9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 22 ЯНУАРИ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)=39 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 78 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 100 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19 - 26 октомври 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19 октомври -14 ноември 2020г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/01/23)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
    
МНОГО  НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА  СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/01/23)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/01/23)
планетарно смущение  (Kp=4) :  10%
     планетарна буря (Kp => 5 ):   01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие     
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D

22 януари 2020г/14ч15мин: Нова група петна в северното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Имаше десетина суб-изригвания от  мощностен клас B в областта 2798. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A5 (по данни от спътника GOES-16). Избухване на протуберанс и последвало  изхвърляне на коронална маса (CME) близо до източния край на слънчевия диск е регистрирано през по-миналата нощ. Анализът на движението на пазмения облак обаче показва, че той ще подмине Земята.

На  слънчевия диск се виждат три групи петна.  Две от тях -2797 и 2798 са в южното полукълбо. Магнитният клас на областта 2797  "алфа", докато областта 2798 е с биполярна структура - клас  "бета". Проявяват слаба активност. И двете области са  слаби потенциални източници  за изригвания от клас C. Нова група петна се наблюдава от тази сутрин на север от екватора. По наша предварителна оценка тя е от магитен клас "бета". Засега е еруптивно спокойна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.Слънчевият диск на 22 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 26 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 31 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 14 (по наша оценка) . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 януари ще бъде между  много ниска  и ниска. Вероятността за изригвания от слабия мощнотен клас C е 25%. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 януари ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в тсния диапазона  290-300 км/с . В момента скоростта на слънчевия вятър е ~300 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -2 и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на -2nT.

Днес, утре и на 24 януари параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това и геомагнитната обстановка ще е  спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес  , утре и на 24 януари ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден.. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (22- 22 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-22/14ч15мин (UT = 12h15min)


21 януари 2021г/15ч15мин: Ниска слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Вчера в 14ч45мин българско време беше регистрирано  импулсно изригване с мощностен показател ~C1.4 в областта AR12797 (2797). За него беше съобщено в предния редовен бюлетин. Имаше и 10-12 суб-изригвания от  мощностен клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A7 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са няколко  изхвърляния на коронална маса (CME) близо до западния край на слънчевия диск, но нито едно от тях не се движи по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат групата петна 2797 и обособената от нея 2798. Те са в южното полукълбо. Магнитният клас на областта 2797  "алфа", докато областта 2798 е с биполярна структура - клас  "бета". Проявяват слаба активност. И двете области са  слаби потенциални източници  за изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 21 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 25 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 26 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 14 (по наша оценка) . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 януари ще бъде между  много ниска  и ниска. Вероятността за изригвания от слабия мощнотен клас C е 25%. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 януари ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона  300-350 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~300 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -3 и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +1nT.

Днес и утре короналнита дупка  CH15, която е в приекваториалния край на северната слънчева коронална дупка все още ще бъде в геоефективна позиция, но постепенно ще излиза от нея. Днес  това ще създава условия  за местни и (евентуално) планетарни   геомагнитни смущения  (Kp=4;G0). Утре  геомагнитните смущения ще бъдат изцяло с местен характер- над отделни райони на Земята, а на 23 януари обстановката ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес  ще е
между спокойна и активна,  утре- между спокойна и смутена, а на 23 януари- предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 35%, за утре е 30%, а за 22 януари е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)за днес е 10%,  а за утре и за  23 януари е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (21- 23 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-21/15ч15мин (UT = 13h15min)


20 януари 2021г/15ч15мин: Смутена хелио-геофизична обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Причината за това е вчерашното импулсно изригване с мощностен показател ~C1.1, регистрирано около 19ч45мин в областта AR12797 (2797). За него беше съобщено в предния редовен бюлетин. Регистрирани са също така и десетина суб-изригвания от мощностен клас B. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда групата петна 2797. Тя е в южното полукълбо. Магнитният й клас е "бета". Проявява слаба активност и засега има потенциал за изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 20 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 14 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 17 (по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка) . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 януари ще бъде между  много ниска  и ниска. Вероятността за изригвания от слабия мощнотен клас C е 15%. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 януари ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона  320-350 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~330 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -7 и +5nT. В момента Bz e приблизително равна на -2nT.

