9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 16 ЮНИ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 13 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 71 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 10 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 11 - 18 юни 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 11 юни - 07 юли 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/06/17)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО  НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/06/17)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/06/17)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 05% :   01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
"24-ЯТ ЦИКЪЛ И ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ" (видео-презентация, автор Б.Комитов; кратка анотация е дадена в секцията НОВИНИ) част 1 част 2  част 3

17 юни 2018г/11ч30мин:Днес -спокойно "космическо време". Утре и на 19 юни са възможни местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на рентгеновия поток през последните часове е около A2.5-A3.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск едва се вижда групата петна 2713. Тя е в северното полукълбо. Тя е еруптивно почти спокойна. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес сутринта е 12 (по данни от 3 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 70.

Днес, утре  и на 19 юни слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 юни ще е около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 300-330 км/с. В момента тя е приблизително 325 км/с. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -4nT и +4nT.
В момента Bz e приблизително равна на -0.5nT.

Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Във връзка с това се очаква и геомагнитната обстановка да е спокойна. Леки смущения са възможни утре и на 19 юни във връзка с очаквано влияния от страна на слънчевата коронална дупка CH02, която е с положителна полярност. Поради това обстоятелство утре и на 19 юни са възможни местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше
спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 19 юни - между спокойна и смутена. Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4) за днес е 10%, а за утре и за 19 юни тя е по 20% на ден. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, а за утре и за 19 юни тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-17/11ч30мин (UT = 08h30min)


16 юни 2018г/13ч45мин: Възможни са местни геомагнитни смущения на 18 юни (понеделник)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на рентгеновия поток през последните часове е около A2.5-A3. Имаше само едно импулкно суб-изригване с мощностен показател ~ B1.5 тази сутрин около 08ч30мин българско време. Неин източник е областта 2713.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск едва се вижда групата петна 2713. Тя е в северното полукълбо. Петната й са с много нисък контраст и е еруптивно почти спокойна. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 16 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 13 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 14 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре  и на 18 юни слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (16, 17 и 18 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 юни ще е около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в спокойния диапазон с много слаби колебания около стойността 300 км/с. И в момента тя е приблизително толкова. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -3nT и +4nT.
В момента Bz e приблизително равна на +2nT.

Днес и утре  параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Във връзка с това се очаква и геомагнитната обстановка да е спокойна през двата дни. Леки смущения са възможни на 18 юни във връзка с очаквано влияния от страна на слънчевата коронална дупка CH02, която е с положителна полярност. Тогава са възможни местни геомагнитни смущения (K=4)над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше
спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре 
геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 18 юни - между спокойна и смутена. Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 18 юни тя е 20%. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес и за утре  е около и под 1%, а за 18 юни е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-16/13ч45мин (UT = 10h45min)


15 юни 2018г/14ч15мин:Незначителна  еруптивна активност  в областта AR12713 (2713)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на рентгеновия поток през последните часове е около A2.5-A3. Имаше само едно импулкно суб-изригване с мощностен показател ~ B1.2 тази сутрин около 10ч30мин българско време.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2713. Тя е в северното полукълбо и е еруптивно почти спокойна. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 15 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 16 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 15 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 11-12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Днес, утре  и на 17 юни слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (15, 16 и 17 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 юни ще е около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 300-350 км/с. В момента тя е приблизително 310 км/с. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -1nT и +3nT.
В момента Bz e приблизително равна на +1.5nT.

Днес, утре и на 17 юни параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Във връзка с това се очаква и геомагнитната обстановка да е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше
спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 17 юни
геомагнитната обстановка ще е спокойна. Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4)  е по 10% на ден. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес, за утре и за 17 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-15/14ч15мин (UT = 11h15min)


14 юни 2018г/12ч45мин: Спокойно "космическо време"  в рамките на 3-дневната прогноза  (14-16 юни)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на рентгеновия поток през последните часове е около A2.5-A3.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се вижда групата петна 2713. Тя е в северното полукълбо и е еруптивно спокойна. Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 14 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 16 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 16 (по данни от 11 наблюдения). Волфовото число е 11 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Днес, утре  и на 16 юни слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (14, 15 и 16 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 юни ще е около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 300-350 км/с с тенеденция към нарастване. В момента тя е приблизително 340 км/с. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -5 и +5nT.
В момента Bz e приблизително равна на +1.5nT.

