9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 28 НОЕМВРИ 2020г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)=67 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 110 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 960 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19 - 26 октомври 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (19 октомври -14 ноември 2020г) 29 ноември 2020г/22ч30мин: Слънчево рентгеново изригване със средна мощност (M4.4) е регистрирано днес рано следобяд. То достигна максимума си около 15ч10мин българско време. Източникът е област, разположена зад югоизточния край на слънчевия диск. Съпътстващи явления: Радиоизбухване от II тип, което е индикатор за изхвърляне на коронална маса (CME).// ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2020/11/29)
M-клас изригване
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
    
УМЕРЕНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА  СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2020/11/29)
клас М:  15%**
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2020/11/29)
планетарно смущение  (Kp=4) :  10%
     планетарна буря (Kp => 5 ):   01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления
В ход е дарителска кампания за набиране на средства с цел възстановяване на планетариума в Народната астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора:BGN сметка с IBAN: BG09STSA93005528732887;BIC:STSABGSF;Титуляр: СНЦ КЛУБ - ЛЮБИТЕЛИТЕ АСТРОНОМИ ГЕММА Булстат: 123621825                                                                                                                            

29 ноември 2020г/23ч45мин: Активна област, разположена  зад  югоизточния край на слънчевия диск  генерира  M4.4- изригване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше умерена. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B7 (по данни от спътника GOES-16). Активна област (старата 2781?), която е все още зад югоизточния край на слънчевия диск генерира днес следобяд изригване със средна мощност (M4.4). То достигна максимума си около 15ч10мин българско време. Изригването беше съпроводено от радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална маса (CME). Тъй като източникът все още не се вижда откъм Земята, най-вероятно това явление по наше мнение няма да е геоефективно. За да се изясни окончателно този въпрос обаче ще трябва да се изчакат резултатите от численото моделиране на слънчевия вятър. Тази област ще бъде обект на мониторинг през следващите дни.  Активната област 2786 генерира общо 4 слаби изригвания от клас C. Не са регистрирани други изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.


Слънчево M4.4 - изригване на 29 ноември
2020г (SDO/AIA)


На  слънчевия диск се виждат  6 групи петна (2783 (на югозападния лимб), 2785, 2786, 2787 и новорегистрираните 2788 и 2789). С изключение на групата 2787, която в северното полукълбо, всички останали са на юг от екватора. Активната област 2788 се обособи в течение на последните 2-3 дни като самостоятелна струкутра в резултат от отделянето на опашната част на областта 2785.  Групата 2786 почти запази площта си спрямо вчера и днес е около 800 милионни части от слънчевия диск , оставайки  видима с просто око. (ВНИМАНИЕ! ПОЛЗВАЙТЕ ЗА ЦЕЛТА ОЧИЛА ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ, НО НИКОГА НЕ ПОГЛЕЖДАЙТЕ С ТЯХ КЪМ СЛЪНЦЕТО ПРЕЗ ОКУЛЯРА НА ТЕЛЕСКОП ИЛИ БИНОКЪЛ!!!). Магнитният й клас е "бета-гама". Потенциални източници за изригвания със средна мощносст (клас M) са областите  2785, 2786 и намращата се зад югоизточния край на слънчевия диск област, която днес генерира M4.4- изригването. Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 29 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 67 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 81 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 52 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 116.

Слънчевата активност утре и на 01 декември ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 35% на ден. Потенциални източници за M- изригвания са областите 2785, 2786 и все още невидимата от Земята област зад югоизточния край на слънчевия диск. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 01 декември ще бъде между 105 и 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 350-400 км/с  . В момента тя е приблизително 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -5 до +4nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

У
тре и на 01 декември параметрите на скоростта слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка у
тре и на 01 декември ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  е по 10% на денВероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (29 ноември-01 декември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-29/23ч45мин (UT = 21h45min)


28 ноември 2020г/17ч30мин: 4 групи петна на слънчевия диск и 4 слаби изригвания (клас C)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B6 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са общо 4 слаби изригвания от клас C. Източник на 3 от тях е областта 2786, а едно е генерирано в областта 2783. Най-значителното от тези изригвания достигна максимума си (C2.6) днес в 15ч българско време. Не са регистрирани  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат  4 групи петна (2783, 2785, 2786 и новорегистрираната 2787). Първите три са в южното полукълбо, а новата 2787 - в северното.  Групата 2786 продължава бавно да губи обща площ и днес е около 800 милионни части от слънчевия диск , оставайки  видима с просто око. (ВНИМАНИЕ! ПОЛЗВАЙТЕ ЗА ЦЕЛТА ОЧИЛА ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ, НО НИКОГА НЕ ПОГЛЕЖДАЙТЕ С ТЯХ КЪМ СЛЪНЦЕТО ПРЕЗ ОКУЛЯРА НА ТЕЛЕСКОП ИЛИ БИНОКЪЛ!!!). Магнитният й клас е "бета-гама". Тя продължава да е слаб потенциален източнцик за изригвания със средна мощносст (клас M). Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 28 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 60 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 72 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 52 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 106.

