9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 21 ЮЛИ 2019г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 68 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 15 - 22 юли 2019г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (15 юли - 10 август 2019г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2019/07/22)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
   МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2019/07/22)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2019/07/22)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни явления 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ  ЦИКЪЛ (SC25)


  ОТ МЕГАЛИТИТЕ ДО РАКЕТИТЕ

  автор: Борис Комитов

  издателство "Алфа Визия", Стара Загора

  Година: 2019

 
ISBN  978-954-9483-78-9

  Формат: PDF

  Изтегли оттук

  


2015
2016 2017 2018

АРХИВ "KОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (дневни и седмични бюлетини- електронна многотомна версия)
...............................................................
22 юли 2019г/15ч15мин: Нова група петна на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6-A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.  
На слънчевия диск се вижда нова малка група петна. Тя е в северното полукълбо и близо до екватора. Принадлежи към стария 24-ти слънчев цикъл (SC24). Все още няма официален номер и засега е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 22 юли 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 13 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес,
утре и на 24 юли ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (22, 23 и 24 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 юли ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 310-390 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е приблизително 385 км/с
. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в диапазона между -7nT и +7nTВ момента Bz е равна приблизително на +3nT.

Днес, утре и на 24 юли параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат леко завишени. Това се свързва с област от малки приекваториални слънчеви коронални дупки с отрицателна магнитна полярност, които ще бъдат  геоефективна позиция.  Във връзка с това това през трите дни (22-24 юли) ще има условия за местни геомагнитни смсмущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше (K=4)имаше над някои райони на Земята, включително и над България (през нощта между 21ч и 03ч българско време).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 24 юли ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини  за утре и за 24 юли е по 15% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  за днес е около и под 1%, а за утре и за 24 юли тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 юли) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-07-22/15ч15мин (UT = 12h15min)

21 юли 2019г/15ч00мин: Днес и утре - спокойно "космическо време", на 23 юли - местни  геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6-A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.  

На слънчевия диск  не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 юли 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Слънчевата активност днес,
утре и на 23 юли ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 юли ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 320-360 км/с. В момента тя е приблизително 330 км/с
. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в диапазона между -4nT и +3nTВ момента Bz е равна приблизително на -1nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде  под "праговата" стойност 400 км/с. На 23 юли следобяд са възможни  епизодични случайни колебания, свързани с област от малки приекваториални слънчеви коронални дупки с отрицателна магнитна полярност.  Във връзка с това това днес и утре се очаква спокойна геомагнитна обтановка, а на 23 юли ще има условия за местни геомагнитни смсмущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще бъде предимно спокойна, а на 23 юли - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини  за днес и утре е по 10% на ден, а за 23 юли е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  за днес и утре е около и под 1%, а за 23 юли е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 юли) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-07-21/15ч00мин (UT = 12h00min)

20 юли 2019г/13ч45мин: Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6-A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята.  

На слънчевия диск  не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 юли 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Слънчевата активност днес,
утре и на 22 юли ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 юли ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 320-350 км/с. В момента тя е приблизително 325 км/с
. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в диапазона между -3nT и +2nTВ момента Bz е равна приблизително на +1nT.

Днес, утре и на 22 юли скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде  под "праговата" стойност 400 км/с. Възможни са обаче епизодични случайни колебания, свързани с област от приекваториални слънчеви коронални дупки с отрицателна магнитна полярност.  Поради това в рамките на 3-дневната прогноза (20-22 юли) са възможни случайни епизоди с местни  геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята, но като цяло се очаква спокойна геомагнитна обтановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 22 юли ще бъде предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини  за днес и за 22 юли е по 15% на ден, а за утре е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е по 5% на ден за днес и за 22 юли, а за утре е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 юли) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-07-20/13ч45мин (UT = 10h45min)
---------------------------------------------------------------
50 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ ПОЛЕТ НА ЧОВЕК ДО ЛУНАТА
style="border: 0px solid ; width: 640px; height: 503px;">
  "Битката за Луната"  - научно-популярен филм
 (гледай тук)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 

АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2019/07/21
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА


АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/07/22** 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)** по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019