Днес, утре и на 22 януари короналните дупки  CH15 и CH18, които са в приекваториалния край на северната слънчева коронална дупка все още ще бъдат в геоефективна позиция. Днес и утре това ще създава условия  за местни и планетарни   геомагнитни смущения  (Kp=4;G0). На 22 януари геомагнитните смущения ще бъдат изцяло с местен характер, над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Епизод с местно геомагнитно смущение имаше само над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще е
между спокойна и активна, а на 22 януари- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 40%, за утре е 35%, а за 22 януари е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)за днес е 15%,  за утре е 10%, а за 22 януари е  5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (20- 22 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-20/15ч15мин (UT = 13h15min)


19 януари 2021г/23ч15мин: Слабо изригване (C1.1) в областта AR12797 (2797)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Импулсно изригване с мощностен показател ~C1.1 беше регистрирано тази вечер около 19ч45мин в областта AR12797 (2797). Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около B4 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда групата петна 2797. Тя е вюжното полукълбо. Магнитният й клас е "бета". Проявява слаба активност и засега има потенциал за изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 19 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 15 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 18 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка) . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 януари ще бъде между  много ниска  и ниска. Вероятността за изригвания от слабия мощнотен клас C е 15%. Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 януари ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона  270-330 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~315 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -6 и +6nT. В момента Bz e приблизително равна на +3nT.

Утре и на 21 януари короналните дупки  CH15 и CH18, които са в приекваториалния край на северната слънчева коронална дупка все ще бъдат в геоефективна позиция. Утре това ще създава условия  за местни и планетарни   геомагнитни смущения  (Kp=4;G0). На 21 януари геомагнитните смущения ще бъдат изцяло с местен характер, над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Епизод с местно геомагнитно смущение имаше само над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка утре ще е
между спокойна и активна, а на 21 януари- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 35%, а за 21 януари е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  за утре е 10%, а за 21 януари е  5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (19- 21 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-19/23ч15мин (UT = 21h15min)


17 януари 2021г/14ч45мин: Слаба геомагнитна активност през нощта и следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждт две групи петна. Едната е регистрираната преди два дни малка група петна 2796. Тя е в южното полукълбо и е еруптивно спокойна. Втората група петна е също в южното полукълбо и изгрява на края на слънчевия диск. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 17 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 15 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 15 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 22 (по наша оценка) . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 януари ще бъде между 75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона  280-350 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~280 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -5 и +4nT. В момента Bz e приблизително равна на -2nT.

Днес  през по-голямата част от деня  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна. По-късно  привечер, както и утре и на 19 януари областта CH15, която е в приекваториалния край на северната слънчева коронална дупка ще заеме геоефективна позиция. Скоростта на слънчевия вятър  ще нарастне   до 500 км/с. Това ще създаде условия  за планетарни   геомагнитни смущения  (Kp=4;G0) в рамките на 3-дневната прогноза (до 19 януари включително).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес  ще е
  между спокойна и смутена, а утре и на 19 януари - между смутена и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 25%, за утре е 30%, а за 19 януари е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес e около и под 5%, за утре е 10%, а за 19 януари е  15%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17- 19 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-17/14ч45мин (UT = 12h45min)


15 януари 2021г/16ч00мин: Две нови малки групи петна в южното и голяма коронална дупка в северното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A1.4 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две нови малки групи петна. Те са в южното полукълбо. Засега те  нямат официални номера и са еруптивно спокойни.  Малката група петна, която вчера са виждаше също в южното полукълбо, но западно от двете нови групи се е разпаднала без да получи официален номер. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 15 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 18 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка) . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 януари ще бъде между  75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона  300-350 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~300 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -4 и +4nT. В момента Bz e приблизително равна на -3nT.

