.3r9/7с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минутиS
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 02 СЕПТЕМВРИ 2023г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 83/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 136/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 580 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА7 ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2023/09/02)
Геомагнитна буря
М-клас изригване
Радиационна буря

(помощната информация към тази страница)
***!!!*** - информация за потенциално опасни явленияСЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
 
       УМЕРЕНА   
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
БУРЯ (S1)
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА
БУРЯ (G1)
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3413 3415 3416 3417 3418 3419
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2023/09/02)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4
%

ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС
(2023/09/02)
клас М: 25%**
  клас X:  05%
SEP (СЕЧ):  99%**
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2023/09/02)
   планетарно смущение (Kp=4) : 25%**
      планетарна буря (Kp=>5): 10%**
** -реализирано събитие в рамките на текущата календарна дата
ИЗТОЧНИК:
https://www.swpc.noaa.gov/q 8

02 септември 2023г/23ч30мин: Ново M-изригване от активната област 2413. Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (кратък бюлетин)

Ново изригване (M3.3) беше регистрирано тази сутрин от намиращата се на западния край на слънчевия диск активна облас 3413. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса (CME), но вероятността то да достигне до Земята през следващите дни е малка. Започналата вчера слаба радиационна буря (S1), но до утре се очаква потокът на слънчевите протони с висока енергия да спадне под праговото ниво S1.


Слънчевия диск на 02 септември 2023г (SDO/HMI)

Днес сутринта до Земята иглежда достигна (малко по-рано от очакваното) слънчев плазмен облак, изхвърлен вчера сутринта от Слънцето. В резултат на  това и в комбинация с влиянието на слънчева коронална дупка днес сутринта започна планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1). Тя продължи между 09ч и 18ч българско време.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-09-02/23ч30мин (UT = 20h30min
)

01 септември 2023г/23ч45мин: Съобщение от собственика и администратор на сайта HELIOTARAXY.COM доц.д-р Борис Комитов. М1.2- изригване и слаба радиационна буря (S1)

Уважаеми читатели,

През последните 3-4 месеца имаше проблеми, свързани с редовното ежедневно обновяване на сайта HELIOTARAXY.COM. Във връзка с това се появиха и запитвания относно причините за това, включително и за моето здравословно състояние.

Във връзка с това считам за необходимо да ви уведомя, че здравословното ми състояние, слава богу, е добро и в момента не е причина за възникналия проблем.

Нередовното обновяване е свързано преди всичко с моя силна допълнителна професионална ангажираност, която в момента е от изключителен приоритет за мен.

Както навярно сте забелязали последното обновяване на HELIOTARAXY.COM  преди днешното е от 11 август т.г. За щастие през това време Слънцето, а покрай него и геофизичната обстановка бяха твърде спокойни. През тези три седмици имаше само едно-единствено изригване от ниската част на М-диапазона, а стойностите на среднопланетарния 3-часов Kp-индекс само веднъж достигна ниво 4, т.е.планетарно геомагнитно смущение (активна геомагнитна обстановка). Поради това отсъствието на обновявания не е свързано с някакъв сериозен пропуск.

Ето защо първото обновяване за последните три седмици беше направено едва днес, конкретният повод бяха значими от хелио-геофизична гледна точка явления.

На Слънцето през изминалата нощ и рано сутринта имаше продължително изригване
***!!!*** със средна мощност. То достигна своя максимум (M1.2) около 06ч30мин българско време. Източник на изригването е намиращата се сравнително близо до западния край на слънчевия диск активна област 3413. Изригването беше съпроводено от радиоизбухвания - свистове от II и IV тип, както и "tenflare" ***!!!***. Регистрирани са изхвърляне на коронална маса (CME) и слаба радиационна буря (S1), която продължава и в момента. Очаква се обаче утре, както и на 03 септември тя да стихне. Плазменият CME- облак, който напусна Слънцето с начална скорост 743 км/с се очаква до достигне до Земята през следващите 24-48 часа. Утре следобяд се очаква планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)свързано със слънчева коронална дупка, а на 03 септември - планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)***!!!***. За сравнение - среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена.

Към края на октомври нормалното ежедневно обновяване на сайта HELIOTARAXY.COM ще бъде възобновено. Дотогава сайтът ще се обновява с кратки бюлетини при възникване на значими събития, свързани с космическото време. Пълни бюлетини ще бъдат публикувани при възможност.

С пожелания за здраве и повече дни със спокойно космическо време!

Борис КомитовСлънчевия диск на 01 септември 2023г (SDO/HMI)M1.2-изригвани на 01 септември 2023г
(SDO/AIA)


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-09-01/23ч45мин (UT = 20h45min
)

11 август 2023г/22ч30мин: Успокояване на хелио-геофизичната обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания от клас C. Техни източници бяха активните области 3395 и 3398. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат общо 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Повечето групи петна от предните дни вече се скриха зад западния край на слънчевия диск или се разпаднаха. В северното полукълбо се вижда нова малка група петна (3400?). По-значителен потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M е областта 3395 (магнитен клас "бета-гама").


Слънчевия диск на 11 август 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 13 автуст ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e по 25% , . Вероята за голямо изригване от клас X e по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър по данни от космическата сонда ACE беше в диапазона между 420 и 520 км/с. Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) претърля многобройни колебания в диапазона между -5 и +5nT.

Утре и на 13 автуст се очаква спокойна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Средноопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена.Над България тя беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV) в околностите на Земята беше леко завишен, но далеч под праговото ниво (S1) за слаба радиационна буря.

Геомагнитната обстановка утре и на 13 август ще бъде спокойна.

Възможно е потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV) в околностите на Земята да бъде леко завишен, но ще остане под праговото ниво (S1) за слаба радиационна буря.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-08-11/22ч30мин (UT = 19h30min
)

08 август 2023г/23ч45мин: Отново слаба радиационна буря (S1)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност беше висока през последните 24 часа. Намиращата се около западния край на слънчевия диск активна област 3387 генерира тази вечер изригване със средна мощност (M3.8). То не беше съпроводено със значими съпътстващи явления. Регистрираното през миналата нощ мощно X1.5-изригване стана причина за изхвърляне на коронална маса с висока скорост. Плазменият облак се движи силно встрани от посоката към Земята, но стана причина за възникване на ударна вълна в междупланетното пространство. Тя на свой ред стана причина за възникване на поток протони с висока енергия (E=>10MeV), която пък на свой ред доведе до покачване на потока на последните в околностите на Земята отново над прага за слаба радиационна буря (S1). Засега този поток се задържа над прага S1 и е възможно радиационната буря да продължи и утре. Ако няма нов процес на генериране на слънчеви протони с висока енергия, свързан с нови изригвания  от класове M и/или X радиационната буря би трябвало да стихне по-късно утре или на 10 август.


Слънчевия диск на 08 август 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 10 автуст ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e 55% за утре и 40% за 10 август. Вероятността за голямо изригване от клас X e 10% а утре и под 1% за 10 август.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна  и активна. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Геомагнитната обстановка ще остане между спокойна/смутена и активна утре и на 10 август.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-08-08/23ч45мин (UT = 20h45min
)

08 август 2023/01ч00мин: Ново голямо изригване от активната област 3386
(съобщение)

Ново голямо изригване от вече залязлата активна област 3386 беше регистрирано тази нощ. То достигна максимума си (X1.5) приблизително в полунощ българско време. Вероятно обаче то е значително по-мощно , отколкото е регистрирано, тъй като източникът му е "под хоризонта" за наблюдателите, намиращи се на Земята или в близост до нея. Явлението не е геоефективно.X1.5-изригвани
на 07-08 август 2023г
(SDO/AIA)


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-08-08/01ч00мин (UT = 2023-08-07/22h00min
)

06 август 2023г/23ч45мин: Умерено-мощно слънчево изригване (M5.5)

Слънчевата активност беше висока през последните 24 часа. Намиращата се около западния край на слънчевия диск активна област 3386 генерира тази вечер изригване със средна мощност (M5.5). Явлението не е геоефективно. Регистрираното през изминалата нощ мощно X1.6- изригване в същата област бе съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME), но плазменият облак ще подмине Земята. Два други CME-облаци обаче, изхвърлени от Слънцето на 04 и 05 август в резултат от изригвания ще достигнат нашата планета утре и на 08 август. Ето защо среднопланетарната геомагнитна обстановка, която днес беше спокойна утре и на 08 август ще се активизира. Утре са възможни епизоди с планетарни смущения (Kp=4), а на 08 август се очаква и слаба планетарна геомагнитна буря  (Kp=5;G1)
***!!!***.


Слънчевия диск на 06 август 2023г (SDO/HMI)

Потокът на слънчевите протони с енергия E=>10MeV е близо до праговото ниво S1 за слаба радиационна буря. Утре и на 08 август той ще продължи да спада с тенденция да достигне обичайните фонови стойности. Тази прогноза може да бъде нарушена при нови слънчеви изригвания със средна и/или голяма мощност.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-08-06/23ч45мин (UT = 20h45min
)

06 август 2023г/03ч00мин: Мощно слънчево изригване (X1.6) (съобщение)

В залязващата активна област 3386 тази нощ е регистрирано мощно изригване. То достигна максималната си фаза (X1.6) в 01ч22мин българско време. С него са свързани радиоизбухвания на различни фиксирани честоти в мегахерцовата област, включително радиоизбухване- свист от II тип, силно внезапно йоносферно смущение (SID) и изхвърляне на коронална маса (CME). Изригването все още не е приключило.


X1.6-изригвани на 05-06 август 2023г
(SDO/AIA)


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-08-06/03ч00мин (UT = 00h00min
)

05 август 2023г/23ч45мин: Мощна планетарна (Kp=7;G3) и слаба радиационна буря(S1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена.  Продължително слънчево  изригване със средна мощност  (M1.6) беше регистрирано днес сутрнта, което достигна максимума си около 10ч18мин българско време. Негов източник беше залязващата активна област 3386. Регистрирани са изхвърляне на коронална маса (CME) , както и покачване на потока на слънчевите протони с енергия около и над 10 MeV на геостационарна орбита. Той надхвърли праговото ниво S1 за слаба радиационна буря и в момента все още остава над него. Очаква се изхвърленият облак слънчева коронална маса (CME) Да достигне до Земята на 08 август.Слънчевия диск на 05 август 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 07 автуст ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e 55% за утре и 35% за 07 август. Вероятността за голямо изригване от клас X e 10% а утре и 5% за 07 август.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Днес рано призори до Земята достигна облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 01 или 02 август. Скоростта на слънчевия вятър в нарастна слабо  до около 450 км/с, но след това постепенно спадна до 400 км/с по данни от космическата сонда ACE. Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) първоначално рязко се обърна на юг, достигайки до  -20nT, след което се обърна на север достигайки +15nT, а след това постепенно се установи до стойности малко над нулата.

Активна или смутена ще остане обстановката утре, а на 07 август се очаква ново активизиране във връъзка с очаквано достигане до Земята на CME- облак, изхвърлен от Слънцето на 04 август.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка се активизира силно, включително до епизод с мощна геомагнитна буря (Kp=7;G3) сутринта между 06-09ч българско време. Над България беше регистрирана слаба буря (K=5) през изминалата нощ и сутринта между 00ч-09ч и след това смущение (K=4)
между 09ч и 15ч.

Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и активна, а на 07 август- между спокойна и активна.

Очаква се слабата радиационна буря да продължи и  утре, след което  потокът  на слънчевите  протони  с висока енергия (E=>10MeV), но впоследствие да спадне под праговото ниво S1.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-08-05/23ч45мин (UT = 20h45min
)

03 август 2023г/23ч45мин: Епизоди с планетарни геомагнитни смущения или слаба буря се очакват утре и на 05 август
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Импулсно слънчево изригване със средна мощност  (M2.0) беше регистрирано днес около 14ч55мин българско време. Негов източник беше залязващата активна област 3380. Не са  регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята


Слънчевия диск на 03 август 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 05 август слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e по 35%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден.


Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше в диапазона между 380 и 500 км/с по данни от
космическата сонда ACE. Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 24 часа беше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде предимно между спокойна и смутена. По-голямо активизиране се очаква утре привечер и на 05 август поради очакваното преминаване покрай нашата планета на два CME- облака, изхвърлени от Слънцето на 01 и 02 август.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Утре и на 05 август са възможни епизоди с планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** и/или планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-08-03/23ч45мин (UT = 20h45min
)

31 юли 2023г/23ч45мин: Слаба планетарна буря (Kp=5;G1) се очаква утре и на 02 август
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Слънчево изригване със средна мощност достигна своя максимум (M1.6) днес около 12ч00мин българско време. Негов източник беше активната област 3380. Не са  регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 31 юли 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 02 август слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания от клас X е по 10% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше в диапазона между 380 и 500 км/с по данни от космическата сонда ACE.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 24 часа беше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре се очаква до Земята да достигне слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 28 юли.

Общопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Утре и на 02 август са възможни епизоди с планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** и/или планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-31/23ч45мин (UT = 20h45min
)

29 юли 2023г/23ч15мин: Слънчево M4.1-изригване близо до северозападния край на слънчевия диск предизвика радиационна буря със средна мощност (бал S2)
(кратък бюлетин)

Вчера рано вечерта, около 20ч българско време близо до североизточния край на слънчевия диск бе наблюдавано слънчево изригване със средна мощност (M4.1). Вероятният източник на явлението е залязлата вече активна област 3376. Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса (CME), но движението на плазмения облак е насочено силно встрани спрямо посоката към Земята. Регистрирана е и свързано с изригването покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия(E=>10MeV) по данни от космическата сонда ACE, което достигна и леко надхвърли нивото на радиационна буря със средна мощност (S2)
***!!!***. Тя продължава и до момента. Очаква се утре радиационната буря да продължи и утре, но да спадне до бал S1 (слаба буря). Обстановката ще се успокои напълно на 31 юли.


М4.1-изригвани и изхвърляне на слънчева
коронална маса
на 28 юли 2023г (SDO/AIA)Потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV) по данни от космическата сонда ACE в интервала
27-29
юли  2023г(ACE/RTSW)Слънчевия диск на 29 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност е умерена в резултат на M1.4-изригване, регистрирано тази вечер около 19ч10мин българско време в областта 3380. Тя ще остане предимно ниска и утре и на 31 юли.

Скоростта на слънчевия вятър е около 400 км/с, а
вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) е около -5nT. Обстановката в околностите на Земята утре и на 31 юли се очаква да бъде между спокойна и смутена.

Геомагнитната обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Не се очакват съществени промени утре и на 31 юли.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-26/23ч15мин (UT = 20h15min
)

26 юли 2023г/23ч45мин: Умерена слънчева активност и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Имаше 4 изригвания със средна мощност като най-мащното измежду тях беше с показател M4.6. Източник на всички тези изригвания беше залязващата на северозападния край на слънчевия диск активна област 3376. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.Слънчевия диск на 26 юли 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 28 юли слънчевата активност ще бъде предимно ниска, а вероятността за изригвания от среден мощностен клас M ще  намалява във връзка със залеза на активната област 3376.

Миналата нощ до Земята достигна изхвърленият от Слънцето на 24 юли плазмен облак (CME). Скоростта на слънчевия вятър нарастна до около 500-550 км/с и до този момент тези стойности се задържат. От друга страна
вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) през втората половина на миналата нощ се ориентира на юг, достигайки до -10nT, но впоследствие "застана" на нулево ниво, където е и в момента.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна. Успокояване се очаква на 28 юли.

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира до ниво на слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
***!!!***на два пъти - между 03 и 06ч и 09ч-12ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена между 0ч-03ч и между 03ч-06ч през изминалана нощ.

Геомагнитната обстановка утре се очаква да е между смутена и активна, а на 28 юли - между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-26/23ч45мин (UT = 20h45min
)

24 юли 2023г/23ч30мин: Голямо изхвърляне на коронална маса откъм обратната страна на Слънцето
(съобщение)

Тази вечер около 21ч българско време коронографите на борда на космическите апарати SOHO и STEREO-A регистрираха мощно изхвърляне на коронална маса (CME), чийто източник е откъм обратната страна на Слънцето. Плазменият облак се движи в посока, обратна на тази към Земята и няма да се срещне с нашата планета. Въпреки това поради ударната вълна, която се образува в междупланетното пространство беше регистрирано покачване на потока на протоните с висока енергия (E>10MeV). Покачването обаче остана под праговото ниво (S1) за слаба радиационна буря.


Изхвърляне на слънчева коронална маса
на 24 юли 2023г (SТЕREO-A/COR2)Слънчевия диск на 24 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност е ниска и най-вероятно ще остане такава утре и на 26 юли. Вероятността за слънчеви изригвания от средния мощностен клас M намалява заедно със отдалечаването на активната област 3373 зад западния край на слънчевия диск. Тя е 30% за утре и 25% за 26 юли.

Геомагнитната обстановка е спокойна. Утре се очаква тя да е между спокойна и смутена, а на 26 юли да е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-24/23ч30мин (UT = 20h30min
)

23 юли 2023г/ 23ч15мин: Слаба геомагнитна активност утре и на 25 юли
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше само няколко слаби (клас C) изригвания без особени съпътстващи явления. По-голям интерес представлява едно избухване на протуберанс вчера следобяд  в североизточния квадрант на слънчевия диск. Възможно е изхвърленият облак слънчева коронална маса (CME) да достигне Земята през следващите дни. Дали това ще се случи ще зависи от резултатите от анализа на неговото движение, които ще станат известни през тази ноощ.


Слънчевия диск на 23 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 25 юли ще е между ниска и умерена, а голямо изригване от клас X е почти изключено. Вероятността за изригвания от мощностен клас M е по 45%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Средната скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа е около 400 км/с.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство слабо ще се активизира под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Тенденция към успокояване ще се прояви на 25 юли.

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна. Утре ще има условия за епизоди с планетарни геомагнитни смущения  (Kp=4)
. На 25 юли геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-23/23ч15мин (UT = 20h15min
)

20 юли 2023г/23ч45мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
(кратък бюлетин)

Слънчевата акктивност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания в активните области 3373 и 3377. Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 20 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевана активност утре и на 22 юли ще е между ниска и умерена,но не е изключено и голямо изригване от клас X. Вероятността за изригвания от мощностен клас M е по 45%, а за големи изригвания от клас X e по 15% на ден.


Тази вечер около 19ч50мин българско време до Земята достигна слънчевият плазмен облак (CME),изхвърлен от Слънцето на 17 срещу 18 юли в резултат от дву-пиково M2.7-M5.7- изригване. Скоростта на слънчевия вятър нарастна до около 450 км/с.  За  интервала  18-21ч е регистрирно планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Местно смущение (K=4) по същото време е регистрирано и над България. По наша приблизителна оценка утре геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна, а на 22 юли - между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-18/23ч45мин (UT = 20h45min
)

18 юли 2023г/23ч45мин: Дву-върхово M-изригване от залязващата активна област 3363 и серия от съпътстващи явления

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше висока. Залязващата активна област 3363 генерира около полунощ през изминалата нощ две близки по време  изригвания от мощностния клас M, като едното от тях беше със средна мощност (M2.7), а другото беше умерено-мощно (M5.7). Двете изригвания почти се сляха по време, предизвиквайки общо покачване на слънчевия рентгенов поток в продължение на около три часа между 23ч на 17-ти и 02ч на 18-ти юли. Тези изригвания бяха съпроводени със слънчево протонно събитие (SPE), радиоизбухвания на различни честоти, включително и "tenflare"
***!!!***, както и  изхвърляне на коронална маса (CME). Засега няма окончателен резултат от числения модел  на движението на слънчевия плазмен облак, но в предвид на периферното разположение на областта 3363 е по-вероятно той да подмине Земята. По най-последна информация, той все пак ще достигне нашата планета на 20 юли. Три изригвания в ниската част на M- диапазона генерира и една новоизгряваща на източния край на слънчевия диск  активна област, но без значими съпътстващи явления.


Изхвърляне на слънчева коронална маса
на 17/18 юли 2023г (SOHO/LASCO_C2)Слънчевия диск на 18 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевана активност утре и на 20 юли ще е между ниска и умерена,но не е изключено и голямо изригване от клас X. Вероятността за изригвания от мощностен клас M е по 45-50%, а за големи изригвания от клас X e по 20-25% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на  Земята през последните 24 часа  по данни от спътника ACE беше в диапазона  450-550 км/с, но с тенденция към спадане. Едновременно с това в
ертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) плавно се обърна на север и от около -8nT през втората половина на миналата нощ в момента е около +5nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде между смутена и активна утре и на 20 юли в резултат от затихващи ефекти от слънчева коронална дупка и евентуално преминаване покрай нашата планета на  CME- облак, изхвърлен от Слънцето на 15 юли.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между смутена, активна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** през втората половина на миналата нощ. Над България имаше местни смущения (K=4) през изминалата нощ между 0ч и 06ч и след това между 15-18ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с енергия над 10 MeV достигна до ниво на радиационна буря със средна мощност (S2) през изминалата нощ и в момента все още е около прага S2.

Утре и на 20 юли геомагнитната обстановка ще бъде  активна, но са възможни и епизоди със слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** , както и аврорална активност над околополярните райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 18 юли се очаква най-вероятно да бъде между праговите нива за слаба и средна радиационна буря, т.е. между S1 и S2. Допълнителни усилвания са възможни в случай на нови  слънчеви изригвания от мощностните класове M и X.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-18/23ч45мин (UT = 20h45min
)

16 юли 2023г/23ч45мин: Активно космическо време: Серия от изригвания в активните области 3363 и 3372. Слаба радиационна буря (S1). Облаци слънчева коронална маса (CME) ще достигнат Земята на 17 и/или 18 юли

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Слънчевите активни области генерираха днес около обяд 3 импулсни изригвания със средна мощност (M1.1, M1.8 и M4.0), а техни източници бяха активните области 3363 и 3372. Други две изригвания от слабия мощностен клас C (C8.8 и C3.4) съответно в районите на 3363 и 3373. Тези изригвания бяха съпроводени с радиоизбухвания-свистове от II тип и изхвърляне на коронална маса (CME). Числените модели за тяхното движение показват, че те ще достигнат до Земята на 18 юли. Има обаче известна несигурност в тази прогноза, като е възможно срещата на слънчевите плазмени облаци да стане още утре (17 юли).


Слънчевия диск на 16 юли 2023г (SDO/HMI)

Слънчевана активност утре и на 18 юли ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от мощностен клас M е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на  Земята през последните 24 часа  по данни от спътника ACE беше предимно между  350-400 км/с, но през последните 3 часа нарастна до около 450 км/с. Едновременно с това
ертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се обърна траййно на юг и нейната стойност се промени от 0 до около -10nT, колкото е и в момента. Тези факти поазват, че малко преди полунощ тази нощ  до Земята е достигнал облак слънчева коронална маса (CME).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  на геостационарна орбита  беше предимно около обичайния фон. Той нарастна за кратко днес около обяд до ниво на слаба радиационна буря (S1), най-вероятно поради протонни ерупции (SPE), съпровождащи някои от споменатите по-горе слънчеви изригвания.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре и на 18 юли ще бъде смутена и /или активна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Утре и на 18 юли геомагнитната обстановка ще се активизира. Възможни са епизоди със слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** , както и аврорална активност над околополярните райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 18 юли се очаква най-вероятно да бъде близо до обичайния фон, но не бива да се изключва и той да нарастне  поради слънчево протонно събитие (SPЕ) в резултат на някое слънчево изригване със средна или голяма мощност най-вече в активната област 3363.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-16/23ч45мин (UT = 20h45min
)

11 юли 2023г/23ч45мин: Слънчево умерено-мощно мпулсно изригване (M6.8). Значителна неопределеност за геомагнитната обстановка утре и на 13 юли
(кратък бюлетин)

Днес около 21ч05мин е регистрирано умерено-мощно (M6.8) изригване. Източникът му е новоизгряла активна област на североизточния край на слънчевия диск. Тъй като изригването имаше импулсен характер, то не беше съпроводено от изхвърляне на коронална маса (CME) или други съпътстващи явления с геофизична значимост. По последна информация изхвърленият вчера от Слънцето в резултат от M2.3- изригване най-вероятн ще подмине Земята. Вероятността за среща е много малка, но не се изключва съвсем.


Слънчево M6.8- изригване на 11 юли 2023г
(SDO/AIA)Слънчевия диск на 11 юли 2023г (SDO/HMI)

Слънчевана активност утре и на 13 юли ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от мощностен клас M е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Тъй като има, макар и малка вероятност утре или на 13 юли до Земята все пак да достигне изхвърлената вчера от Слънцето коронална маса (CME), то най-вероятно утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, но не е съвсем изключено да има активни епизоди, включително и слаба планетарна буря (Kp=5;G1)  .

