Без особени събития на Слънцето. Геомагнитната обстановка е леко смутена

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток беше около нивото C1.0-C1.2, но не са регистрирани някакви значими изригвания. Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Преобладава петнообразуването на юг от екватора, благодарение на сравнително голямата по площ група 3007 (~330 части от слънчевия диск). Останалите групи в южното полукълбо са почти разпадналата се група 3006, както и 3010 и новата 3012. Има и една нова, малка нерегистриана група. На север от екватора е новата група петна 3011, както и една нова малка съседна група непосредствено на югоизток от нея. В момента всички наблюдавани магнитни области са еруптивно спокойни.


Слънчевият диск на 14 май 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 16 май се очаква да бъде предимно между ниска. Възможни са изригвания със средна мощност  и в двете активните области  3006 и 3007 и евентулано с голяма мощност в 3007.
Ще има условия за слаби или средни радиосмущения в мегахерцовата и гигахерцовата област (бал R1-R2).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше  в диапазона  300- 380 км/с.  Колебанията на вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5 и +10nT.

Днес, утре и на 16 май  обстановката в околоземното космическо пространство  ще бъде предимно спокойна и/или леко смутена. Това е връзка със слабо влияние на преминаващ покрай Земята с периферията си  плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 10 май.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния фон.

Между спокойна и смутена ще бъде геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (14-16 май). Възможни са обаче и епизоди с местни (K=4) и /или планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес, утре и на 16 май ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-05-14/15ч30мин (UT = 12h30min)
                             
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".


ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/05/18
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3007 S22W61 184 120 11 CSO 10 B
3010 S15W04 127 70 14 CSO 20 B
3014 N21E17 106 850 11 EKC 30 BGD
3015 N13E14 109 100 5 HSX 5 A
3016 S19E49 74 180 9 DAO 6 B
3017 N14E40 82 20 9 CRO 2 B
3018 S11E41 82 10 2 AXX 4 A
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/05/18

Област Хелиографски
координати 

3008 N16W61 184
3011 N18W06 129
3012 S19W67 190
3013 S27W25 148

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/05/19* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3007 20 5 1 1
3010 15 1 1 1
3014 85 30 15 5
3015 10 1 1 1
3016 20 1 1 1
3017 10 1 1 1
3018 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г