Днес и утре през по-голямата част от деня  обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна. По-късно  утре, както и на 17 януари областта CH15, която е в приекваториалния край на северната слънчева коронална дупка ще заеме геоефективна позиция. Скоростта на слънчевия вятър  ще нарастне на 17 януари  до 500 км/с. Това ще създаде условия ,утре за местни, а на 17 януари за планетарни   геомагнитни смущения (Kp=4;G0).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес  ще е
  спокойна, утре  - между спокойна и смутена, а на 16 януари - между смутена и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 10%, за утре е 20%, а за 17 януари е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес e около и под 1%, за утре е 5%, а за 17 януари е  10%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15- 17 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-15/16ч00мин (UT = 14h00min)


14 януари 2021г/15ч00мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A1.2 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда нова малка група петна. Тя е в южното полукълбо. Засега няма номер и е еруптивно спокойна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 14 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 януари ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 360-400 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~360 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -2 и +1nT. В момента Bz e приблизително равна на 0nT.

Днес, утре и на 16 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. Поради това и геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 16 януари ще е
предимно  спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес, утре и за 16 януари е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) e около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (14- 16 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-14/15ч00мин (UT = 13h00min)


12 януари 2021г/15ч15мин: Изхвърленият от Слънцето на 06 януари плазмен облак (CME) все пак достигна Земята. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A1.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат  петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 12 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 януари ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Противно на прогнозите, направени въз основа на модела Enlil на 07 януари, изхвърлената от Слънцето на 06 януари коронална маса (CME) достигна вчера около обяд Земята. Ето защо през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна от 300 км/с вчера по обяд до около  470-480 км/с към полунощ. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~450 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -18 и +18nT. В момента Bz e приблизително равна на +5nT.

Днес все още параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще са смутени под
влияние на отминаващия слънчев плазмен облак, както и  на малка слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес до края на деня са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре и на 14 януари хелио-геофизичната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше активна. 15-часово планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) e регистрирано между 15ч вчера следобяд българско време и 06ч тази сутрин. През същия този период над България геомагнитната обстановка беше смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка утре и на 14 януари ще е
предимно  спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 14 януари е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) e около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (12- 14 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-12/15ч15мин (UT = 13h15min)


10 януари 2021г/14ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A1.2 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат  петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 10 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 12 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 януари ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 310-350 км/с . В момента скоростта на слънчевия вятър е ~ 310 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -1 и +4nT. В момента Bz e приблизително равна на +1nT.

Днес и утре е възможно параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята да са леко смутени под
влияние на малка слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес и утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 12 януари обстановката ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще е
между спокойна и смутена, а на 12 януари тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 15% на ден, а за 12 януари е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) e по 5% на ден за днес и утре, а за 12 януари е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (10- 12 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-10/14ч30мин (UT = 11h30min)


09 януари 2021г/15ч15мин: Днес-спокойно космическо време, утре и на 11 януари е възможна слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A1.4 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат  петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.Слънчевият диск на 09 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 януари ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 330-380 км/с при тенденция за спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~ 330 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -3 и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +1nT.

Днес параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони.
Поради това и  геомагнитната обстановка днес ще е спокойна. Утре и на 11 януари са възможни слаби смущения, свързани с влияние на малка слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо през следващите два дни са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес ще е спокойна
, а утре и на 11 януари- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 10%, а за утре и за 11 януари е е по 20% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1% за днес, а за утре и за 11 януари е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (09- 11 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-09/15ч15мин (UT = 13h15min)


07 януари 2021г/16ч15мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A1.5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани  Изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Численото моделиране на слънчевия вятър показа, че изхвърленият вчера сутринта от Слънцето плазмен облак ще подмине нашата планета.

На  слънчевия диск не се виждат  петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 07 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 09 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 09 януари ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 420-550 км/с при тенденция за спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~ 440 км/с (по данни от сондата ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -4 и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +2nT.

Днес, утре и на 09 януари параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони.
Поради това и  геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 09 януари ще е предимно спокойна
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 20%, а за утре и за 09 януари е е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е 5% за днес и около и под 1% утре и за 09 януари.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (07- 09 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-07/16ч15мин (UT = 14h15min)


06 януари 2021г/16ч45мин: Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята надхвърли  600 км/с. Планетарни геомагнитни смущения  (Kp=4; G0)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток падна до около A1 (по данни от спътника GOES-16).  Изхвърлянe на коронална маса (CME) от неустановен източник близо до северозападния край на слънчевия диск е регистрирано днес сутринта в 06ч34мин българско време от коронографа LASCO_C2 на борда на космическия апарат  SOHO. В момента се анализира движението на слънчевия плазмен облак.

