9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 16 ЮНИ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 11/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 76 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 130 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (14 - 21 юни 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (14 юни - 10 юли 2021г) *** ///


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/06/17)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 

МНОГО  НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ
(2021/06/17)

Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/06/17)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/06/17)
планетарно смущение  (Kp=4) :  45%
     планетарна буря (Kp => 5 ):   30%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие     
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D
17 юни 2021г/15ч45мин: Слънцето е спокойно. Вероятността за геомагнитна буря бързо намалява

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е много нискаФоновото (базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A5 (по данни от спътника GOES-16).  Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда само единичното петно AR12833 (2833), което е в северното полукълбо. Неговата област е еруптивно спокойна.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от средния от клас X, както и за и протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 юни 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 11 (по данни от 25 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 юни  ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 юни ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 500-600 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 500 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания в диапазона между -4 и +4nT. В момента тя е около 0nT.

Поради постепенното отместване на приекваториалния "език" на южната слънчева полярна коронална  дупка  от геоефективна позиция  обстановката  в близкото до Земята космическо пространство постепенно ще се успокоява в рамките на 3-дневната прогноза (17-19 юни). Едновременно с това ще се успокоява и геомагнитната обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка  беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка  беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще е
между смутена и активна, утре  - между спокойна и смутена, а на 19 юни - спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  (K=4) за  днес е 25% (наша оценка), за утре  е  15%, а за 19 юни е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 10% (наша оценка), за утре е 5%, а за 19 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (17- 19 юни ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-06-17/15ч45мин (UT = 12h45min)


16 юни 2021г/13ч30мин: Епизоди със слаба планетарна буря (Kp=5; G1) днес и утре. Геомагнитната обстановка се успокоява от 18 юни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е много нискаФоновото (базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A5 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирано е избухване на протуберанс в югоизточната част на слънчевия диск през по-миналата нощ. Изхвърленият плазмен облак (CME) обаче се движи много бавно и встрани от Земята. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда само единичното петно AR12833 (2833), което е в северното полукълбо. Неговата област е еруптивно спокойна.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от средния от клас X, както и за и протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 16 юни 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 11 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 юни  ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 юни ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа Земята пресече секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП) с преход "+/-".  Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята бързо нарастна и от 380-390 кл/с вчера около обяд достигна до ~600-620 км/с (по данни от спътника ACE), приблизително колкото е и в момента.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания в диапазона между -8 и +12nT. В момента тя е около +2nT. Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство създаде условия за епизоди със слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

Под влияние на силно изтегления по посока на екватора "език" от южната слънчева полярна коронална дупка, включващ двата района CH68 и CH69, днес, утре и на 18 юни  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще бъде смутена и/или активна. Поради това днес и утре ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и за епизоди със слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Известно успокояване на обстаноката ще започне на 18 юни, поради постепенното отместване на короналните дупки от геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка  беше между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Такава беше регистрирана снощи между 21ч и 24ч българско време, след което геомагнитната активност продължи като планетарно смущение (Kp=4) до 06ч сутринта. Над България в интервала между 15ч вчера и 03ч през нощта  геомагнитната обстановка  беше смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще е
между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 18 юни - между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  (K=4) за  утре  е  45%, а за 18 юни е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за утре е 25%, а за 18 юни е 15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес и утре е по 5% на ден, а за 18 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (16- 18 юни ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-06-16/13ч30мин (UT = 10h30min)


15 юни 2021г/14ч30мин: Под влияние на слънчевите коронални дупки CH68 и CH69 геомагнитната активност ще нараства от днес до 17 юни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е много нискаФоновото (базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A4 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда само единичното петно AR12833 (2833), което е в северното полукълбо. Неговата област е еруптивно спокойна.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от средния от клас X, както и за и протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 15 юни 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 11 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 юни  ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 юни ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последнитото денонощие   скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 350-400 км/с (по данни от спътника ACE). В момента тя е около 370 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -9 и +8nT. В момента тя е около -4nT.


Слънчевите коронални дупки на 15 юни 2021г
(SDO/AIA)


Под влияние на силно изтегления по посока на екватора "език" от южната слънчева полярна коронална дупка, включващ двата района CH68 и CH69, днес, утре и на 17 юни  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се активизира. Поради това днес и утре ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), а на 17 юни е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка  беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и активна
, а на 17 юни - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  (K=4) за днес и утре  е  по 25%  на ден, а за 17 юни е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 17 юни е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес и утре е около и под 1%, а за 17 юни е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (15- 17 юни ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-06-15/14ч30мин (UT = 11h30min)


14 юни 2021г/15ч15мин: Слаба геомагнитна активност утре и на 16 юни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е много ниска. Имаше едно суб-изригване (B1.0) в областта 2832. Фоновото (базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A5 (по данни от спътника GOES-16). Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда само единичното петно AR12833 (2833), което е в северното полукълбо. Неговата област е еруптивно спокойна.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи  изригвания от средния от клас X, както и за и протонни (СЕЧ) ерупции.

Изображение на Слънцето в бяла светлина
на 14 юни 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 22 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 11 (по данни от 25 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 юни  ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни 
(СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 юни ще бъде между 75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последнитото денонощие   скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 400-450 км/с с тененция към спадане. В момента тя е около 400 км/с.  Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3 и +3nT. В момента тя е около 0nT.

Днес  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна, а утре и  на 16 юни под влияние на слънчевата коронална дупка CH69 отново ще се активизира. Поради това утре и на 16 юни са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка  беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до нивото на обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще е спокойна, а утре и на 16 юни - между спокойна и активна
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  (K=4) за днес  е  10%,  а за утре и за  16 юни е  по 25%  на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, а за утре и за 16 юни е по 5% на ден

В рамките на 3-дневната прогноза  (14- 16 юни ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-06-14/15ч15мин (UT = 12h15min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/06/16
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2833 N24E25 211 130 2 HSX 1 A A
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/06/16

Област Хелиографски
координати
 


КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/06/17* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2833 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \
 
   

     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г