/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 0 ДЕКЕМВРИ 2016г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 59 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 84 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 230 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1/// СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (27 ноември - 04 декември 2016г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (27 ноември-24 декември 2016г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2016/12/03)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
 МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2016/12/03)
клас М:  10%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2016/12/03)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5) :  01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления  
03 декември 2016г/11ч30мин: Слънцето отново "стихна"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Слънчевият рентгенов поток се характеризира с плавни изменения в диапазона B1.0 - B1.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (2612,2614, 2615 и 2616). От последните изображения на Слънцето в бяла светлина от тази сутрин се вижда, че групата петна 2616 в южното полукълбо е по-голяма от останалте три групи, които са в северното полукълбо. Групите петна 2614 и 2616 са силно отслабнали и едва се виждат. Всички номерирани области са от магнитен клас "бета". Областите 2612 и 2615 са евентуални източници на изригвания от средния мощностен клас M. Няма потенциални източници за големи изригвания от мощностния клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 03 декември 2016г (SDO)
 
Боулдърското число  е 59 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 (по данни от 4 наблюдения).  Волфовото число  е около 45. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 05 декември ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за средно изригване от клас M e по 10% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (03, 04 и 05 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 05 декември ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър  беше в спокойния диапазон 300-370 км/с като преобладаващата тенденция беше низходяща.  В момента скоростта на слънчевия вятър е  приблизително 305 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона  между -3nT и +2nT.  В момента Bz е приблизително равна на +0.5nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спокойния диапазон около и под 400 км/с. Утре и на 05 декември тя може слабо да нарастне под влияние на малка слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес се очаква спокойна геомагнитна обстановка, а утре на 05 декември ще има условия за местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие   геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес гомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 05 декември тя ще е между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за 05 декември е по 10% на ден, а за утре тя е 20%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини  (К=5)  е около и под 1% за днес , а за утре и за  05 декември е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (03 - 05 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2016-12-03/11ч30мин (UT= 09ч30мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SOHO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2016/12/02
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2612 N09W49 195 90 3 DAO 5 B
2614 N06W21 167 10 1 BXO 2 B
2615 S07E08 138 110 8 DAO 9 B
2616 N17W18 164 20 1 BXO 3 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2016/12/03* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2612 25 5 1 1
2614 5 1 1 1
2615 35 5 1 1
2616 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика - РАН- Сибирски филиал;  (Иркутск, Русия)
Данните са   в приблизително реално време за последните 30 дни , съответстващи на
първичен  поток на ГКЛ  в диапазона  от енергии  10- 20 GeV.  Обновяването на графиката
е на  всеки   кръгъл час


 ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И 
ГЕОМАГНЕТИЗЪМ 

Параметри на  слънчевият вятър в околностите на Земята за последните 24 часа: (горен панел -бяла линия: общото междупланетно магнитно поле (ММП) Bt; червена линия -Bz;; втори панел: ориентация на сектора на ММП; среден панел - концентрация на частиците в слънчевия вятър (см^-3); четвърти панел- скорост на слънчевия вятър; долен панел- температура) (ACE)
3- часов геомагнитен Кр- индекс  за  последните 3 денонощия (Център за прогнози на космическото време, Боулдър)
Потоци протони с висока енергия в околностите на Земята (по данни от спътника GOES 13)
http://www.swpc.noaa.gov/
Наземни  магнитометри и местни K- индексиПанагюрище
Анкоридж (Аляска, САЩ)
   ИЗМИРАН (Троицк, Русия)
http://www.niggg.bas.bg/departments-bg/geophycicsbg/

ПОЛЯРНИ ОБЛАСТИ  И  АВРОРАЛНА  АКТИВНОСТ


Модел на видимостта  на полярните сияния над северната полярна област  (Aurora Borealis)
Модел на видимостта  на полярните сияния над  южната полярна област  ( Aurora Australis)
ЗАБЕЛЕЖКА: Коефициентът на видимост на полярните сияния варира  между 0 и 1. На двете карти
отдясно той е  представен в скала с градации на зеления цвят.  Бялото съответства на максималната
възможна видимост 1.
http://helios.swpc.noaa.gov/ovation/

НИСКА  ЙОНОСФЕРА: 
Данни от  SID-монитор  в НАОП "Ю. Гагарин"-Ст.Загора
(денонощни изменения  на  отразен  радиосигнал на честота f=24 kHz  )
КАРТА  НА  ПОГЛЪЩАНЕТО  НА  РАДИОВЪЛНИТЕ ОТ УКВ - ДИАПАЗОНА 
В  D- СЛОЯ 
НА  ЙОНОСФЕРАГАТази карта представя  границите на зоните на  1 - децибеловото поглъщане на радиовълните  за различни радиочестоти в диапазона  5- 35 мегахерца от най-ниския  слой на земната йоносфера  (слой D). Колкото по-висока е  концентрацията на  електрони ( и йони)  в D-слоя, толкова радиосигнали с  по-високи  честоти  са  засегнати от ефективно поглъщане, т.е. картата се обогатява с все по-топли цветове  (виж и цветната скала на картата). 
ВЪНШНИ  ИЗТОЧНИЦИ