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-11/23ч45мин (UT = 20h45min
)

10 юли 2023г/23ч45мин: Ново изригване със средна мощност (M2.3) и изхвърляне на коронална маса (CME)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност беше умерена през последните 24 часа. Сутринта  активната област 3366 генерира  изригване със средна мощност. То достигна максималната си фаза (M2.3) около 06ч55мин. Изригването беше съпроводено от радиоизбухвания на различни фиксирани честоти в мегахерцовата област, както и от "tenflare"
***!!!*** и радиоизбухване- свист от II тип, придружаващ изхвърляне на коронална маса (CME). В ход е анализ на движжението на слънчевия плазмен облак. 


Слънчево M2.3- изригване на 10 юли 2023г
(SDO/AIA)Слънчевия диск на 10 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 12 юли ще бъде ниска и/или умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 35% , а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята по данни от спътника ACE беше в диапазона 330-370 км/с със слаба тенденция към спадане. Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -2 и +4nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане спокойна утре и на 12 юли.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна. Тя се очаква да остане спокойна утре и на 12 юли.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-10/23ч45мин (UT = 20h45min
)

08 юли 2023г/23ч45мин: Само две слаби слънчеви изригвания. Шест часа геомагнитно смущение над България
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са две изригвания от слабия мощностен клас C. Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.  Двата изхвърлени вчера от Слънцето CME- облака също ще подминат нашата планета.


Слънчевия диск на 08 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 10 юли ще бъде ниска и/или умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 35% , а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.


Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята по данни от спътника ACE беше в диапазона 400-500 км/с с тенденция към спадане. Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре и на 10 юли обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е смутена и/или активна поради продължаващото влияние на слънчева коронална дупка.
Тъй като обаче последната ще се отмества постепенно от геоефективната си позиция то общата тенденция е към намаляване и отслабване на проявите на геомагнитна активност.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Регистрирано е планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)през втората половина на миналата нощ  между 03ч-06ч българско време. Геомагнитната обстановка над България беше смутена между 21ч и 03ч.

Утре и на 10 юли се очква геомагнитната обстановка да е между спокойна и смутена с малка вероятност за планетарно смущение (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-08/23ч45мин (UT = 20h45min
)

07 юли 2023г/23ч45мин: Отново изригване със средна мощност (M4.0) без изхвърляне на коронална  маса (CME). Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност  през  последните 24 часа остана  умерена .  Причината за това беше изригване с мощностен показател M4.0, чийто източник беше активната област 3359 (магнитен клас "бета"). Максималната фаза беше достигната в 09ч29мин българско време. Поради почти импулсният характер на изригването, то не беше съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME), а само с радиоизбухване, регистрирано на няколко честоти, включително и tenflare ***!!!*** . Регистрирани са две изхвърляния на коронална маса от избухванията на протуберанси в северното полукълбо. Предварителните оценки за тяхното движение сочат ниска вероятност за среща  на тези плазмени облаци със Земята.


Слънчевия диск на 07 юли 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 09 юли ще бъде ниска и/или умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 35% , а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята по данни от спътника ACE беше в диапазона 480-550 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -10 и +10nT. Утре и на 09 юли обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или евенуално активна под влияние на слънчева коронална дупка  в геоефективна позиция.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Регистрирано е планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) днес между 15ч-18ч българско време.
Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Утре и на 09 юли се очква геомагнитната обстановка да е между спокойна и смутена с малка вероятност за планетарно смущение (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-06/23ч45мин (UT = 20h45min
)

06 юли 2023г/23ч45мин: Засега остава в сила прогнозата за слаба планетарна геомагнитна буря утре (07 юли)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност  през  последните 24 часа остана  умерена, благодарение  на едно  M1.0- изригване  в намиращата се  вече зад  западния край на  слънчевия диск  активна област  3354. Виждащите се в момента върпу диска номерирани области са или еруптивно спокойни или са източници на слаби изригвания от клас C.
Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 06 юли 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 08 юли ще бъде ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 20% , а за големи изригвания от клас X e около и под 1%.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 400-500 км/с с тенденция към нарастване.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -10 и +10nT.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е смутена и/или активна поради очакваното преминаване на слънчев плазмен облак (CME) утре и влияние на слънчева коронална дупка на 08 юли.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

За утре остава прогнозата за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
и/или слаба планетарна буря (Kp=5;G1) ***!!!*** . Условия за епизоди с планетарно геомагнитно смущение имма и на 08 юли.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-06/23ч45мин (UT = 20h45min
)

05 юли 2023г/23ч45мин: Избухване на протуберанс с изхвърляне на коронална маса (CME)
(съобщение)

Вчера сутринта около 08ч българско време близо до югоизточния край на слънчевия диск избухна протуберанс. Това беше съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Анализът на неговото движение показва, че плазменият облак ще достигне Земята, най-вероятно през нощта на 06 срещу 07 юли. Във връзка с това на 07 юли се очаква планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) и/или слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** .Изхвърляне на коронална маса (CME)
на 04 юли 2023г (STEREO-A/COR2)Слънчевия диск на 05 юли 2023г (SDO/HMI)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-05/23ч45мин (UT = 20h45min
)

03 юли 2023г/23ч30мин: Продължително X1.0-изригване в активната област 3354
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. През изминалата нощ около 02ч българско време в активната област 3354 (магнитен клас "бета-гама-делта") генерира продължително изригване с мощностен показател X1.0. Максималната фаза беше достигната в 02ч14мин. Регистрирани са радиошумове, включително и tenflsre
***!!!***, но не и изхвърляне на коронална маса (CME).  От  друга страна  активната област  3358 генерира импулсно  M1.2-изригване, но без  някакви  значими съпътстващи явления. Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчево X1.0- изригване на 03 юли
2023г
(SDO/AIA)

 Слънчевия диск на 01 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 05 юли ще бъде между  умерена и висока.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е mf 55% , а за големи изригвания от клас X e по 25% на ден. Главен потенциален източник на еруптивна активност е областта 3354, а в по-малка степен областите 3357, 3358 и 3359.

През последните 24 часа по данни от спътника ACE скоростта на слънчевия вятър се колебаеше в диапазона 370- 400 км/с. Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Утре и на 05 юли обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде между спокойна и смутена. Възможен е слаб CH HSS-ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна. Утре и на 05 юли ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-03/23ч30мин (UT = 20h30min
)

02 юли 2023г/23ч45мин: М2.0-изригване в новата активна област 3359
(съобщение)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Новата активна област 3359 близо до югоизточния край на слънчевия диск генерира импулсно M2.0-изригване, чийто пик беше достигнат 05ч35мин българско време. Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса (CME), което е нетипичен случай за импулсни изригвания. Тъй като източникът не е в геоефективна позиция плазменият облак няма да достигне Земята. Изхвърляне на коронална маса е регистрирано и при избухване на протуберанс, разположен в югоизточната част на слънчевия диск. Информацията за това явление в момента се обработва.

На слънчевия диск доминира групата петна 3354. Нейната площ е около 1100 милионни части от слънчевия диск и би могла да се види с просто око (задължително обаче с очила за слънчево затъмнение! Бел.админ). Нейният магнитен клас е "бета-гама-делта". Има най-голям относителен потенциал за средни и големи изригвания (класове M и X).

Геомагнитната обстановка е спокойна и се очаква да остане такава утре и на 04 юли.Слънчевия диск на 02 юли 2023г (SDO/HMI)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-02/23ч45мин (UT = 20h45min
)

01 юли 2023г/23ч45мин: Относително спокойно космическо време
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.Регистрирани са няколко изригвания от   слабия мощностен клас  C.
Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.Слънчевия диск на 01 юли 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 03 юли ще бъде между ниска и умерена, но с намаляваща вероятност за средни и големи изригвания от класове M и X.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е 25% за утре и 15% за 03 юли, а за големи изригвания от клас X e  10% за утре и около и под 01% за 03 юли. Главен потенциален източник на еруптивна активност е областта 3354 (магнитен клас "бета-гама-делта").

През последните 24 часа по данни от спътника ACE скоростта на слънчевия вятър чувствително спадна от 500 до около 430 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 0 и +3nT. Утре и на 03 юли обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще продължи да се успокоява, а на 03 юли ще е напълно спокойна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последните 24 часа. Утре се очаква тя да е между спокойна и смутена, а на 03 юли тя ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-07-01/23ч45мин (UT = 20h45min
)

29 юни 2023г Слънчевата активна област 3354 се  "размърда": M3.8-изригване
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност остава умерена. Активната област 3354 се разраства, а магнитната й структура се усложнява и вече е от клас "бета-гама-делта". Днес около  17ч българско време тя генерира сравнително кратко изригване с мощностен показател M3.8. Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 29 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 01 юли ще бъде между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден. Главен потенциален източник на еруптивна активност е областта 3354 (магнитен клас "бета-гама-делта").

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Над България беше регистрирано местно геомагнитно смущение (K=4) тази вечер между 06ч-21ч българско време. Утре геомагнитната обстановка ще е спокойна и се очаква да се активизира отново на 01 юли до ниво на планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)под влияние на слънчева коронална дупка и , евентуално, в резултат от преминаване в близост до нашата планета на един от слънчевите плазмени облацци (CME), изхвърлени от Слънцето на 27 юни.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-29/23ч15мин (UT = 20h15min
)

28 юни 2023г/23ч15мин: Отново слънчево M-клас изригване
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Днес между 11ч26мин и 12ч00 българско време беше регистрирнао изригване , което достигна средна мощност (M1.9) в активната област 3340. Максималната фаза на явлението беше в 11ч44мин.  Регистрирани бяха и  няколко  изригвания от слабия мощностен клас C в активните области 3340 и 3354. Регистрирани са две изхвърляния на коронална маса (CME) . Едно от тях се асоциира с избухване на протуберанс, а другото с активност зад източния край на слънчевия диск. Численият модел  на слънчевия вятър  показва, че има ниска вероятност някой от  тези  два плазмени облака  или и  двата  да достигнат  Земята на  01  юли. Наблюдавано е  и друго  CME- явление, което се  асоциира с  C3.3 - изригване, но неговият  източник  е  зад  северозападния край  на слънчевия диск и не  е в геоефективна позиция.


Слънчевия диск на 28 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 30 юни ще бъде между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден. Главен потенциален източник на еруптивна активност е областта 3354 (магнитен клас "бета-гама").

Скоростта на слънчевия вятър по данни от спътника ACE  беше между 450 и  500 км/с с тенденция към спадане. Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Утре и на 30 юни обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство се очаква да е спокойна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна. Тя ще остане спокойна и утре и на 30 юни.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-28/23ч15мин (UT = 20h15min
)


27 юни 2023г/23ч00мин: Новата слънчева активна област AR13354 (3354)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Днес около 18ч20мин българско време е регистрирано импулсно изригване със средна мощност (M1.2) в активната област 3340, както и  няколко  изригвания от слабия мощностен клас C в активните области 3340, 3341 и 3354. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята . Има малка вероятност едно избухване на протуберанс да е предизвикало малък CME -облак, евентуално и в посока към Земята, но твърдо доказателство за това до момента няма.

Прави впечатление бързото нарастване на новата активна област 3354 (магнитен клас "бета") в северното полукълбо. Очаква се през следващите дни тя допълнително да се развие и усложни, поради което ще бъде обект на засилен мониторинг.Активната област AR13354 (3354) в бяла
светлина на 27 юни 2023г  (SDO/HMI)Слънчевия диск на 27 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 29 юни ще бъде между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и активна, а на 29 юни - между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-27/23ч00мин (UT = 20h00min
)

25 юни 2023г/23ч45мин: Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1). Слаба геомагнитна активност ще има и през следващите два дни
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Регистрирани са десетина изригвания от слабия мощностен клас C в активните области 3335, 3339,3340 и 3341. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 25 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 27 юни ще бъде между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

През последното денонощие край Земята премина  облак коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 20 юни. Скоростта на слънчевия вятър по данни от спътника ACE  беше около  500 км/с , а през последните часове нарастна до ~ 550 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) през по-голямата част от предната нощ беше около -10 nT, а след това  се установи в диапазона между -7 и +5nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре и на 27 юни ще бъде между  смутена и/или активна-утре отчасти поради затихващото влияние на отминаващия слънчев плазмен облак, а на 27 юни поради влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

През изминалото денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира до ниво на слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** между 03ч-06ч българско време. Над България между 0-03ч беше регистрирано смущение  (K=4), а след това между 03-06ч- слаба местна буря (K=5).

