9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 28 СЕПТЕМВРИ 2020г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 74 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (28 септември - 04 октомври 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (28 септември - 24 октомври 2020г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2020/09/29)
Геомагнитна буря
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
    
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СЛАБА БУРЯ
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2020/09/29)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2020/09/29)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  30%
         буря (Kp => 5 ):   65%**
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
В ход е дарителска кампания за набиране на средства с цел възстановяване на планетариума в Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора:BGN сметка с IBAN: BG09STSA93005528732887;BIC:STSABGSF;Титуляр: СНЦ КЛУБ - ЛЮБИТЕЛИТЕ АСТРОНОМИ ГЕММА Булстат: 123621825                                                                                                                            

29 септември 2020г/15ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър остава висока (~ 600 км/с). Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в средната  част на A-диапазона (~A4-A6) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 28 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  около обяд  е 3  (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 01 октомври ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 01 октомври ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто първичен източник е  приекваториалният край на северната слънчева полярна коронална дупка  CH81) през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята остана висока. Тя беше в диапазона 550-650 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително ~550 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10nT и +7nT. В момента Bz e приблизително равна на +5nT.

Слънчевата коронални дупка CH82, която е в приекваториалната периферия на северната полярна коронална дупка е първичен източник на слънчев вятър с висока скорост (CH HSS - ефект). Тя в момента е в геоефективна позиция,поради което представлява първичен  източник на значителната геомагнитна активност. В резултат от това скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде около и над 600 км/с днес и утре и с тенденция към отслабване на 01 октомври. Това ще поддържа условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)и слаби планетарни бури (Kp=5; G1) (***!!!***). Днес е възможна и планетарна геомагнитна буря със средна мощност  (Kp=6; G2)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между смутена и слаба  планетарна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***) . 15-часово планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше вчера между 09ч и 12ч  българско време и след това през нощта и призори между 03ч-06ч. Епизод със слаба планетарна буря (Kp=5) (***!!!***) имаше снощи между 0ч-03ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи  между 18ч-24ч. Местна буря (K=4) имаше снощи между 0ч-03ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
ще е между смутена и планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)(***!!!***) утре- между смутена и слаба планетарна бура (Kp=5) (***!!!***), а на 01 октомври - между смутена и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и 01 октомври е по 30% на ден, а за утре е 40%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за утре е 30%, а за 01 октомври е 15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини  e  25% за днес, за утре е 10%, а за 01 октомври е около и под 1%. На високи ширини е възможна аврорална активност.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (29 септември -01 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-29/15ч30мин (UT = 12h30min)


28 септември 2020г/14ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли 600 км/с. Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в средната и горната част на A-диапазона (~A4-A7) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 28 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  около обяд  е 0 (по данни от 5 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 30 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто първичен източник е  приекваториалният край на северната слънчева полярна коронална дупка  CH81) през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята значително нарастна. Тя беше в диапазона 500-650 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 610 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10nT и +7nT. В момента Bz e приблизително равна на +5nT. Това създаде условия за активна геомагнитна обстановка, включително и за епизод с планетарна геомагнитна буря със средна мощност  (Kp=6; G2)(***!!!***) през измиалата нощ.

Двете слънчеви коронални дупки CH81 и CH82, които са в приекваториалната периферия на северната полярна коронална дупка са първични източници на слънчев вятър с висока скорост (CH HSS - ефект). И двете в момента са в геоефективна позиция,поради което представляват първични  източници на значителната геомагнитна активност. В резултат от това скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде около и над 600 км/с. Това ще поддържа условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)и слаби планетарни бури (Kp=5; G1) (***!!!***). Ще има условия и  за епизоди с планетарни геомагнитни бури със средна мощност  (Kp=6; G2)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между смутена и  планетарна буря  със средна мощност(Kp=6;G2) (***!!!***) . Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше тази сутрин между 09ч и 12ч  българско време. Епизоди със слаба планетарна буря (Kp=5) (***!!!***) имаше снощи между 21ч-24ч и през късната част на нощта и сутринта между 03ч и 09ч българско време. Панетарна буря  със средна мощност(Kp=6;G2) (***!!!***)  имаше през нощта между 0ч-03ч. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи и тази сутрин между 03ч-09ч. Местна буря (K=4) имаше снощи между 21ч-03ч. Над приполярните райони на Земята е регистрирана аврорална активност.


