:/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 21 СЕПТЕМВРИ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 22 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 73 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 140 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 18 - 26 септември 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 18 септември - 14 октомври 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2017/09/22)

(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/09/22)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/09/22)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp =>5) :  01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления
НОВИ МАТЕРИАЛИ В СЕКЦИЯ "АНАЛИЗИ"
ЗА СЛЪНЧЕВИТЕ ИЗРИГВАНИЯ, ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ И
ЗЕМНАТА ТЕКТОНИКА: СЛУЧАЯТ С МОЩНОТО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В МЕКСИКО НА 07
СЕПТЕМВРИ 2017г
(PDF)
МОЩНИТЕ СЛЪНЧЕВИ ИЗРИГВАНИЯ В ИНТЕРВАЛА 04-10 СЕПТЕМВРИ 2017Г
ПРЕДИЗВИКАХА СПАД В ПОТОКА НА ГАЛАКТИЧНИТЕ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ С
ОКОЛО 11-12%
(PDF)

22 септември 2017г/13ч00мин: От утре вероятността за слънчеви изригвания със средна мощност започва да нараства

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Няма никакви съществени колебания на слънчевия рентгенов поток, но неговото
"базисно" (фоново) ниво  започна бавно да нараства и е  около A6-A7. Главната причина за това е появата на нови факелни полета на югоизточния край на слънчевия диск. Освен това съществен принос вече има и приближаващата източния край на диска стара активна област 2673. Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса(CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна (2680 и 2681). Първата е в северното полукълбо и ще залезе до няколко часа зад западния край на слънчевия диск. Областта 2681 е на юг от екватора. Двете области не проявяват никаква значителна еруптивна активност. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции. Старата активна област 2673 ще изгрее на източния край на слънчевия диск непосредствено южно от екватора  след около две денонощия.


Слънчевият диск на 22 септември 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 22 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес по обяд е 20 (по данни от 14 наблюдения).Волфовото число  е 11 (по наша оценка).Слънччевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Днес  слънчевата активност ще бъде много ниска, а утре и на 24 септември - между много ниска и ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M за днес е около и под 1%, а за утре и за 15 септември е по 15% на ден. Вероятността за големи изригвания от клас X  както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (22, 23 и 24 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре ще е 85, а на 24 септември ще бъде около 90. Очакваното покачване на слънчевата еруптивна активност утре и  на 24 септември е свързано с приближаването на старата активна област 2673 до източния край на слънчевия диск. Това значително ще повиши вероятността за изригвания от слабия мощностен клас C както и от средния мощностен клас M.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През послледните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в спокойния диапазон 350-400 км/с. В момента тя е около 360 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -3nT и +2nT. В момента Bz е приблизително равна на -1nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде около и под 400 км/с. Поради очакваното пресичане от Земята на секторна граница на ММП (SSBC)  утре и преминаването на слънчевата  коронална дупка CH32 с отрицателна полярност в геоефективна позиция на 24 септември се очаква през следващите 2 дни  параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята да достигнат активни нива. Ето защо днес се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка , утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята, а на 24 септември ше има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) е близо до обичайния фон
.

Днес геомагнитната обстановка  ще е спокойна, утре -между спокойна и смутена, а на 24 септември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за днес е 10%, за утре е 20%, а за 24 септември тя е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, за утре е 5%, а за 24 септември тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационната буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-09-22/13ч00мин (UT=10h00min)


21 септември 2017г/14ч00мин: Ново единично петно на югоизточния край на слънчевия диск. Геомагнитната обстановка е почти спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Имаше 7-8 суб - изригвания от мощностния клас B
. Техни източници бяха областта 2680 и новата област (2681) на югоизточния край на слънчевия диск. "Базисното" (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток е около A5.  Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса(CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна - 2680, която е в северното полукълбо и  новорегистрираната 2680 в южното полукълбо. Всъщност и двете групи представляват единични петна, от които малко по-голямото е 2681. Двете области проявяват слаба еруптивна активност, която е в рамките на мощностния клас B. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ) ерупции. Областта 2680 ще се скрие зад западния край на слънчевия диск в рамките на следващите 24-36 часа.


Слънчевият диск на 21 септември 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 22 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес по обяд е 22 (по данни от 17 наблюдения).Волфовото число  е 22 (по наша оценка).Слънччевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Днес и утре  слънчевата активност ще бъде много ниска, а на 23 септември - между много ниска и ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X  както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре и на 23 септември ще бъде около 75. Очакваното слабо покачване на слънчевата еруптивна активност на 23 септември е свързано с приближаването на старата активна област 2673 до източния край на слънчевия диск. Това ще повиши вероятността за изригвания от слабия мощностен клас C.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През послледните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона  400-450 км/с с тенденция към бавно спадане. В момента е около 400 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на -0.5nT.

Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи бавно да спада и ще бъде в спокойния диапазон около и под 400 км/с. Слабо активизиране е възможно на 23 септември във връзка с очакваното пресичане от Земята на секторна граница на ММП (SSBC).  Ето защо утре се очаква предимно спокойна геомагнитна обстановка , а днес (все още заради отслабващия CH HSS-ефект) и на 23 септември са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагниттната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) е близо до обичайния фон
.

Днес и на 23 септември геомагнитната обстановка  ще е между спокойна и смутена, а утре тя ще е спокойна. Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за днес и за  23 септември е по 20% на ден, а за утре тя  е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес и за 23 септември е по 5% на ден, а за утре тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационната буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-09-21/14ч00мин (UT=11h00min)


20септември2017г/14ч30мин:Само суб -изригвания от клас B и местни геомагнитни  смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ


Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Имаше 3-4 суб - изригвания от мощностния клас B
. Техен източник изглежда е една нова активна област, намираща се близо до югоизточния край на слънчевия диск. "Базисното" (фоново) ниво на слънчевия рентгенов поток е около A5.  Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса(CME) по посока към Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2680, която е в северното полукълбо + едно единично петно близо до югоизточния край на слънчевия диск. което засега все още няма номер.  Площите на петната в двете области изглеждат приблизително равни. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за нови  протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 септември 2017г (SDO)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи).Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс   днес по обяд е 17 (по данни от 17 наблюдения).Волфовото число  е 11 (по наша оценка).Слънччевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре и на 22 септември  слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за  изригвания от
средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X  както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7  утре ще е приблизително 75, а на 22 септември - около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През послледните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  беше в диапазона  450-520 км/с. В момента е около 455 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -1nT.

Днес , утре и на 22 септември скоростта на слънчевия вятър ще продължи бавно да спада и ще се установи в спокойния диапазон около и под 400 км/с. Ето защо днес и утре се очакват геомагнитни смущения над отделни райони на Земята, а на 22 септември геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ


През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагниттната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) е близо до обичайния фон
.

Днес и утре геомагнитната обстановка  ще е между спокойна и смутена, а на 22 септември тя ще е спокойна. Вероятността за   геомагнитни смущения  (K=4) на средни ширини за днес е 25%, за утре е 20%, а за 22 септември е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 22 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 септември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационната буря е пренебрежима.

HELIOTAAXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-09-20/14ч30мин (UT=11h30min)

---------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/09/21
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2680 N07W80 317 60 2 HSX 1 A
2681 S13E59 179 80 2 HSX 1 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/09/22* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2680 5 1 1 1
2681 10 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017