9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 13 АВГУСТ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 68 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 13 -20 август 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 13 август -08 септември 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/08/14)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО  НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/08/14)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/08/14)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
 

ПРОЕКТЪТ “PARKER SOLAR PROBE”: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНАТА КОРОНА НА СЛЪНЦЕТО

14 август 2018г/12ч30мин: Група петна на югоизточния край на слънчевия диск. Очаква се геомагнитна активност утре и на 16 август

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е около A2.5. Не са
наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда новопоявила се малка група петна. Тя е в южното полукълбо, близо до югоизточния край на слънчевия диск. Новата област все още няма официален номер. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 14 август 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 12 (по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 66.

Днес, утре  и на 16 август слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (14, 15 и 16 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 август ще бъде между  65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята през последните 24 часа беше в  диапазона 340 - 400 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 355 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в диапазона между -2nT и +2nT. В момента Bz е приблизително равна на -0.5nT.

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Активизация в резултат от влиянието на слънчева дългоживуща магнитно активна област (CIR)и свързаната с нея коронална дупка CH16 ще настъпи утре следобяд или привечер. Геомагнитната обстановка ще се активизира. Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне, а активната обстановка ще се запази и на 16 август. Утре следобяд и на 16 август ще има условия за  планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), като са възможни и слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка  ще е  предимно спокойна, а утре между спокойна и активна, а  на 16 август - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  (K=4)  за днес е 10%, за утре е 30%, а за 16 август  е 35%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)на средни ширини за днес е около и под 1%, за утре е 10%, а за 15 август е 20%. Вероятността за средна геомагнитна буря (K=6)на средни ширини за днес и утре е около и под 1%, а за 16 август е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 август ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-08-14/12ч30мин (UT = 09h30min)


13 август 2018г/16ч15мин: Възобновено е публикуването на данни от геомагнитната обсерватория в Панагюрище

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е между  A1.0 -A1.5. Не са
наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) .

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 13 август 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Днес, утре  и на 15 август слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (13, 14 и 15 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 август ще бъде между  65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята през последните 24 часа беше в  диапазона 380 - 440 км/с. В момента тя е приблизително 380 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz е приблизително равна на -2nT.

Днес, утре и (твърде вероятно) на 15 август параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Активизация в резултат от влиянието на слънчева дългоживуща магнитно активна област (CIR)е възможна следобяд или привечер на 15 август. (По-вероятно по наше мнение е обаче това да се случи на 16 август.)

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна
. От днес е възобновено публикуването на данни от геомагнитната обсерватория в Панагюрище.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 15 август  геомагнитната обстановка  ще е  предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  (K=4)  за днес е 15%, а за утре и за 15 август тя е по 10% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)на средни ширини за днес е 5% на ден, а за утре и за 15 август е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 август ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-08-13/16ч15мин (UT = 13h15min)


12 август 2018г/14ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток  е между  A1.0 -A1.5. Не са
наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) .

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 12 август 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд  е 0 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Днес, утре  и на 14 август слънчевата активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (12, 13 и 14 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 август ще бъде между  65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята през последните 24 часа беше в  диапазона 370 - 420 км/с. В момента тя е приблизително 390 км/с. Колебанията  в стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха  в диапазона между -8nT и +6nT. Причината за тези по-значителни колебания е влиянието на малката слънчева коронална дупка CH15 намираща се на западния край на слънчевия диск. В момента Bz е приблизително равна на 0nT.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър ще остане съвсем леко завишена поради това, че  Земята остава в зоната на влияние на слънчевата коронална дупка CH15. Ето защо днес до края на деня и утре  ще се съхранаят има условията за местни геомагнитни смущения  (K=4) над отделни райони на Земята. На 14 август геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна
и активна. Между 0ч и 03ч българско време е регистрирано планетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре  геомагнитната обстановка  ще е между спокойна и смутена, а на 14 август - предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини  (K=4)  за утре е 20%, а за 14 август е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5)на средни ширини за днес ш утре е по 5% на ден, а за 14 август е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 август ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-08-12/14ч30мин (UT = 11h30min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/08/13
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2018/08/14* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)


* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018