9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 22 ОКТОМВРИ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 11 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 82 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 100/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (11 - 18 октомври 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (11 октомври - 06 ноември 2021г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/10/22)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 

МНОГО НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ:   2886 

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2021/10/22)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/10/22)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/10/22)
планетарно смущение  (Kp=4) :  20%
     планетарна буря (Kp=>5): 05%
събитие     
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D

22 октомври 2021г/13ч45мин: Още две нови групи петна на юг от слънчевия екватор. Геомагнитната обстановка  е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4.5, а колебанията спрямо средното му ниво са слаби. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се вижда единичното петно 2886 в южното полукълбо. На югоизточния край на слънчевия диск се появиха две нови групи петна, които засега все още нямат номера. На север от екватора има малка група едва видими петна, за която беше съобщено във вчерашния бюлетин. Тя също няма официален номер. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 22 октомври 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 11 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 35 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 33 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 октомври ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 октомври ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 450-550 км/с с тенденция към постепенно спадане. В момента тя е около 450 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -2 и +5nT. В момента Bz е около +5nT.

Днес  скоростта  на слънчевия вятър и ММП ще остане леко завишена, но с тенденция към спадане. горестоменатия  CH HSS - ефект, но с тенденция към успокояване.  Поради това  са възможни 
местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Утре и  на 24 октомври обстановката ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде
  между  спокойна и смутена, а утре и на 24 октомври тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е 20%  за днес и по 15% на ден за утре и за 24 октомври. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес  е  по 5%, а за утре и за 24 октомври е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (22 - 24 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-22/13ч45мин (UT = 10h45min)

21 октомври 2021г/16ч30мин: Нова група петна се оформя в северното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Регистрирани са няколко суб-изригвания в B-диапазона, които не са свързани с областта 2886. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се вижда единичното петно 2886 в южното полукълбо + новооформяща се нова група петна в северното. Последната все още няма официален номер, но е вероятен източник на някои от наблюдаваните през последните часове суб-изригвания от мощностен клас B. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 октомври 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 11 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 17 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 октомври ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 октомври ще бъде около 78-80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на CH HSS-ефект,свързан със слънчеви коронални дупки в западната част на видимия слънчев диск през последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  нарастна от 400 км/с до около 550 км/с с изолирани пикове до 700 км/с през втората половина на нощта. В момента тя е около 480 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -7 и +7nT. В момента Bz е около +2nT.

Днес и утре  параметрите на слънчевия вятър и ММП ще останат под влияние на горестоменатия  CH HSS - ефект, но с тенденция към успокояване. Поради това днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена или  активна. Ще има условия за
местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята. По-малко вероятни, но също възможни са и епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 23 октомври обстановката ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще бъде
  между  спокойна и смутена или ежду спокойна и активна, а на 23 октомври тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е  по 25% на ден за днес и утре утре и 15% за 23 октомври. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и утре е  по 5% на ден, а за 23 октомври е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (21 - 23 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-21/16ч30мин (UT = 13h30min)

20 октомври 2021г/13ч45мин: Слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A3. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда само единичното петно 2886. Неговата област (магнитен клас "алфа") не проявява значителна еруптивна активност.  Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 октомври 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от  изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 12 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 октомври ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 октомври ще бъде около 76-78.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа покрай Земята премина силно размит слънчев плазмен облак (CME). С
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 370 - 420 км/с (по данни от спътника ACE).В момента тя е около 380 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -7 и +8nT. В момента Bz е около 0nT.