Слънчевата активност днес, утре и на 30 ноември ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 15% на ден. Потенциален източник е областта 2786. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 ноември ще бъде между 100 и 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 410-450 км/с  . В момента тя е приблизително 410 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -5 до +5nT. В момента Bz e приблизително -1nT.

Днес
, утре ина 30 ноември параметрите на скоростта слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 29 ноември ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  е по 10% на денВероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (28 -30 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-28/17ч30мин (UT = 15h30min)


27 ноември 2020г/16ч00мин: Активната област 2786 е от магнитен клас "бета-гама". Вероятността за M-клас изригване е 15%

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4 (по данни от спътника GOES-16). Вчера следобяд бяха генерирани две слаби изригвания (C1.1 и C2.6) чийто източник беше  активната област, намираща се зад североизточния край на слънчевия диск. Наблюдавано е продължително изхвърляне на коронална маса (CME) между 21ч20мин и 23ч50мин българско време, което е свързано с второто изригване. То обаче няма да достигне Земята. Друго CME- явление е регистрирано тази сутрин около 05ч30мин на западния лимб. Численият модел на слънчевия вятър показва, че този плазмен облак ще достигне Земята на 01 декември. Не са регистрирани други  изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.


Активната област AR12786 (2786) на 27 ноември 2020г.
(изображение в бяла светлина; SDO/HMI)


На 
слънчевия диск се виждат  3 групи петна (2783, 2785 и 2786). Те са в южнто полукълбо. Групата 2786 леко намаля по обща площ и днес е около 850 милионни части от слънчевия диск , оставайки  видима с просто око. (ВНИМАНИЕ! ПОЛЗВАЙТЕ ЗА ЦЕЛТА ОЧИЛА ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ, НО НИКОГА НЕ ПОГЛЕЖДАЙТЕ С ТЯХ КЪМ СЛЪНЦЕТО ПРЕЗ ОКУЛЯРА НА ТЕЛЕСКОП ИЛИ БИНОКЪЛ!!!). Магнитният й клас обаче е вече по-висок от вчера - "бета-гама". Областта 2786 е слаб потенциален източник за изригвания със средна мощносст (клас M). Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 27 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 43 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 63 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 35 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 106.

Слънчевата активност днес, утре и на 29 ноември ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 15% на ден. Потенциален източник е областта 2786. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 29 ноември ще бъде между 105 и 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 420-450 км/с  . В момента тя е приблизително 420 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -5 до +5nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес
  скоростта на слънчевия вятър под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е приекваториалната периферия на северната полярна слънчева коронална дупка ще остане завишена, но  с тенденция към постепено спадане.  Поради това днес ще има местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони от Земята. Утре и на 29 ноември се очаква спокойна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес 
ще е между  спокойна и смутена, а утре и на 29 ноември ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за днес е 20%,  а за утре и за 29 ноември е по 10% на денВероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)за днес  е 5%, а за утре и за 28 ноември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (27 -29 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-27/16ч00мин (UT = 14h00min)


26 ноември 2020г/18ч30мин: Групата петна 2786 е видима с просто око, но е еруптивно спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Днес сутринта в 08ч30мин е регистрирано слабо  изригване (~C1.4) от активната област 2786. Второ C-изригване (C3.8) беше генерирано в същата област около 14ч45мин българско време. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B4-B5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат  3 групи петна (2783, 2785 и 2786). Те са в южнто полукълбо. Групата 2786 достигна обща площ от около 1000 милионни части от слънчевия диск и е видима с просто око. (ВНИМАНИЕ! ПОЛЗВАЙТЕ ЗА ЦЕЛТА ОЧИЛА ЗА СЛЪНЧЕВО ЗАТЪМНЕНИЕ, НО НИКОГА НЕ ПОГЛЕЖДАЙТЕ С ТЯХ КЪМ СЛЪНЦЕТО ПРЕЗ ОКУЛЯРА НА ТЕЛЕСКОП ИЛИ БИНОКЪЛ!!!). Магнитният й клас е "бета". Областта 2786 е много слаб потенциален източник за изригвания със средна мощносст (клас M). Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 26 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 40 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 48 (по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 37 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност днес, утре и на 28 ноември ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 10% на ден. Потенциален източник е областта 2786. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 ноември ще бъде около 105.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 380-450 км/с  с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -7 до +5nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес
и утле  скоростта на слънчевия вятър под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е приекваториалната периферия на северната полярна слънчева коронална дупка ще остане завишена, но  с тенденция към постепено спадане.  Поради това днес и утре  ще има местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони от Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 23ч и 02ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре 
ще е между  спокойна и смутена, а на 28 ноември ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за днес е 25%, за утре  е 20%, а за 28 ноември е 10%Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)за днес е 10%, за утре е 5%, а за 28 ноември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (26 -28 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-26/18ч30мин (UT = 16h30min)


