9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 30 ЮНИ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 48/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 92 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 80/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/06/30)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
               
НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3040 3042

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/06/30)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/06/30)
клас М: 10%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ):  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/06/30)
   планетарно смущение (Kp=4) : 25%
      планетарна буря (Kp=>5): 05%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                    
28 юни 2022г/16ч00мин: Три нови групи петна на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. . Имаше само едно слабо изригване (C1.4)вчера вечерта в активната област 3040. Не са наблюдавани   изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. (Системата за обработка на изображенията към проекта Solar Dynamic Observatory (SDO)вече възстанови нормалната си работа., Бел.админ.) Три от тях са новорегистирани (3042, 3043 и 3044). Другите две области са 3040 и 3041 (на западния край на слънчевия диск). Площите на петната в северното и южното полукълбо изглеждат приблизително равни. Слаб потенциал за изригване от средния мощностен клас M има само областта 3040.


Слънчевият диск на 28 юни 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре  и на 30 юни се очаква да бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна  мощност (клас M) е много ниска.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше почти постоянна около ~500 км/с. Вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и/или активна под влияние на слънчевите  коронални дупки CH93 и CH94. С отместването а последните от геоефективна позиция се очаква влиянието им да стихне утре и на 30 юни. Допълнителен  принос за активизиране обаче  може да  дадат облаците  слънчева коронална маса  (CME), за които се очаква да  достигнат нашата планета днес и утре.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната  геомагнитна обстановка 
беше предимно между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес  ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и на 30 юни  тези смущения ще имат местен характер. Има обаче макар и ниска вероятност днес и утре за епизоди със слаба планетарна геомагнитна буря (***!!!***). Това е възможно в случай, че облаци слънчева коронална маса, изхвърлени от Слънцето на 24 и 26 юни достигнат до Земята. 

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 30 юни ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-06-28/16ч00мин (UT = 13h00min)


27 юни 2022г/18ч30мин: Три нови изхвърляния на коронална маса (CME). Поне едно от тях ще достигне до Земята

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска. . Всички колебания на слънчевия рентгенов поток  бяха в границите на B-диапазона. Бяха наблюдавани три избухвания на протуберанси. Всички те бяха съпроводени с  изхвърляния на коронална маса (CME). Анализът на движението на  слънчевите плазмени облаци  е  в ход като засега  се смята за достатъчно сигурно, че единият от тях ще достигне до Земята на 29 ноември.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (публикуваната по-долу снимка е от станция Кисловодск). На север от екватора се вижда новата група 3041 (близо до западния му край), а в южното полукълбо  е групата 3040. Областта на последната се счита за слаб потенциален източник на изригвания от средния мощнотен клас M.


Слънчевият диск на 27 юни 2022г
(solarstation.ru)


Слънчевата активност  утре  и на 29 юни се очаква да бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и/или голяма мощност (класове M и X) е много ниска.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 550-650 км/с с тенденция към спадане. Вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -7 и +7nT.

През следващите дни обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и/или активна под влияние на слънчеви коронални дупки. Допълнителен  принос за това може да  дадат и облаците  слънчева коронална маса  (CME), за които се очаква да  достигнат нашата планета утре и на 29 юни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната  геомагнитна обстановка 
беше предимно смежду смутена и активна. 12-часово планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше наблюдавано между 21ч вчера веерта и днес 09ч сутринта българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) вчера между 12ч и 15ч и след това между 21 и 24ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на 29 юни ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Има и по-ниска вероятност (по 15% на ден) за епизоди със слаба планетарна геомагнитна буря (***!!!***)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 29 юни ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-06-27/18ч30мин (UT = 15h30min)


26 юни 2022г/22ч30мин:Планетарна геомагнитна буря (Kp=6;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. . Имаше 3-4 слаби изригвания в ниската част на C-диапазона в активните области 3038 и 3040. Бяха наблюдавани две избухвания на протуберанси - едното в югозападния сектор на слънчевия диск, а другото - непосредствено зад лимба, откъм обратната страна на Слънцето. Засега не е още точно установено, дали някое от свързаните с тях изхвърляния на коронална маса (CME) ще достигне Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. На север от екватора е  групата  3038, а в южното полукълбо  е групата 3040. Групата петна 3038 ще залезе зад западния край на диска през следващите 36-48 часа. През последното денонощие се наблюдава също така и деградация на нейната магнитна структура. Няма потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 26 юни 2022г
(www.bbso.njit.edu)


Слънчевата активност  утре  и на 28 юни се очаква да бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е много ниска.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър най-напред нарастна от 450 до около 700 км/с днес към 15ч българско време, а през последните часове спадна до ~ 600 км/с. Причина за това нарастване стана преминалата в геоефективна позиция слънчева коронална дупка CH94. Вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10 и +10nT.