Геомагнитната обстановка утре и на 27 юни ще бъде между спокойна и активна, т.е. очакват се епизоди с планетарни смущения (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-25/23ч45мин (UT = 20h45min
)

23 юни 2023г/23ч45мин: Слънчево изригване със средна мощност (M4.9)
(кратък ( бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Активната област 3341 генерира около полунощ миналата нощ изригване с мощностен показател M4.9. Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса (CME), за което обаче е почти сигурно, че ще подмине Земята. Останалите наблююдавани днес изригвания са от слабия мощностен клас C.


Слънчевия диск на 23 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 25 юни ще бъде между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята по данни от спътника ACE беше в диапазона 360-450 км/с с относително неголеми колебания и слаба възходяща тенденция. Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6 и +5nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре се очаква да бъде смутена. Има обаче шанс до нашата планета да се доближи облак коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 20 юни. На 25 юни ще преобладава спокойна обстановка.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България беше регистрирано геомагнитно смущение (K=4)през изминалата нощ между 0ч и 03ч българско време Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка ще е между спокойна и/или активна като има и вероятнот за слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!***. На 25 юни се очаква геомагнитната обстановка да е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-21/23ч45мин (UT = 20h45min
)

21 юни 2023г/23ч45мин: Слънчево изригване с голяма мощност (X1.1)
(кратък ( бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Причината за това са две изригвания със средна мощност (M1.1 и M1.0), чиито максимуми бяха регистрирани днес следобяд в 13ч40мин и 15ч30мин българско време. Източниците им бяха активните области 3341 (магнитен клас "бета-гама") и 3337. Последната вече е загубила петната си и се наблюдава като факелно поле. Областта 3341 обаче  е интересна с това, че през миналата нощ около 20ч българско време генерира първото от около три месеца насам изригване с голяма мощност (X1.1), чиито максимум беше достигнат около 20ч08мин българско време. Явлението беше съпроводено с радиоизбухвания-свистове от II и IV тип, както и от "tenflsre"
***!!!*** . Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса (CME), чието движение все още се анализира. По наше мнение обаче е малко вероятно плазменият облак да достигне Земята в предвид на твърде близкото до лимба видимо положение на областта 3341.


Слънчево X1.1- изригване на 20 юни 2023г
(SDO/AIA)Слънчевия диск на 21 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 23 юни ще бъде предимно умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 60%, а за големи изригвания от клас X e по 30% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята по данни от спътника ACE беше в диапазона 400-470 км/с с относително неголеми колебания и слаба възходяща тенденция. Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде  смутена или активна, особено като се има предвид, че е възможно покрай нашата планета да премине слънчев плазмен облак (CME). Обстановката на 23 юни ще е предимно спокойна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България тя беше спокойна . Утре среднопланетарната геомагнитна обстановка ще е между спокойна и/или активна. На 23 юни се очаква тя да е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-21/23ч45мин (UT = 20h45min
)

20 юни 2023г/18ч45мин: Умерена слънчева активност,възможни са планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)
(кратък ( бюлетин)

Слънчвата активност през последните 24 часа остана умерена. Днес около обяд са регистрирани две изригвания от средния мощностен клас M (M1.0 и M1.8). Техен източник беше новорегистрираната активна област 3342,която обаче се намира на самия западен край на слънчевия диск, т.е. не е в геоефективна позиция.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 20 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 22 юни ще бъде между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята по данни от спътника ACE беше в диапазона 350-500 км/с с големи колебания и слаба низходяща тенденция.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -8 и +7nT.

Днес, утре и на 22 юни обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена и/или активна под влияние на три малки слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция. Възможно е на 22 юни слабо влияние да окаже и преминаващ в близост до Земята  слънчев плазмен облак (CME).

Геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Над България през изминалата нощ беше регистрирано местно смущение (K=4) в интервала 21ч-24ч.

Геомагнитната обстановка утре и на 22 юни ще бъде между спокойна и активна, т.е възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-20/18ч45мин (UT = 15h45min
)

19 юни 2023г/23ч45мин: Към Земята се движи малък слънчев плазмен облак (CME)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани са две импулсни изригвания със средна мощност (M1.4 и M1.2 )от източник, разположен близо до югоизточния  край на слънчевия диск. Наблюдавано вчера около обяд продължително M2.5- изригване в района активната област 3336 (която вече е факелно поле CME) бе съпроводено с
изхвърляне на коронална Nмаса (CME). Очаква се плазменият облак да достигне Земята на 21 или  22 юни.


Слънчевия диск на 19 юни 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 21 юни ще бъде между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 40%, а за големи изригвания от клас X e по 10% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна от 400 до около 450 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна утре и на 21 юни под влияние на малки слънчеви коронални дупки, ката на 21 юни е възможно и влияние от очакваното преминаване на облак слънчева коронална маса (CME).

Геомагнитната обстановка беше между спокойна и смутена. Над България през изминалата нощ беше регистрирано местно смущение (K=4) в интервала 21ч-24ч.

Геомагнитната обстановка утре и на 21 юни ще бъде между спокойна и активна, т.е възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-19/23ч45мин (UT = 20h45min
)

17 юни 2023г/23ч45мин: Слънчевата активност е ниска. Слаба геомагнитна активност утре, а по значителна -на 19 юни

Слънчевата активност през изминалите 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби C-изригвания, които не са свързани с някакви значими геофизични последствия.
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална Nмаса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 17 юни 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 19 юни остава ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 30%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Утре тя ще бъде между спокойна и смутена, а на 19 юни под влияние на нова слънчева коронална дупка в геоефективна позицция тя допълнително(Kp=4).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-17/23ч45мин (UT = 20h45min
)

16 юни 2023г/23ч45мин: Умерена слънчева активност и геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирано е изригване със средна мощност (M1.1) в новата активна област 3338 близо до североизточния край на слънчевия диск. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална Nмаса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 16 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена утре и на 18 юни. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас е по 30%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция през последните 24 часа  беше между 600 и 700 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -15 и +15nT.

Утре и на 18 юни обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се успокоява.

През миналата нощ среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира, достигайки ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) късно сутринта между 09ч и 12ч българско време.Над България геомагнитната обстановка беше смутена между 03ч-09ч и след това между 12-15ч.

Геомагнитната обстановка утре и на 18 юни ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-16/23ч45мин (UT = 20h45min
)

13 юни 2023год/23ч45мин: Почти спокойно космическо време
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко изригвания от слабия мощностен клас C без особени съпътстващи ефекти.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.Слънчевия диск на 13 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 15 юни се очаква да е предимно ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 15% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна през последните 24 часа от 400 до 300 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3 и +3nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане спокойна утре и на 15 юни.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през последните 24 часа. Тя ще остане спокойна утре и на 15 юни.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-13/23ч45мин (UT = 20h45min
)

09 юни 2023г/21ч30мин: Изригване със средна мощност (M2.5) в новата активна област 3331
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Изригване със средна мощност (M2.5) беше регистрирано днес рано вечерта около 20ч11мин българско време. Наблюдавано е обичайното в такива случаи внезапно йоносферно смущение (SID- Sudden Ionospheric Disturbance) в ниския йоносферен слой D, с което е свързано поглъщане на радиовълните в ниската мегахерцова и килохерцовата области, но не и с други значими събития. Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса (CME) през изминалата нощ около полунощ в района на активната област 3323
. Анализът на движението на слънчевия плазмен облак е в ход.Вляво: Планетарно разпределение на радиоабсорбцията в ниската
част на мегахерцовия радиодиапазон в йоносферния слой D след
слънчевото M2.5- изригване на 09 юни 2023г; вдясно-
поглъщането на радиовълните в децибели (dB) в зависимост от
честотата (NOAA/SWPC)Слънчевия диск на 09 юни 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 11 юни ще бъде предимно ниска. Вероятността  за изригвания от средния мощностен клас M e средно по 25% на ден.

Геомагнитната обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Тя ще остане спокойна и утре. Местни геомагнитни смущения с поа възможни на 11 юни поради слаб CH HSS  ефект, свързан със слънчевва коронална дупка.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-09/21ч45мин (UT = 18h45min
)

08  юни 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност и смутена геомагнитна обстановка
(кратък бюлетин)

Вчерашното M4.7-изригване в активната област 3327 не беше свързана с някакви значителни съпътстващи явления, а през последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Източници на няколкото слаби изригвания бяха активните области 3324 и най-вече 3327.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Слънчево M4.7- изригване на 07 юни 2023г
(SDO/AIA)

Слънчевия диск на 08 юни 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 10 юни се очаква слънчевата активност да е предимно ниска.
Вероятността за изригвания от клас  M  по 25%, а за изригване от клас X e по 5% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър беше предимно между 350-380 км/с с изключение на един кратък интервал около 10ч сутринта, когато достигна до около 480 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е смутена. Очаква се тя да бъде спокойна на 10 юни.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна и смутена, а на 10 юни тя ще е спокойна.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-09/23ч45мин (UT = 20h45min
)

05 юни 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност и планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания от клас C. Teхни източници бяха активните области 3320 и 3323. Избухване на голям протуберанс днес около обяд българско време югозападно от центъра на слънчевия диск предизвика изхвърляне на коронална маса (CME). Резултатите от анализа на движетието на плазмения облак показват, че е възможно на 08 юни той да достигне сс периферията си Земята.


Слънчевия диск на 05 юни 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 07 юни се очаква слънчевата активност да е между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от клас  M  e 35% за утре и 25% за 07 юнии, а за изригване от клас X e  10% за утре и 5% за 07 юни.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна за кратко днес около обяд до 480-490 км/с, след което спадна до около и под 450 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Под влияние  на  двете  слънчеви  коронални  дупки  CH08  и  CH09 обстановката в околностите на Земята утре все още ще е леко смутена. Спокойна обстановка се очаква на 07 юни.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и смутена, а на 07 юни тя ще е спокойна.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-05/23ч45мин (UT = 20h45min
)

04 юни 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност и местни геомагнитни смущения
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са десетина слаби изригвания от клас C в активните области 3323 и новата 3327 (на югоизточния край на слънчевия диск). Най-силно сред тях се откроява едно импулсно C8.8- изригване, станало рано тази сутрин около 06ч45мин българско време в областта 3323. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.Слънчевия диск на 04 юни 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 06 юни се очаква слънчевата активност да е между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от клас  M  e по 30%, а от клас X e по 10% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше между 330 и 360 км/с. Стойността на
вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -11 и +10nT като по-големите колебания бяха регистрирани късно следобяд и рано тази вечер.

Под все още действащото влияние на слънчевите коронални дупки CH08 и CH09 утре и на 06 юни обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е леко смутена.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Геомагнитната обстановка утре и на 06 юни ще бъде между спокойна и смутена.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-04/23ч45мин (UT = 20h45min
)

02 юни 2023г/21ч45мин: Очаква се "умерено-активно" космическо време
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа остана умерена благодарение на едно импулсно изригване със средна мощност (M1.3) днес призори около 05ч15мин българско време. Негов източник беше новата активна област 3324 близо до  центъра на  слънчевия диск.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 02 юни 2023г (SDO/HMI)


Утре и на 04 юни се очаква слънчевата активност да е между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от клас  M  e по 45%, а от клас X e по 15% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята след полунощ спадна от 450 до около 400 км/с. Все пак обстановката в близкото междупланетно пространство утре и на 04 юни ще остане смутена или активна под влияние на слънчевите коронални дупки CH08 и CH09, които са в геоефективна позиция.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Утре е възможен епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4; активна обстановка). На 04 юни геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-02/21ч45мин (UT = 18h45min
)

01 юни 2023г/ 23ч45мин: M4.2-изригване от новата активна област 3323. Планетарно геомагнитно смущение
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани са 3 изригвания със средна мощност. Най-открояващо се измежду тях беше продължително изригване с мощностен показател  M4.3, което беше наблюдавано около полунощ през предната нощ близо до югоизточния край на новоизгрялата активна област 3323. То обаче, както и другите две с показатели M1.3 и M1.0 не бяха съпроводени от някакви значими събития.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчево M4.2- изригване на 31 май/ 01 юни
2023г (SDO/AIA)
Слънчевия диск на 01 юни 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 03 юни се очаква слънчевата активност да е между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от клас  M  e по 45%, а от клас X e по 15% на ден.

