/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 27 СЕПТЕМВРИ 2016г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 21 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 86 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)=110 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0/// СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19-26 септември 2016г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (26 септември - 22 октомври 2016г) ***
"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2016/09/28)
(помощната информация към тази страница)
Геомагнитна буря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СРЕДНА БУРЯ
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2016/09/28)
клас М:  05%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2016/09/28)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  40%**
         буря (Kp => 5) :  30%**
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - ли нк към информация за потенциално опасни
явления
28 септември 2016г/09ч45мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли 650 км/с. Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше  ниска. Вчера сутринта областта 2597 генерира едно слабо изригване    (~ C1.0), което достигна максимума си около 11ч50мин българско време. Имаше и няколко суб-изригвания от клас B. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B1.5. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Вчера в югозападната част на слънчевия диск бяха наблюдавани две избухвания на протуберанси, но изхвърлените  при тези явления плазмени облаци  ще  подминат Земята.

На слънчевия диск се вижда само  групата петна 2597, която е в южното полукълбо. Тя изгуби "гама"-компонентата на магнитната си стуркутра и сега   магнитният й клас   е  "бета". 2597 е слаб потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M, но до този момент е много слабо активна. Засега няма потенциални източници за големи изригвания от мощностния клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 28 септември 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 21 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  тази сутрин  е 25 (по данни от 1 наблюдение).  Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 30 септември ще бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5% на ден за днес и утре, а за 30 септември е около и под 1% (поради залеза на областта 2597 на  тази дата). Вероятността за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция   е около и под 1% за всеки един от трите дни (28, 29 и 30 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде около 85, а   30 септември ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на обширната област, включваща слънчевите коронални дупки CH19 и CH20 скоростта на слънчевия вятър  през последното денонощие нарастна и от 500 км/с вчера сутринта достигна до 680-690 км/с рано тази сутрин. В момента тя е  приблизително 660 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  претърпя многобройни колебания в диапазона  между  -10nT и +10nT. Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство създаде  условия за значителна геомагнитна активност, включително и за   планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) (***!!!***) вчера рано вечерта между 18ч и 21ч българско време.

Днес, утре и на 30 септември в геоефективна позиция ще бъде обширната област, включваща двете слънчеви коронални дупки CH19 и CH20. Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне още и ще надхвърли 700 км/с. Във връзка с това утре и на 30 септември ще има условия за
планетарни геомагнитни бури със средна (Kp=6;G2)(***!!!***) и (твърде вероятно) с  голяма мощност (Kp=7;G3)(***!!!***). Над полярните  и субполярни райони на Земята се очаква аврорална активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира допълнително и вчера рано вечерта  между 18ч и 21ч българско време достигна ниво на
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) (***!!!***). Над България по това време геомагнитната обстановка беше смутена (за станция Панагюрище K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 30 септември геомагнитната обстановка ще е
между активна и геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) (***!!!***).  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за утре и за 30 септември е по  40% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за утре е 25%, а  за 30 септември е 20%. Вероятността  за буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7)на средни ширини за днес, утре и 30 септември  е  по 10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2016-09-28/10ч00мин (UT= 07ч00мик)


27 септември 2016г/08ч30мин: Геомагнитната и авроралната активност значително нарастват в рамките на 3-дневната прогноза (27-29 септември)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше  много ниска. Имаше голям брой (над 10) суб-изригвания от мощностния клас B. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B1.5-B1.7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само  групата петна 2597, която е в южното полукълбо. Нейният  магнитен клас  е "бета-гама". Тя е слаб потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M, но до този момент почти е много слабо активна. Засега няма потенциални източници за големи изригвания от мощностния клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Обширна област, включваща двете  коронални дупки CH19 и CH20  се наблюдава  в  северното полукълбо и приекваториалната  зона на Слънцето. Тя е източник на високоскоростен слънчев вятър (до 750-800 км/с; CH HSS- ефект). През следващите 3-4 дни ще бъде в геоефективна позиция, което ще предизвика значителна геомагнитна активност в интервала 28-30 септември. Ще има условя за планетарни геомагнитни бури със средна (Kp=6;G2)
(***!!!***), а не е изключено и с голяма мощност (Kp=7;G3)(***!!!***). Ще има условия за мощна аврорална активност над полярните и субполярни райони на Земята.


