9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 14 АВГУСТ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 116/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 124 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 790/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/08/14)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
               
  НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3071 3074 3076 3077 3078 3079 3080 3081

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/08/14)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/08/14)
клас М: 25%
  клас X:  05%
SEP (СЕЧ):  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/08/14)
   планетарно смущение (Kp=4) : 15%
      планетарна буря (Kp=>5): 05%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                    
14 август 2022г/16ч30мин: Вероятността за изригвания със средна и голяма мощност значително нараства

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска.  Имаше общо около 15 слаби изригвания . Техни източници бяха активните области 3078, 3081, но преди всичко областта 3079. През изминалото денонощие беше наблюдавано също и преструктуриране на слънчевите коронални дупки върху видимия диск. Регистрирани са няколко изхвърляния на коронална маса (CME) . В момента се проучва дали измежду тях има такива, чието движение да е ориентирано по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна (3071, 3074, 3076,  3077, 3078, 3079 и новите 3080 и 3081). Площите на петната на север и на юг от екватора са приблизително равни. Потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) са областите 3076,3079 и 3081.


Слънчевият диск на 14 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 16 август ще бъде  предимно ниска, но вероятността за изригвания със средна мощност е значителна- средно по 25% на ден.
Вероятността за изригвания с голяма мощност (клас X- върху целия диск) е по 5% на ден. Възможни са слаби и умерени радиосмущения в мегахерцовия и гигахерцов  диапазони.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 450-500 км/с с тенденция към бавно спадане. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5 nT.

Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята  днес ше продължи да спада и утре и на 16 август вечер параметрите му ще бъдат в спокойните си диапазони.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на  16 август   геомагнитната  обстановка ше е между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 16 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-13/16ч30мин (UT = 13h30min)


13 август 2022г/16ч00мин: Десетина слаби слънчеви изригвания и местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Вчера следобяд, през нощта и днес имаше общо 8-10 слаби изригвания . Техен източник беше активната област 3079 в южното полукълбо на Слънцето. Сред тях се откроява изригване с мощностен показател C6.8, което достигна максималната си фаза около 10ч45мин българско време тази сутрин. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна (3071, 3074, 3076,  3077, 3078, 3079 и новите 3080 и 3081). Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. На север от екватора е само областта 3076. Потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) са областите 3076 и 3079.


Слънчевият диск на 13 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 15 август ще бъде  предимно ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M- върху целия диск) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята значително спадна, но остана завишена - около 500 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5 nT.

Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята  днес ше продължи да спада и утре и на 15 август вечер параметрите му ще бъдат в спокойните си диапазони.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес все още има условия за местни геомагнитни смущения. Утре и на  15 август   геомагнитната  обстановка ше е спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 15 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-13/16ч30мин (UT = 13h30min)


12 август 2022г/22ч00мин: Слабо покачване на еруптивната активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. През изминалата нощ и днес през деня имаше няколко слаби изригвания в ниската част на C-диапазона (< C3.0). Техни източвици бяха активните области 3076, 3077 и новата 3079. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна (3071, 3074, 3076,  3077, и новата 3079). Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. На север от екватора е само областта 3076. Няма потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 12 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 14 август ще бъде  между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M- върху целия диск) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята все още остана висока - между 550 и 620 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6 и +6 nT.

Скоростта на слънчевия вятър утре ще  спада и утре вечер параметрите му ще бъдат в спокойните си диапазони. На 14 август се очаква спокойна обстановка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно  геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистрирано вчера привечер и в началото на нощта между 18 и 24ч българско време. Над България геомагнитната обстановка също беше смутена (K=4) вчера привечер и през нощта между 18ч и 03ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Утре се очаква геомагнитните смущения да имат  местен характер (K=4)- На  14 август   геомагнитната  обстановка ше е спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 14 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-12/22ч00мин (UT = 19h00min)


11 август 2022г/18ч30мин: Ниска слънчева и геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Тази сутрин беше наблюдавано продължително изригване в новата активна област 3077. Неговият максимум (C1.1) беше достигнат в 09ч17мин българско време. Изригването не беше съпроводено със значими съпътстващи събития. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна (3071, 3074, 3076  3077 и новата 3078)
. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. На север от екватора е само 3076. Няма потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).


Слънчевият диск на 11 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 13 август ще бъде  между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M- върху целия диск) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята започна бавно да спада, но все още продължава да е висока и  в момента е около 550 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6 и +5 nT.

Скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада в рамките на 3-дневната прогноза (11-13 август). Спокойна обстановка се очаква утре привечер и на 13 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) бяха наблюдавани над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка също беше смутена (K=4) вчера вечерта между 21 и 24ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес все още е възможен епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
. Утре геомагнитните смущения ще имат предимно местен характер (K=4), а на  13 август  се очаква спокойна геомагнитна  обстановка.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 12 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-11/18ч00мин (UT = 15h00min)


10 август 2022г/18ч00мин: Отново планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на B-диапазона. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна (3071, 3074, 3076 и новорегистрираната 3077)+ една новоизгряла на югоизточния край на слънчевия диск. Последната все още няма
официален  номер. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Всички магнитни области са еруптивно спокойни.