На  слънчевия диск не се виждат  петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 06 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 08 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 08 януари ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  под влияние на пресичане на секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП) с преход "+/-" и CHHSS- ефект, свързан със слънчева коронална дупка  нарастна от 300 км/с вчера следобяд до ~630 км/с днес сутринта. В момента скоростта на слънчевия вятър е ~ 550 км/с (по данни от спътника DISCOVR). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -15 и +13nT. В момента Bz e приблизително равна на 0nT.

Днес параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат активни под влияние на продължаващ CH HSS-ефект и поради очаквано влияние на преминаващ край нашата планета слънчев плазмен облак (CME)
. Утре обстановката ще започне да се успокоява и на 08 ще е напълно спокойна. Поради това днес все още ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4;G0), утре са възможни местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята  (K=4), а на 08 януари геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Eпизоди с планетарни геомагнитин смущения имаше вчера между 14ч и 17ч и днес сутринта между 08ч и 11ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) вчера между 14-17ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес ще e между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 08 януари тя ще е спокойна
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 20%, а за 08 януари тя е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е 25% за днес, 5% за утре и около и под 1% за 06 януари. Вероятността  за средна по мощност геомагнитна буря на средни ширини (K=6) е 5% за днес, а за утре и за 08 януари е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (06- 08 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-06/16ч45мин (UT = 14h45min)


04януари2021г/18ч00мин: Сложна за прогнозиране хелио - геофизична обстановка за 05 и 06 януари

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A5-A6 (по данни от спътника GOES-16). Две изхвърляния на коронална маса (CME) се движат заедно по посока на Земята. Това стана след като едното от тях, изхвърлено от Слънцето на 01 януари застигна второто, регистриано на 02 януари, но движещо се с по-малка скорост. Освен това при движението си, новият "окрупнен" слънчев плазмен облак се движи в сектор на междупланетното пространство с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата коронална дупка (CH11?). Последната е с отрицателна магнитна полярност. Това прави много сложна прогнозата за хелио-геофизичната обстановка за утре и за 06 януари.

На  слънчевия диск не се виждат  петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 04 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 06 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 06 януари ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше  в диапазона 280-340 км/с като се наблюдаваха многобройни хаотични колебания. В момента тя е ~ 320 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz e приблизително равна на +3nT.

Днес параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка също ще бъде спокойна
. Утре Земята ще пресече секторна граница на ММП и ще попадне в зона с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка с отрицателна полярност (CH HSS- ефект). Това ще създаде условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). След това (най-вероятно) през нощта на 05 срещу 06 януари до Земята ще достигне облак слънчева коронална маса (CME), което ще предизвика слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес ще е спокойна, утре - между спокойна и активна, а на 06 януари- между активна и слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5;G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е  10% за днес, 30% за утре и 40% за 06 януари. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1% за днес , 10% за утре и 25% за 06 януари. Вероятността  за средна по мощност геомагнитна буря на средни ширини (K=6) е около и под 1% за днес и утре и около 5% на 06 януари.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (04- 06 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-04/18ч00мин (UT = 16h00min


02 януари 2021г/14ч30мин: "Скучно" космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A5-A6 (по данни от спътника GOES-16). Вчера следобяд имаше едно суб-изригвания  в  областта 2795. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна (2794 и 2795). Те се намират в южното полукълбо близо до западния лимб и имат много малък потенциал за слаби изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 02 януари 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 23 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд  е 21 (по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 04 януари ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 04 януари ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше  в диапазона 340-380 км/с. В момента тя е ~ 350 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -4 и +4nT. В момента Bz e приблизително равна на 0nT.

