/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 19 ЯНУАРИ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 26 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 80 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 90 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0/// СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (16 - 23 януари 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (16 януари - 11 февруари 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2017/01/20)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/01/20)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/01/20)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  45%**
         буря (Kp => 5) :  30%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления  
20 януари 2016г/16ч30мин: Нови групи слънчеви петна: AR12627 и AR12628

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше   много ниска. Новата активна област AR12628 (2628)генерира няколко суб-изригвания от клас B,най-мощното измежду които достигна магнитуд ~B5. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последнито денонощие нарастна във връзка с появата на двата нови активни центъра 2627 и 2628 и достигна B1.0. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) , които да се движат по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна - старите 2625 и 2626 и новорегистрираните 2627 и 2628.
Всички са в северното полукълбо. Областите 2625 и 2626 са еруптивно спокойни. По-голяма динамика показват  новите  области и по-специално 2628.  Засега обаче няма потенциални източници за средни изригвания от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 януари 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е 26 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс днес следобяд е 57 (по данни от 21 наблюдения).  Волфовото число  е около 47-48. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 79.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 януари ще бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и  на 22 януари ще е  около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денононщие
скоростта на слънчевия вятър започна да спада и от 600-650 км/с вчелаа лано следобяд,в момента тя  е  приблизително 520 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона  между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT.

Днес,утре  и на 22 януари скоростта на слънчевия вятър ще продължи плавно да спада, поради отслабващия CH HSS- ефект, свързан със слънчевата коронална дупка CH54. По тази причина днес ще има условия за 
за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре и на 22 януари се очакват предимно местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, но не са изключени и планетарни геомагнитни смущения.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна  и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и активна, а утре и на 22 януари тя ще е между спокойна  и смутена (но не са изклбючени и планетарни геомагнитни смущения, т.е. активна обстановка) Вероятността за геомагнитни смущения  на средни ширини  е  по 30% на ден за днес и утре, а за 22 януари тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е по 10% на ден за днес и утре и 5% за 22 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-01-20/16ч30мин (UT= 14ч30мин)


19 януари 2016г/14ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли 600 км/с. Планетарно геомагнитно смущение и полярни сияния

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше   много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A8. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) , които да се движат по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат двете групи петна 2625 и 2626. Те са в северното полукълбо и са  еруптивно спокойни. През изминалото денонощие се наблюдават промени в броя и площите на по-малките петна в тях, но главната тенденция е по посока на тяхното "свиване".  Няма потенциални източници за средни изригвания от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 19 януари 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е 25 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс днес по обяд е 30 (по данни от 12 наблюдения).  Волфовото число  е около 25. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 януари ще бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (19, 20 и 21 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и  на 21 януари ще е  около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денононщие
скоростта на слънчевия вятър беше завишена и се колебаеше в диапазона 520-650 км/с.  В момента скоростта на слънчевия вятър  е  приблизително 590 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона  между -6nT и +6nT. В момента Bz е равна приблизително на -2.5nT. Тези параметри на межддупланетната среда в околностите на Земята създадоха предпоставки за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) и аврорална активност.

Днес,утре  и на 21 януари скоростта на слънчевия вятър ще остане  завишена поради действащ CH HSS- ефект, свързав със слънчевата коронална дупка CH54. По тази причина ще има условия за значителна геомагнитна активност. Днес ще има условия за
слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***), а утре и на 21 януари -  за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна  и активна. Имаше планетарно геомагнитно смущение (Kp=4), което продължи общо 12 часа - между 14ч вчера следобяд и 02ч през нощта българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 20ч и 02ч българско време (за станция Панагюрище K=4). Над полярните райони ва Земята беше наблюдавана аврорална активност.


Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над Аляска
на 19 ноември 2017г (снимка:
Sacha Layos)(solarham.net)

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес геомагнитната обстановка ще е  между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1)(***!!!***) ,а утре и на 21 януари - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения  на средни ширини  е 45% за днес,а за утре и за 21 януари тя е по 30% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 25% за днес и по 10% на ден за утре и за 21 януари. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) е  5%  за днес и и около и под 1% за утре и за 21 януари.

В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-01-19/14ч15мин (UT= 12ч15мин)


18 януари 2017г/17ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър временно достигна 600 км/с. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше   много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A8. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) , които да се движат по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. Техните номера са 2625 и 2626. Те са в северното полукълбо и са  еруптивно спокойни. Виждат се почти в центъра на слънчевия диск. Регистрирано е преструктуриране на областта 2626. Тя намаля малко по площ, но загуби всички нови петна в опашката си, които се бяха появили в понеделник. Няма потенциални източници за средни изригвания от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 януари 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е 26 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс днес следобяд е 36 (по данни от 20 наблюдения).  Волфовото число  е около 25. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 януари ще бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (17, 18 и 20 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и  на 20 януари ще е  около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денононщие
скоростта на слънчевия вятър нарастна сериозно и от 300 км/с вчера рано следобяд достигна до 600 км/с днес следобяд.  В момента скоростта на слънчевия вятър  е  приблизително 565 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона  между -13nT и +13 nT. В момента Bz е равна приблизително на -2nT.