Северно полярно сияние (Aurora Вorealis) над
провинция Алберта (Канада) на 27 септември 2020г
(снимка: Dar and Tree Tanner; solarham.net)


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре
и на 30 септември ще е между смутена и слаба планетарна бура (Kp=5) (***!!!***) и/или планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)(***!!!***).  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 30%, а за 30 септември е 40%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за утре е 40%, а за 30 септември е 30%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини или по-мощна e  25% за утре, а за 30 септември е 10%. На високи ширини ще има условия за аврорална активност.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (28- 30 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-28/14ч30мин (UT = 11h30min)


27 септември 2020г/17ч30мин: Значителна геомагнитна активност до края на септември


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в горната част на A-диапазона  (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 27 септември 2020г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  следобяд  е 0 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто първичен източник е  приекваториалният край на северната слънчева полярна коронална дупка  CH81) през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята остава завишена. Тя беше в диапазона 490-560 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 550 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -8nT и +6nT. В момента Bz e приблизително равна на +5nT.


Слънчевите коронални дупки на 27 септември
2020г - изображение в UV- светлина (SDO/AIA)


Двете слънчеви коронални дупки CH81 и CH82, които са в приекваториалната периферия на северната полярна коронална дупка са първични източници на слънчев вятър с висока скорост (CH HSS - ефект). CH81 в момента е в геоефективна позиция  и представлява първичен  източник на значителната геомагнитна активност, наблюдавана през последните 2-3 дни. След около два дни в геоефективна позиция ще бъде CH82, която е по-голяма  и  по-контрастна. В резултат от това скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще нарастне допълнително, надхвърляйки на 29 септември 600 км/с.
Това ще поддържа условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), слаби планетарни бури (Kp=5; G1) (***!!!***) днес и до края на месеца включително. През нощта на 28 срещу 29 септември е възможен и епизод  с планетарна геомагнитна буря със средна мощност  (Kp=6; G2)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между смутена и слаба планетарна буря (Kp=5) (***!!!***) . Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше тази сутрин между 06ч и 09ч  българско време. Слаба планетарна буря (Kp=5) (***!!!***) имаше вчера между 15ч-18ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 0ч-03ч. Местна буря (K=4) имаше вчера следобяд между 15ч-18ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре
и на 29 септември ще е между смутена и слаба планетарна бура (Kp=5) (***!!!***), като на 29 септември е възможна и планетарна геомагнитна буря със средна мощност  (Kp=6; G2)(***!!!***).  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 40%, а за 29 септември е 30%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и утре е по 25% на ден, а за 29 септември е 40%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини  e по 5% на ден за днес и утре, а за 29 септември е 25%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (27- 29 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-27/17ч30мин (UT = 14h30min)


26 септември 2020г/16ч15мин: Активната област 2773 генерира слабо изригване (C1.1) и изгуби петната си. Планетарна геомагнитна буря (Kp=5)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Активната област 2773 генерира късно през нощта в 03ч38мин  българско време слабо изригване (C1.1), както и две суб- изригвания от клас B перди това.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в средната и горната част на A-диапазона  (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна, тъй като областта 2773 се превърна във факелно поле. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 26 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  следобяд  е 0 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто първичен източник е разрастваща се област в приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка  през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята остава завишена. Тя беше в диапазона 450-570 км/с с тенденция към нарастване. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 540 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +6nT. В момента Bz e приблизително равна на +5nT.

Днес, утре и на 28 септември обстановката в близкото до Земята  ще остане смутена и/или активна под влияние на действащия CH HSS- ефект. Това ще поддържа условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и слаби планетарни бури (Kp=5) (***!!!***) днес и през следващите два дни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между смутена и слаба планетарна буря (Kp=5) (***!!!***) . Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) имаше снощи между 0ч и 06ч и между 09ч и 15ч българско време. Слаба планетарна буря (Kp=5) (***!!!***) имаше вчера между 18ч-21ч и тази сутрин между 06-09ч. Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера между 18ч-24ч, през нощта между 03-06ч и днес между 12ч-15ч. Местна буря (K=4) имаше снощи между 0ч-03ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре
и на 28 септември ще е между смутена и слаба планетарна бура (Kp=5) (***!!!***)Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 35%, а за 28 септември е 40%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за утре е 20%, а за 28 септември е 25%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини  e по 5% на ден за 3-дневния интервал (26-28 септември).
 
В рамките на 3-дневната прогноза (26- 28 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-26/16ч00мин (UT = 13h00min)


25 септември 2020г/16ч00мин:  Активната хелио-геофизична обстановка остава в рамките на 3-дневната прогноза (25-27 септември)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в средната и горната част на A-диапазона (~ A5-A7) по данни от спътника GOES-16. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск върху  най-новите изображения в бяла светлина от спътника SDO едва се вижда групата петна AR12773. През последните часове тя е в процес на разпадане. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 25 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  следобяд  е 0 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто първичен източник е разрастваща се област в приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка  през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята остана завишена. Тя беше в диапазона 440-520 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 480 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на -2nT.

