/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 25 МАРТ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 20/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 77 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 50 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (20 - 27 март 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (20 март - 15 април 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2017/03/27)
Геомагнитна буря

(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СЛАБА БУРЯ
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/03/27)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/03/27)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  20%
         буря (Kp => 5) :  15%**
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
26 март 2017г/16ч30мин: Слаба еруптивна активност от новата  област AR12644 (2644). Геомагнитната обстановка засега е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Новата активна област в северното полукълбо генерира снощи и днес призори 5-6 суб-изригвания в мощностния диапазон B1.0-B4.0. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 24 часа слабо нарастна и в момента е около A7-A8.  Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна (2643 и новата 2644), които са в северното полукълбо. Групата 2644 показва растеж откъм броя и общата площ на петната, а също така и еруптивна активност в рамките на мощностния рентгеннов диаппазон B. Групата петна  2643 продължава да отслабва  и вече почти не се вижда. Засега няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 26 март 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е  11 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес рано следобяд е 24 (по данни от 18 наблюдения).  Волфовото число  е около 12-13 (по наша груба оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 март  ще бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (26, 27 и 28 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 март ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денононщие условията в близкото до Земята междупланетно пространство се успокоиха. В момента скоростта на слънчевия вятър  е около 380 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в тесния диапазон между -2nT и +1nT. В момента Bz е приблизително равна  на 0.5nT.

Още тази вечер се очаква обстаановката в близкото до Земята междупланетно пространство да се дестабилизира под влияния на дългоживуща (рекурентна) магнитно активна област с положителна полярност. Утре и на 28 март под влияние на слънчевата коронална дупка CH73 скоростта на слънчевия вятър отново ще нарастне до 650- 700 км/с. Това ще активизира и земното магнитно поле. Тази вечер се очаква планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), утре ще има условия за
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 28 март - и за  планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***). Над полярните райони на Земята се очаква аврорална активност.

ГЕОФИЗЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес  геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, утре - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 28 март - между смутена и планетарна геомагнитна буря със средна мощност(Kp=6; G2) (***!!!***) . Вероятността за геомагнитни смущения   на средни ширини (K=4)е 20% за днес, 40% за утре и 30% за 28 март. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини е 10% за днес, 25% за утре, а  за 28 март е 30%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6)на средни ширини за днес е 5%, за утре е 10%, а за 28 март е 15%.

В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 март) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-03-26/16ч00мин (UT= 13ч00мин)


25 март 2017г/10ч30мин: Геомагнитната активност временно стихва за два дни. Ще нарастне отново утре вечер

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Нямаше някакви значителни колебания на слънчевия рентгетов поток, а неговото средно ниво през последните часове е около A5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Голямата слънчева коронална дупка CH73, която е с отрицателна (южна) магнитна полярност е вече приблизително в центъра на слънчевия диск. От 27 март същата ще заеме геоефективна позиция, в резултат от което скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята (CH HSS-ефект) ще нарастне. Това ще  доведе до ново съществено покачване на нивото на геомагнитната активност през последните дни на месец март и началото на април.


Слънчевата коронална дупка CH73 в
ултравиолетова светлина на 25 март 2017г.
(solarham.net)


На слънчевия диск се виждат групата петна 2643 и едно малко ново единично петно, намиращо се източно от нея.  И двете области са  в северното полукълбо.  Магнитният клас на областта 2643 е А. Общата площ на петната в нея намалява през последните два дни. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 25 март 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е  12 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес сутринта е 14 (по данни от 9 наблюдения).  Волфовото число  е 0 (по наша груба оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 март  ще бъде  много ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (25, 26 и 27 март). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 70, а на 27 март - около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последното денононщие скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята значително спадна и от 600 км/с вчера късно сутринта в момента е около 480 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в тесния диапазон между -3nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна  на -1nT.

Днес и през по-голямата част от утрешния ден скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще продължи да спада. Утре вечер се очаква Земята да навлезе в зоната на влияние на дългоживуща (рекурентна) магнитно активна (CIR)област с отрицателна (южна)полярност. На 27  март  в геоефективна позиция ще бъде голямата слънчева коронална дупка  CH73, която е свързана  с южната полярна коронална дупка.  Ето защо днес и  през по-голямата част от утрешния ден  геомагнитната обстановка ще е  предимно спокойна като са възможни  местни  смущения над  отделни райони на Земята. Активизиране се очаква утре вечер когато не е изключено да има планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). На 27 март ще има условия за слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над полярните райони се очаква аврорална активност.

ГЕОФИЗЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Имаше местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес  геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Утре тя ще бъде между спокойна и активна, а на 27 март - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).  Вероятността за геомагнитни смущения   на средни ширини (K=4)е 20% за днес, 10% за утре и 35% за 27 март. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 27 март е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6)на средни ширини е за днес и за утре е около и под 1%, а за 27 март е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 март) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-03-25/10ч30мин (UT= 08ч30мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/03/26
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2644 N12E30 54 50 6 DAO 10 B

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/03/27* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2644 20 1 1 1

по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника DISCOVR в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------
4) 3-часов планетарен Kp-индекс
5) геомагнитен DST-индекс (Киото, Япония )

SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017