Слънчевият диск на 10 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 12 август ще бъде  между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M- върху целия диск) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа поради CHHSS- ефект, свързан с област от  слънчеви коронални дупки с положителна полярност скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята продължава да е висока- около 600-650 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5 nT.

Влиянието върху Земята на гореспоменатата област от слънчеви коронални дупки ще продължи до утре включително, но с тенденция към  успокояване. Спокойна обстановка се очаква на 12 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Епизод с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) беше регистриран вчера  рано вечерта в интервала 18ч-21ч българско време. Над България по същото време  геомагнитната обстановка също беше смутена (K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес все още са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)
. Утре геомагнитните смущения ще имат местен характер (K=4), а на  12 август  се очаква спокойна геомагнитна  обстановка.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 12 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-10/18ч00мин (UT = 15h00min)


09 август 2022г/16ч00мин: Активна геомагнитна обстановка, но с тенденция към успокояване

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска. Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на B-диапазона. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна (3071, 3074, 3075 и 3076). Едната от тях  все още няма
официален  номер. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Всички магнитни области са еруптивно спокойни.


Слънчевият диск на 09 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 11 август ще бъде  между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M- върху целия диск) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа поради CHHSS- ефект, свързан с област от  слънчеви коронални дупки с положителна полярност скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята все още остава висока - около 600 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8 и +8 nT.

Влиянието върху Земята на гореспоменатата област от слънчеви коронални дупки ще продължи до 11 август включително, но с бавна тенденция към  успокояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше активна. Епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) бяха регистрирани в интервалите 21ч-03ч (снощи), 06-09ч и 12-15ч българско време. Над България имаше два епизода с  геомагнитно смущение- между 21ч-03ч през нощта и днес между 12-15ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес и утре все още са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)
. На 11 август геомагнитните смущения ще имат местен характер (K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 11 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-09/16ч00мин (UT = 13h00min)


08 август 2022г/15ч30мин: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)
(***!!!***)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е  ниска. Легистрирано е само едно C1.1-изригване малко след полунощ българско време в активната област 3072. Ново избухване на протуберанс близо со слънчевия екватор бе регистрирано снощи около 20ч40мин българско време. В ход е анализ на изображенията от коронографите на космическите апарати SOHO  и
STEREO-A относно евентуалната регистрация на изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Две от тях - по една в северното и южното полукълбо са нови и все още нямат официални номера. Преобладават петната в южното полукълбо.  Всички наблюдавани магнитни области са еруптивно почти спокойни.


Слънчевият диск на 08 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 10 август ще бъде  между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M- върху целия диск) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа поради CHHSS- ефект, свързан с област от  слънчеви коронални дупки с положителна полярност скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята достигна около 600 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -10 и +10 nT.

Влиянието върху Земята на гореспоменатата област от слънчеви коронални дупки ще продължи до 10 август включително, но с бавна тенденция към  успокояване.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка сериозно се активизира. Продължително планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистрирано  интервала вчера следобяд от 15ч до 24ч българско време. След това в интервала 0-03ч геомагнитната обстановка се активизира до планетарна буря със средна мощност (Kp=6; G2) (***!!!***) и слаба буря (Kp=5; G1)(***!!!***) в интервала 03-12ч. Отново планетарно смущение (Kp=4) имаше между 12-15ч българско време. Над България бе регистрирано продължително геомагнитно смущение между 15ч(вчера) и 09ч(днес).


3- часов планетарен геомагнитен Kp-индекс
(05-08 август 2022г) (noaa.swpc.gov)


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на 10 август геомагнитната обстановка ще е между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,G1 )
(***!!!***).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 10 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-08/15ч30мин (UT = 12h30min)


07 август 2022г/15ч00мин: Две нови групи петна в северното полукълбо на Слънцето

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е  много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона. Резултатите от анализа на поседния числен модел на слънчевия вятър не потвърждават изхвърлянето на коронална маса (CME) в резултат от избухването на протуберанс през по-предната нощ.
Не са регистрирани други  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Освен старите 5 от предния ден към тях са се добавили и две нови, които се появиха на североизточния край на слънчевия диск. Засега те все още нямат официални номера. Всички наблюдавани магнитни области са еруптивно спокойни.


Слънчевият диск на 07 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 09 август ще бъде между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа Земята попадна в сектор на влияние на област от малки слънчеви коронални дупки с положителна полярност. В резултат от това скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята след полунощ нарастна и в момента е  около 420-450 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се обърна на юг и нарастна по стойност достигайки до около -12 nT.