Край Земята през последните 24 часа премина облак слънчева коронална маса (CME), който дестабилизира параметрите на слънчевия вятър и междупланетното магнитно поле (ММП). Скоростта на слънчевия вятър нарастна от 400 до около 470 км/с, но през последните часове слабо спадна до 450 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -10 и +10nT. Обстановката в околностите на Земята ще остане смутена и/или активна и утре, както и на 03 юни поради влияние на слънчеви коронални дупки в геоефективна позиция.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Регистрирано е планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) късно през изминалата нощ и призори между 03ч и 06ч българско време.Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена и
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)***!!!*** , а на 03 юни - между спокойна и активна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-06-01/23ч45мин (UT = 20h45min
)

30 май 2023г/22ч45мин: Три слънчеви М-изригвания без значими съпътстващи явления 
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Регистрирани са три кратки изригвания в най-ниската част на M-диапазона (M1.0-M1.3), чиито източници бяха активните области 3310 и 3315.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск към края на днешния ден се виждат 10 групи петна. Активната област 3310 вече е зад западния край на слънчевия диск. Областта 3315, която показва слаб растеж е потенциален източник за изригвания със средна (клас M) и ,евентулано, с голяма мощност (клас X).


Слънчевия диск на 30 май 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 01 юни се очаква слънчевата активност ще е между ниска и умерена.
Вероятността за изригвания от клас  M  e по 40%, а от клас X e по 10% на ден.

Среднопланетарната  геомагнитна обстановка   през последните 24 часа беше  спокойна. Тя ще остане такава и утре, както и на 01 юни.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-30/22ч30мин (UT = 19h30min
)


28 май 2023г/23ч30мин: Хелио-геофизичната обстановка е слабо активна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Източник на единственото  изригване със средна мощност (M1.0) беше активната област 3315 (магнитен клас "бета-гама- делта ") в южното полукълбо. Неговият максимум беше регистриран около 13ч36мин българско време. Имаше и няколко слаби изригвания от клас C чиито източници бяха областите 3314, 3315 и 3316. Не са наблюдавани  нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Както и през предните 2-3 дни на слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Новият момент е, че най-значителният потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност вече е областта 3315, а не 3311 както през предните дни. Останалите активни области са сравнително спокойни и дори в процес на бавно отслабване.


Слънчевия диск на 28 май 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 30 май се очаква умерена слънчева активност. Вероятността за
изригвания от клас  M  e по 55%, а от клас X e по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Прз последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 400- 450 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Под влияние на слаб CH HSS- ефект, свързан със слънчева коронална дупка в геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е леко смутена утре и на 30 май.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната  геомагнитна обстановка   през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  на геостационарна орбита  беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде предимно  спокойна, а на 30  май тя ще е между спокойна и смутена
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 30 май се очаква най-вероятно да бъде близо до обичайния фон, но не бива да се изключва и той да нарастне  поради слънчево протонно събитие (SPЕ) в резултат на някое слънчево изригване със средна или голяма мощност най-вече в активната област 3315.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-28/23ч30мин (UT = 20h30min
)

26 май 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност, леко ускорен слънчев вятър и спокойна геомагнитна обстановка

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Източник на наблюдаваните слаби изригвания от клас C беше активната област 3315 (магнитен клас "бета") в южното полукълбо. Регистрирано беше избухване на протуберанс близо до югозападния край на слънчевия диск. Движението на изхвърления облак коронална маса в момента се анализира. Не са наблюдавани други нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижат 7 групи петна. Площите на петната в северното и южното полукълбо са почти равни. Повечето номерирани магнитни области с с като по-сериозен източник на  изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X )се счита областта 3311, която обаче видимо отслабна през последните 24 часа. Нейният магнитен клас е "


Слънчевия диск на 26 май 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 28 май се очаква предимво ниска слънчева активност. Вероятността за
изригвания от клас  M  e по 30%, а от клас X e по 5% на ден.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Прз последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна от 500 до около 450 км/с.
Стойността на вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT.

Очакваното преминаване на слънчев плазмен облак (CME) покрай Земята вероятно няма да се случи и обстановката утре и  на 28 май ще бъде предимно спокойна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната  геомагнитна обстановка   през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  на геостационарна орбита  беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна и смутена, а на 28 май тя ще е спокойна
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 28 май се очаква най-вероятно да бъде близо до обичайния фон, но не бива да се изключва и той да нарастне  поради слънчево протонно събитие (SPЕ) в резултат на някое слънчево изригване със средна или голяма мощност най-вече в активната област 3311.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-26/23ч45мин (UT = 20h45min
)

23 май 2023г/23ч45мин: M3.0- изригване
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирано е   изригвания в активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта") с мощностен показател M3.0. То достигна максимума си в 15ч15мин българско време. Не са наблюдавани значими съпътстващи явления. Изхвърленият вчера следобяд в резултат на M1.9-изригване в активната област 1312 облак слънчева коронална маса (CME) се очаква да достигне Земята на 26 май.Слънчевия диск на 23 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 25 май се очаква да бъде умерена. Основен потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта").
Верояттността за изригвания от клас  M  e по 50%, а от клас X e по 10% на ден.

Колебанията на скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята бяха в диападона 450-550 км/с, а на вертикалната компонента
Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) - между -7 и +7nT. Обстановката постепенно ще се успокоява утре и на 25 май.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) бе регистрирано през втората половина на предната нощ между 0ч и 06ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена между 21ч и 03ч през същата нощ.

Геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна/или слаба планетарна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** утре, а на 25 май тя ще е между спкойна и активна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-23/23ч45мин (UT = 20h45min


22 май 2023г/23ч45мин:  Изригване със средна мощност (M1.9)+ изхвърляне  на коронална  маса  (CME) и  слаба  планетарна  геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирано е   изригвания в активната област 3312  с мощностен показател M1.9. То достигна максимума си в 16ч33мин българско време. Изригването беше  съпроводено  с  изхвърляне  на  коронална маса  (CME) при начална скорост  439 км/с.  Засега няма информация  за  резултатите  от анализа  на движението на плазмения облак, но не е изключено той да достигне Земята към края на седмицата.


Слънчевия диск на 22 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 24 май се очаква да бъде умерена. Основен потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта").
Верояттността за изригвания от клас  M  e по 50%, а от клас X e по 10% на ден.

Скоростта на слънчевиия вятър в околностите на Земята поради продължаващия CH HSS-ефект, свързан с област от няколко малки слънчеви коронални дупки и затихващото влияние на преминалия вчера CME- облак остава сравнително висока - между 500 и 600 км/с. Стойността на
вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше незначително около 0nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане между смутена и активна утре и на 24 май при тенденция за бавно успокояване.

Отново беше регистриран епизод със средна планетарна геомагнитна буря
(Kp=6;G2)***!!!*** през изминалата нощ  между  21ч и  03ч българско време, както и епизод  със слаба  буря (Kp=5;G1)***!!!*** след това. Над България бяха регистрирана слаба местна буря (K=5) по същото време и  местно геомагнитно смущение (K=4) вежду 03ч и 06ч.

Утре и на 24 май са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и не са изключени и слаби планетарни бури
(Kp=5;G1)***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-22/23ч45мин (UT = 20h45min


21 май 2023г/23ч45мин: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирани са две изригвания със средна мощност в активната област 3311 (магнитен клас "бета-гама-делта"). Техните максимуми (M1.4 и M2.6) бяха достигнати съответно призори в 05ч18мин и  ~19ч  българско време. Изригванията не  бяха съпроводени  със  значими съпътстващи явления. Не са наблюдавани нови 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 21 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 23 май ще бъде между умерена и висока. Основен потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) е активната област 3311.
Верояттността за изригвания от клас  M  e по 75%, а от клас X e по 30% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята под комбинираното влияние на слънчева коронална дупка и най-вероятно размит облак слънчева коронална маса (CME) нарастна до около 600 км/с.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) достигна през последните часове до максимална отрицателна стойност от -10nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане активна и утре, а на 23 май слабо ще се успокои.

Под влияние на гореописаните промени в параметрите на слънчевия вятър и ММП среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира до планетарна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
***!!!***(обновената информация за нея съвпадна по време с редактирането на този бюлетин). Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) през последните 6 часа.

Утре се очаква да се запазят условията за епизоди със средна по мощност планетарна буря
(Kp=6;G2)***!!!***, а на 23 май е възможна слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-21/23ч45мин (UT = 20h45min


20 май 2023г/23ч45мин: Активно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа остана висока. Активната област 3311 (магнитен клас "бета-делта") продължи "канонадата" от изригвания от средния мощностен клас М, започнала от предния ден. Общо в тази област бяха наблюдавани 6 изригвания от клас М, включително  и три  от  категорията "умерено-мощни" (M5.0-M9.9). Техните максимуми (M6.5, M8.9 и M5.6) бяха регистрирани съответно в 10ч32мин, 15ч35мин и 18ч36мин българско време. Въпреки значителната им мощност нито едно от тези изригвания не беше съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Основен потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове М и X) е областта 3311. Активните области 3305 и 3310 имат слаб потенциал за изригвания от средния клас M.Вляво:
Активните области AR13311 (3311) и AR13313 (3313)в бяла светлина на
20 май 2023г; вдясно: Карта на магнитните полета на същите две области
(SDO/HMI)

Слънчевия диск на 20 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 22 май ще бъде между умерена и висока.  Верояттността за изригвания от клас  M  e по 55%, а от клас X e по 25% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През миналата нощ до Земята достигна облак слънчева коронална маса (CME), който по всичко изглежда не е бил регистриран през някой от предните дни и  поради това не е бил отчетен в числените модели на слънчевия вятър. В резултат от това скоростта на последния нарастна от 400 до около 550-600 км/с, колкото е и в момента. Колебанията на  
вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) също бяха големи - между -20 и +10 nT.

С отминаването на слънчевия плазмен облак обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се успокоява. Утре тя ще бъде между смутена и активна, а на 22 май- между спокойна и смутена.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

В резултат от преминаването на СМЕ - облака покрай Земята среднопланетарната геомагнитна обстановка се активизира достигайки ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)
***!!!*** късно през изминалата нощ и  сутринта между 03ч и 09ч българско време и слаба буря (Kp=5;G1)***!!!*** между 09ч и 12ч. През останалата част на последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена или активна. Над България е регистрирана слаба местна буря (K=5) късно през нощта между 03ч и 06ч, както и два 3-часови смутени епизода (K=4) преди и след бурята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  на геостационарна орбита  беше около обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена и активна, а на 22 май- между спокойна и смутена
.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 22 май се очаква най-вероятно да бъде близо до обичайния фон, но не бива да се изключва и той да нарастне в резултат от слънчево протонно събитие (SPЕ) в резултат на някое слънчево изригване със средна или голяма мощност най-вече в активната област 3311.
 
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-20/23ч45мин (UT = 20h45min18 май 2023г/23ч45мин: Шест изригвания със средна мощност от новата активна област
AR13311 (кратък бюлетин)

Новата активна област
AR13311 (3311), която се появи на североизточния край на слънчевиия диск генерира днес 6 изригвания със средна мощност, т.е. в  диапазона M1.0-M4.9. Поради това  слънчевата активност през последните 24  часа беше висока. Същата област геерира и десетина изригвания от слабия  мощностен клас  C.  Те обаче  не бяха свързани с изхвърляния на коронална маса (CME), които биха могли да достигнат нашата планета. От друга страна обаче беше наблююдавана ерупция на протуберанс в южното полукълбо. Според резултатите от численият модел на слънчевия вятър, освободеният при това  избухване плазмен облак ще достигне Земята на 21 май.


Активната област  AR13311 (3311) в бяла светлина на
18 май 2023г (SDO/HMI)Слънчевия диск на 18 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 20 май ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e по 25%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Тя ще остане спокойна и утре и на 20 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-18/23ч45мин (UT = 20h45min


17 май 2023г/23ч45мин: Активната област AR13310 на югоизточния край на слънчевия диск
(кратък бюлетин)

На югоизточния край на слънчевия диск се появи новата активна област AR13310 (3310). Тя беше източник на вчерашното умерено-мощно изригване с показател M9.6.


Активната област  AR13310 (3310) в бяла светлина
на 17/18 май 2023г (SDO/HMI)Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска.
Не са регистрирнани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена утре и на 19 май.