Днес, утре и на  04 януари  параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка също ще бъде спокойна
. Слабо смущение на е възможно утре, но вероятността за някаква слаба геомагнитна активност е много ниска.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес и на 04 януари ще бъде спокойна, а утре - спокойна или между спокойна и смутена
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден за днес и 04 януари  и 20% за утре. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1% за днес и 04 януари, а за утре е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (02- 04 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-01-02/14ч30мин (UT = 12h30min


30 декември 2020г/20ч30мин: Старата 2020 ще приключи, а новата 2021 година ще започне със спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A5-A6 (по данни от спътника GOES-16). Имаше няколко суб-изригвания  главно от областта 2795, най-значимото от които беше с мощностен показател B6 в  областта 2795 миналата вечер около 23ч българско време. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна (2794 и 2795). Те се намират в южното полукълбо и имат потенциал за слаби изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.Слънчевият диск на 30 декември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 26 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд   е 27 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 84.

Слънчевата активност днес, утре и на 01 януари ще бъде между  много ниска и ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 01 януари ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на  CH HSS- ефект, чийто източник е малка слънчева  коронална дупка с отрицателна полярност през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше завишена и се колебаеше  в диапазона 450-550 км/с. В момента тя е ~ 480 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -7 и +5nT. В момента Bz e приблизително равна на +2nT.

Утре и на  01 януари  параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка също ще бъде спокойна
.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше  между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка утре и на 01 януари ще бъде спокойна
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (30 декември- 01 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-12-30/20ч30мин (UT = 18h30min


28 декември 2020г/15ч45мин: Геомагнитната обстановка е спокойна, но утре са възможни местни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8-A9 (по данни от спътника GOES-16). Имаше едно суб-изригвание  (~B1.7) в  областта 2795 днес около 11ч50мин българско време. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна (2794 и 2795). Те се намират в южното полукълбо и имат потенциал за слаби изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 28 декември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 26 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд   е 25 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 30 декември ще бъде между  много ниска и ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 декември ще бъде между 85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на  CH HSS- ефект, чийто източник е малка слънчева  коронална дупка с отрицателна полярност през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше завишена и се колебаеше  в диапазона 470-570 км/с. В момента тя е ~ 470 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -7 и +7nT. В момента Bz e приблизително равна на +3nT.

Днес и на  30 декември  параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка също ще бъде спокойна
. Утре са възможни слаби смущения, свързани с малка слънчева коронална дупка, които биха могли да причинят местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес и на 30 декември ще бъде спокойна
, а утре- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за  днес и за 30 декември е по 10% на ден, а за утре е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1% за днес и за 30 декември, а за утре е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-12-28/15ч45мин (UT = 13h45min


26 декември 2020г/22ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A9-B1 (по данни от спътника GOES-16). Имаше няколко суб-изригвания в B- диапазона основно в новата активна област 2795. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна (2794 и 2795). Те се намират в южното полукълбо и имат потенциал за слаби изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 27 декември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 25 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд   е 28 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 16. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 декември ще бъде между  много ниска и ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 декември ще бъде между 85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на отслабващ CH HSS- ефект, чийто източник са структури в приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше все беше леко завишена(420-450 км/с) В момента тя е ~ 420 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -3 и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +1nT.

Утре и на  28 декември  параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка също ще бъде спокойна
.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка утре и на 28 декември ще бъде спокойна
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за  утре и за 28 декември е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-12-26/22ч30мин (UT = 20h30min)


25 декември 2020г/16ч30мин: Леко смутена геомагнитна  обстановка  днес, утре и на 27 декември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A9-B1 (по данни от спътника GOES-16). Имаше няколко суб-изригвания в B- диапазона основно в новата активна област 2795. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат две групи петна (2794 и 2795). Те се намират в южното полукълбо и имат потенциал за слаби изригвания от клас C. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 25 декември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 25 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд   е 26 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 16. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 декември ще бъде между  много ниска и ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M, с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 декември ще бъде между 85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на отслабващ CH HSS- ефект, чийто източник са структури в приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше все още сранително висока (450-580 км/с) В момента тя е ~ 450 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -4 и +3nT. В момента Bz e приблизително равна на +3nT.

