9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 20 МАЙ 2019г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 69 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 20 - 27 май 2019г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (20 май - 27 юни 2019г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2019/05/21)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
   МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2019/05/21)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2019/05/21)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  25%
         буря (Kp => 5 ):   05%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни явления 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ  ЦИКЪЛ (SC25)

21 май 2019г/14ч15мин: Местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат към Земята.  

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 май 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 0 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Слънчевата активност днес,
утре и на 23 май ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 май ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на 
слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 360-420 км/с. В момента тя е приблизително 410км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -5nT и +5nTВ момента Bz е равна приблизително на +1nT.

Днес,утре  и утре обстановката в околоземното космическо пространство ще бъде слабо активизирана под влияние на обширна област върху Слънцето от ниско контрастни  коронални дупки с отрицателна магнитна полярност. Поради това днес и утре
ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята. На 23 май обстановката ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони на Земята (K=4). Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Г
еомагнтитната обстановка  днес и утре  ще бъде между спокойна и смутена, а на 23 май ще бъде спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за днес и утре е по 25% на ден, а на 23 май ще бъде 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  е по 5% на ден за днес и утре, а за 23 май е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-05-21/14ч15мин (UT = 11h15min)

20май2019г/12ч00мин:Леко смутена геомагнитна обстановка днес, утре и на 22 май

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A7. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат към Земята.  

На слънчевия диск не се виждат петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 20 май 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0(по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 0 (по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Слънчевата активност днес,
утре и на 22 май ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 май ще бъде между 65 и 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на 
слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 360-410 км/с. В момента тя е приблизително 405км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -7nT и +7nTВ момента Bz е равна приблизително на +5.5nT.

Днес,утре  и на 22 май обстановката в околоземното космическо пространство ще бъде слабо активизирана под влияние на обширна област върху Слънцето от ниско контрастни  коронални дупки с отрицателна магнитна полярност. Поради това в рамките на трите дни
ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Г
еомагнтитната обстановка  днес, утре и на 22 май ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за трите дни е по 25% на ден. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-05-20/12ч00мин (UT = 09h00min)

18 май 2019г/17ч45мин: Спокойно космическо време днес и утре. Слаба геомагнитна активност на 20 май

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8. Не са наблюдавани нови  изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат към Земята.  

На слънчевия диск се вижда само групата петна  2741.  Тя е в северното полукълбо, съвсем близо до западния край на диска и е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 май 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд е 12 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес,
утре и на 20 май ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (18, 19 и 20 май). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 май ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на 
слънчевия вятър в околностите на Земята  беше в диапазона 400-450 км/с. В момента тя е приблизително 420км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4nT и +4nTВ момента Bz е равна приблизително на -1.5nT.

Днес и утре обстановката в околоземното космическо пространство ще бъде предимно спокойна. Слабо активизиране под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност се очаква на 20 май. Ето защо днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на
20 май ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитин смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Г
еомагнтитната обстановка  днес и утре ще е спокойна или между спокойна и смутена, а на 20 май- между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре е 10%, а за 19 май е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  за днес и утре  е около и под 1%, а за 20 май е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-05-18/17ч45мин (UT = 14h45min)

17 май 2019г/15ч45мин:Един от слънчевите плазмени облаци достигна до Земята снощи, но в много размита и отслабена форма

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много нискаСредното ниво на слънчевия рентгенов поток е около A8. Не са наблюдавани нови  изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат към Земята.  

На слънчевия диск се вижда само групата петна  2741.  Тя е в северното полукълбо, близо до западния край на диска и е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 май 2019г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 11 (по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес
и утре ще бъде между много ниска и ниска, а на 19 май- много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 май). Има приблизително 5% вероятност за нови изригвания  от слабия мощностен клас C в активната област 2741. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 май ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Вчера привечер скоростта 
слънчевия вятър в околностите на Земята  нарастна с около 50-60 км/с и се установи приблизително на ниво 450-470 км/с. В момента тя е приблизително 455 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  вчера привечер нарастнаха и през по-голямата част от нощта бяха в диапазона между -8nT и +7nT с тенденция към намаляване след 21ч българско времеВ момента Bz е равна приблизително на -1nT. Това поведение на слънчевия вятър  и ММП  е индикатор, че покрай Земята е преминал един от изхвърлените от Слънцето плазмени облаци (този от 12 май), но в силно размит вид и влиянието му върху магнитосферата се е оказало много по-слабо от очакваното.

Очаква се покрай Земята днес или през нощта да премине плазмен CME- облак, изхвърлен от Слънцето на 13 май. Възможно е това да
предизвика планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) днес привечер или през нощта. Утре и на 19 май обстановката ще се успокоява. Поради това утре  ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята. На 19 май геомагнитната обстановка ще бъде споокйна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитин смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Г
еомагнтитната обстановка  днес ще бъде между спокойна  и  активна, утре - между спокойна и смутена, а на 19 май- спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения (K=4) на средни ширини за утре е 25%, а за 19 май е 10%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини  заутре е 5%, а за 19 май е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 май) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-05-17/15ч45мин (UT = 12h45min)
---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 

АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2019/05/20
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА


АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/05/21** 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)
** по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019