Слънчевия диск на 17 май 2023г (SDO/HMI)

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Тя ще остане спокойна и утре и на 19 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-17/23ч45мин (UT = 20h45min


16 май 2023г
/23ч45мин: Умерено-мощно (M9.6) слънчево-изригване (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока, благодарение на едно умерено-мощно изригване (M9.6), чийто източник е близо зад югоизточния край на слънчевия диск. Максимумът му беше достигнат в  19ч43мин българско време. Източникът на явлението не е в геоефективна позиция и до този момент няма информация за значими съпътстващи явления, освен "почти задължителното" в такива случаи внезапно йоносферно смущение (SID) над дневната част на Земята, в този случай-  над Северна Америка. Не са регистрирнани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевo M9.6-изригвания вечерта на 16 май 2023г
(SDO/AIA)


Слънчевия диск на 16 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 18 май ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M e по 25%, а за големи изригвания от клас X e по 5% на ден.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е между 450 и 500 км/с с тенденция към спадане.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5и +5nT.За утре все още се предполага, че е възможно покрай Земята да премине размитият плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 12 май. На 18 май обстановката ще е спокойна.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена през последните 24 часа. Над България тя беше спокойна. Утре геомагннитната обстановка ще е предимно спокойна, но не са изключени и епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Геомагнитната обстановка ще е спокойна на 18 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-16/23ч45мин (UT = 20h45min


15 май 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност и спокойна геомагнитна обстановка
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания от клас C. Основен източник беше активната област 3306, но по едно изригване са регистрирани и от областта 3305, както и от източник, разположен близо до югоизточния край на слънчевия диск. Предполага се, че това е старата активна област 3288. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 15 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 17 май ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 15% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Утре се очаква тя да бъде между спокойна и активна поради възможното преминаване покрай Земята на периферията на слънчев плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 12 май. Отново спокойна геомагнитна обстановка се очаква на 17 май.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-15/23ч45мин (UT = 20h45min


13 май 2023г/23ч45мин: Хелио-геофизичната обстановка постепенно се успокоява
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания от клас C в активните области 3296, 3297 и новата 3302.Най-мощното и продължително измежду тях достигна максимума си C9.0 в 03ч45мин българско време, а негов източник беше областта 3296. Това изригване обаче, както и останалите не са свързани с някакви геофизично значими съпътстващи събития. Регистрирано вчера изхвърляне на коронална маса (CME) в резултат от избухване на протуберанс e възможно да достигне Земята на 16 май.


Слънчевия диск на 13 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 15 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания клас X е по 15% на ден. Очакваната активност е свързана главно с намиращага се на западния край на слънчевия диск активна област 3296.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е  в процес на постепенен спад. През последните 24 чааса тя спадна от 480 до около 390-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz  на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -6 и +6nT. Параметрите на слънчевия вятър и ММП утре и на 15 май ще бъдат в спокойните си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между споокойна и смутена. Над България тя беше спокойна. Според новопубликувани данни (от вчера, но закъснели) обаче се вижда, че над България вчера между 15ч и 18ч българско време е имало слаба местна буря (K=5), а през следващите 3 часа - местно смущение (K=4)
. Утре и на 15 май геомагнитната обстановка ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-12/23ч45мин (UT = 20h45min


12 май 2023г/23ч45мин: Земята се размина с прогнозираната мощна геомагнитна буря, но слаба буря все пак имаше
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Регистрирани са няколко слаби изригвания от клас C в активните области 3293, 3296, 3301 и 3302. Те не са свързани с някакви значими съпътстващи събития.

Активните области 3296 и 3297 се намират близо до западния край на слънчевия диск, т.е. те вече не са в геоефективна позиция. Дори и някое от изригванията н тези области да е съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME), вероятността то да достигне до Земята вече е много малка.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята обаче все още остава завишена. През последните 24 часа тя беше между 490 и 600 км/с. Вертикалната компонента Bz  на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8 и +12nT. Тази все още активна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство съзаде условия за един епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) сутринта между 06ч и 09ч българско време, както и един епизод със слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!*** между 18ч и 21ч. Прогнозата за мощна планетарна буря (Kp=7;G3) обаче не се сбъдна. Най - вероятно очакваният плазмен облак (CME), изхвърлен от Слънцето на 11 май, вече е подминал нашата планета.

Потокът на слънчевине протони с висока енергия (E=>10MeV)  на геостационарна орбита продължи да спада през последните 24 часа и вече е близо до обичайния фон.


Слънчевия диск на 12 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 14 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания клас X е по 15% на ден.


Параметрите на слънчевия вятър и ММП утре и на 14 май постепенно ще се установяват в спокойните си диапазони.

Потокът на слънчевине протони с висока енергия (E=>10MeV)  на геостационарна орбита утре и на 14 май ще бъде близо до обичайния фон. Има обаче все още значителна вероятност тй отново да нарастне в случай на нови слънчеви  изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).

Геомагнитната обстановка утре се очаква да бъде межжду смутена и активна, а на 14 май тя ще е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-12/23ч45мин (UT = 20h45min


11 май 2023г/22ч30мин: Геомагнитната буря закъснява. Засега- само местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Кратко изригване със средна мощност (M2.1) с максимум  в 12ч01мин българско време беше регистрирано днес в района на активната област 3294. Имаше и няколко слаби изригвания, чиито източници бяха активните области 3293, 2394 и 3296. Едното от тях (C4.1) в областта 2394 беше съпроводено с радиоизбухване - свист от II тип и изхвърляне на коронална маса (CME). Изглежда, че слънчевият плазмен облак се движи в посока северозапад спрямо  тази към Земята, но за по-сигурни изводи е необходим допълнителен анализ.

На слънчевияя диск се виждат общо 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност от класове M и X са двете области 3296 и 3297, които са от магнитен клас "бета-гама". Потенциален източник за изригвания от клас M e и областта 3294.Слънчевия диск на 11 май 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 13 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 60%, а за големи изригвания клас X е по 20% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

До този момент няма признаци за пристигането в околностите на Земята на изхвърления от Слънцето на 9 май облак слънчева коронална маса (CME). Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа е почти постоянна - около 500 км/с. Същото се отнася и за вертикалната компонента Bz на 
междупланетното магнитно поле (ММП). Те е почти постоянно около 0nT.

Все още официално е в сила прогнозата за достигането до Земята на CME- облака, изхвърлен от Слънцето на 09 май и съответно за силно активна обстановка в близкото до нашата планета междупланетно пространство за утре и за 13 май. Тази прогноза обаче става все по-несигурна. Ако не се реализира утре и на 13 май обстановката ще бъде по-скоро между смутена и активна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е беше завишен, включително и над прага за слаба радиационна буря (S1) до днес преди обяд.  Тенденцията обаче е низходяща.

Геомагнитната обстановка утре с много голяма условност се очаква да бъде  между смутена и мощна планетарна буря (Kp=7;G3)
***!!!***, а над полярните райони се очаква мощна аврорална активност.  В минимален вариант се очаква тя да е между смутена и активна. Геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна и на 13 май.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 13 май ще продължи да спада и се очаква в рамките на следващите 24 часа да спадне до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-11/22ч30мин (UT = 19h30min


10 май 2023г/03ч00мин: Активно космическо време (извънреден бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше висока. Освен многобройните (около 15) слаби изригвания от клас C на Слънцето бяха наблюдавани 4 изригвания от средния мощностен клас M. Техният източник беше активната област 3296. Две от тези изригвания бяха умерено-мощни (M6.5 и M5.0), а техните максимуми бяха достигнати съответно в 06ч54мин и 20ч30мин българско време. С тях са свързани радиоизбухвания, наблюдавани  в различни фиксирани честоти в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони, но няма данни за изхвърляния на коронална маса (CME) при тях до този момент.


Слънчеви M4.2 и M5.0 -изригвания вечерта на 09 май
2023г (SDO/AIA)


Слънчевия диск на 09 май 2023г (SDO/HMI)

М4.2- изригването в областта 3296, чийто максимум беше достигват в 21ч58мин българско време тази нощ обаче беше далеч по- интересно. Към него е "привързано" радиоизбухване- свист от II тип  и  изхвърляне на коронална  маса (CME). Началната скорост на  изхвърления плазмен облак е  много висока - около 1890 км/с. Плазменият облак ще достигне Земята по предварителна оценка на 11 май. Наблюдавани са и радиоизбухвания на различни фиксирани честоти, включително и tenflare (f=2695 MHz).

Потокът на слънчевине протони с висока енергия (E=>10MeV)  на геостационарна орбита също рязко нарастна малко след полунощ на 08 срещу 09 май, надхвърляйки праговото ниво за слаба (S1) и почти достигайки праговото ниво S2 за средна радиационна буря. След това започна да спада. Ново покачваане е регистрирано през последните часове, вероятно поради протонно събиние, свързаано с M5.0- изригването.

Междувременно скоростта на слънчевия вятър рязко нарастна през последните два часа, достигайки 650-700 км/с. Това най-вероятно е свързано с пристигането на фронта на CME-облака, изхвърлен от Слънцето на 07 май в резултат на продължително M1.5- изригване. Започна  слаба планетарна буря (Kp=5;G1) .

Допълнителни подробости ще бъдат дадени в следващия редовен бюлетин.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-10/03ч00мин (UT = 00h45min)


07 май 2023г/23ч45мин: До Земята достигна слаб слънчев плазмен облак. Дали обаче е този, който очакваме?!...

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания (клас C), чиито  източници бяха активните области 3293 и 3297. Те обаче бяха с мощностни показатели под C5 и не бяха свързани с някакви значими съпътстващи събития. Не са  регистрирани нови изхвърляния на  коронална  маса  (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Потенциални изтоочници за изриггвания със средна и голяма мощност от класове M и X са активните области 3296 и 3297.


Слънчевия диск на 07 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 09 май ще бъде умерена. Вероятността за изритвания от средния мощностен клас M e по 55%, а за големи изригвания клас X е по 15% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Днес в 18ч44мин българско време до Земята достигна изхвърлен от Слънцето плазмен облак (CME). Има обаче сериозни подозрения, че това може би не е CME- облакът, който е свързан с M2.1-изригването от 05 май, а някакъв друг, много по-слаб, който не е бил отчетен в числените модели на слънчевия вятър и съответно и при прогнозите за геомагнитната активност за днес, утре и 09 май. В такъв случай е възможно очакваният CME- облак да достигне Земята по-късно през тази нощ или утре. Ако обаче пристигналият облак е очакваният, то тогава прогнозата за средна или дори мощна геомагнитна буря за тази нощ и утре няма да се изпълни.

Във връзка с горепосоченото скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа беше в диапазона 400-500 км/с и практически не се промени особено спрямо втората половина на миналата нощ. Колебнаията на
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) обаче нарастнаха по-съществено и през последните няколко часа бяха в диапазона между -10 ии +10nT.

Засега очакването за сериозно активизиране на слънчевия вятър в околностите на Земята през следващите 12-24 часа остава. Утре и на 09 май допълнително се очаква влияние и от слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Регистрирано е планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) днес между 15-21ч българско време. Смутена обстановка (K=4) по същото време беше регистрирана и над България.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре с много голяма условност се очаква да бъде  между смутена и мощна планетарна буря (Kp=7;G3)
***!!!***, а над полярните райони се очаква мощна аврорална активност.  В минимален вариант се очаква тя да е между смутена и активна. Геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна и на 09 май.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 09 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-07/23ч45мин (UT = 20h45min


06 май 2023г/23ч45мин: Изхвърленият от Слънцето на 04 май облак слънчева коронална маса (CME) все пак достигна до Земята: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби изригвания (клас C), чиито  източници бяха активните области 3296 и 3297.Едното от тези изригвания (C2.8) генерирано в областта 3296 беше съпроводено с радиоизбухвания - свистове от II и IV тип и зхвърляне на газ с начална скорост 689 км/с. Останалите три номерирани области с петна бяха почти спокойни.


Слънчевия диск на 06 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 08 май ще Пе между ниска и умерена. Вероятността  за изригвания  от средния мощностен клас  M  e  55%, а за големи изригвания от клас X е по 15% на ден.

През изминалата нощ малко след полунощ до Земята изглежда достигна изхвърленият на 04 май в резултат от слънчево M3.8 - изригване плазмен облак (CME). Скоростта на слънчевия вятър в околността на Земята рязко нарастна и от около 400 км/с достигна до 550-600 км/с, приблизително колкото е и в момента. Едновременно с това
колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) също рязко нарастнаха по амплитуда, достигайки екстремални стойности между -15 и +15 nT. В резултат от това започна активизиране на геомагнитната обстановка. Тя достигна ниво на слаба планетарна буря (Kp=5;G1)***!!!*** късно през нощта между 03ч и 06ч българско време и слетова до средна планетарна буря (Kp=6;G2) между 06ч и 09ч сутринта. По същото време над България е регистрирана слаба местна буря (K=5), последвана от местно смущение (K=5) между 12ч-15ч българско време.

