9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 26 МАЙ 2020г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 70 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 25 май - 01 юни 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (25 май -20 юни 2020г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2020/05/27)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2020/05/27)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2020/05/27)
смущение (Kp=4) :  05%
         буря (Kp => 5 ):  01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
(УТОЧНЕНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ(SC25)(09 декември 2019г)

26 май 2020г/14ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток са  около средно ниво A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 26 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  около обяд е 0 (по данни от 30 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
26, 27 и 28 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 300-340 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 305 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -4nT и +5nT.  В момента Bz е равна приблизително на 0nT.

Днес, утре и на 28 май в близкото до Земята междупланетно пространство се очаква спокойна обстановка. Ето защо и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
за днес, утре и за 28 май  ще бъде  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес, за утре и  за 28 май е по 5% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%
 
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-26/14ч30мин (UT = 11h30min)


25 май 2020г/19ч00мин: Хелио-геофизичната обстановка е спокойна


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток са незначителни и около средно ниво A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 25 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 28 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
25, 26 и 27 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 320-350 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 335 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -6nT и +5nT.  В момента Bz е равна приблизително на +2nT.

Днес, утре и на 27 май в близкото до Земята междупланетно пространство се очаква спокойна обстановка. Ето защо и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
за днес, утре и за 27 май  ще бъде  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес, за утре и  за 27 май е по 5% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%
 
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-25/19ч00мин (UT = 16h00min)


24 май 2020г/17ч15мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток са незначителни и около средно ниво A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 24 май 2020г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
24, 25 и 26 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 320-350 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 335 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -5nT и +5nT.  В момента Bz е равна приблизително на -4nT.

Днес, утре и на 26 май в близкото до Земята междупланетно пространство се очаква спокойна обстановка. Ето защо и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
за днес, утре и за 26 май  ще бъде  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес, за утре и  за 26 май е по 5% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%
 
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-24/17ч15мин (UT = 14h15min)


23 май 2020г/16ч00мин: Хелио-геофизичната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток са незначителни и около средно ниво A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 23 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 25 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
23, 24 и 25 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 300-380 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 355 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -5nT и +5nT.  В момента Bz е равна приблизително на +0.5nT.

Днес, утре и на 25 май в близкото до Земята междупланетно пространство се очаква спокойна обстановка. Ето защо и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
за днес, утре и за 25 май  ще бъде  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес, за утре и  за 25 май е по 5% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%
 
В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-23/16ч00мин (UT = 13h00min)


21 май 2020г/18ч45мин:Космическото време остава спокойно

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток са в ниската част на A-диапазона (A1-A2 по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 32 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
21, 22 и 23 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 320-390 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 325 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -4nT и +1nT.  В момента Bz е равна приблизително на 0nT.

Днес, утре и на 23 май в близкото до Земята междупланетно пространство се очаква спокойна обстановка. Ето защо и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
за днес, утре и за 23 май  ще бъде  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес, за утре и  за 23 май е по 5% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%
 
В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-21/18ч45мин (UT = 15h45min)


20 май 2020г/18ч00мин: Спокойно космическо време през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток са в пределите на A-диапазона (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 34 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
20, 21 и 22 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 340-420 км/с.  В момента тя е приблизително 345 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -4nT и +2nT.  В момента Bz е равна приблизително на 0nT.

Днес поради близостта на Земята до хелиосферния токов слой (ХТС) все още е възможно  параметрите на ММП и слънчевия вятър в околностите на Земята да бъдат временно смутени и това да създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята. Утре и на 22 май се очаква спокойна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
двес  ще бъде между спокойна и смутена, а утре и на 22 май- предимно  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес е 15% , за утре е 10%, а за 22 май е 5%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес е 5%, а за утре и за 22 май е около и под 1%
 
В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-20/18ч00мин (UT = 15h00min)


19 май 2020г/14ч30мин: Условия за слаба геомагнитна активност  днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток засега остават в пределите на A-диапазона (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Двете факелни области в северното и южното полукълбо, принадлежащи към новия слънчев цикъл SC25 не съдържат петна.  Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 19 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 24 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
19, 20 и 21 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята плавно нарастна от 320 до около 380 км/с.  В момента тя е приблизително 380 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -6nT и +6nT.  В момента Bz е равна приблизително на -2.5nT.

Днес и утре под влияние слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH39?) параметрите на ММП и слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъдат смутени. Това ще създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята. На 21 май се очаква спокойна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес и утре ще бъде между спокойна и смутена, а на 21 май  - предимно  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес и утре  е по 15% на ден, а за 21 май е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и утре е по 5% на ден, а за 21 май е около и под 1%
 
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-19/14ч30мин (UT = 11h30min)


17 май 2020г/22ч30мин: Двете ярки области на източния край на слънчевия диск не включват петна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток засега остават в пределите на A-диапазона (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Двете ярки области, за които съобщихме в предишните бюлетини вече се виждат на източния край на слънчевия диск, но не съдържат петна. Тази от тях, която е в северното полукълбо съответства на старата активна област AR12762 (2762). Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 290-320 км/с.  В момента тя е приблизително 300 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -4nT и +4nT.  В момента Bz е равна приблизително на +2.5nT.