Днес, утре и на 22 октомври параметрите на слънчевия вятър и ММП ще останат под влияние на CH HSS - ефект, свързан със слънчевите коронални дупки CH11 + 2 други по-малки в северното полукълбо и CH13 в южното полукълбо на Слънцето. То обаче постепенно ще затихва. Поради това обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена или  активна.
Ето защо днес и през следващите три дни са възможни местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Днес все още има условия и за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между смутена и активна. Епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)имаше вчера между 18ч и 24ч българско време. Над България имаше слаба местна буря (K=5) вчера между 18ч и 21ч, а след това геомагнитната обстановка беше смутена между 21ч и 24ч.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес ще бъде
  между смутена и активна, а утре и на 22 октомври -между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е  30% за днес и по 25% на ден за утлре и за 22 октомври. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес, утре и 22 октомври  е  по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (20 - 22 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-20/13ч45мин (UT = 10h45min)

19 октомври 2021г/16ч00мин: Геомагнитната обстановка остава между смутена и активна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A3. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна. Сравнително голямото единично петно в южното полукълбо наблюдавано от вчера получи номер 2886 (AR12886). Второто по-малко петно в  северното полукълбо, също отбелязано в нашия бюлетин от вчера, но и регистрирано също в някои американски обсерватории все още няма номер. Засега и двете области са еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 19 октомври 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 11 (по данни от 8 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 76.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 октомври ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 октомври ще бъде около 75-76.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа параметпите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята бяхо повлияни от CH HSS- ефекти, свързани с коронални дупки в северното полукълбо на Слънцето. С
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 340 - 400 км/с с тенденция към бавно нарастване. В момента тя е около 400 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -5 и +7nT. В момента Bz е около +2nT.

Днес утре и на 21 октомври параметрите на слънчевия ятър и ММП ще останат под влияние на CH HSS - ефект, свързан със слънчевите коронални дупки CH11 + 2 други по-малки в северното полукълбо и CH13 в южното полукълбо на Слънцето. Поради това обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и  активна.
Ето защо днес и през следващите два дни са възможни местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята. Възможни са и епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. Епизоди с местни геомагнитни смущения (K=4) и слаби бури (K=5) имаше  над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и на 21 октомври ще бъде
  между смутена и активна, а утре -между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е  по 30% на ден за днес и 21 октомври,  а за утре  е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес, утре и 21 октомври  е  по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (19 - 21 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-19/16ч00мин (UT = 13h00min)

18 октомври 2021г/13ч45мин: Нови петна на слънчевия диск и планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A4. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две нови единични петна. Едното от тях, по-голямото по площ, се появи на югоизточния край на слънчевия диск. Второто се появи тази сутрин в  северното полукълбо. Засега и двете области са еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 октомври 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 0 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 20 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 октомври ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 октомври ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 330 и 370 км/с. В момента тя е около 370 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) плавно смени знака си от "-" (ориентиран на юг) към "+" (ориентиран на север). В момента Bz е около +7nT. Колебанията на знака на сектора на ММП бяха многобройни и дават основание да се смята, че покрай Земята е преминал размит слънчев плазмен облак (CME).

Днес утре и на 20 октомври под влияние на CH HSS - ефект, свързан със слънчевите коронални дупки CH11 в северното и CH13 в южното полукълбо обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и  активна.
Ето защо днес и през следващите два дни са възможни местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята. По тази причина днес и утре ще има условия и за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше между спокойна и активна. Епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)имаше снощи между 21ч-24ч и след това между 03ч-06ч българско време. Над България имаше геомагнитно смущение (K=4) снощи между 21ч-03ч.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще бъде
  между смутена и активна, а на  20 октомври -между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е  по 30% на ден за днес и утре,  а за 20 октомври е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес, утре и 20 октомври  е  по 5% на ден. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (18 - 20 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-18/13ч45мин (UT = 10h45min)

17 октомври 2021 година/16ч00мин: Слънчевите коронални дупки CH11 и CH13 ще са първичен източник на геомагнитна активност днес и през следващите два дни

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Имаше няколко  суб-изригвания в ниската част на B-диапазона от източници, които не са свързани  с наблюдавани групи петна. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е A5-A6. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 октомври 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е  0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес утре и на 19 октомври ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 октомври ще бъде между 75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона между 350 и 400 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е около 350 км/с (по данни от спътника ACE). Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бързо обърна знака си тази сутрин и от +8nT  достигна стойност около -9nT днес около 12ч българско време. В момента Bz е около -6nT.