Слънчеви коронални дупки на 27 септември
2016г (SDO/AIA)


Слънчевият диск на 27 септември 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 23 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  е около 25 (по наща предварителна груба оценка, тъй като до този момент няма публикувани данни от наблюдения).  Волфовото число е около 20. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 септември ще бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция   е около и под 1% за всеки един от трите дни (27, 28 и 29 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре  и  на 29 септември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на малка слънчева коронална дупка в западния край на слънчевия диск скоростта на слънчевия вятър  през последното денонощие нарастна и достигна нива от 410-470 км/с. В момента тя е  приблизително 455 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  увеличи амплитудата на кколебанията си и през последните 24 часа те бяха  в диапазона между  -8nT и +8nT. Активизирането на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство създаде  условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***) късно през нощта и днес призори.

От утре и в продължение на следващите 3-4 дни в геоефективна позиция ще бъде обширната област, включваща двете слънчеви коронални дупки CH19 и CH20. Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне до 750-800 км/с. Във връзка с това утре и на 29 септември ще има условия за
планетарни геомагнитни бури със средна (Kp=6;G2)(***!!!***) и (твърде вероятно) с  голяма мощност (Kp=7;G3)(***!!!***). Над полярните  и субполярни райони на Земята се очаква аврорална активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира и днес призори между 03ч и 06ч българско време беше  регистрирана
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Над България по това време също имаше местна буря (за станция Панагюрище K=5). Над полярните райони на Земята беше наблюдавана аврорална активност.


Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска на 27 септември 2016г
(снимка: Маркета Мъри; solarham.net )


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре и на 29 септември геомагнитната обстановка ще е
между активна и геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) (***!!!***).  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за утре и за 29 септември е по  25% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за утре  и  за 29 септември е по 20% на ден, а за буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7) е  по 15% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2016-09-27/08ч30мин (UT= 05ч30мик)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното Волфово число (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SOHO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2016/09/27
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2597 S14W52 348 110 9 DAO 11 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2016/09/28* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2597 35 5 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика - РАН- Сибирски филиал;  (Иркутск, Русия)
Данните са   в приблизително реално време за последните 30 дни , съответстващи на
първичен  поток на ГКЛ  в диапазона  от енергии  10- 20 GeV.  Обновяването на графиката
е на  всеки   кръгъл час


 ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И 
ГЕОМАГНЕТИЗЪМ 

Параметри на  слънчевият вятър в околностите на Земята за последните 24 часа: (горен панел -бяла линия: общото междупланетно магнитно поле (ММП) Bt; червена линия -Bz;; втори панел: ориентация на сектора на ММП; среден панел - концентрация на частиците в слънчевия вятър (см^-3); четвърти панел- скорост на слънчевия вятър; долен панел- температура) (ACE)
3- часов геомагнитен Кр- индекс  за  последните 3 денонощия (Център за прогнози на космическото време, Боулдър)
Потоци протони с висока енергия в околностите на Земята (по данни от спътника GOES 13)
http://www.swpc.noaa.gov/
Наземни  магнитометри и местни K- индексиПанагюрище
Анкоридж (Аляска, САЩ)
   ИЗМИРАН (Троицк, Русия)
http://www.niggg.bas.bg/departments-bg/geophycicsbg/

ПОЛЯРНИ ОБЛАСТИ  И  АВРОРАЛНА  АКТИВНОСТ


Модел на видимостта  на полярните сияния над северната полярна област  (Aurora Borealis)
Модел на видимостта  на полярните сияния над  южната полярна област  ( Aurora Australis)
ЗАБЕЛЕЖКА: Коефициентът на видимост на полярните сияния варира  между 0 и 1. На двете карти
отдясно той е  представен в скала с градации на зеления цвят.  Бялото съответства на максималната
възможна видимост 1.
http://helios.swpc.noaa.gov/ovation/

НИСКА  ЙОНОСФЕРА: 
Данни от  SID-монитор  в НАОП "Ю. Гагарин"-Ст.Загора
(денонощни изменения  на  отразен  радиосигнал на честота f=24 kHz  )
КАРТА  НА  ПОГЛЪЩАНЕТО  НА  РАДИОВЪЛНИТЕ ОТ УКВ - ДИАПАЗОНА 
В  D- СЛОЯ 
НА  ЙОНОСФЕРАГАТази карта представя  границите на зоните на  1 - децибеловото поглъщане на радиовълните  за различни радиочестоти в диапазона  5- 35 мегахерца от най-ниския  слой на земната йоносфера  (слой D). Колкото по-висока е  концентрацията на  електрони ( и йони)  в D-слоя, толкова радиосигнали с  по-високи  честоти  са  засегнати от ефективно поглъщане, т.е. картата се обогатява с все по-топли цветове  (виж и цветната скала на картата). 
ВЪНШНИ  ИЗТОЧНИЦИ