9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 08 АВГУСТ 2020г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 11 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 75 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 50 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 03 - 10 август 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03 - 29 август 2020г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2020/08/09)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
    
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2020/08/09)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2020/08/09)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
(УТОЧНЕНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ(SC25)(02 юни 2020г)

09 август 2020г/17ч15мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно  в границите на A-диапазона(по данни от спътника GOES-16). Имаше само едно суб-изригване с мощностен показател ~B1.3 вчера в 19ч00мин българско време. Негов източник беше активната област 2770. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда  групата петна AR12770 (2770). Тя е в северното полукълбо. Включва две петна в обща полусянка. Проявява  епизодична много слаба еруптивна активност. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 09 август 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  рано следобяд е 12 (по данни от 23 наблюдения). Волфовото число е 11-12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 75.

Слънчевата активност днес, утре и на 11 август ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за слаби изригвания от клас C е по 15% на ден като техен потенциален  източник е областта 2770. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11 август  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 340-440 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е приблизително 360 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на +3.5nT.

Днес, утре и на 11 август обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е  спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка
днес, утре и на 11 август ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 10%, а за утре и за  11 август  е по 05% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес, за утре и за 11 август е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (09-11 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-08-09/17ч15мин (UT = 14h15min)


08 август 2020г/14ч00мин: Слабо импулсно слънчево изригване (C1.5)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно  в границите на A-диапазона(по данни от спътника GOES-16). Изключение тази сутрин направи импулсно изригване с мощностен показател ~C1.5 от 06ч45мин българско време. Негов източник е активната област 2770. Явлението е било съпроводено с избухване на протуберанс в същия район. Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда  групата петна AR12770 (2770). Тя е в северното полукълбо. Магнитната й структура съответства на клас "бета".  Засега проявява  епизодична слаба еруптивна активност. Главното петно на групата, което е с полусянка изглежда е в процес на разделяне. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Активната област AR12770 (2770) в  бяла
светлина на  08 август  2020г  (SDO/HMI)Слънчевият диск на 08 август 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 14 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  около обяд е 12 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 74.

Слънчевата активност днес, утре и на 10 август ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за слаби изригвания от клас C е по 10% на ден като техен потенциален  източник е областта 2770. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 август  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 390-460 км/с. В момента тя е приблизително 415 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на -2nT.

Утре и на 10 август обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е  спокойна. Слаб CH HSS-ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка е възможен днес. По тази причина днес има малка вероятност за местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка 
днес ще е спокойна или вежду спокойна и смутена,  а утре и на 10 август тя ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 15%, а за утре и за  10 август  е по 10% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес е 5%, а за утре и за 10 август е  около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (08-10 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-08-08/14ч00мин (UT = 11h00min)


07 август 2020г/19ч30мин: Възможна е слаба геомагнитна активност утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха  в границите на A-диапазона(по данни от спътника GOES-16).  Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда  групата петна AR12770 (2770). Тя е в северното полукълбо. Магнитната й структура съответства на клас "бета". Засега проявява много слаба еруптивна активност. Малко единично петно се забелязва днес в южното полукълбо, което засега все още няма номер. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.


Слънчевият диск на 07 август 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 14 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  около обяд е 13 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Слънчевата активност днес, утре и на 09 август ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 09 август  ще бъде между 70 и 75.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 420-500 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 415 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на +3nT.

Утре и на 09 август обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е  спокойна. Слаб CH HSS-ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка се очаква утре. По тази причина утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка 
днес и на 09 август ще е спокойна, а утре- между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и  09 август  е по 10% на ден,  а за утре е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и 09 август е  около и под 1%, а за утре е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (07-09 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-08-07/19ч30мин (UT = 16h30min)


06 август 2020г/15ч00мин: Спокойно космическо време днес и утре, на 08 август - слабо активизиране


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха предимно в границите на A-диапазона(по данни от спътника GOES-16). Изключение прави едно суб-изригване в областта 2770 с мощностен показател B2.2 около 03ч15мин българско време.   Не са регистрирани   изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се вижда  групата петна AR12770 (2770). Тя е в северното полукълбо. Магнитната й структура съответства на клас "бета". Засега проявява много слаба еруптивна активност. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ)ерупции.

Слънчевият диск на 06 август 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес  около обяд е 12 (по данни от 26 наблюдения). Волфовото число е 12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 73.

Слънчевата активност днес, утре и на 08 август ще бъде много ниска.  Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M,  за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1%
. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 08 август  ще бъде между 70 и 75.
 
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в диапазона 420-500 км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 415 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на -1nT.

Утре и на 08 август обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е  спокойна. Слаб CH HSS-ефект, свързан с малка слънчева коронална дупка се очаква на 08 август. По тази причина на 08 август са възможни местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка 
днес и утре ще е спокойна, а на 08 август- между спокойна и смутена.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и  утре  е по 10% на ден,  а за 08 август е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря  на средни ширини (K=5) за днес и утре е  около и под 1%, а за 08 август е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (06-08 август) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-08-06/15ч00мин (UT = 12h00min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2019/08/08
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2770 N22E08 24 50 1 HSX 1 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/08/09* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2770 15 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020 г