Днес, утре и на 27 септември обстановката в близкото до Земята  ще остане смутена и/или активна под влияние на действащия CH HSS- ефект. Това ще поддържа условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и слаби планетарни бури (Kp=5) (***!!!***) днес и през следващите два дни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше днес сутринта между 06ч и 09ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера около и следобяд между 12ч и 18ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре
и на 27 септември ще е между смутена и слаба планетарна бура (Kp=5) (***!!!***)Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 35% на ден , а за утре е 40%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и за 27 септември  е по 20% на ден, а за утре е 25%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (25- 27 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-25/16ч00мин (UT = 13h00min)


24 септември 2020г/17ч45мин: Новата група слънчеви петна получи официален номер AR12773. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=4)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в горната част на A-диапазона (~ A5-A7) по данни от спътника GOES-16. Регистрирано е обаче и едно суб-изригванe (~B1.4)около 03ч30мин българско време с предполагаем източник новата активна област 2773. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда група петна AR12773. Тя се появи вчера в северното полукълбо на Слънцето и проявява много слаба еруптивна активност. Показва признаци на отслабване и разпадане. Магнитният й клас е "бета". Друга нова малка група петна се появи днес южно от екватора и все още няма официален номер. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.Слънчевият диск на 24 септември 2020г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес късно следобяд  е 3 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто първичен източник е област от приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка  през последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна. Тя беше в диапазона 400-570 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 470 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -2 nT.  Тази активна обстановка създаде условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5) (***!!!***).

Утре и на 26 септември обстановката в близкото до Земята  ще остане смутена и/или активна под влияние на действащия CH HSS- ефект. Това ще поддържа условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) през следващите два дни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5) днес между 09ч и 12ч българско време (***!!!***). Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера между 15ч и 18ч и между 21ч и 24ч и днес между 09ч и 12ч. Слаба местна буря имаше днес сутринта между 06ч и 09ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка 
утре и на 26 септември ще е  между смутена и активнаВероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 30% на ден за утре за 26 септември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за за утре и за  26 септември е по 10% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (24- 26 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-24/17ч45мин (UT = 14h45min)


23 септември 2020г/14ч15мин: Нова група петна в североизточния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в горната част на A-диапазона (~ A5-A7) по данни от спътника GOES-16  Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда една група петна.  Тя се появи през последните часове в североизточния му край, в района на новоизгрялата вчера факелна област. Все още няма официален номер. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 23 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 10 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка ). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 25 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 320-380 км/с. В момента тя е приблизително 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -9nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на 0 nT.

Днес обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство слабо ще се активизира поради очакван слаб CH HSS- ефект. Негов първичен източник е област от приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка. Поради това ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята. Угре и на 25 септември параметрите на слънчевия вятър и ММП допълнително ще се активизират.Това ще създаде предпоставки за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) през следващите два дни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес 
ще е  между спокойна и смутена, а утре и на 25 септември - между смутена и активнаВероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 20% за днес и по 30% на ден за утре за 25 септември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес е 5%, а за утре и за  25 септември е по 10% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (23- 25 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-23/14ч15мин (UT = 11h15min)


22 септември 2020г/ 14ч30мин:
Нарастване на геомагнитната активност в рамките на 3-дневната прогноза (22-24 септември)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в горната част на A-диапазона (A5-A9) по данни от спътника GOES-16  Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна.  Ярката активна област, която през вчерашния ден беше източник на няколко рентгенови суб-изригвания от клас B вече се вижда на североизточния край на слънчевия диск, но се оказа, че е факелно поле без петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 22 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес рано следобяд  е 0 (по данни от 25 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 300-340 км/с. В момента тя е приблизително 325 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +6nT. В момента Bz е равна приблизително на -3nT.

Днес обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка. Утре се очаква слаб CH HSS- ефект, чийто първичен източник е област от приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка. Поради това ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята. На 24 септември параметрите на слънчевия вятър и ММП допълнително ще се активизират.Това ще създаде предпоставки за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
ще е спокойна,  утре тя ще е  между спокойна и смутенаа, а на 24 септември - между смутена и активнаВероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 10% за днес, 20% - за утре и 30% за 24 септември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1% за днес, 5% е за утре, а за  24 септември е 10%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (22- 24 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-22/14ч30мин (UT = 11h30min)


21 септември 2020г/16ч00мин: Слънчевият рентгенов поток нараства през последните часове

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Нивото на слънчевия рентгенов поток обаче започна трайно да нараства под влияние на приближаващата североизточния край на слънчевия диск новоизгряваща активна област. Същата се наблюдава с ултравиолетовата камера EUVI на борда на космическата сонда STEREO-A. През последните няколко часа тя е източник на серия от суб-изригвания, най-мощното от които достигна в рамките на последните 10 минути максималната си фаза ~B4.3(по данни от спътника GOES-16).  Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Ултравиолетово изображение на Слънцето
при дължина на вълната l=195A.
(STEREO-A/EUVI)