Днес и утре oбстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка  ще е спокойна. На 19 май под влияние слънчева коронална дупка с положителна полярност се очаква активизиране на параметрите на ММП и слънчевия вятър. Това ще създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
утре ще бъде предимно  спокойна, а на  19 май - между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 10% за утре и 15% за 19 май. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1% за днес и утре и 5% за 19 май.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-17/22ч30мин (UT = 19h30min)


16 май 2020г/17ч30мин: Второ факелно поле от SC25 зад  югоизточния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Слънчевият рентгенов поток започна да нараства под влияние на факелната  област близо до североизточния край на слънчевия диск, но засега остава в пределите на A-диапазона (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Непосредствено зад източния край на диска, но в южното полукълбо се появи нова факелна област. В момента тя е "видима" за междупланетната сонда STEREO-A. От Земята ще стане досъпна за наблюдение в началото на новата седмица.

УВ-изображение на Слънцето при дължина на
вълната l=195A (STEREO-A/EUVI; 16 май 2020г)Слънчевият диск на 16 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
16, 17 и 18 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 май ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 290-330 км/с.  В момента тя е приблизително 295 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -3nT и +3nT.  В момента Bz е равна приблизително на +1nT.

Днес ,утре и на 18 май  oбстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка  ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес , утре и на 18 май  ще бъде предимно  спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-16/17ч30мин (UT = 17h30min)


15 май 2020г/16ч15мин:   Потенциална активна област непосредствено зад  североизточния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Слънчевият рентгенов поток е около и под нивото A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.УВ-изображение на Слънцето при дължина на
вълната l=195A (STEREO-A/EUVI; 15 май 2020г)


Близо до североизточния край на диска се вижда следа от ярка област. Тя е свързана с факелно поле, което ще се вижда от Земята след около 48 часа. Възможно е тази област да съдържа петна, както  и да е източник на рентгенови суб-изригвания (клас B) или слаби изригвания (клас C).  В момента тя попада в обхвата на наблюдение  от междупланетната слънчева сонда STEREO -A.


Слънчевият диск на 15 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
15, 16 и 17 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 май ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 280-320 км/с.  В момента тя е приблизително 315 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -3nT и +5nT.  В момента Bz е равна приблизително на -1nT.

Днес, утре  и на 17 май oбстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка  ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес , утре и на 17 май  ще бъде спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-15/16ч15мин (UT = 13h15min)


14 май 2020г/18ч30мин: Хелио-геофизичната обстановка остава спокойна и през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Слънчевият рентгенов поток е около и под нивото A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 14 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 28 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 66.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
14, 15 и 16 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 280-310 км/с.  В момента тя е приблизително 290 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -2nT и +2nT.  В момента Bz е равна приблизително на -1nT.

Днес, утре  и на 16 май oбстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка  ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес , утре и на 16 май  ще бъде спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-14/18ч30мин (UT = 15h30min)


12 май 2020г/12ч30мин: Слънчевият радиоиндекс F10.7 е рекордно нисък (~ 66). Спокойно космическо време днес, утре и на 14 май

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Слънчевият рентгенов поток е около и под нивото A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 12 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 66. Тази стойност е най-ниската  дотук за 2020г. Толкова ниски нива на ежедневните стойности на F10.7 обаче бяха често измервани в епохата на предишния минимум на слънчевия 11-годишен петообразувателен цикъл през 2008 и 2009г.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
12, 13 и 14 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 май ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 290-340 км/с.  В момента тя е приблизително 295 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -2nT и +2nT.  В момента Bz е равна приблизително на +1.5nT.

Днес, утре  и на 14 май oбстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка  ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес , утре и на 14 май  ще бъде спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-12/14ч45мин (UT = 11h45min)


11 май 2020г/ 19ч00мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Слънчевият рентгенов поток е около и под нивото A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 11 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
11, 12 и 13 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 май ще бъде между 68 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 300-360 км/с.  В момента тя е приблизително 330 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -6nT и +5nT.  В момента Bz е равна приблизително на +0.5nT.

Днес и  утре oбстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка  ще е спокойна. На 13 май се очаква слабо активизиране, свързано с малка слънчева коронална дупка с положителна полярност. Тогава са възможни и местни геомагнитни смущения (K=4)над някои райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4)имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнината обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес и  утре   ще бъде спокойна, а на 13 май - между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 5% за днес, 10% за утре, а за 13 май е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1% за днес и утре и 15% - за 13 май.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-11/19ч00мин (UT = 16h00min)


10 май 2020г/14ч45мин: Хелио-геофизичната обстановка остава спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Слънчевият рентгенов поток е около и под нивото A1 (по данни от спътника GOES-16).
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
 

На слънчевия диск не се виждат петна.
Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 10 май 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 0 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 12 май ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
10, 11 и 12 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 май ще бъде между 68 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 280-330 км/с с тенденция към спадане.  В момента тя е приблизително 290 км/с. Стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеха в диапазона между -2nT и +4nT.  В момента Bz е равна приблизително на +1nT.

Днес, утре и на 12 май  oбстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка  ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес, утре  и на 12 май ще бъде спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден за днес и утре, а за 12 май е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1% и за трите дни (10-12 май).
 
В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-05-10/14ч45мин (UT = 11h45min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO),(SOHO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2020/05/26
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск нe сe виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/05/27* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)
* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
    4E36 355 20 4 BXO 3 B24    N14W75         A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14/15; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути (GOES-15/16);  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020г