/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 26 АВГУСТ 2016г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 44 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 82 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)=110 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0/// СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (22 -29 август 2016г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (22 август- 17 септември 2016г) ***
"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2016/08/27)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2016/08/27)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2016/08/27)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5) :  01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления
27 август 2016г/12ч15мин: Леко смутено "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много  ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха незначителни, а неговото средно ниво е около B1.0-B1.2. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите петна 2579 и  2581. На юг от екватора е групата петна 2580. Областта 2581 нарастна слабо през последното денонощие. Тя има слаб потенциал  за  изригване със средна мощност (клас M1.0-M4.9). Няма потенциални източници за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 27 август 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 44 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  тази сутрин  е 57 (по данни от 16 наблюдения).  Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 август ще бъде  много ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 29 август. Вероятността за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция   е около и под 1% за всеки един от трите дни ( 27, 28 и 29 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29 август ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  през последното денонощие остана леко завишена. Тя беше в диапазона 400-500 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 415 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  в диапазона между -3nT и +6nT. В момента Bz е приблизително -2nT.

Скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада днес и през по-голямата част от утрешния ден. Активизиране на обстановката се очаква утре привечер когато Земята ще пресече секторна граница на ММП и ще попадне в зоната на влияние на дълго живуща слънчевва магнитно активна област (CIR). На третия ден (29 август) под влияние приекваториалната слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH09) скоростта на слънчевия вятър ще нарастне до 600-650 км/с. В предвид на тази прогноза за условията в близкото до Земята междупланетно пространство днес не се очаква забележима геомагнитна активност, а утре са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Предпоставки за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***) ще има на 29 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше
спокойна в среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка  ще е спокойна, утре -между спокойна и активна, а на 29 август тя ще е между смутена  и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1(***!!!***).   Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за днес е 10%,за утре е 15%, а за 29 август тя е 40%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес е около и под 1%, за утре е 5%, а за 29 август тя е 15%. Вероятността за средна или мощна геомагнитна буря на средни ширини е около и под 1% за днес и утре, а за 29 август тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (27- 29 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.
HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2016-08-27/12ч15мин (UT= 09ч15мин)

26 август 2016г/12ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър е леко завишена. Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много  ниска. Имаше две суб-изригвания с мощностни показатели съответвно около B6 и B7. Техните максимуми бяха призори и  сутринта съответно в 04ч30мин и 10ч00мин българско време.   Средното ниво на слънчевият рентгенов поток  е около B1.0-B1.2. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите петна 2579 и  2581. На юг от екватора е групата петна 2580. Областта 2578 изглежда съвсем изгуби своите петна, а освен това вече се намира на западния лимб на Слънцето. Няма потенциални източници  за  средни или големи изригвания от класове М и X както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 26 август 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 39 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  тази сутрин  е 41 (по данни от 14 наблюдения).  Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 август ще бъде  много ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция   е около и под 1% за всеки един от трите дни ( 26, 27 и 28 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 август ще е около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на затихващ  CH HSS- ефект, чийто източник е слънчевата коронална дупка CH07 с
коростта на слънчевия вятър  през последното денонощие остана завишена. Тя беше в диапазона 450-550 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 475 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше  в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително +4nT.

Днес и през следващите два дни скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада и на третия ден (28 август) ще слезе в спокойния диапазон под 400 км/с. Към края на  същия ден  ще  започнее ново активизиране поради пресичане от Земята на секторна граница  на ММП с преход "-/+". Ето защо днес и на 28 август ще има условия за слаба геомагнитна активност, изразяваща се в местни смущения над отделни райони на Земята, а утре геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше
спокойна в среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 0ч и 03ч българско време (за станция Панагюрище K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и на 28 август геомагнитната обстановка  ще е между спокойна и смутена, а утре тя ще е спокойна.   Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (К=4) за днес и за утре е по 10% на ден, а за 28 август тя е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес и за 28 август е по 5% на ден, а за утре е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (26- 28 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.
HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2016-08-26/12ч15мин (UT= 09ч15мин)
---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното Волфово число (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SOHO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2016/08/26
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2579 N12W21 32 40 4 CAO 4 B
2580 S18E21 350 40 6 CSO 2 B
2581 N12E35 336 40 3 CSO 3 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2016/08/27* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2579 5 1 1 1
2580 5 1 1 1
2581 25 5 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика - РАН- Сибирски филиал;  (Иркутск, Русия)
Данните са   в приблизително реално време за последните 30 дни , съответстващи на
първичен  поток на ГКЛ  в диапазона  от енергии  10- 20 GeV.  Обновяването на графиката
е на  всеки   кръгъл час


 ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И 
ГЕОМАГНЕТИЗЪМ 

Параметри на  слънчевият вятър в околностите на Земята за последните 24 часа: (горен панел -бяла линия: общото междупланетно магнитно поле (ММП) Bt; червена линия -Bz;; втори панел: ориентация на сектора на ММП; среден панел - концентрация на частиците в слънчевия вятър (см^-3); четвърти панел- скорост на слънчевия вятър; долен панел- температура) (ACE)
3- часов геомагнитен Кр- индекс  за  последните 3 денонощия (Център за прогнози на космическото време, Боулдър)
Потоци протони с висока енергия в околностите на Земята (по данни от спътника GOES 13)
http://www.swpc.noaa.gov/
Наземни  магнитометри и местни K- индексиПанагюрище
Анкоридж (Аляска, САЩ)
   ИЗМИРАН (Троицк, Русия)
http://www.niggg.bas.bg/departments-bg/geophycicsbg/

ПОЛЯРНИ ОБЛАСТИ  И  АВРОРАЛНА  АКТИВНОСТ


Модел на видимостта  на полярните сияния над северната полярна област  (Aurora Borealis)
Модел на видимостта  на полярните сияния над  южната полярна област  ( Aurora Australis)
ЗАБЕЛЕЖКА: Коефициентът на видимост на полярните сияния варира  между 0 и 1. На двете карти
отдясно той е  представен в скала с градации на зеления цвят.  Бялото съответства на максималната
възможна видимост 1.
http://helios.swpc.noaa.gov/ovation/

НИСКА  ЙОНОСФЕРА: 
Данни от  SID-монитор  в НАОП "Ю. Гагарин"-Ст.Загора
(денонощни изменения  на  отразен  радиосигнал на честота f=24 kHz  )
КАРТА  НА  ПОГЛЪЩАНЕТО  НА  РАДИОВЪЛНИТЕ ОТ УКВ - ДИАПАЗОНА 
В  D- СЛОЯ 
НА  ЙОНОСФЕРАГАТази карта представя  границите на зоните на  1 - децибеловото поглъщане на радиовълните  за различни радиочестоти в диапазона  5- 35 мегахерца от най-ниския  слой на земната йоносфера  (слой D). Колкото по-висока е  концентрацията на  електрони ( и йони)  в D-слоя, толкова радиосигнали с  по-високи  честоти  са  засегнати от ефективно поглъщане, т.е. картата се обогатява с все по-топли цветове  (виж и цветната скала на картата). 
ВЪНШНИ  ИЗТОЧНИЦИ