25 ноември 2020г/16ч45мин: Активната област 2786 укрепва, а 2783 и 2785 отслабват

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Тази сутрин е регистрирано слабо  изригване  от активната област 2786. То достигна максимума си около 06ч02мин българско време. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B4-B5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат  3 групи петна. Групите 2783 и 2785 са в южнто полукълбо.  Новорегистрираната група 2786 е в южното полукълбо, близо до югоизточния край на слънчевия диск. И трите области са много слаби потенциалени източнци за изригвания със средна мощносст (клас M). Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 25 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 37 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 42 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 36 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 100.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 ноември ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 10% на ден. Потенциалени източници са областите 2783, 2785 и 2786. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 ноември ще бъде около 100.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 340-440 км/с  с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -4 до +2nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес
, утре и на 27 ноември скоростта на слънчевия вятър под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е приекваториалната периферия на северната полярна слънчева коронална дупка ще остане завишена, но  с тенденция към постепено спадане.  Поради това днес, утре и на 28 ноември ще има местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони от Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа планетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 27 ноември
ще е между  спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за днес и утре  е по 25% на ден, а за 27 ноември е 20%Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) днес и за утре е по  10% на ден, а за 27 ноември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (25 -27 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-25/17ч00мин (UT = 15h00min)


23 ноември 2020г/17ч00мин: Четири слаби изригвания (клас C) + "tenflare"  от активната област 2765. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Регистрирани са 4 изригвания от слабия клас C от активната област 2785. Най-значимото сред тях е с мощностен показател C3.4. То достигна максимума си вчера около 18ч30мин българско време. Явлението бе предхождано от  радиоизбухване  в  ниската  гигахерцова област ("tenflare")(***!!!***). Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B3-B4 (по данни от спътника GOES-16). Наблюдавано е "изчезване" на протуберанс близо до активната област 2783, но резултатите от предварителното моделиране не показват движение на облака слънчева коронална маса (CME) към Земята. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат  4 групи петна. Групите 2783 и 2785 са в южнто полукълбо. На север от екватора е  групата петна 2784. Новорегистрираната група 2786 е в южното полукълбо, близо до югоизточния край на слънчевия диск. Тя засега е еруптивно спокойна, докато 2785 е източник на суб-изригвания от клас B. Областта 2785 е слаб потенциален източник за изригвания със средна мощносст (клас M). Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 23 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 35 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 40 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 35 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 25 ноември ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 10% на ден. Потенциален източник е областта 2785. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 ноември ще бъде между 90 и 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 550-650 км/с  с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 550 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -4 до +4nT. В момента Bz e приблизително -3nT.

Днес
, утре и на 25 ноември скоростта на слънчевия вятър под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е приекваториалната периферия на северната полярна слънчева коронална дупка ще остане завишена, но  с тенденция към постепено спадане.  Поради това днес, утре и на 25 ноември все още са възможни  планетарни  геомагнитни  смущения  (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря Kp=5;G1)(***!!!***). Епизод с планетарно геомагнитно смущение имаше вчера 17ч между 23ч, а слаба планетарна буря (Kp=5;G1)14ч и 17ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 20ч и 02ч, слаба геомагнитна буря (K=5)имаше вмера между 14ч и 20ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре
ще е между смутена и активна, а на 25 ноември ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за  утре е 25%, а за 25 ноември е 30%Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5)  за утре е  10%, а за 25 ноември е 15%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (23 -25 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-23/17ч00мин (UT = 15h00min)


22 ноември 2020г/16ч15мин: Три групи петна на слънчевия диск, едно C-изригване и две планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Регистрирани са 7-8 суб-изригвания от клас B и едно слабо изригване с мощностен показател C1.3. Негов източник беше новорегистрираната активна област 2785 на югоизточния край на слънчевия диск. Последното достигна максимума си в 11ч25мин българско време. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B3-B4 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат  3 групи петна. Групата 2783 е в южнто полукълбо. На север от екватора е  групата петна 2784. Новорегистрираната група 2785 е в южното полукълбо, близо до югоизточния край на слънчевия диск. Областите 2783 и 2785 са много слаби потенциални източници за изригвания със средна мощносст (клас M). Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 22 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 23 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 28 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 34 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 24 ноември ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 10% на ден. Потенциални изтоници са областите 2783 и 2785. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 ноември ще бъде между 85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна от 350 до 600-650 км/с. В момента тя е приблизително 600 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -7 до +7nT. В момента Bz e приблизително -4nT.

