/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 24 ОКТОМВРИ 2016г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 13 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 75 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 20 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0/// СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (17 - 24 октомври 2016г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (17 октомври - 12 ноември 2016г) ***
"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2016/10/25)
(помощната информация към тази страница)
Геомагнитна буря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
 МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СЛАБА БУРЯ
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2016/10/25)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2016/10/25)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  40%**
         буря (Kp => 5) :  30%**
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
25 октомври 2016г/09ч15мин: Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много  ниска. Имаше 3-4 суб-изригвания от мощностния клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A7, а неговите колебания през последното денонощие бяха незначителни.  Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

През последното денононщие слънчевите коронални дупки видимо нарастнаха по площ. В момента на слънчевия диск се виждат двете големи области CH26 и CH27. Те обхващат голяма част от северното полукълбо и приекваториалната зона на обърнатата към Земята страна на Слънцето. Очаква се през следващите 3-4 дни същите  да бъдат причина за висока скорост на слънчевия вятър (до около и над 700 км/с; CH HSS-еффект)в околностите на Земята, а оттам и до значителна геомагнитна активност.


Слънчевите коронални дупки на 25
октомври 2016г (SDO/AIA)


На слънчевия диск се вижда само групата петна 2603 в северното полукълбо. Тя е почти спокойна. Няма потенциални източници за средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 25 октомври 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс тази сутрин е 22 (по данни от 1 наблюдение).  Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес , утре и на 27 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (25, 26 и 27 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  през последното денонощие  се колебаеше слабо в диапазона 350-430км/с. В момента тя е  приблизително 380 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше  в диапазона между -10nT и +5nT. Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В момента Bz е приблизително равна на -6nT.

Обширната област коронални дупки в северното полукълбо и приекваториалната зона  на Слънцето ще бъде причина за висока скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята днес, утре и на 27 октомври. Скоростта на слънчевия вятър ще достигне и надхвърли 700 км/с. Тази обстановка ще бъде благоприятна за геомагнитни смущения (Kp=4)и  слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)
(***!!!***). Възможни са и периоди с планетарни геомагнитни бури със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше между смутена и активна, а тази сутрин между 06ч и 09ч българско време
беше регистрирана слаба планетарна геомагнитна буря (Кр=5;G1) (***!!!***). Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера следобяд между 15ч и 18ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 27 октомври  геомагнитната обстановка
ще е между смутена  и геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения за утре е 45%, а за 27 октомври е 40%. Вероятността  за слаба геомагнитна буря на средни ширини (Кр=5)е 25% за утре и 15% за 27 октомври. Вероятността  за геомагнитна буря със средна мощност (К=6)на средни ширини е по 10% на ден за днес и утре, а за 27 октомври тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2016-10-25/09ч15мин (UT= 06ч15мин)


24 октомври 2016г/16ч00мин: Очаква се  значителна геомагнитна активност в рамките на 3-дневната прогноза (24-26 октомври)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много  ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8, а неговите колебания през последното денонощие бяха незначителни.  Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2603 в северното полукълбо. Тя е практически спокойна. Няма потенциални източници за средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 24 октомври 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 14 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 17 (по данни от 8 наблюдения).  Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес , утре и на 26 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (24, 25 и 26 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  през последното денонощие  беше много леко завишена и се колебаеше слабо в диапазона 380-450км/с. В момента тя е  приблизително 385 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше  в диапазона между -9nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на -9nT.

Обширната област коронални дупки в северното полукълбо и приекваториалната зона  на Слънцето ще бъде причина за висока скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята днес, утре и на 26 октомври.  Тази обстановка ще бъде благоприятна за геомагнитни смущения (Kp=4)и  слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)
(***!!!***) като са възможни и периоди с планетарни геомагнитни бури със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***) .