Очаква се днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята да нарастне още малко и да достигне 700 км/с.  Това е свързано с CH HSS - ефект, чийто източник е слънчевата коронална дупка (CH54). Скоростта ще започне да намалява на 20 януари, но все още ще остава завишена. 
Ето защо за днес (до 02ч на 19 януари българско време ) и утре ще има условия за слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***). На 20 януари  са възможни  местни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна  и смутена. Имаше местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1)(***!!!***) , утре - между активна и слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1)(***!!!***), а на 20 януари - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения  на средни ширини  е 40% за днес,45% за утре, а за 20 януари тя е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е по 25% на ден за днес и утре и 10% за 20 януари. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) е по 5% на ден за днес и утре, а за 20 януари тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-01-18/17ч30мин (UT= 15ч30мин)


17 януари 2017г/17ч45мин: Спокойни слънчеви петна. Незначително (засега) покачване на скоростта на слънчевия вятър

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше   много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A8. За последните 24 часа имаше само едно суб- изригване с мощностен показател ~ B2. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) , които да се движат по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. Техните номера са 2625 и 2626. И двете са в северното полукълбо и са магнитно и еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за средни изригвания от мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 януари 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е 24 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс днес следобяд е 31 (по данни от 20 наблюдения).  Волфовото число  е около 25. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 януари ще бъде  между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и  на 19 януари ще е  около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През изминалото денононщие
скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния диапазон 290-350 км/с. Забележимо, но слабо нарастване на скоростта имаше снощи около полунощ българско време, когато тя нарастна за кратко от 300 до 330 км/с. По същото време концентрацията на частиците на слънчевия вятър намалява почти 3 пъти от 20 на 10 протона/куб.см. Това показва, че Земята вече е навлязла в зона с действащ много слаб CH HSS- ефект (причинен най-вероятно от приекваториалната периферия на слънчевата коронална дупка CH53).  В момента скоростта на слънчевия вятър  е  приблизително 305 км/с. Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона  между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на  -2.5nT.

Според актуалната (и коригирана спрямо вчера) 3-дневна прогноза на центъра в Боулдър скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земятта ще започне да нараства утре и ще достигне до около 650 км/с през следващите два дни (18 и 19 януари). Това е във връзка с навлизане  на Земята в зоната на влияние на дългоживуща (рекурентна) слънчева магнитно активна област (CIR), а след това и CH HSS-ефект, причинен от слънчевата коронална дупка (CH54).  
Ето защо днес до полунощ се очаква спокойна геомагнитна обстановка. Утре и на  19  януари  ще има условия за слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и смутена, а утре и на 19 янеари - между активна и слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения  на средни ширини  е 15% за днес,а за утре и за 19 януари тя е по 45% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 5%  за днес, а за утре и за 19 януари е по 25% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) е по 5%на ден за утре и за 19 януари, а за днес тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-01-17/17ч45мин (UT= 15ч45мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2016/01/19
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2625 S00W20 253 20 5 HAX 2 A
2626 N08W11 244 70 2 HAX 4 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/01/20* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2625 10 1 1 1
2626 10 1 1 1

по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика - РАН- Сибирски филиал;  (Иркутск, Русия)
Данните са   в приблизително реално време за последните 30 дни , съответстващи на
първичен  поток на ГКЛ  в диапазона  от енергии  10- 20 GeV.  Обновяването на графиката
е на  всеки   кръгъл час


 ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И 
ГЕОМАГНЕТИЗЪМ 

Параметри на  слънчевият вятър в околностите на Земята за последните 24 часа: (горен панел -бяла линия: общото междупланетно магнитно поле (ММП) Bt; червена линия -Bz;; втори панел: - концентрация на частиците в слънчевия вятър (см^-3); трети  панел- скорост на слънчевия вятър (жълта линия); четвърти панел- температура (зелената линия) (DSCOVR)
3- часов геомагнитен Кр- индекс  за  последните 3 денонощия (Център за прогнози на космическото време, Боулдър)
Потоци протони с висока енергия в околностите на Земята (по данни от спътника GOES 13)
http://www.swpc.noaa.gov/
Наземни  магнитометри и местни K- индексиПанагюрище
Анкоридж (Аляска, САЩ)
   ИЗМИРАН (Троицк, Русия)
http://www.niggg.bas.bg/departments-bg/geophycicsbg/

ПОЛЯРНИ ОБЛАСТИ  И  АВРОРАЛНА  АКТИВНОСТ


Модел на видимостта  на полярните сияния над северната полярна област  (Aurora Borealis)
Модел на видимостта  на полярните сияния над  южната полярна област  ( Aurora Australis)
ЗАБЕЛЕЖКА: Коефициентът на видимост на полярните сияния варира  между 0 и 1. На двете карти
отдясно той е  представен в скала с градации на зеления цвят.  Бялото съответства на максималната
възможна видимост 1.
http://helios.swpc.noaa.gov/ovation/

НИСКА  ЙОНОСФЕРА: 
Данни от  SID-монитор  в НАОП "Ю. Гагарин"-Ст.Загора
(денонощни изменения  на  отразен  радиосигнал на честота f=24 kHz  )
КАРТА  НА  ПОГЛЪЩАНЕТО  НА  РАДИОВЪЛНИТЕ ОТ УКВ - ДИАПАЗОНА 
В  D- СЛОЯ 
НА  ЙОНОСФЕРАГАТази карта представя  границите на зоните на  1 - децибеловото поглъщане на радиовълните  за различни радиочестоти в диапазона  5- 35 мегахерца от най-ниския  слой на земната йоносфера  (слой D). Колкото по-висока е  концентрацията на  електрони ( и йони)  в D-слоя, толкова радиосигнали с  по-високи  честоти  са  засегнати от ефективно поглъщане, т.е. картата се обогатява с все по-топли цветове  (виж и цветната скала на картата). 
ВЪНШНИ  ИЗТОЧНИЦИ