Днес
и утре параметрите на ММП и слънчевия вятър под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е приекваториалната периферия на северната полярна слънчева коронална дупка . Тя ще бъде в геоефективна позиция до средата на следващата седмица.  Поради това днес и утре ще има условия за планетарни  геомагнитни  смущения  (Kp=4). Не са изключени и епизоди със слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1)(***!!!***). На 24 ноември обстановката слабо ще се успокои. Тогава са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между смутена и активна. Епизоди с планетарни геомагнитни смущения имаше снощи между 23ч и 02ч и днес между 05ч и 14ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 23ч и 02ч и днес между 08ч и 14ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре
ще е между смутена и активна и/или слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5)(***!!!***), а на 24 ноември ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за  за утре е 30%, а за 24 ноември е 20%Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес е 20%, за утре е  15%, а за 24 ноември е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на  средни ширини  (K=6) за днес е 5%, а за утре и за  24 ноември  е около и  под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (22 -24 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-22/16ч15мин (UT = 14h15min)


21 ноември 2020г/21ч00мин:  Геомагнитна активност  до 23 ноември включително

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Регистрирани са няколко суб-изригвания от клас B, както и едно слабо C2 изригване.  Последното достигна максимума си в 19ч30мин българско време. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B3 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се виждат  две групи петна. Групата 2783 е в южнто полукълбо. На север от екватора е новата група петна 2784. През последните часове тя расте по площ, а магнитният й клас е "бета" Областта 2783 проявява слаба еруптивна активност. Тя е слаб потенциален източник за едно изригване със средна мощносст (клас M). Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 21 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 24 (по данни от 24 наблюдения). Волфовото число е 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 ноември ще бъде ниска. Вероятността за изригвания със средна мощност е по 10% на ден. Потенциалният изтоник е областта 2783. Вероятността за изригвания с голяма мощност
(клас X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 ноември ще бъде  между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 350 - 400 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е приблизително 400 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -7 до +7nT. В момента Bz e приблизително -3nT.

Днес
се очаква активизиране на параметрите на ММП и слънчевия вятър под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Активните условия ще се задържат  до  23 ноември, когато скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще  включително. Скоростта на слънчевия вятър ще достигне 500 - 600 км/с. Поради това днес ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята, а утре и  на  23 ноември  ще  има условия за планетарни  геомагнитни  смущения  (Kp=4). Не са изключени и епизоди със слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5; G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
ще е между спокойна и смутена, а утре и на 23 ноември - между смутена и активна и/или слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за днес  е 20%, за утре е 40%, а за 23 ноември е 30%Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес е 5%, за утре е  20%, а за 23 ноември е 15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на  средни ширини  (K=6) за днес и 23 ноември  е около и  под 1%, а за утре е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (21 -23 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-21/21ч00мин (UT = 19h00min)


20 ноември 2020г/15ч45мин: Геомагнитна активност в края на седмицата

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Регистрирани са две суб-изригвания от клас B. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A7 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда  групата петна 2783. Тя е в южнто полукълбо.  Областта 2783 проявява много слаба еруптивна активност. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и за  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 20 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 11 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 22 ноември ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 300 - 400 км/с с тенденция към нарастване. В момента тя е приблизително 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -5 до +3nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес
параметрите на ММП и слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Активизиране се очаква утре под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. То ще продължи и на 22 ноември, когато скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще достигне 500 км/с. Поради това утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята, а на  22 ноември  ще  има  епизоди  с планетарни  геомагнитни  смущения  (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
ще е спокойна, утре - между спокойна и смутена, а на 22 ноември - между смутена и активна и/или слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за днес  е 10%, за утре е 20%, а за 22 ноември е 40%Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1% за днес, за утре е 5%, а за 22 ноември е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на  средни ширини  (K=6) за днес и утре  е около и  под 1%, а за 22 ноември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (20 -22 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-20/15ч45мин (UT = 13h45min)