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Планетарно геомагнитно смущение (Кр=4) е регистрирано тази нощ между 03ч и 06ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 26 октомври  геомагнитната обстановка
ще е между смутена  и геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 45% на ден , за слаба геомагнитна буря на средни ширини (Кр=5)е по 25% на ден, а за буря със средна мощност (К=6)на средни ширини е по 10% на ден за всеки един от трите дни (24, 25 и 26 октомври).

В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2016-10-24/16ч00мин (UT= 13ч00мин)


23 октомври 2016г/14ч00мин: Голямата слънчева коронална дупка CH26 заема геоефективна позиция. Скоростта на слънчевия вятър започна да нараства

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много  ниска.Имаше 2-3 слабо открояващи се суб-изригвания от мощностния клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8.  Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по Земята.

Обширна област от слънчеви коронални дупки, включваща северната полярна коронална дупка и нейното приекваториално разклонение (CH26) постепенно се "настанява" в геоефективна позиция. Тя ще бъде източник на слънчев вятър с висока скорост по посока на Земята (CH HSS- ефект) и във връзка с това и умерена до мощна  геомагнитна активност през по-голямата част от новата седмица.


Слънчеви коронални дупки на 23 октомври
2016г в
УВ-светлина (SDO/AIA)


На слънчевия диск се вижда само групата петна 2603
в северното полукълбо. Тя е практически спокойна. Няма потенциални източници за средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 23 октомври 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 27 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 16 (по данни от 8 наблюдения).  Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес , утре и на 25 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (23, 24 и 25 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 октомври ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  през последното денонощие  започна да нараства под влияние на слънчевата коронална дупка CH26. От около 350 км/с вчера по обяд в момента тя е вече приблизително 430 км/с. Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше  в диапазона между -3nT и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на -0.5nT.

Обширната област коронални дупки в северното полукълбо и приекваториалната зона  на Слънцето ще бъде причина за висока скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята днес, утре и на 25 октомври. Допълнителен слаб ефект от изхвърлен от Слънцето на 20 октомври облак слънчева коронална маса (CME)е възможен днес.  Тази обстановка почти ще бъде благоприятна за геомагнитни смущения (Kp=4)и  слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1)
(***!!!***) в рамките на 3-дневната прогноза (23-25 октомври). Утре и на 25 октомври е възможна и планетарна геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***) .

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в среднопланетарен мащаб.
Местни геомагнитни смущения бяха регистрирани в някои полярни станции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка
ще е между спокойна и активна, като включително е възможна и  слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Утре и на 25 октомври геомагнитната обстановка ще е между активна и геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%, а за утре и за 25 октомври тя е по 45% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес е  10%, а за утре и за 25 октомври е по 25% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (К=6) на средни ширини за днес е около и под 1%, а за утре и за 25 октомври тя е по 10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2016-10-23/14ч00мин (UT= 11ч00мин)


21 октомври 2016г/12ч00мин: И днес "космическото време" е спокойно...

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много  ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха  незначителни, а неговото средно ниво през последните часове е около A7. Избухване на протуберанс на централния видим меридиан на слънчевия диск и на около 25 градуса северно от слънчевия екватор е регистрирано вчера към 16ч българско време. Избухването е съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). До края на днешния ден ще стане ясно дали изхвърленият плазмен облак ще достигне Земята.  Не са наблюдавани други  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на нашата планета.


Избухване на протуберанс на 20 октомври
2016г (SDO/AIA)

На слънчевия диск се виждат групата петна 2602 + една друга малка група, която най-вероятно е реактивираната 2603. И двете са в северното полукълбо. Няма потенциални източници за средни и големи изригвания от мощностните класове М и X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 октомври 2016г (SDO)


Боулдърското число  е 16 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 31 (по данни от 5 наблюдения).  Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес , утре и на 23 октомври ще бъде много ниска. Вероятността за изригване от средния клас М, за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 октомври ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  през последното денонощие  беше предимно в "спокойния" диапазон 360-400 км/с като само през първите 1-2 часа вчера около обяд е била между 400 и 420 км/с. В момента тя е приблизително 370 км/с.  Вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше  в диапазона между -2nT и +4nT. В момента Bz е приблизително равна на +2nT.

Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще  ще бъде предимно в спокойния диапазон около и под 400 км/с. Активизиране на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство се очаква утре и на 23 октомври, когато в геоефективна позиция ще се разположи слънчева коронална дупка с положителна полярност. При тези условия днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Планетарнни геомагнитни смущения (Kp=4)и (евентуално) слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(***!!!***) са възможни утре и на 23 октомври.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)  на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще 
бъде спокойна, а утре и на 23 октомври тя ще е между спокойна и активна като тогава са възможни и периоди със  слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***) Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, а утре и за 23 октомври тя е по 35% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (К=5) за днес е  около и под 1%, а утре и за 23 октомври е по 10% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2016-10-21/12ч00мин (UT= 09ч00мин)
---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )8
Дневни стойности на Международното Волфово число (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SOHO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2016/10/24
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2603 N13W37 337 20 7 CRO 3 B
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2016/10/25* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2603 10 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика - РАН- Сибирски филиал;  (Иркутск, Русия)
Данните са   в приблизително реално време за последните 30 дни , съответстващи на
първичен  поток на ГКЛ  в диапазона  от енергии  10- 20 GeV.  Обновяването на графиката
е на  всеки   кръгъл час


 ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И 
ГЕОМАГНЕТИЗЪМ 

Параметри на  слънчевият вятър в околностите на Земята за последните 24 часа: (горен панел -бяла линия: общото междупланетно магнитно поле (ММП) Bt; червена линия -Bz;; втори панел: ориентация на сектора на ММП; среден панел - концентрация на частиците в слънчевия вятър (см^-3); четвърти панел- скорост на слънчевия вятър; долен панел- температура) (ACE)
3- часов геомагнитен Кр- индекс  за  последните 3 денонощия (Център за прогнози на космическото време, Боулдър)
Потоци протони с висока енергия в околностите на Земята (по данни от спътника GOES 13)
http://www.swpc.noaa.gov/
Наземни  магнитометри и местни K- индексиПанагюрище
Анкоридж (Аляска, САЩ)
   ИЗМИРАН (Троицк, Русия)
http://www.niggg.bas.bg/departments-bg/geophycicsbg/

ПОЛЯРНИ ОБЛАСТИ  И  АВРОРАЛНА  АКТИВНОСТ


Модел на видимостта  на полярните сияния над северната полярна област  (Aurora Borealis)
Модел на видимостта  на полярните сияния над  южната полярна област  ( Aurora Australis)
ЗАБЕЛЕЖКА: Коефициентът на видимост на полярните сияния варира  между 0 и 1. На двете карти
отдясно той е  представен в скала с градации на зеления цвят.  Бялото съответства на максималната
възможна видимост 1.
http://helios.swpc.noaa.gov/ovation/

НИСКА  ЙОНОСФЕРА: 
Данни от  SID-монитор  в НАОП "Ю. Гагарин"-Ст.Загора
(денонощни изменения  на  отразен  радиосигнал на честота f=24 kHz  )
КАРТА  НА  ПОГЛЪЩАНЕТО  НА  РАДИОВЪЛНИТЕ ОТ УКВ - ДИАПАЗОНА 
В  D- СЛОЯ 
НА  ЙОНОСФЕРАГАТази карта представя  границите на зоните на  1 - децибеловото поглъщане на радиовълните  за различни радиочестоти в диапазона  5- 35 мегахерца от най-ниския  слой на земната йоносфера  (слой D). Колкото по-висока е  концентрацията на  електрони ( и йони)  в D-слоя, толкова радиосигнали с  по-високи  честоти  са  засегнати от ефективно поглъщане, т.е. картата се обогатява с все по-топли цветове  (виж и цветната скала на картата). 
ВЪНШНИ  ИЗТОЧНИЦИ