На слънчевия диск не се виждат петна. Нова активна област ще изгрее на североизточния му край през следващите 24-36 часа. Най-вероятно същата включва и петна. Засега няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 21 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 30 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 септември  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 270-320 км/с. В момента тя е приблизително 300 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -3nT и +7nT. В момента Bz е равна приблизително на +7nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка. На 23 септември се очаква слаб CH HSS- ефект, чийто първичен източник е област от приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка. Поради това на 23 септември ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
и утре  ще е спокойна, а на 23 септември тя ще е  между спокойна и смутена .  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 5% за днес, 10% - за утре и 20% за 23 септември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1% за днес и утре, а за  23 септември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (21- 23 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-21/16ч00мин (UT = 13h00min)


18 септември 2020г/16ч45мин: Спокойна хелио-геофизична обстановка днес, утре и на 20 септември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха под нивото  A1(по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 18 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 26 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 280-320 км/с. В момента тя е приблизително 320 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -2nT и +2nT. В момента Bz е равна приблизително на +2.5nT.

Днес, утре и на 20 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 20 септември ще е спокойна .  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден за днес и утре и 5% - за 20 септември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1% за днес, утре и 20 септември.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (18- 20 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-18/16ч45мин (UT = 13h45min)


17 септември 2020г/14ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха под нивото  A1(по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 17 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 300-340 км/с. В момента тя е приблизително 310 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на 0nT.

Днес, утре и на 19 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над Бължария геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 19 септември ще е предимно спокойна .  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден (наша оценка).  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17- 19 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-17/14ч30мин (UT = 11h30min)


16 септември 2020г/15ч00мин: И през последните 24 часа са регистрирани местни геомагнитни смущения (K=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около и под нивото  A1(по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 16 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 330-390 км/с. В момента тя е приблизително 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на -2.5nT.

Днес, утре и на 18 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над Бължария геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 18 септември ще е предимно спокойна .  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (16- 18 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-16/15ч00мин (UT = 12h00min)


15 септември 2020г/14ч15мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската част на A-диапазона ( ~A1-A2) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 15 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона ~350-440 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 410 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +7nT. В момента Bz е равна приблизително на -4.5nT.

Днес, утре и на 17 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна, а смущенията в параметрите на слънчевия вятър, свързани с влияние на приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка постепенно да стихнат. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над Бължария геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 17 септември ще е предимно спокойна .  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15- 17 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-15/14ч15мин (UT = 11h15min)


14септември 2020г/16ч00мин:Слабо нарастване на скоростта  на слънчевия вятър (до ~ 420 км/с)  и местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската част на A-диапазона като се наблюдаваха и кратки покачвания до ниво ~A4 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна.През последните часове в северозападния му край  се наблюдава малка област с повишен магнитен поток, в която засега се виждат 2-3 "пори". Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 14 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 4 (по данни от 24 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна от около 340-350 км/с до ~400-420 км/с през последните няколко часа. В момента тя е приблизително 420 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -10nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на +1nT.

Днес, утре и на 16 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над Бължария геомагнитната обстановка беше смутена (K=4)снощи и призори между 0ч и 06ч българско време

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 16 септември ще е спокойна или между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър, но по наше мнение тази оценка е занижена.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (14- 16 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-14/16ч00мин (UT = 13h30min)


13 септември 2020г/14ч30мин: Спокойнo космическо време до 15 септември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската част на A-диапазона (A1.0-A1.3) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 13 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 15 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше около 310- 350 км/с . В момента тя е приблизително 325 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT.

Днес, утре и на 15 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 15 септември ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (13- 15 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-13/18ч30мин (UT = 15h30min)


11 септември 2020г/14ч30мин: Спокойна хелио-геофизична обстановка до края на седмицата

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в ниската част на A-диапазона (A1.0-A1.6) (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 11 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 26 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше около 280- 310 км/с . В момента тя е приблизително 280 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -2nT.

Днес, утре и на 13 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 13 септември ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (11- 13 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-11/14ч30мин (UT = 11h30min)


10 септември 2020г/14ч30мин: Космическото време остава спокойно и през следващите три дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около нивото A1.0(по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 10 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 25 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 12 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше около 290- 300 км/с . В момента тя е приблизително 290 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на +2.5nT.

Днес, утре и на 12 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 12 септември ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (10- 12 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-10/14ч30мин (UT = 11h30min)


09 септември 2020г/15ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в  ниската част на А-диапазона (A1-A1.5 )(по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 09 септември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 септември ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 септември  ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 290- 330 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 330 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на +2.5nT.

Днес, утре и на 11 септември обстановката в близкото до Земята  междупланетно пространство ще бъде предимно спокойна. Поради това се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
, утре и на 11 септември ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 15% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (09- 11 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-09-09/15ч30мин (UT = 12h30min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

сдLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2019/09/28
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна

----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2019/09/28

Област Хелиографски
координати

2773 N27E18 089

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/09/29* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2773 1 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020 г