19 ноември  2020г/20ч30мин:  Днес и утре - спокойно космическо време, слабо активизиране се очаква на 21 ноември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е в диапазона A6-B1.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На  слънчевия диск се вижда новата група петна 2783,. Тя е в южнто полукълбо. Състои се от голямо водещо петно и 2-3 "пори", разположени североизточно от нея. Областта 2783 е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 19 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 11 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 ноември ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 280 - 320 км/с. В момента тя е приблизително 310 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -5 до +3nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес, и утре
параметрите на ММП и слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Активизиране се очаква на 21 ноември под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Поради това на 21 ноември са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес  утре
ще е спокойна, а на 21 ноември - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  за днеси утре е по 10% на ден, а за 21 ноември е 20%Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1% за днес и утре, а за 21 ноември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (19 -21 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-19/20ч30мин (UT = 18h30min)


17ноември2020г/17ч15мин: Нова група петна на югоизточния край на слънчевия диск

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаБазисното ниво на слънчевия рентгенов поток е в диапазона A6-B1.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На югоизточния край на слънчевия диск се вижда нова група петна. Тя е еруптивно спокойна и засега няма официален номер. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 17 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 10 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 11. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 ноември ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 280 - 340 км/с. В момента тя е приблизително 340 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -4 до +3nT. В момента Bz e приблизително +1nT.

Днес,
  утре и на 19 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 19 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17 -19 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-17/17ч15мин (UT = 15h15min)


16 ноември 2020г/18ч00мин: Хелио-геофизичната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Имаше няколко суб-изригвания в диапазона B1-B5. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна . Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 16 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 0(по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 79.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 ноември ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 ноември ще бъде между  70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 280 - 370 км/с. В момента тя е приблизително 280-300 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -4 до +5nT. В момента Bz e приблизително +2nT.

Днес,
  утре и на 18 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 18 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (16 -18 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-16/18ч00мин (UT = 16h00min)


15 ноември 2020г/14ч15мин: Спокойно космическо време


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна AR12781 (2781), която е на югозападния му край  и ще залезе през следващите няколко часа. И двете са в процес на разпадане. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и  протонни (СЕЧ)ерупции.

Слънчевият диск на 15 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 7(по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 ноември ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 ноември ще бъде между  75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 300 - 350 км/с. В момента тя е приблизително 300 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -4 до +5nT. В момента Bz e приблизително +1nT.

Днес 
параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до Земята ще бъдат  ще бъдат спокойни или  леко смутени,  а  утре и на 17 ноември ще са в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
ще е между спокойна и смутена, а утре и на 17 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е  15%  за днес и по 10% на ден утре и за 17 ноември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 17 ноември.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15 -17 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-15/14ч15мин (UT = 12h15min)


14 ноември 2020г/17ч00мин: Почти спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.0 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2  групи петна - AR12781 (2781),  AR12782 (2782). И двете са в процес на разпадане. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи изригвания от клас X, както и  протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 14 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 24 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 20 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е около 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 ноември ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X), както и за протонни (СЕЧ)рупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 320 - 380 км/с. В момента тя е приблизително 320 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -4 до +4nT. В момента Bz e приблизително -2nT.

Днес и  утре
параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до Земята ще бъдат  ще бъдат спокойни или  леко смутени,  а  на 16 ноември ще са в спокойните си диапазони. Геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и
утре ще е между спокойна и смутена, а на 16 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 15% на ден за днес и утре и 10% за 16 ноември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е по 5% на ден за днес и утре и около и под 1% за  16 ноември.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (14 -16 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-14/17ч00мин (UT = 15h00min)


12 ноември 2020г/17ч00мин: Нова активна област (2782) и 3 слаби изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Новата активната област 2782 генерира три слаби изригвания, чиито максимуми (C2.6, C1.3) и C2.6) бяха достигнати съответно снощи в 21ч15мин, през нощта в 04ч15мин и тази сутрин в 06ч българско време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.2 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са няколко  изхвърляния на коронална маса (CME) , но нито едно от тях несе движи по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 3  групи петна - AR12781 (2781),  AR12782 (2782) и едно малко ново единично петно. И трите са в южното полукълбо, като 2782 е близо до югоизточния край на диска. Областта 2781 е в процес на разпадане. Областта  2782 засега е източник на слаби изригвания от клас C. Няма потенциални източници за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 12 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 25 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 30 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е около 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 ноември ще бъде ниска. 
Потенциален източник на слаби изригвания  е областта 2782. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 ноември ще бъде между  85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в  диапазона 330 - 400 км/с. В момента тя е приблизително 400 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от -2 до +5nT. В момента Bz e приблизително -2nT.

