/7 с  подкрепата на
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 24 ФЕВРУАРИ 2017г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 27 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 82 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 140 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (20 - 27 февруари 2017г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (20 февруари - 18 март 2017г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС 
(2017/02/25)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2017/02/25)
клас М:  05%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2017/02/25)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  25%
         буря (Kp => 5) :  15%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
25 февруари 2017г/15ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър е около 500-510 км/с

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Имаше само едно по-забележимо суб-изригване с мощностен показател ~B4. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около A8-B1.0.  Не са наблюдавани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат две групи петна 2638 , която е в северното полукълбо и новата 2639 която е на юг от екватора. Значителнно по-голямата от двете е групата петна 2638.  Нейният магнитен клас е отново "бета" (вчера беше "бета-гама"), а площта й намаля  с около 20% спрямо вчера. Това подсказва , че еруптивният потенциал на областта 2638 също е започнал да намалява. Все пак засега тя остава слаб потенциален източник  за едно изригване от средния мощностен клас M. Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Една нова малка група петна, която се появи  в северното полукълбо започна бързо да отслабва през пследните часове и в момента вече почти не се вижда.


Слънчевият диск на 24 февруари 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е  27 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 32 (по данни от 18 наблюдения).  Волфовото число  е 22 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 февруари  ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес, утре и 27 февруари  е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (25, 26 и 27 февруари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре  и на 27 февруари ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 490-650 км/с, но с добре изразена тенденция към намаляване поради постепенното изместване на короналната дупка CH64 от геоефективната позиция.  В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 495 км/с.  Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  са в  диапазона между -3nT и +4nT.  В момента Bz е равна приблизително на -0.5nT.

Днес, утре и на 27  февруари скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята ще продължи да отслабва. Поради това геомагнитната обстановка постепенно ще се успокоява. Днес и утре ще има условия за местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята, а на 27 февруари геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение  (Kp=4)имаше вчераа следобяд  между 14ч и 17ч. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и смутена, а на 27 февруари ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения   на средни ширини (K=4) за днес е 25%, за утре е 15%, а за 27 февруари тя е 10%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини  за днес е 10%, за утре е 5%, а за 27 февруари тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (25- 27 февруари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-02-25/15ч00мин (UT= 13ч00мин)

24 февруари 2017г/20ч00мин:Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Активната област 2638 генерира през изминалата нощ две изригвания с мощностни показатели C1.3 и C1.0. Техните максимални фази бяха достигнати съответно в 22ч40мин и 02ч05мин българско време. Имаше и няколко суб-изригвания от мощностния клас B. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B1.0. Снощи около 02ч20мин е наблюдавано избухване на протуберанс недалеч от центъра на слънчевия диск в югоизточна посока, но свързано с това явление изхвърляне на коронална маса (CME) не е регистрирано. Други   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята също не са наблюдавани.

На слънчевия диск се вижда само групата петна 2638 , която е в северното полукълбо. Тя е от магнитен клас "бета-гама" и има слаб потенциал за изригване от средния мощностен клас M. Няма потенциални източници  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 24 февруари 2017г (SDO)
 
Боулдърското число  е  17 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес е 21 (по данни от 27 наблюдения).  Волфовото число  е 13-14 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 84.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 февруари  ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес, утре и 26 февруари  е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както  и за протонна (СЕЧ) ерупция  е около и под 1% за всеки един от трите дни (24, 25 и 26 февруари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре  и на 26 февруари ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 520-650 км/с. Максималната стойност (~ 650 км/с) беше достигната днес рано сутринта, а след това скоростта започна да намалява и в момента е около 570 км/с.  Колебанията на вертикалната компонента  (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -10nT и +10nT от вчера вечерта до тази сутрин. След това тези колебания се "свиха" в диапазона между -4nT и +4nT.  В момента Bz е равна приблизително на +2nT.

Утре и на 26 февруари скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята все още ще остава завишена, но ще бъде в процес на спадане. Във връзкка с това утре ще има условия за планетарни геомагнитин смущения (Kp=4). На 26 февруари ще има местни геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През изминалото денонощие геомагнитната обстановка
беше  активна включително снощи между 02ч и 05ч българско време до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). През следващите три часа (05ч-08ч) геомагнитната активност продължи като планетарно геомагнитно смущение  (Kp=4). Впоследствие тези активни условия се повториха отново между 11ч и 17ч. Над много райони на Земята бяха наблюдавани местни геомагнитни бури и смущения. Отново подобно както на 20 февруари над България беше регистрирана кратка, но този път още по-мощна местна буря (K=8). (За повече подробности вижте нашия извънреден бюлетин от 02ч на 24 февруари 2017г).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
 