Днес по-късно през деня или през нощта под влияние на CH HSS - ефект, свързан със слънчевите коронални дупки CH11 в северното и CH13 в южното полукълбо обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се активизира. 
Поради това днес са възможни местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята.Утре и на 19 октомври ще има условия за планетарни геомагнитни смущения.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес  ще бъде
между спокойна и смутена, а утре и на 19 октомври ще е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е 15% за днес и по 30% на ден за утре и за 19 октомври. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1% и  по 5% на ден за утре, а за 19 октомври. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (17 - 19 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-17/16ч00мин (UT = 13h00min)

16 октомври 2021г/16ч00мин: Местни геомагнитни смущения (кратък бюлетин)

През последните 24 часа сбънчевата активност беше много ниска. Активните области 2882 и 2885 генерираха две  суб-изригвания  от клас  B.  Слънчевият рентгенов поток в момента е около нивото A6. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Областта 2882 се намира на северозападния край на  слънчевия диск и ще залезе в рамките на следващите 12-24 часа. Малко единично петно се вижда днес южно от слънчевия екватор.


Активната област AR12882 (2882) на западния
край на слънчевия диск ( 16 октомври 2021г;
SDO/HMI)Слънчевият диск на 16 октомври 2021г (SDO/HMI)

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е около 400 км/с. Вертикалната компонента Bz
на междупланетното магнитно поле (ММП) е около +8nT.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше през втората половина на нощта над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да е спокойна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) се очаква на 18 октомври във връзка с приближаването в геоефективна позиция на слънчевите коронални дупки CH11 и CH13.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-16/16ч00мин (UT = 13h00min)


15 октомври 2021г/13ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Имаше 2-3 суб-изригвания в ниската част на B-диапазона. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е A6-A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2882. Намира се на северозападния край на слънчевия диск и ще залезе през следващите 24-36 часа. Еруптивно тя е почти спокойна, но се приема, че има потенциал за слаби изригвания от клас C. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 15 октомври 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 24 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 12 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е  11  (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес и  утре и ще бъде между много ниска и  ниска, а на 
17 октомври ще е много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 октомври ще бъде между 75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона между 350 и 400 км/с. В момента тя е около 350 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е около +2nT.

Днес и утре и обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е
между спокойна и смутена със слаб CH HSS ефект, свързан със слънчева коронална дупка. Поради това днес и утре са възможни местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 17 октомври обстановката ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще бъде
между спокойна и смутена, а на 17 октомври ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е по 20% на ден  за днес и утре, а за 17 октомври е 15%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е  по 5% на ден за днес и утре, а за 17 октомври е около и под 1%. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (15 - 17 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-15/13ч30мин (UT = 10h30min)

14 октомври 2021г/18ч00мин: Слаби слънчеви изригвания и спокойна геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Двете активни области 2882 и новата 2885 генерираха общо 4 изригвания от слабия мощностен клас C. Засега обаче няма данни те да са били свързани с някакви значими съпътстващи събития. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е A7.5. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2882 и новорегистрираната вчера 2883). Те са в северното полукълбо, близо до северозападния край на слънчевия диск и са от магнитен клас "бета". Имат потенциал за слаби изригвания от клас C. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от мощностен клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 14 октомври 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 27 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 18 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е  около 23-24  (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 84.

Слънчевата активност днес,  утре и на 16 октомври ще бъде между много ниска и  ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M , за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 октомври ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна от около 420 км/с вчера следобяд до ~ 370 км/с в момента. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5nT и +4nT. В момента Bz е около -5nT.

Днес, утре и на 16 октомври обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е
между спокойна и смутена. Поради това са възможни местни геомагнитин смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
 
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до
обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 16 октомври  ще бъде
между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини е 15% за днес и по 20% на ден за утре и за 16 октомври. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини е около и под 1% за днес и по 5% наден за утре и за 16 октомври. 

В рамките на 3-дневната прогноза  (14 - 16 октомври) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-10-14/18ч00мин (UT = 15h00min)

<>------------------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".


ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/10/21
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2886 S19E22 336 100 2 HSX 1 A

НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/10/20

Област Хелиографски
координати 


КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/10/22* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2886 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г