Влиянието върху Земята на гореспоменатата област от малки слънчеви коронални дупки ще продължи до 09 август включително.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше  между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на 08 август геомагнитната обстановка ще е предимно между спокойна и смутена, но не са изключени и активни епизоди (т.е. с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 09 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-07/15ч00мин (UT = 12h00min)


06 август 2022г/20ч45мин: Много ниска слънчева активност. Възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) на 08 август


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е  много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона. Около 03ч3е0мин българско време е регистрирано избухване на протуберанс от район в югозападната част на слънчевия диск. Малко е вероятно изхвърленият плазмен облак (CME) да достигне до Земята, но за окончателен извод трябва да се изчакат резутатите от числения модел на слънчевия вятър.
Не са регистрирани други  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна (3068, 3071, 3072, 3073(реактивирана) и 3074). Всички те са в южното полукълбо и са еруптивно почти споокйни. Много слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3068
(магнитен клас "бета").


Слънчевият диск на 06 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 08 август ще бъде между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона между 330 и 370 км/с с тенденция към спадане. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) варираше  в диапазона между -6 и +6nT.

Поради влияние на малки слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес и утре ще бъде между спокойна и смутена. Допълнително слабо активизиране е възможно на 08 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на 08 август геомагнитната обстановка ще е предимно между спокойна и смутена. На 08 август може да ма условия и за планетарни геомагнитни смущения.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 08 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-06/20ч45мин (UT = 17h45min)


05 август 2022г/17ч45мин: Четири слаби слънчеви изригвания

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е  ниска.  Регистрирани са общо 4 C-изригвания  - три в активната област 3068 и едно в новорегистрираната 3073. Едното от тези изригвания бе съпроводено със слабо  радиоизбухване от II тип и изхвърляне на вещество (CME?) с начална скорост 1300 км/с.
Досега обаче не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Последното обаче трябва да се приема с известни резерви, тъй като няма достатъчно обработени коронографски изображения от космическите апарати SOHO и STEREO-A през последните 24-48 часа.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна с номера 3068 и 3071. И двете са в южното полукълбо. Много слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3068
(магнитен клас "бета-гама"). Областта 3073, която днес по-рано генерира C5.5- изригване се е превърнала в обикновено факелно поле.


Слънчевият диск на 05 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 07 август ще бъде между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) е по 10% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона между 350 и 400 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) варираше  в диапазона между -8 и +5nT.

Поради влияние на малки слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес, утре и на 07 автуст ще бъде между спокойна и смутена.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на 07 август геомагнитната обстановка ще е предимно между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 07 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-05/17ч45мин (UT = 14h45min)


04 август 2022г/17ч45мин: Едно слабо слънчево изригване в активната област 3068

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е  ниска.  Регистрирано е само едно C-изригвания (C6.5) в активната област 3068. То беше съпроводено от слабо радиоизбухване от II тип и много слабо изхвърляне
на коронална маса (CME) с начална скорост 161 км/с и без практически никаква геофизична значимост. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна с номера 3068 и 3071. И двете са в южното полукълбо. Много слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3068
(магнитен клас "бета-гама").


Слънчевият диск на 04 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 06 август ще бъде между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) е по 10% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона между 420 и 500 км/с с тенденция към спадане. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) варираше  в диапазона между -5 и +5nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес, утре и на 06 автуст ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше  спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна. На 06 август ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята
.

Потокът на слънчевите протони
с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 06 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-04/17ч45мин (UT = 14h45min)


02 август 2022г/16ч30мин: Запазват се условията за слаба геомагтнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа е много ниска.  Регистрирани са голям брой суб-изригвания (клас B) в активната област 3068, които не бяха свързани със значими съпътстващи явления.
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Едната от тях е групата 3068, а другата е нов петнообразувателен център, който се появи на югоизточния край на слънчевия диск. Много слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3068
(магнитен клас "бета-гама").


Слънчевият диск на 02 август 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 04 август ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) е по 5% на ден, а за  големи изригвания (клас X)  е около и под 1%.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под действието на CH HSS- ефект от скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята остана завишена  - в диапазона между 400 и 500 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) варираше  в диапазона между -10 и +7nT.

Обстановка в околоземното космическо пространство днес и утре ще бъде предимно леко смутена,като са възможни и активни епизоди. Успокояване на обстановката ще започне на 04 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)  е близо до нивото на обичайния фон.

Днес, утре и на 04 август геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна (Kp=4). Днес и утре са възможни и епизоди със слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
(***!!!***).

Потокът на слънчевите протони
с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) на геостационарна орбита днес,  утре и на 04 август ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-08-02/16ч30мин (UT = 13h30min)
                    
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/08/13
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3071 S18W76 127 120 1 HSX 1 A
3074 S18W37 88 100 2 HSX 1 A
3076 N15W10 61 170 5 DAO 10 B
3077 S18W60 111 10 1 AXX 2 A
3078 S25E20 31 20 3 HAX 2 A
3079 S11W25 76 120 6 DAO 9 B
3080 N20W52 103 10 1 AXX 2 A
3081 N10E44 7 240 4 DAI 9 B

НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА

----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/08/13

Област Хелиографски
координати 

3075 N18W30 081


КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/08/14
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3071 5 1 1 1
3074 5 1 1 1
3076 40 5 1 1
3077 5 1 1 1
3078 10 1 1 1
3079 50 15 1 1
3080 5 1 1 1
3081 50 15 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г