Утре и на 28 юни се очаква обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да бъде активна и/или смутена. Възможно  е обаче на 28 юни тя допълнително да се активизира поради евентуалната среща на Земята с облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 24 юни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната  геомагнитна обстановка 
значително се активизира. Епизод със слаба планетарна буря (Kp=5;G1)(***!!!***) имаше през нощта и призори между 0ч и 06ч българско време. Тя беше предхождана от планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) между 21ч и 24ч. Днес през деня планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше 12ч и 18ч.  Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) между 0ч и 06ч и след това между 12-18ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Утре и на 28 юни ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 28 юни обаче е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (***!!!***) поради евентуално комбинирано въздействие от CH HSS-ефект, свързан със слънчева коронална дупка и слънчев плазмен облак (CME). 

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 28 юни ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-06-26/22ч30мин (UT = 19h30min)


25 юни 2022г/20ч30мин: Слаба геомагнитна активност и през следващите дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. благодарение на едно-единствено C1.1 - изригване във факелнто поле 3035. Възможно е  изхвърлянето на коронална маса (CME) в резултат от избухването на протуберанс вчера вечерта да достигне Земята на 28 юни. Достоверността на тази прогноза обаче е много ниска.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна . На север от екватора е  групата  3038, а в южното полукълбо  е групата 3040. Само областта  3038 (магнитен клас "бета") е потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M), а в по-малка степен - и за големи изригвания (клас X). Поради продължаващи проблеми с електрозахранването (?!!..) в района на Станфордския университет, представеното по-долу изображение на Слънцето е  от високопланинската слънчева обсерватория Big Bear в Калифорния, САЩ.


Слънчевият диск на 25 юни 2022г
(www.bbso.njit.edu)


Слънчевата активност днес, утре и на 27 юни се очаква да бъде  предимно ниска. Възможни са  големи изригвания (клас X), както и слънчеви протонни ерупции (SPE- събития). Вероятността за изригвания със  средна мощност  (клас M) е средно по 20% на ден, а с голяма мощност (клас X) е по 5% на ден. Има условия за слаби или средно мощни радиосмущения (бал R1-R2)в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона между 400 и  450 км/с с тенденция към спадане. Вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Днес и  утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да бъде активна и/или смутена, а на 26 юни - смутена. Причина за това е комбиниран  CH HSS- ефектите, причинен от слънчевите коронални дупки CH93, CH94 и CH95.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа  геомагнитната обстановка 
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (Kp=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Утре са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 27 юни геомагнитни смущения ще има над отделни райони на  Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 27 юни ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-06-25/20ч30мин (UT = 17h30min)


24 юни 2022г/21ч30мин: Условията за слаба геомагнитна активност се запазват и през следващите дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко  слаби изригвания (клас C) в активната област  3038. Те не са съпроводени със значими съпътстващи явления. Вчера късно сутринта  е регистипано и изхвърляне на коронална маса (CME) в резултат от избухването на протуберанс в северозападната част на слънчевия диск. Дали и кога то ще достигне Земята ще стане ясно през седващите часове, след като станат ясни и резултатите от численото моделиране на слънчевия вятър.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна . На север от екватора са групите с номера 3034 и 3038, а в южното полукълбо  е групата 3040. Само областта  3038 (магнитен клас "бета") е потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M), а в по-малка степен - и за големи изригвания (клас X). И трите области обаче са в процес на отслабване. Поради продължаващи проблеми с електрозахранването в района на Станфордския университет, представеното по-долу изображение на Слънцето е отново от планинската станция на Главната астрономическа обсерватория на РАН (Пулково, Санкт  Петербург) в района на Кисловодск (Ставрополски край, Русия).


