9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 17 ЯНУАРИ 2020г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 0 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 70 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 0 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 13-20 януари 2020г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (13 януари -08 февруари 2020г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2020/01/18)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
МНОГО НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2020/01/18)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2020/01/18)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
1* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
(УТОЧНЕНА ПРОГНОЗА ЗА 25-ТИ СЛЪНЧЕВ ЦИКЪЛ(SC25)(09 декември 2019г)

18 януари 2020г/14ч15мин: Очаква се слаба геомагнитна активност утре и на 20 януари

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат  петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 18 януари 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 януари ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
18, 19 и 20 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 януари ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър   беше в диапазона 310-350 км/с. В момента тя е приблизително 340 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на -1nT.


Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е почти спокойна и поради това геомагнитната обстановка също ще е спокойна. Незначителна активизация  е възможна на 19 януари поради слаб CH HSS - ефект. На 20 януари е възможна нова активизация поради CH HSS - ефект, чийто източник е слънчева коронална дупка с отрицателна полярност (CH03?). Във връзка с това утре са възможни местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни райони на Земята, а на 20 януари не е изключено да има и епизод с плънетарно геомагнитно смущение (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес
ще е предимно спокойна, утре - между спокойна и смутена, а на 20 януари-между спокойна и активна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е  10% за днес, 15% - за утре  и  20% за 20 януари.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) за днес е около и под 1%, а за утре и за 20 януари е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-01-18/14ч15мин (UT = 12h15min)


17 януари 2020г/13ч30мин: Спокойно "космическо време"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат  петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 17 януари 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 71.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 януари ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
17, 18 и 19 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 януари ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър   беше в диапазона 310-380 км/с. В момента тя е приблизително 320 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха между -3nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на 0nT.


Днес следобяд, утре и на 19 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е почти спокойна и поради това геомагнитната обстановка също ще е спокойна. Незначителна активизация  е възможна на 19 януари поради слаб CH HSS - ефект.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес следобяд, утре  и на 19 януари
ще е предимно спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е  10% за днес, 15% - за утре  и  20% за 19 януари.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) за днес е около и под 1%, а за утре и за 19 януари е по 5% на ден.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-01-17/13ч30мин (UT = 11h30min)


16 януари 2020г/15ч00мин: Хелио-геофизичната обстановка е почти спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат  петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 16 януари 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 18 януари ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
16, 17 и 18 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 януари ще бъде около 70.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър   беше в диапазона 290-380 км/с с тенденция към нарастване до около 12ч00мин бъллгарско време днес и слаб спад след това. В момента тя е приблизително 375 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха между -5nT и +5nT. В момента Bz е равна приблизително на +0.5nT.


Днес следобяд, утре и на 18 януари обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е спокойна и поради това геомагнитната обстановка също ще е спокойна. Активизиране е възможно на 18 януари към края на  деня поради слаб CH HSS - ефект.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес следобяд, утре  и на 18 януари през по-голямата част на деня
ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден за днес и утре, а за 18 януари е 15%.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 18 януари е 5%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-01-16/15ч00мин (UT = 13h00min)


15 януари 2020г/23ч00мин:"Космическото време" днес остана спокойно. Утре и на 17 януари то отново остава спокойно

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше много ниска.  Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
A8. Не са наблюдавани  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск не се виждат  петна. Няма потенциални източници за  изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 15 януари 2020г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 0 (по данни от снощи). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес следобяд  е 0 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е 0. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 72.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 януари ще бъде много ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни (
15, 16 и 17 януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 януари ще бъде около 70-72.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър   беше в диапазона 290-340 км/с. В момента тя е приблизително 315 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz)на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха между -5nT и +4nT. В момента Bz е равна приблизително на +2.5nT.


Утре има малка вероятност за слаба активизация на параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята поради слаб CH HSS- ефект, но по-вероятно е обстановката да остане споокйна. Във връзка с това утре има ниска вероятност за местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята. На 17 януари обстановката ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка утре ще е спокойна или между
спокойна и смутена, а на 17 януари тя ще е спокойна.  Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 5% на ден.  Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) е около и под 1%.
 
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2020-01-15/23ч00мин (UT = 21h15min)

---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO),(SOHO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2020/01/17
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

На слънчевия диск не се виждат петна.

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/01/18* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)


* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
S34E36  355   20   4   BXO  3   B24    N14W75         A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2020г