Днес, утре и на 14 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 14 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е 15% за днес и по 10% на ден за утре и за 14 ноември.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (12 -14 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-12/17ч00мин (UT = 15h00min)


11 ноември 2020г/15ч45мин: Само слънчево едно изригване от клас C

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Активната област 2781 генерира едно импулсно слабо изригване (C1.3)снощи около 21ч45мин българско време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две  групи петна - AR12781 (2781) и новата AR12782 (2782). И двете са в южното полукълбо, като 2782 е на югоизточния край на диска. Областта 2781 е в процес на разпадане, а еруптивната й активност постепенно стихва. Новата област 2782 засега е спокойна. Няма потенциални източници за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 11 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 27 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 28 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 87.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 ноември ще бъде между много ниска и ниска. 
Потенциален източник на слаби изригвания  е областта 2781. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 ноември ще бъде между  85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в тесния диапазон 320 - 350 км/с. В момента тя е приблизително 340 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона от +2 до +5nT. В момента Bz e приблизително +4nT.

Днес, утре и на 13 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 13 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (11 -13 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-11/15ч45мин (UT = 13h45min)


09 ноември 2020г/17ч00мин: Спокойно космическо  време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Активната област 2781 доста "стихна" и генерира само суб-изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна AR12781 (2781), която е в южното полукълбо. Броят и общата площ на петната в нея значително спаднаха и в момента са съответно около 15 и 200- 250 милионни части от слънчевия диск  Магнитният й клас "слезе" на "бета". Има  потенциал за изригване със средна мощност (клас M), както и много слаб потенциал за голямо изригване от клас X. Областта 2780 отново загуби петната си и вече е факелно поле. Няма потенциални източници за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 09 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 37 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 23 (по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е около 20 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 90.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден.  Вероятността за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Потенциален източник на еруптивна активност е областта 2781. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 ноември ще бъде между  85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 350 - 450 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше почти непрекъснато около 0nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес, утре и на 11 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 11 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (09 -11 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-09/17ч00мин (UT = 15h00min)


08 ноември 2020г/ 16ч45мин:  Активната област 2781 генерира две C-изригвания. Геомагнитната обстановка беше леко смутена

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Активната област 2781 генерира 2 слаби импулсни  изригване (клас C). Едното от тях (C2.4) се случи след полуннощ около  03ч00мин българско време, а второто (C5.7) тази сутрин в 07ч15мин. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна - AR12781 (2781) и реактивиралата се AR12780 (2780). 2781 е в южното полукълбо. Съдържа над 30 петна, но общата им площ намаля спрямо предните дни и в момента е 250-300 милионни части от слънчевия диск.  Магнитният й клас остава "бета-гама". Има  потенциал за изригване със средна мощност (клас M), както и много слаб потенциал за голямо изригване от клас X. Областта 2780, която е в северното полукълбо, не проявява забележима еруптивна активност. Засега няма потенциални източници за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 08 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 37 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 42 (по данни от 16 наблюдения). Волфовото число е около 20-21 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес, утре и на 10 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден, Вероятността за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 ноември ще бъде между  90 и 95.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 430 - 500 км/с. В момента тя е приблизително 450 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -4 и +4nT. В момента Bz e приблизително -1nT.

Днес, утре и на 10 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони и геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над някои райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес,
утре и на 10 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (08 -10 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-08/16ч45мин (UT = 14h45min)


06 ноември 2020г/15ч45мин: Възможни са M- изригвания в активната област AR12781 (2781)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Активната област 2781 генерира 3 слаби изригване (клас C). Сред тях изпъква изригване, което достигна максимума си  (C2.8) в 02ч00мин българско време.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4-B5 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Вляво: Активната област AR12781 на 05 ноември 2020г (изображение в бяла светлина); Вдясно: Магнитограма на същата област (SDO/HMI)

На слънчевия диск се виждат две групи петна - AR12781 (2781) и реактивиралата се AR12780 (2780). 2781 е в южното полукълбо. Съдържа близо 20 петна с обща площ около 450 милионни части от слънчевия диск.  Магнитният й клас премина от "бета" в "бета-гама". Има значителен потенциал за изригване със средна мощност (клас M), както и слаб потенциал за голямо изригване от клас X. Областта 2780 не проявява забележима еруптивна активност. Засега няма потенциални източници за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 06 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 28 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 36 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е около 20 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 91.