Утре са възможни епизоди със слаба планетарна буря
(Kp=5;G1)***!!!*** , а през нощта се очаква и средна планетарна буря (Kp=6;G2)***!!!*** в предвид на очакваното достигане до Земята на CME-облака, изхвърлен от Слънцето на 05 май. Над полярните и субполярни райони през следващите 48 часа се очаква мощна аврорална активност.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-05/23ч45мин (UT = 20h45min


05 май 2023г/23ч45мин: Умерена слънчева активност. Планетарна геомагнитна буря с малка или средна мощност през нощта на 07 срещу 08 май
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена. Активната област 3296 генерира две изригвания със средна мощност, чиито мощностни показатели бяха съответно M2.1 и M1.1, а максимумите им бяха съответно в 11ч01мин и 18ч31мин българско време. Първото от тях беше доста продължително. То беше съпроводено с радиооизбухване-свист от II тип  и изхвърляне на коронална маса (CME). Численият модел на слънчевия вятър (WSA Enlil 2.0) показва, че фронтът на слънчевия плазмен облак ще достигне до Земята през нощта на 07 срещу 08 май. От друга страна изхвърленият на 04 май от Слънцето CME- облак в резултат от  M3.8- изригване най-вероятно ще подмине нашата планета на 07 май. Наблюдавани през последните два дни са и CME - обблаци, които  са в резултат от еруптивна активност откъм обратната страна на Слънцето.


Слънчевия диск на 05 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена утре и на 07 май.Вероятността за изригвания от средния мощностен клас М е по 55%, а за големи изригвания от клас X  е по 15% на ден. Основни потенциални източници на еруптивна активност са областите 3293 и 3296.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна. Утре и на 07 май тя се очаква да е между спокойна и активна. Възможни причини за геомагнитна активност могат да бъдат неотчетени колебания на параметрите на слънчевия вятър в резултат от многото на брой изхвърлени облаци слънчева коронална маса (CME) през последните 2-3 дни. През нощта на 07 срещу 08 май е възможна планетарна буря с малка или средна мощност (Kp= 5 или 6; G1 или G2)
***!!!*** .

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-05/23ч45мин (UT = 20h45min


04 май 2023г/24ч00мин: Изригване със средна мощност (M3.8) и изхвърляне на коронална маса (CME)
(кратък бюлетин)

След 4 изригвания от средния мощностен клас M в областта 3293 (магнитен клас бета-делта), включително и едно умерено мощно на 03 май, през последните 24 часа слънчевата активност беше умерена. Регистрирани са общо 12 слаби изригвания от активните области 3288, 3293 и новоизгрялата 3296. Последната генерира единственото изригване със средна мощност (M3.8), което обаче беше проължително. Неговият максимум беше достигнат в 11ч44мин българско време. Изригването беше съпроводено от радиоизбухвания- свтове от II и IV тип. Регистрирано е изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на слънчевия плазмен облак е насочено предимно на изток спрямо посоката към Земята, но не е изключено неговата периферия да "закачи" земната магнитосфера. Това би могло да се очаква към неделя (07 май).


Изхвърляне на коронална маса (CME) на 04 май
2023г - анимация (SOHO/LASCO_C3)Слънчевия диск на 04 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност ще остане на нива между ниска и умерена утре и на 06 май. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 50%, а за големи изригвания от клас X  по 10% на ден. Потенциални източници на М и X  изригвания е по 10% на ден.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше  през последните 24 часа. Тя ще остане спокойна и утре, а на 06 май са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-04/24ч00мин (UT = 21h00min


02 май 2023г/23ч45мин: Ниска слънчева активност и нови групи петна


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активните области 3288 и 3293. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 7 групи петна. Две от тях се появиха на североизточния край на слънчевия диск през последните 24 часа и все още нямат официални номера.Още една малка нова група се вижда в непосредствена близост до групата 3289. Основните потенциални източници за изригвания от магнитните класове M и в много по-малка степен от клас X са активните области 3288 (магнитен клас "бета-гама-делта") и 3293.


Слънчевия диск на 02 май 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре и на 04 май ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 50%, а за големи изригвания от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебае много слабо около стойността 500 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5 и +5 nT.

Все още е възможно покрай Земята през тази нощ или утре сутринта да премине облак коронална маса, изхвърлен от Слънцето на 29 април. Ако това не се случи утре и на 04 май обстановката в близост до нашата планета постепенно ще се успокои. В противен случай този процес ще се забави с около 12-24 часа.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Геомагнитната обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и активна. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4) през предната нощ между 0ч и 03ч българско време.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Утре и на 04 май са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Има обаче известна несигурност в тази прогноза поради неопределеността, свързана с преминаването или непреминаването на споменатия по-горе CME-облак покрай Земята. Ако това не се случи геомагнитната активност ще бъде по-ниска от прогнозираната, най-вероятно между спокойна и смутена.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 04 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-02/23ч30мин (UT = 20h30min


01 май 2023г/23ч00мин: Три изригвания от средния мощностен клас M

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше висока. Регистрирани са три изригвания със средна мощност от активните области 3288 и новата 3293, която през последните 24 часа се появи на североизточния край на слънчевия диск. Най-значителното измежду тях (M2.4) достигна своя максимум (M2.4)  около 21ч00мин българско време през миналата  нощ в областта 3293. Второто изригване (M1.1) беше регистрирано през втората половина на изминалата нощ в областта 3288. Третото изригване (M7.1), което бе наблюдавано днес около 16ч10 мин беше импулсно и умерено мощно. Негов източник също беше областта 3288. Няма данни за наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчево M2.4-изригване на 30 април 2023г
(SDO/AIA)


На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Потенциални източници за нови изригвания от средния клас M са активните области 3288 и 3293. Първата е и  слаб потенциален източник на големи изригвания от клас X.


Слънчевия диск на 01 май 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност  утре и на 03 май ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 40%, а за големи изригвания от клас X е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на група малки слънчеви коронални дупки скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше завишена като се колебаеше между 480 и 720 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5 и +5 nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще останат смутени и активни до 03 май включително. Активната обстановка може допълнително да се поддържа в случай, че до Земята достигнет изхвърленият някои от изхвърлените през предните дни от Слънцето облаци  коронална маса (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. през последните 24 часа.  Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 03 май ще бъде  между смутена и активна.


Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 03 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-05-01/23ч00мин (UT = 20h00min


29 април 2023г/21ч15мин: Серия от слаби изригвания в района на активните области 3285 и 3288. Условия за слаба геомагнитна активност ще има до 02 май включително

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Регистрирани са десетина слаби изригвания от клас C в кластера на активните области 3285 и 3288 в южното полукълбо Най-значителното измежду тях достигна своя максимум (C8.8) днес около 13ч20мин българско време. В същият район през изминалата нощ беше наблюдавана и ерупция на протуберанс.  С нея е свързано  изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на плазмения облак вече е изследвано с помощта на числен модел на слънчевия вятър. Резултатите показват, че той вероятно ще достигне околностите на Земята около обяд на 02 май.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо благодарение на кластера на групите 3285 и 3288. Областта на последната група петна се разви до най-сложния магнитен клас "бета-гама-делта". Тя е основен потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M.


Слънчевия диск на 29 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност през днес, утре и на 01 май ще бъде ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на група малки слънчеви коронални дупки скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше висока - между 600 и 720 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -6 и +6 nT.

Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще останат смутени и активни до 01 май включително. Активната обстановка дори може да се засили на 02 май в случай, че до Земята достигне изхвърленият през миналата нощ облак слънчева коронална маса (CME).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. през последните 24 часа. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистрирано днес между 12ч и 18ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена (K=4)през миналата нощ между 21 и 24ч и тази вечер между 18ч и 21ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 01 май ще остане между смутена и активна. На 02 май е възможен епизод със слаба планетарна буря (Kp=5; G1)
***!!!***.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 01 май се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-29/21ч15мин (UT = 18h15min


26 април 2023г/23ч45мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) утре, слаба планетарна буря (Kp=5;G1) на 28 април

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Регистрирани са две слаби изригвания в ниската част на C-диапазона. Избухване на протуберанс югозападно от центъра на слънчевия диск е било регистрирано вчера малко преди полунощ бъларско време. С него е свързано слабо изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на плазмения облак се изследва и има вероятност той да премине в близост до Земята в рамките на следващите няколко дни.

На слънчевия диск се виждат 6 групи петна. На юг от екватора е "кластерът", включващ групите 3285, 3287 и 3288, а на север са трите новорегистрирани групи 3289, 3290 и 3291. По площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Единственият слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас M) е областта 3288.


Слънчевия диск на 26 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 28 април ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас М е по 5% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше около 500 км/с. През последните 2-3 часа, вероятно под влияние пресичане на секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП), предхождаща слънчевата коронална дупка CH96 тя достигна до около 600- 620 км/с. Колебанията на вертикалната компонента Bz на ММП, най-вероятно по същата причина значително увеличиха амплитудата си след 20ч българско време и бяха в диапазона между -10 и +9 nT.

Параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята утре и на 28 април ще бъдат в активните си диапазони поради влиянието на слънчевата коронална дупка CH96, а също така и поради възможното преминаване в близост до нашата планета на облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлена от Слънцето на 24 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена през последните 24 часа. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка  утре  ще бъде между смутенна и  активна, т.е възможни са епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 28 април e възможна слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5,G1) ***!!!*** .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  утре и на 28 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-26/23ч45мин (UT = 20h45min)


24 април 2023г/24ч00мин: Приключи най-мощната геомагнитна буря (Kp=8;G4) от началото на SC25 досега
(кратък бюлетин)

Започналата вчера около обяд много мощна геомагнитна буря (Kp=8;G4)
***!!!*** приключи днес около обяд българско време. Тя продължи 24 часа и беше най-мощната от началото на настоящия 11-годишен слънчев петнообразувателен цикъл под номер 25 в Цюрихския ред (SC25). Имаше два 3-часови епизода, по време на които планетарният Kp-индекс достигна бал 8 при възможен най-висок бал 9. Те бяха между през миналата нощ между 21ч-24ч и сутринта днес между 06ч и 09ч българско време. Над България максималното местно ниво на бурята беше K=7, т.е. мощна буря.3-часовият планетарен Kр-индекс в интервала 22-24 април

2023г.(NOAA/SWPC)

3-часовият местен K-индекс в интервала 22-24 април
2023г за станция Панагюрище (http://www.niggg.bas.bg/)Атмосферно средноширотно сияние (Mid Latitude Aurora) над
над щата Мисури (САЩ), снимка Kristi Shawalukk (solarham.net)

През следващите два дни геомагнитната обстановка постепенно ще се успокоява. Под влияние на CHHSS-ефект, свързан със слънчева коронална дупка, утре геомагнитната активност може да достигне нива на планетарно смущение (Kp=4) или
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)***!!!***. На 26 април геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.


Слънчевия диск на 24 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 26 април ще е предимно ниска. Възможни са изригванияя със средна мощност, но вероятността за това е сравнително ниска - около 15% на ден.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-24/24ч00мин (UT = 21h00min)


23 април 2023г/23ч45мин: В момента - слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1). През следващите часове тя може да достигне екстремално ниво (Kp=5;G5)
***!!!*** (извънреден бюлетин)

Днес следобяд около 14ч30мин българско време  до Земята достиигна  плазменият облак (CME), изхвърлен от Слънцето  преди около 48  часа, на 21 април  в резултат от  M1.7- изригване. Това  предизвика силни колебания на вертикалната компонента Bz на  междупланетното магнитно поле (ММП) в широк  диапазон между -20 и +20nT. Скоростта на слънчевия вятър рязко нарастна и от 400 км/с днес следобяд в момента е около 750 км/с.

Вследствие на горните обстоятелства е в ход и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
***!!!*** в интервала 15ч-21ч. Над България по това време геомагнитната обстановка беше смутена (K=4). Регистрирана и аврорална активност над много райони в Северното полукълбо от Гренландия на запад до Камчатка и Чукотка на изток.


Атмосферни сияния (Mid Latitude Aurora) над Подмосковието (ляво) и Санкт Петербург (вдясно)на 23 април 2023г(politikus.info)


Според коригираната прогноза на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър през следващите часове на тази нощ и утре сутринта е възможно геомагнитната обстановка да се активизира до нива на много мощна
(Kp=8;G4)***!!!*** и дори екстремално мощна геомагнитна буря (Kp=9;G5)***!!!***. Това може да предизвика проблеми в работата на техническата инфраструктура над обширни райони на Земят, особено на високи и средни ширини. За всяка съществена промяна в хелио-геофизичната обстановка ще бъдат добавени актуализации към този бюлетин.
------
### 24 април/01ч00мин: Геомагнитната обстановка се активизира до много мощна планетарна буря
(Kp=8;G4)***!!!*** в интервала 21ч-24ч българско време. Над България в този интервал беше наблюдавана мощна буря (K=7).