Утре геомагнитната обстановка ще е  между спокойна и активна, а на 26 февруари - между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения   на средни ширини (K=4) за утре е 25%, а за 26 февруари тя е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини  за утре е 10%, а за 26 февруари тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (K=6) на средни ширини е 5% за днес, а за утре и за 26 февруари е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (24- 26 февруари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря    е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора

2017-02-24/20ч00мин (UT= 18ч00мин)

24 февруари 2017г/02ч00мин: Нова "странна"  много мощна геомагнитна буря  (K=8) над България вчера следобяд

След като на 20 февруари над България се разрази 6-часова геомагнитна буря с внезапно начало (виж нашия извънреден бюлетин от 20 февруари), вчера следобяд данните от нашата геомагнитна обсерватория в Панагюрище поднесоха нова, още по-голяма изненада. Между 14ч и 17ч местният K- индекс за геомагнитната обсерватория в Панагюрище удари нов рекорд поне за последните 5 години, достигайки бал 8, т.е. много мощна буря.

Този път явлението започна от бал K=3  в предходния 3-часов интервал между 11ч и 14ч българско време за разлика от случая на 20 февруари когато K-индексът в предхождащия бурята 3-часов интервал беше равен на 0, т.е. възможно най-ниският бал. Вчера след  17ч когато внезапната много мощна местна буря приключи местният K-индекс отново спадна до бал 3.

Както и на 20 февруари явлението от вчера беше съпроводено с местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни станции в Северното полукълбо, например ИЗМИРАН край Москва и College   САЩ. От друга страна вчера от около 08 часа сутринта скоростта на слънчевия вятър започна да нараства от ~ 400 км/с и достигна
пикови стойности от 650 км/с привечер. След това скоростта на слънчевия вятър спадна до около 600 км/с. Както нееднократно сме отбелязвали в нашите бюлетини през последните дни причината за това е голяма коронална дупка в екваториалната зона на Слънцето.Местен геомагнитен K-индекс за станция Панагюрище в
интервала 21-23 февруари 2017г
niggg.bas.bg

Местни геомагнитни бури с голяма мощност (K=7)над България са редки явления и обикновено протичат синхронно с планетарни геомагнитни бури със  същата или дори по-голяма мощност. Местна магнитна буря с много голяма мощност над България (K=8) каквато имаше вчера следобяд обаче е много голям прецедент. Има ли някаква допълнителна информация, която да хвърли повече светлина върху това какво се е случило на 20 и 23 февруари?

На 21 февруари ръководителят на ЦССЗМ доц. д-р Борис Комитов се обърна за повече информация и становище към проф. д-р Петко Неновски от Университетския център за космически изследвания и технологии към Физическия факултет на Софийския университет "Св.Климент Охридски", който е международно известен специалист в областта на космическата плазма и земната магнитосфера. Ето какво каза той в проведената дискусия по Скайп:

"...Видях графиките за магнитното поле на 20-ти този месец. Има нарастване с около 20nT (нанотесли) за тоталното магнитно поле и с приблизително 40 nТ за хоризонталната компонента (Х или H). Продължителността беше около час-два наи-много. Вероятно имаме контракция на магнитното поле на Земята, нещо като "sudden commencement" (SC), Интересно е, да се изследва и да се обясни. SC не може да се обяснят с МХД (магнитохидродинамични) вълни от типа вълни на Алфвен, вероятно тук роля играят бързите магнитозвукови вълни (МЗВ), само те могат да се разпространяват препендукулярно на основното магнитно поле, т.е. през екваториалната равнина и директно да достигнат до земната повърхност  на ниски и донякъде на средни ширини. Странното е. че явлението е протекло в рамките на час-два и е локално. SC-явлението по принцип обхваща всички дължини, започвайки от обедните часове и се "размива"  за другите (
следобедните часове? В нашия случай обаче това не е така, бел.Б.К.).
Таке че въпросът остава: какво явление е породило такова силно смущение у нас?..."     

С други думи, въпросът е открит. HELIOTARAXY.COM ще информира своята аудитория за евентуални нови факти, свързани с изясняване на причините за двете доста "странни"  местни геомагнитин бури над България.

На този етап хипотезата за грешка в данните от Панагюрище се счита за практически изключена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2017-02-24/02ч00мин (UT= 00ч00мин)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2017/02/24
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2638 N18E08 111 120 6 CSO 5 B
2639 S09W34 153 20 2 HRX 2 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2017/02/25* 
    Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2638 25 5 1 1
2639 5 1 1 1

по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия)

Саянски неутронен монитор  Институт по слънчево-земна физика

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника DISCOVR в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------
4) 3-часов планетарен Kp-индекс
5) геомагнитен DST-индекс (Киото, Япония )

SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2017