9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ  

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 03 АВГУСТ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 13/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 75 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 20 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (26 юли - 02 август 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (26 юли - 21 август 2021г) *** ///


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/08/03)
Геомагнитна буря
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 

МНОГО НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА БУРЯ
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ
(2021/08/03)

Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/08/03)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/08/03)
планетарно смущение  (Kp=4) :  30%**
     планетарна буря (Kp => 5 ):   10%**
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие     
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D

03 август 2021г/ 17ч30мин: Облак слънчева коронална маса (CME) достигна до Земята и предизвика слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска.  Не са регистрирани никакви еруптивни явления. Слънчевият рентгенов поток е около нивото A8(по данни от спътника GOES-16).  Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. От друга страна обаче през изминалата нощ покрай нашата планета премина плазмен облак, най-вероятно изхвърлен от Слънцето в интервала 25-28 август.

На  слънчевия диск се вижда новорегистрираната група петна 2850 в  южното полукълбо. Тя е от магнитен клас "бета" и засега е  еруптивно спокйна. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 03 август 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 13 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 16 (по данни от 26 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 05 август ще бъде много ниска. Вероятността  за средни по мощност изригвания от клас M, за големи изригвания от клас X, както и за
протонни  (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 05 август ще бъде около 75.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалата нощ покрай Земята премина смушение в слънчевия вятър, свързано с поне един от изхвърлените през предходната седмица от Слънцето плазмени облаци (CME). Това практически се отрази не толкова на скоростта на слънчевия вятър, колкото на параметрите на междупланетното магнитно поле (ММП) и стана причина за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***) и общо около 9 часа активна геомагнитна обстановка (планетарно смущение, Kp=4) през изминалата нощ и призори. Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше   в диапазона 360 - 400 км/с. В момента тя е около 360 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  в широк диапазон през цялата изминала нощ  (в диапазона между -13 и +4nT, а след това Bz се установи около стойност -3nT до -2nT.  В момента Bz е около  -2nT.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна. Слабо активизиране се очаква на 05 август под влияние на приближаваща се към геоефективна позиция слънчева коронална дупка с положителна полярност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка  се активизира. Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***) беще наблюдавана снощи между 21ч и 24 българско време. Активни периоди (планетарни геомагнитни смущения, Kp=4) имаше вчера между 16ч и 21ч и след полунощ (0ч-06ч). Местно геомагнитно смущение (K=4) имаше над България между 21ч и 03ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка утре ще бъде спокойна, а  на 05 август - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре  е  10%, а за 05 август е 20%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е около и под 1% за утре и 5% за 05 август.

В рамките на 3-дневната прогноза  (03 -05 август ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-08-03/17ч30мин (UT = 14h30min)


02 август 2021г/14ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска.  Не са регистрирани никакви еруптивни явления. Слънчевият рентгенов поток е около нивото A5(по данни от спътника GOES-16).  Наблюдаваното изхвърляне на коронална маса (CME), за което бе съобщено в нашия редовен бюлетин от вчера (01 август) ще подмине Земята. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда една нова група петна. Тя е в южното полукълбо и засега няма официален номер и е еруптивно спокйна. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции.Слънчевият диск на 02 август 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от предната нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 13 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 04 август ще бъде много ниска. Вероятността  за средни по мощност изригвания от клас M, за големи изригвания от клас X, както и за
протонни  (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 04 август ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше   в диапазона 370 - 390 км/с. В момента тя е около 380 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  в диапазона между -2 и +2nT.  В момента Bz е около  +2nT.

Днес, утре и на 04 август обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка  беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и  на 04 август ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре  е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (02 -04 август ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-08-02/14ч30мин (UT = 11h30min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".


ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/08/01
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2850 S32W29 4 20 4 CRO 3 B
 
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/08/02

Област Хелиографски
координати
 
2842 N25 211
2845 S16 211
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/08/03* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2850 10 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г