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-23/23ч45мин (UT = 20h45min)


22 април 2023г/23ч45мин: Планетарна геомагнитна буря със средна мощност се очаква през нощта на 23 срещу 24 април

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През изминалите 24 часа слънчевата активност беше ниска. Главен източник на слаби изригвания от клас C беше активната област 3279. Както вече бе съобщено в предходния извънреден бюлетин от миналата нощ, вчерашното M1.7- изригване със средна мощност беше причинено от дестабилизация и избухване на протуберанс в района на групата петна (активната област) 2383. С това бяха свързани радиоизбухвания -свистове от II и IV тип. Те от своя страна са индикатори съответно за изхвърлянe на коронална маса (CME) и слънчева протонна ерупция (SPE-събитие). Съгласно проведеното моделиране изхвърленият от Слънцето плазмен облак ще достигне до Земята утре около или след полунощ. За нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята през последните 24 часа не се съобщава.


Слънчевия диск на 22 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност утре и на 24 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания със средна мощност (клас M) е значителна- средно по 40% на ден. Главен потенциален източник за M-изригвания е областт 3282.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа беше близо между 400 и 450 км/с с тенденция към слабо покачване.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше  в диапазона между   +5 и +10nT.Съгласно актуализирания числен модел на слънчевия вятър на Космическия център Годард на НАСА фронтът на облака коронална маса (CME), зхвърлен от Слънцето на 21 април ще достигне Земята през нощта на 23 срещу 24 април около полунощ (NASA/GSFC_SW)

Във връзка с приближаващия към Земята облак слънчева коронална маса (CME) се очаква активизиране на параметрите на слънчевия вятър и ММП утре вечер и на 24 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше смутена (K=4) през изминалата нощ в интервала 0ч-03ч.

В реултат от регистрираното  SPE-явление  от миналата нощ се наблюдава слабо покачване (до 2 пъти) на потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10 MeV) на геостационарна орбита. То обаче е далеч под прага за слаба радиационна буря (бал S1).

Утре геомагнитната обстановка ще бъде предимно между спокойна и смутена. Активизиране, включително до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)
***!!!*** се очаква утре през нощта, както и на 24 април. Над полярните райони на Земята има висока вероятност за аврорална активност.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) утре и на 24 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон. Има малка вероятност за слаба радиационна буря (S1)***!!!***.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-22/23ч45мин (UT = 20h45min)


21 април 2023г/23ч45мин: Слънчево M1.7-изригване и изхвърляне на коронална маса по посока на Земята
(извънреден бюлетин)

Днес около 20ч30мин българско време в района на активната област 3283 в южното полукълбо на Слънцето започна продължително M1.7-изригване, свързано с избухване на протуберанс. То достигна своя максимум приблизително в 21ч15мин. Явлението е съпроводено с изхвърляне на коронална маса (СМЕ). Движението на плазмения облак е по посока на Земята и според първоначални груби оценки ще достигне нашата планета на 24 април.Слънчево M1.7-изригване на 21 април 2023г
(SDO/AIA)

Слънчевия диск на 21 април 2023г (SDO/HMI)


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-21/23ч30мин (UT = 20h30min)


20 април 2023г/22ч15мин:  Слаба геомагнитна активност
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност е ниска. През последните 24 часа са наблюдавани само  слаби изригвания в мощностния диапазон C1-C3, като принос за тази слаба активност имаха активните ообласти 3281, 3282, 3283 и 3284. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Слънчевата активност ще остане ниска утре и на 22 април, като вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден. Тази вероятност се свързва основно с активната област 3282, чийто магнитен клас по последни данни изглежда отново се завръща към "бета-гама".


Слънчевия диск на 20 април 2023г (SDO/HMI)

Очакваното според последната прогноза на Центъра за прогнози ва космическото време в Боулдър активизиране на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство през отминаващия ден до този момент не се случи. Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа беше в диапазона 400-420 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше почти непрекъснато ориентирана на север, а стойностите й бяха в диапазона между   +5 и +10nT. Очаква се обстановката в околностите на Земята да бъде смутена или активна утре и на 22 април поради възможното преминаване на облак слънчева коронална маса (CME), изхвърлена от Слънцето на 16 април, както и под влияние на малка слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена или между спокойна и активна утре и на 22 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-20/22ч15мин (UT = 19h15min)


18 април 2023г/23ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) (кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активната област 3272, както и новорегистрираните 3280, 3282, 3283 и 3284. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 18 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност  утре и на 20 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния клас M e по 45%, а от мощния клас X е по 10% на ден.

Днес рано следобяд, около 16ч българско време до Земяята достигна нерегистриран малък облак слънчева коронална маса (CME). Скаростта на слънчевия вятър нарастна от 350 до около 600 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  около 17ч за кратко се обърна рязко на юг, достигайки стойност от -19nT. След това рязко се обърна на север (приблизително до +15nT), а в момена е близо до нулата.

Очаква се утре и на 20 април обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство по наша предварителна оценка постепенно да се успокои.

Геомагнитната обстановка днес следобяд и привечер се активизира до планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) между 18-21ч
българско време. Над България също е регистрирана смуена обстановка между 15-21ч. Утре геомагнитната обстановка по наша предварителна прогноза ще бъде между спокойна и смутена, а на 20 април тя ще е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-18/23ч30мин (UT = 20h30min)


16 април 2023г/19ч45мин: Слаби слънчеви изригвания и местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше над 10 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активната област 3272, както и новорегистрираните 3279, 3280, 3281 и 3282. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 9 групи петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. По-значителни потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M са активните области 3280, 3281 и 3282 . Те са и слаби потенциални източници за големи изригвания от клас X.Слънчевия диск на 16 април 2023г (SDO/HMI)


Слънчевата активност днес, утре и на 18 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 50%, а от клас X е по 10% на ден.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше в  диапазона 320-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между   -4 и +4nT.

Днек и утре парамметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще останат предимно  в спокойните си диапазони или ще бъдат леко смутени под слабо влияние на слънчева коронална дупка, Спокойна обстановка се очаква на 18 април.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка днес и утре  ще бъде предимно  спокойна, но са възможни  местни геомагнитни смущения (Kp=4)над отделни райони на Земята. На 18 април се очаква спокойна геомагнитна обстановка.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 18 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-18/19ч45мин (UT = 16h45min)


15 април 2023г/23ч30мин: Две импулсни изригвания със средна мощност
(кратък  бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност достигна умерено ниво, благодарение на две импулсни изригвания (~M1.1 за всяко едно от тях) в активната област 3282. Тя, както и активните области 3280 и 3281 бяха източници на голям брой слаби изригвания от клас C.
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевия диск на 15 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 17 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 40%, а от клас X е по 5% на ден.


Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.
 
Геомагнитната обстановка и на 17 април ще бъде между   спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-15/23ч30мин (UT = 20h30min)13 април 2023г/23ч30мин: Само слаби слънчеви изригвания. На 15 април е възможно планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше 10-12 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха активната област 3272, както и новорегистрираните 3279, 3280 и 3281. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна.Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M са активните области 3272 и 3276. Те са и слаби потенциални източници за големи изригвания от клас X.


Слънчевия диск на 13 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 15 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 45%, а от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше в  диапазона 380-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между   -5 и +6nT.

Утре парамметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще останат предимно  в спокойните си диапазони. На 15 април се очаква слабо активизиране под влияние на слънчева коронална дупка, която ще премине  в геоефективна позиция.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре  ще бъде предимно  спокойна. На 15 април ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 14 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-13/23ч30мин (UT = 20h30min)


12 април 2023г/23ч45мин: Слънчевата активност е ниска, геомагнитната обстановка е спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше десетина слаби изиргвания (клас C), а техни източници бяха активните области 3272 и 3276. Най-значимото измежду тях беше с мощностен показател C6. в областта 3272 (магнитен клас "бета-гама"). То достигна максимума си през изминалата нощ в 01ч42мин българско време.  Не са регистрирани значителни изхвърляния на коронална маса (CME).

На слънчевия диск се виждат 8 групи петна. Четири от тях (3272,3273, 3275 и 3276) са регистрирани през предните дни, а дрги 4 са нови. Те обаче са едва видими върху фотосферата и официалната им регистрация е под въпрос. Най-значителният потенциален източник за изригвания със средна и голяма мощност (класове ) е областта 3272. Слаби потенциални източници на изригвания от средния клас M са и областите 3273 и 3276.


Слънчевия диск на 12 април 2023г (SDO/HMI)

Слънчевата активност утре и на 14 април ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от клас M e по 45%, а от клас X е по 10% на ден.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа Земята напусна сектора на влияние на слънчевата коронална дупка CH91. Скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство беше в диапазона 380-400 км/с.
Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между   -2 и +5nT.

Парамметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще останат предимно  в спокойните си диапазони утре и на 14 април.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ)  е близо до обичайния фон.

Геомагнитната обстановка утре и на 14 април ще бъде предимно  спокойна , но не са съвсем изключени и местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (SEP/СЕЧ) днес, утре и на 14 април се очаква да бъде близо  до нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-12/23ч45мин (UT = 20h45min)


10 април 2023г/24ч00мин: Ниска слънчева и слаба геомагнитна активност на 11 и 12 април
(кратък  бюлетин)

Слънчевата активност достигна умерено ниво, благодарение на кратко M2.8- изригване в новорегистрираната активна област 3276 близо до югоизточния край на слънчевия диск. Максималната фаза на изригването беше достигната около 08ч30мин българско време. Освен това този район, както и областта 3272 бяха източник на голям брой слаби изригвания (клас C). Не са регистрирани нови 
изхвърляния на коронална  маса  (CME) по посока на Земята. Слънчеватта активност ще остане предимно ниска утре и на 12 април. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 25% на ден.


Слънчевия диск на 10 април 2023г (SDO/HMI)


Под влияние на CH HSS- ефект, свързан със слънчева коронална дупка с положжителна магнитна полярност скоростта на слънчевия вятър нарастна около обяд  до ~ 550 км/с, а след това започна бавно да спада. Стойностите на верткалната Bz компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между   -10 и +10nT. Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще остане смутена и/или активна и утре и на 12 април поради продължаващия CH HSS-ефект, както и поради очакваното преминаване покрай нашата планета на изхвърлен на 07 април от Слънцето плазмен облак (CME).

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна през изминалото денонощие. Епизод с планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) беше регистриран сутринта  между 06 и 09ч българско време. Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.

Епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) се очакват утре и на 12 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-10/24ч00мин (UT = 21h00min)


08 април 2023г/23ч45мин: Слънчево изригване със средна мощност (M2.9)
(кратък  бюлетин)

Най-забележимото събитие през последните 24 часа е слънчево изригване със средна мощност. То  беше регистрирано през втората половина на изминалата нощ  около  04ч45мин  българско време, а негов източник  беше  активната  област  3272  (магнитен клас "бета-гама"). Изригването не беше свързано  с никакви допълнителни съпътстващи явления, освен обичайното  Н-алфа-изригване във видимата област. Регистрирани са две  изхвърляния на коронална  маса  (CME),чийто фронтове евентуално биха могли да достигнат Земята през следващите няколко  дни. Анализът на тяхното движение е в ход.Слънчевия диск на 08 април 2023г (SDO/HMI)

Утре и на 10 април слънчевата активност ще бъде ниска или между ниска и умерена. Възможжни са слаби радиошумове (бал R1-R2) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна през изминалото денонощие. Очертава се тя да е спокойна и утре и на 10 април.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2023-04-08/23ч45мин (UT = 20h45min)


07 април 2023г/20ч00мин: Ниска слънчева активност, параметрите на слънчевия вятър и ММП в оклностите на Земята са в спокойните си диапазони

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Новата аактивна област 3272 както и залязващата вече  на запад 3270 генерираха няколко слаби изригвания в ниската част на C-диапазона. Регистрирано е иизбухване на протуберанс в южното полукълбо на Слънцето близо до видимия меридиан, но не е наблюдавано изхвърляне на вещество. Не са регистрирани и други 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на  Земята.

На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Двете от тях (3266 в северното полукълбо и 3270 в южното) ще залязат зад западния край на слънчевия диск  в течение на следващите 36-72 часа. Единственият вероятен източник на изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) остава областта  3272.


Слънчевия диск на 07 април 2023г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 09 април слънчевата активност ще бъде ниска или между ниска и умерена. Възможжни са слаби радиошумове (бал R1-R2) в мегахерцовия и гигахерцовия диапазони.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространств