9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 29 НОЕМВРИ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 52/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 107/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 170 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/11/29)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
             
НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА АКТИВНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3151 3152

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/11/27)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/11/29)
клас М: 01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ):  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/11/29)
   планетарно смущение (Kp=4) : 35%**
      планетарна буря (Kp=>5): 15%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                  
28 ноември 2022г/18ч30мин: Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа  слънчевата  активност  беше много ниска. Колебанията на  слънчевия  рентгенов поток бяха в рамките на B-диапазона. Не са регистрирани изхвърляния на слънчева коронална маса (CME) , които да се движат към Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Техните области са еруптивно спокойни.
По брой и площ преобладават петната в южното полукълбо. Двете области 3149 и 3151, намиращи се там предстои да се скрият зад западния край на слънчевия диск през следващите 48-72 часа.


Слънчевият диск на 28 ноември 2022г (SDO/HMI)

Днес ,утре и на 30  ноември слънчевата активност ще бъде много ниска.
Възможни са слаби изригвания от клас C.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна  от 550 до около 620-650 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -10 и +9nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре и на 30 ноември ще остане смутена и/или активна под влияние на две слънчеви коронални дупки (CH49 + приекваториалния край на южната полярна коронална област), които са в геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитната обстановка значително се активизира. Епизод със слаба планетарна буря (Kp=5,G1)
(***!!!***) беше регистриран  снощи и сутринта между 02ч и 08ч българско време.  Над България тя беше смутена вчера и днес между 14ч и 17ч българско време. Над България имаше смутени 3-часови епизоди вчера между 14ч-14ч-18ч, 20ч-23ч и  02ч-05ч, както и слаба  буря  (K=5)между 05ч и 08ч българско време.

Утре и на 30 ноември
среднопланетарната геомагнитна обстановка ще бъде между между спокойна и активна. Възможни са епизоди с планетарни смущения (Kp=4).

Днес, утре и на 30 ноември потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) ще бъде около  обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-11-28/18ч30мин (UT = 16h30min)


27 ноември 2022г/18ч30мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа  слънчевата  активност  беше много ниска. Колебанията на  слънчевия  рентгенов поток бяха в рамките на B-диапазона. Не са регистрирани изхвърляния на слънчева коронална маса (CME) , които да се движат към Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Техните области са еруптивно спокойни.
По брой и площ преобладават петната в южното полукълбо.


Слънчевият диск на 27 ноември 2022г (SDO/HMI)

Днес ,утре и на 29 ноември слънчевата активност ще бъде много ниска.
Възможни са слаби изригвания от клас C.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна от 550 до около 400-450 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -1 и +5nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре ще е между спокойна и смутена. Слабо акивизиране е възможно на 29 ноември поради влияние на слънчеви коронални дупки  в геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше смутена вчера и днес между 14ч и 17ч българско време.

Утре
среднопланетарната геомагнитна обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а на 29 ноември - между спокойна и активна. Тогава са възможни епизоди с планетарни смущения (Kp=4).

Днес, утре и на 29 ноември потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) ще бъде около  обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-11-27/18ч30мин (UT = 16h30min)


26 ноември 2022г/21ч15мин: Слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа  слънчевата  активност  беше много ниска. Колебанията на  слънчевия  рентгенов поток бяха в рамките на B-диапазона. Движението на регистриран рано следобяд през по-предния ден (24 ноември)облак слънчева коронална маса (CME) в момента е обект на числено моделиране. Първоначалните очаквания са, че той ще премине южно от Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (3147, 3149, 3151 и 3152). По брой и площ преобладават петната в южното полукълбо. Четирите области са в процес на бавно отслабване. Няма потенциални източници за изригвания от класовете M и X.


Слънчевият диск на 26 ноември 2022г (SDO/HMI)

В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 ноември) слънчевата активност ще бъде много ниска. Възможни са слаби изригвания от клас C. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна от 500 до около 600 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -7 и +7nT.

Утре и на 28 ноември обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде предимно между спокойна и активна под влияние на CH HSS- ефекти, свързани с малки слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция. Освен това утре  е възможно покрай Земята да премине периферията на облак слънчева коронална маса (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше  между спокойна и активна. Регистрирани e епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) снощи между 23ч и 02ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) вчера рливечер и през нощта между 17ч и 05ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 28 ноември ще бъде предимно между спокойна и активна. Утре е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(***!!!***).

Днес, утре и на 28 ноември потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) ще бъде около  обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-11-26/21ч15мин (UT = 19h15min)


25 ноември 2022г/19ч15мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)(кратък бюлетин )

Слънчевата активност през последните 24часа беше ниска. Имаше само едно слабо изригване с мощностен показател C1.1 в активната област 3149. Изхвърлен вчера около 15ч българско време от Слънцето в резултат от избухване на протуберанс облак слънчева коронална маса  (CME) е възможно да премине покрай Земята. В момента се анализират резултатите от последния числен модел на слънчевия вятър за да има по-надеждна прогноза дали такава среща на плазмения облак с нашата планета ще има.


Слънчевият диск на 25 ноември 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 27 ноември ще бъде между много ниска и ниска.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа нрастна от 400 до ~ 500 км/с. Колебанията на вертикалната компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -10 и +10nT. В рамките на 3-дневната прогноза обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и /или активна. Възможно е на 27 ноември покрай нашата планета да премине слънчев плазмен облак (CME).

През последните 24 часа беше регистриран един 3-часов епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) тази сутрин между 08ч-11ч българско време. Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.

Утре и на 27 ноември геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна. Възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-11-25/19ч15мин (UT = 17h15min)


23 ноември 2022г/19ч45мин: Почти спокойна хелио -геофизична обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина слаби (клас C) изригвания. Техен източник беше активната област 3151, видима в момента близо до централния меридиан на слънчевия диск и южно от екватора. Регистрирано вчера сутринта около 09ч30мин българско време в резултат от C7 изригване в областта 3151 е било съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Първоначалните резултати от числедния модел на слънчевия вятър показват, че той ще премине южно от Земята. Има обаче макар и малка вероятност плазменият облак да "закачи" земната магнитосфера на 27 ноември.
Не са регистрирани други изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо.
Слаби потенциални източници на изригвания със средна мощност са областите 3149 и 3151.


Слънчевият диск на 23 ноември 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 25 ноември ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята варира в тесния диапазон 320-340 км/с.
Вертикалната компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)  през последните 24 часа се колебаеше в диаазона между -3 и +3nT.

Обстановката в близкото до Земята космическо пространство утре и на 25 ноември ще бъде предимно спокойна или леко смутена. По-значително активизиране се очаква утре следобяд или привечер  поради влиянието на малката слънчева коронална дупка CH47.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше 
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 25 ноември ще бъде между спокойна и смутена. На 25 ноември са възможни и епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)
.

Днес, утре и на 25 ноември потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) ще бъде около  обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-11-23/19ч45мин (UT = 17h15min)
                                 
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/11/28
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3147 S11W93 172 10 2 HRX 1 A
3149 N21W83 162 30 2 HSX 1 A
3151 S16W73 152 120 8 CSO 4 B
3152 N27W05 84 10 7 BXO 6 B
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА

----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/11/28

Област Хелиографски
координати

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/11/29*
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3147 5 1 1 1
3149 5 1 1 1
3151 15 1 1 1
3152 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Kp<5
Kp=5(G1)
Kp=6(G2)
Kp=7(G3)
Kp=8(G4)
Kp=9(G5)
ЦВЕТНА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ (важи за горната диаграма)

Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; SolarHam  (https://www.solarham.net)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г