Слънчевият диск на 24 юни 2022г
(solarstation.ru)


Слънчевата активност днес, утре и на 26 юни се очаква да бъде  предимно ниска. Възможни са  големи изригвания (клас X), както и слънчеви протонни ерупции (SPE- събития). Вероятността за изригвания със  средна мощност  (клас M) е средно по 20% на ден, а с голяма мощност (клас X) е по 5% на ден. Има условия за слаби или средно мощни радиосмущения (бал R1-R2)в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона между 400 и  500 км/с с тенденция към спадане. Вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Очаква се утре и на 26 юни обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да бъде активна. Причина за това са  CH HSS- ефектите, причинени от слънчевите коронални дупки CH93, CH94 и CH95.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа  геомагнитната обстановка 
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (Kp=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Утре са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 26 юни геомагнитни смущения ще има над отделни райони на  Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 26 юни ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-06-24/21ч30мин (UT = 18h30min)
 

23 юни 2022г/22ч30мин: Слаба геомагнитна активност утре и на 25 юни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко  слаби изригвания (клас C) в активната област  3038. Те не са съпроводени със значими съпътстващи явления. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна . На север от екватора са групите с номера 3034 и 3038, а в южното полукълбо са групите 3035 и 3040.
Само областта  3038 (магнитен клас "бета-гама") е потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M), а в по-малка степен - и за големи изригвания (клас X). Останалите три области  са относително стабилни или в процес на разпадане. Тъй като сайтът на спътника Solar Dynamics Observatory (SDO) е частично изключен поради проблеми с електрозахранването в района на Станфордския университет, представеното по-долу изображение на Слънцето е от планинската станция на Главната астрономическа обсерватория на РАН (Пулково, Санкт  Петербург) в района на Кисловодск (Ставрополски край, Русия).


Слънчевият диск на 23 юни 2022г
(solarstation.ru)


Слънчевата активност днес, утре и на 25 юни се очаква да бъде  предимно ниска. Възможни са  големи изригвания (клас X), както и слънчеви протонни ерупции (SPE- събития). Вероятността за изригвания със  средна мощност  (клас M) е средно по 20-25% на ден, а с голяма мощност (клас X) е по 5% на ден. Има условия за слаби или средно мощни радиосмущения (бал R1-R2)в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона между 400 и  500 км/с с тенденция към нарастване. Вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Очаква се утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да бъде активна, а на 25 юни - смутена. Причина за това са  CH HSS- ефектите, причинени от слънчевите коронални дупки CH93, CH94 и CH95.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната  геомагнитна обстановка 
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (Kp=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Утре са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 25 юни геомагнитни смущения ще има над отделни райони на  Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 25 юни ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-06-23/22ч30мин (UT = 19h30min)
 

22 юни 2022г/21ч15мин: Малки слънчеви коронални дупки ще са причина за слаба геомагнитна активност през следващите 2-3 дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
 
Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко  слаби изригвания (клас C) в активната област  3038. Те не са съпроводени със значими съпътстващи явления. Средното ниво на слънчевия реннтгенов поток като цяло продължи да спада, колебаейки се предимно между B8 и C1.0. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. В северното полукълбо са групите  3032, 3034,3038 както и едно малко единично петно. На юг от екватора са групите 3035 и  3040. Областта  3038 (магнитен клас "бета-гама") е потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M), а в по-малка степен - и за големи изригвания (клас X). Останалите  области  са относително стабилни или в процес на разпадане.


Слънчевият диск на 22 юни 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 24 юни се очаква да бъде  предимно ниска. Възможни са  големи изригвания (клас X), както и слънчеви протонни ерупции (SPE- събития). Вероятността за изригвания със  средна мощност  (клас M) е средно по 20-25% на ден, а с голяма мощност (клас X) е по 5% на ден. Има условия за слаби или средно мощни радиосмущения (бал R1-R2)в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър продължи, макар и по-бавно да спада. Тя беше в диапазона между 420 и  500 км/с. Вертикалната компонентна Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Обстановката в близкото до Земята космическо пространство утре отново ще започне да се активизира във връзка с изместването на слънчевите коронални дупки CH93 и CH95 в геоефективна позиция. Тя ще остане такава и в други ден (24  юни). Тогава ще започне да оказва влияние и CH HSS- ефект, свързан с короналната дупка CH94.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната  геомагнитна обстановка 
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (Kp=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Утре, както и на 24 юни се очаква активизиране на геомагнитната обстановка. Възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита утре и на 24 юни ще бъде  близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-06-22/21ч15мин (UT = 18h15min)
                      
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/06/29
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3040 S12W39 325 30 4 DSO 3 B
3041 N15W97 24 20 4 CSO 3 B
3042 N08W35 321 30 2 CRO 3 B
3043 S14E09 277 10 1 AXX 1 A
3044 S21E01 286 10 1 AXX 1 A
 СЛЪНЧ
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА

----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/06/29

Област Хелиографски
координати 


КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/06/30* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3040 20 1 1 1
3041 10 1 1 1
3042 10 1 1 1
3043 5 1 1 1
3044 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г