Днес, утре и на 16 юни параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат в спокойните си диапазони. Във връзка с това се очаква и геомагнитната обстановка да е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше
спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 16 юни
геомагнитната обстановка ще е спокойна. Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4)  е по 10% на ден. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес, за утре и за 16 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-14/13ч45мин (UT = 10h45min)


12 юни 2018г/13ч30мин: Нова група петна на източния край на слънчевия диск. Днес и утре са възможни местни геомагнитни смущения

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Новоизгрялата на източния край на слънчевия диск нова активна област генерира едно суб-изригване с мощностен показател ~ B2. Средното ниво на рентгеновия поток е около A2.5-A3.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск се вижда една нова малка група петна. Тя изгря на източния край на слънчевия диск, северно от слънчевия екватор. Засега няма официален номер.  Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 12 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 11 (по данни от 9 наблюдения). Волфовото число е 0 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Днес, утре  и на 14 юни слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (12, 13 и 14 юни). Има много малка вероятност за  изригвания от слабия клас C в новата активна област на източния край на слънчевия диск. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 юни ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята беше в спокойния диапазон 290-310 км/с. В момента тя е приблизително 300 км/с. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха незначителни и около стойността 0nT.
В момента Bz e равна на +0.5nT.

Днес и утре са възможни
слаби смущения в параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята  под влияние на слънчевата коронална дупка CH01 + прилежащи към нея по-малки коронални дупки, които са с отрицателна полярност. Поради това днес и утре ще има условия местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята. На 14 юни обстановката в околоземното космическо пространство ще е спокойна и местните геомагнитни смущения (доколкото такива би имало) ще стихнат.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше
спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре
геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а на 14 юни тя ще е спокойна. Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 15% на ден, а за 14 юни е 10%. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 14 юни е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-12/13ч45мин (UT = 10h45min)


11 юни 2018г/13ч45мин: Местни геомагнитни смущения през следващите два дни (12 и 13 юни)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Поради наближаващия изгрев на нова ярка област откъм североизточния край на слънчевия диск рентгеновия поток започна  да нараства през последните часове и в момента е около A4.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна.  Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 11 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 0 (по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 69.

Днес, утре  и на 13 юни слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (11, 12 и 13 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 юни ще е около 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята спадаше плавно в спокойния диапазон 300-350 км/с. В момента тя е приблизително 350 км/с. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха  в  диапазона между -2nT и +1nT.
В момента Bz e равна на 0nT.

Днес
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде в спокойния диапазон около и под 400 км/с. Поради това геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна. Слаби смущения в параметрите на слънчевия вятър и ММП са възможни утре и на 13 юни под влияние на слънчевата коронална дупка CH01, която е с отрицателна полярност. Ето защо утре и на 13 юни са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше
спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна, а утре и на 12 юни - между спокойна и смутена. Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4) за днес е 10%, а за утре и за 13 юни тя е по 15% на ден. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес е около и под 1%, а за утре и за 13 юни тя е по 5% на ден.

В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-11/13ч45мин (UT = 10h45min)


10 юни 2018г/12ч15мин: Спокойна хелио-геофизична обстановка днес и утре

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около нивото A1.0.
Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална  маса (CME) по посока  на Земята.

На слънчевия диск не се виждат петна.  Няма потенциални източници  за средни изригвания от клас M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 10 юни 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес по обяд е 0 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 0 . Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 68.

Днес, утре  и на 12 юни слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (10, 11 и 12 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 юни ще е около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята се колебаеше много слабо около средна стойност 350 км/с. И в момента тя е приблизително толкова. Колебанията  на стойностите на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха  в  диапазона между -1nT и +3nT.
В момента Bz e около +1nT.

Днес и утре
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде в спокойния диапазон около и под 400 км/с. Поради това геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна. Слаби смущения в параметрите на слънчевия вятър и ММП са възможни на 12 юни под влияние на слънчевата коронална дупка CH01, която е с отрицателна полярност. Тогава са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка беше
спокойна

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и 
утре геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна, а на 12 юни - между спокойна и смутена. Вероятността за  геомагнитни смущения    на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 12 юни е 15%. Вероятността  за слаба геомагнитна буря  (K=5) на средни ширини за днес и утре  е около и под 1%, а за 12 юни тя е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 юни) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-06-10/12ч45мин (UT = 09h45min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".

LASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/06/16
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2713 N05E15 288 10 1 AXX 3 A
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]):2018/06/17* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2713 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018