Слънчевата активност днес, утре и на 08 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 30% на ден, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден, Вероятността за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 08 ноември ще бъде около 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна от 320 до ~ 500 км/с. В момента тя е приблизително 500 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -7 и +5nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес и утре параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат леко активизирани под влияние на CHHSS-ефект, чийто източник е слънчевата коронална дупка CH92. Това ще създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята през следващите два дни. На 08 ноември обстановката ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и
утре ще е между спокойна и смутена, а на 08 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес и утре е по 15% на ден, а за 08 ноември тя е 10%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и  утре е по 5% на ден, а за 08 ноември е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (06 -08 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-06/15ч45мин (UT = 13h45min)


05 ноември 2020г/16ч30мин: Серия C-изригвания от активната област 2781

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Активната област 2781 генерира серия от слаби изригване (клас C). Най-мощното избежду тях (C7.4) беше след полунощ и достигна максимума си в 02ч15мин българско време.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Активната област AR12781 на 05 ноември 2020г (изображение
в бяла светлина) (SDO/HMI)

На слънчевия диск се вижда групата петна AR12781 (2781), която е в южното полукълбо. Съдържа близо 20 петна с обща площ около 400-450 милионни части от слънчевия диск.  Магнитният й клас е "бета". Има потенциал за изригване със средна мощност (клас M). Засега няма потенциални източници за големи  изригвания   от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 05 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 18 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 25 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 15 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 07 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден, а за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 07 ноември ще бъде между 85 и 90.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 300-340 км/с. В момента тя е приблизително 340 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -4 и +3nT. В момента Bz e приблизително +3nT.

Днес  параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това не се очаква съществена геомагнитна активност. Слабо активизиране ще има утре и на 07 ноември под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност. Това ще създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята през следващите два дни.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес 
ще е спокойна, а утре и на 07 ноември - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес е 10%, а за утре и за 07 ноември е по 15% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес е около и под 1%, а утре и за 07 ноември е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (05 -07 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-05/16ч30мин (UT = 14h30min)


04 ноември 2020г/16ч45мин: Две слаби изригвания от слънчевата активна област AR12781 (2781)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Активната област 2781 генерира тази сутрин две слаби изригване (~C1.1), които достигнаха максимумите  си приблизително в 06ч30мин и 10ч15мин българско време.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е в процес  на бавно нарастване и през последните часове е около B4 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На югоизточния край на слънчевия диск се вижда новата група петна AR12781 (2781). Магнитният й клас е "бета". Има потенциал за  слаби изригвания  (клас C). Засега няма потенциални източници за големи  изригвания   от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 04 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 15 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 23 (по данни от 24 наблюдения). Волфовото число е 13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 06 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 06 ноември ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 280-380 км/с. В момента тя е приблизително 300 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -2 и +2nT. В момента Bz e приблизително +1nT.

Днес и утре  параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това не се очаква съществена геомагнитна активност. Слабо активизиране се очаква на 06 ноември под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност. Това ще създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре
ще е спокойна, а на 06 ноември - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес и утре е по 10% на ден, а за 06 ноември е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 06 ноември е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (04 -06 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-04/17ч30мин (UT = 15h30min)


03 ноември 2020г/18ч00мин: Нова слънчева активна област (AR12781)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Новоизгралата на югоизточния край на слънчевия диск активна област 2781 генерира тази сутрин слабо изригване (~C1.1), които достигна максимума си приблизително в 09ч българско време.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е в процес  на бавно нарастване и през последните часове е около B2 (по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Активната област AR12781 на 03 ноември 2020г (изображение
в бяла светлина) (SDO/HMI)


На югоизточния край на слънчевия диск се вижда новата група петна AR12781 (2781). Магнитният й клас е "бета". Има потенциал за  слаби изригвания  (клас C). Областта 2780 загуби петната си и  в момента се вижда като обикновено факелно поле.
Засега няма потенциални източници за големи  изригвания   от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 03 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 14 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 13 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 05 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 05 ноември ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 320-400 км/с. В момента тя е приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz e приблизително 0nT.

Днес, утре и на 05 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това не се очаква съществена геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 05 ноември 
ще е  спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (03 -05 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-03/18ч00мин (UT = 16h00min)


02 ноември 2020г/16ч15мин: Ниска слънчева активност и местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Активната област 2777, която е зад западния край на слънчевия диск в южното полукълбо генерира слабо изригване (~C3.5 вчера около 19ч30мин българско време, последвана около час и половина по-късно от C1.5- изригване от областта 2779 с максимум в 21ч16мин.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е в процес  на бавно нарастване и през последните часове е около B3 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са две нови  изхвърляне на коронална маса (CME)  около югозападния край на слънчевия диск, но те не се движат по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда нова малка група петна (2780). Тя е на североизточния му край и до този момент е еруптивно спокойна.  Засега няма потенциални източници за големи  изригвания   от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 02 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 12 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 8 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 04 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 04 ноември ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 350-390 км/с. В момента тя е приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -6 и +5nT. В момента Bz e приблизително -5nT.

