/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 29 АПРИЛ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 34/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 77 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 80 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (24 - 30 април 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 24 април- 20 май 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2017/04/30)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/04/30)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/04/30)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5) :  05%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
30 април 2017т/17ч00мин: Месец май започва със слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше  много ниска.  Най-значимото еруптивно събигие беше продължително суб-изригване с мощностен показател около B3. То достигна максимума си около 3ч след полунощ българско време, а източникът му беше областта 2653. Явлението е било съпровдено от изхвърляне на коронална маса (CME), което е било регистрирано  върху изображенията от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO. В момента е в ход анализ, чиято цел е да установи дали е възможно фронтът на слънчевия плазмен облак да засегне Земята. "Базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Леко преобладава петнообразуването в северното полукълбо. където е малко по-голямата от двете групи   номер 2651. Тя вече се вижда на западния край на слънчевия диск  и ще залезе през слезващите 24-36 часа.  В южното полукълбо е групата петна 2653. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 30 април 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 34 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес рано следобяд е 22 (по данни от 22 наблюдения).  Волфовото число  също е около 22. (по наша груба оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Днес, утре и на 02 май слънчевата активнност ще бъде  много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1% за всеки едни от трите дни (30 април,  01 и 02 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 02 май ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
През изминалото денонощие скоростта на слънччевия вятър беше в диапазона 360-400 км/с с тенденция към намаляване.  В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 345 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)   бяха  в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна  на +2.5nT.

Днес през по-голямата част от деня скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде в диапазона около и под 400км/с. Днес вечерта  и утре се очаква тя слабо да нарастне поради влиянието на малка слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). На 02 май скоростта на слънчевия вятър бавно ще намалява. Във връзка с това днес и на 02 май са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре ще има условия и за планетарни геомагнитни смушения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес и на 02 май геомагнитната обстановка ще е между  спокойна и смутена, а утре  тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения   на средни ширини (K=4)  за днес е 10%, за утре е 25%, а за 02 май тя е 15%. Вероятността  за   слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес, за утре и за 02 май е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (30 април - 02 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близо до обичайния фон.  Вероятността за радиационна буря   е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-04-30/17ч00мин (UT= 14ч00мин)


29 април 2017т/17ч00мин: Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше  много ниска.  Нямаше значителнни колебания на слънчевия рентгенов поток, а   неговото "базисно" ниво е около A8. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. където са групата петна 2651+ едва виждащате се нова малка група 2654.  В южното полукълбо е групата петна 2653. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.Слънчевият диск на 29 април 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 35 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес рано следобяд е 33 (по данни от 26 наблюдения).  Волфовото число  е около 23. (по наша груба оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Днес, утре и на 01 май слънчевата активнност ще бъде  много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1% за всеки едни от трите дни (29 и 30 април и 01 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 01 май ще е около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
 
През изминалото денонощие скоростта на слънччевия вятър беше в интервала 340-440 км/с с тенденция към намаляване.  В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 345 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)   бяха  в диапазона между -6nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна  на +3.5nT.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде около и под 400 км/с днес и утре . Затова и геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде спокойна. Утре късно следобяд или вечерта се очаква Земята да пресече секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП)с преход "-/+", а след това да навлезе в зоната на влияние на малка слънчева коронална дупка с положителна(северна) полярност.  Ето защо тогава се очаква  слабо нарастване на скоростта на слънчевия вятър, а заедно с това и слабо нарастване на геомагнитната активност, включително до периоди с планетарни геомагнитни  смущения   (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес геомагнитната обстановка ще е  спокойна, утре - между спокойна  и смутена, а на 01 май  тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения   на средни ширини (K=4)  за днес е 5%, за утре е 10%, а за 01 май тя е 25%. Вероятността  за   слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, а за утре и за 01 май тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (29 април - 01 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близо до обичайния фон.  Вероятността за радиационна буря   е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-04-29/17ч00мин (UT= 14ч00мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/04/29
6
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2651 N12W76 71 40 4 HSX 2 A
2653 S09W33 28 30 1 HSX 1 A
2654 N11E38 317 10 1 AXX 1 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/04/30* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2651 10 1 1 1
2653 5 1 1 1
2654 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017