9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 22 СЕПТЕМВРИ 2018г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 68 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 17 - 24 септември 2018г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 17 септември - 13 октомври 2018г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2018/09/23)
(помощната информация към тази страница)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО  НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СМУТЕНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2018/09/23)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2018/09/23)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  35%**
         буря (Kp => 5 ):   35%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
23 септември 2018г/12ч00мин:   Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е под A1.0.  Не са регистрирани изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат  петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 22 септември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Днес, утре  и на 25 септември слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (23, 24 и 25 септември).  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята нарастна от около 420 км/с вчера по обяд до 590-600 км/с привечер към 20ч българско време. В момента тя е приблизително 560 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  беше в диапазона между -9nT и +5nT. Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В момента Bz е приблизително равна на -4.5nT.

Активната обстановка в близкото до Земята веждупланетно пространство ще се запази днес и  утре. Днес ще  има условия  за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Утре са възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). На 25 септември ке очакват местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между смутена и активна. Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) имаше вчера между 12ч и 18ч и след това през нощта между 21ч и 06ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес
геомагнитната обстановка ще между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***), утре - между спокойна и активна,  а на 25 септември - мехду спокойна  и смутена . Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за утре е 30%, а за 25 септември тя е 20%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес е 25%, за утре е 10%, а за  25 септември тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6)за днес  е 5%, а за утре и за  25 септември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 септември ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-09-23/13ч00мин (UT = 10h00min)


22 септември 2018г/13ч45мин: Междупланетното магнитно поле (ММП) в околностите на Земята се активизира. Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е под A1.0.  Не са регистрирани изхвърляния на коронана маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат  петна. Няма потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас  M, за големи  изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 22 септември 2018г (SDO)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 0 (по данни от 19 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 67.

Днес, утре  и на 24 септември слънчевата активност ще бъде  много ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (22, 23 и 24 септември).  Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 септември ще бъде между 65 и 70.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Данните от спътника ACE показват плавно нарастване (до около 40 пъти) на концентрацията на частиците на слънчевия вятър в околността на Земята от ранния следобяд вчера до приблизително в полунощ българско време. След това същата спада рязко някокократно. Скоростта на слънчевия вятър  в околностите на Земята за същото време нараства почти плавно и от 340-350 км/с вчера по обяд достигна до около 500 км/с днес късно сутринта. В момента тя е приблизително 470 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  се обърна трайно на юг (със знак"-")вчера привечер и се колебаеше в диапазона между -12nT и +6nT. Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. В момента Bz е приблизително равна на -8nT. Активизирането на обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство създаде условия за наблюдаваната през нощта слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). По всичко изглежда, че Земята е пресякла секторна граница на ММП с преход "+/-"

Параметрите на слънчевия вятър и ММП ще се запазят приблизително такива, каквито са в момента до днес следобяд или привечер, когато  Земята ще навлезе в сектор на влияние на слънчева коронална дупка с положителна полярност. Активната обстановка ше се запази утре и на 24 септември. Ше има условия  за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4), както и за слаби планетарни геомагнитни бури (Kp=5;G1) (***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

До полунощ българско време геомагнитната обстановка
беше  спокойна. След това започна слаба планетарна геомагнитна буря (***!!!***), която продължи до 06ч сутринта, а през следващите три часа (06ч-09ч бълг. време) отслабна планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Над България е регистрирано местно геомагнитно смущение в интервала 03ч-06ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре
геомагнитната обстановка ще между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***), а на 24 септември - мехду спокойна  и активна, но не бива съвсем да се изключва и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***) . Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)за утре е 35%, а за 24 септември тя е 30%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за утре е 25%, а за  24 септември тя е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес  и за 24 септември е около и под 1%, а за утре е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 септември ) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупциия и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-09-22/13ч45мин (UT = 10h45min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2018/09/22
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас


На слънчевия диск не се виждат петна.
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2018/09/23* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2018