Днес, утре и на 04 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в близост до
Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Поради това не се очаква съществена геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони  на  Земята.  Над  България  обстановката беше смутена вчера между 14ч и 17ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес, утре и на 04 ноември 
ще е  спокойна или между спокойна леко смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес е 25%,а за утре и за 04 ноември е по 15% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (02 -04 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-02/16ч15мин (UT = 14h15min)


01 ноември 2020г/16ч45мин: Слънчевият диск е отново "чист". Възможно е планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) през следващите часове

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е в процес  на бавно нарастване и през последните часове е около B3 (по данни от спътника GOES-16). Регистрирани са няколко суб-изригвания от клас B.Не са регистрирани нови  изхвърляне на коронална маса (CME)  по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна. Активната област AR12778 вече залезе, а AR12779 вече е на западния край на слънчевия диск и само частично се вижда. Засега няма потенциални източници за големи  изригвания   от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 01 ноември 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 26 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 3 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Слънчевата активност днес, утре и на 03 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 03 ноември ще бъде около 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 360-400 км/с. В момента тя е приблизително 360 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -6 и +5nT. В момента Bz e приблизително -5nT. Колебанията на Bz  и другите  параметри  на ММП  дават  основание  да се  предположи, че  до Земята  днес  сутринта  е достигнал размит слънчев плазмен облак (CME) . Вероятно е  този, който беше изхвърлен от Слънцето на 27 октомври. Дали наистина е така ще стане ясно през следващите часове.

Днес
се очаква до Земята да достигне малък слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 27 октомври. Това ще създаде условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Успокояване на обстановката в околоземното космическо пространство ще започне утре, а   на 03 ноември параметрите на ММП и слънчевия вятър в околностите на Земята ще са в спокойните си граници.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и на 03 ноември 
ще е между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 03 ноември ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес е 30%, за утре е  20%, а за 03 ноември е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 15% за днес, а за утре и за 03 ноември е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (01 -03 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-11-01/16ч45мин (UT = 14h45min)


31 октомври 2020г/14ч45мин: Активната област 2778 залязва. Утре се очакват планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток започна да спада и в момента е около B1(по данни от спътника GOES-16). Не са регистрирани нови  изхвърляне на коронална маса (CME)  по посока на Земята. Изхвърленият на 27 октомври от Слънцето малък плазмен облак (CME) се очаква да достигне до нашата планета утре.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2778 и  2779). Те са в южното  полукълбо, близо до до западния край на слънчевия лимб. Областта 2778 ще залезе зад лимба през следващите 12-24 часа. Общата площ на петната в двете групи спадна до около 260 милионни части от слънчевия диск. Магнитният клас и на двете области е  "бета". В момента са еруптивно спокойни, но имат потенциал за изригвания от клас C, а с малка вероятност всяка една от тях би могла да генерира  изригване със средна мощност (клас M). Засега няма потенциални източници за големи  изригвания   от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 31 октомври 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 32 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес   следобяд  е 25 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е 24 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 02 ноември ще бъде  ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден, а за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 02 ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 380-450 км/с. В момента тя е приблизително 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -7 и 0nT. В момента Bz e приблизително -3nT.

Утре  се очаква до Земята да достигне малък слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 27 октомври. Това ще създаде условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Успокояване на обстановката в околоземното космическо пространство ще има  на 02 ноември.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше  над някои райони на Земята. Над България  геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и на 02 ноември 
ще е между спокойна и смутена, а утре - между спокойна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за днес и за 02 ноември епо 25% на ден , а за утре е 30%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) е 5% за днес и за 02 ноември,  а за утре е 15%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (31 октомври -02 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-10-31/14ч45мин (UT = 12h45min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

сдLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/11/28
 
Област Хелиографски Клас LL Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2783 S22W75 070 0050 Hsx 02 01 A
2785 S25W01 356 0120 Fso 18 08 B
2786 S18E15 340 0780 Fko 18 17 BG
2787 N29E51 304 0010 Axx 01 01 A

----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/11/27

Област Хелиографски
координати

2784 N32W69 064

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/11/29* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2783 5 1 1 1
2785 30 5 1 1
2786 55 15 1 1
2787 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020 г