Днес, утре и на  27 декември  параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще бъдат все още смитуни поради отслабващ CH HSS ефект
. Поради това ще има условия за местни геомагнитни смущения (Kp=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес,утре и на 27 декември ще бъде между спокойна и смутена
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 30%, за утре е 20%, а за 27 декември е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за  днес  е 15%, за утре е 10%, а за 27 декември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-12-25/18ч00мин (UT = 16h00min)


22 декември 2020г/13ч15мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) днес. Епизоди със слаби планетарни бури (Kp=5;G1) се очакват днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A9-B1 (по данни от спътника GOES-16). Имаше две суб-изригвания от клас B (B1.3 и B2.6) от новата активна област 2794. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда единичното петно AR12794 (2794). Тази област се намира в южното полукълбо и проявява много слаба активност. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 22 декември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   около обяд   е 11 (по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 декември ще бъде между  много ниска и ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M , с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 декември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник са структури в приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка през последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  нарастна от 380 км/с вчера около обяд до ~580 км/с днес призори. В момента тя е ~ 540 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  достигна максимална отрицателна стойност от -12nT снощи около полунощ, след което рязко обърна посоката, достигайки до +10nT. След това започна да се колебае в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz e приблизително равна на +1nT.

Днес, утре и на  24 декември  параметрите на  слънчевия вятър и ММП  в околностите на Земята ще достигат  до смутени и активни нива поради продължаващото влияние на обширната приекваториална област на северната слънчева полярна коронална дупка. Това ще създава условия за епизоди със слаби планетарни геомагнитни бури  (Kp=5;G1)
(***!!!***) днес  и утре . На 24 декември това влияние ще отслабне, но все още ще е значително. Поради това тогава са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше снощи между 23ч и 02ч българско време. Местно геомагнитно смущение (K=4) е регистрирано по същото време и над България.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще бъде между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5;G1) (***!!!***), а на 24 декември тя ще е между смутена  и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 25%, а за утре и за 24 декември е по 25% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за  днес и утре е по 20%, а за 24 декември е около 15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност  на средни ширини  (K=6)  за утре е 5%, а за днес и за 24 декември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-12-22/13ч15мин (UT = 11h15min)


20 декември 2020г/21ч45мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) се очаква утре следобяд

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 20 декември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 декември ще бъде  много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M , с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 декември ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 260-370 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е~ 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -8 до +5nT. В момента Bz e приблизително равна на -3nT.

Слънчеви коронални дуки на 21 декември
2020г (SDO/AIA)


Очаква се утре следобяд да се прояви
CH HSS- ефект, свързан приекваториалната периферия на северната полярна слънчева коронална дупка. Това ще създаде условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 22 декември обстановката постепенно ще започне да се успокоява. Възможни са местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка утре ще бъде между спокойна 
и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 30%, а за 22 декември е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за  утре  е 10%, а за 22 декември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-12-20/21ч45мин (UT = 19h45min)


19 декември 2020г/17ч30мин: Днес и утре - спокойно космическо време. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) се очаква на 21 декември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A6-A7 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На  слънчевия диск не се виждат петна. Няма  потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 19 декември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 декември ще бъде  много ниска.  Вероятността за изригвания със средна мощост от клас M , с голяма мощност
(клас X), както и  за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%.  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 декември ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 300-350 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е~ 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -10 до +5nT. В момента Bz e приблизително равна на +1nT.

Днес
и утре параметрите на слъневия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстанока ще е спокойна. Очаква се на 21 декември да се прояви CH HSS- ефект, свързан със слънчева коронална дупка с положителна магнитна полярност и намираща се в геоефективна позиция. Това ще създаде условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше в рамките на обиайния фон
.

Геомагнтитната обстановка днес
и утре ще е спокойна, а на 21 декември - между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и за утре е по 10% на ден, а за 21 декември е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и за утре  е около и под 1%, а за 21 декември тя е  10%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон
.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-12-19/17ч30мин (UT = 15h30min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

сдLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2021/01/22
 
Област Хелиографски Клас LL Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2797 S18E09 341 0070 Hax 01 02 A
2798 S16E18 332 0020 Cro 03 05 B
2799 N21W30 020 0010 Bxo 03 02 B
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/01/22

Област Хелиографски
координати


КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2021/01/23* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2797 10 1 1 1
2798 10 1 1 1
2799 5 0 0 0

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника ACE
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021 г