9/7 с  подкрепата на


В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   НАО "Юрий Гагарин"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 21 МАРТ 2019г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 49 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 80 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 220 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ( 11 - 17 март 2019г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (11 март -06 април 2019г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2019/03/22)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
       
 НИСКА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2019/03/22)
клас М:  15%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  05%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2019/03/22)
смущение - суббуря  (Kp=4) :  10%
         буря (Kp => 5 ):   01%
* -слънчеви енергетични частици (СЕЧ); **- реализирано събитие
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни
явления 
22 март 2019г/17ч15мин:Слънчевата активна област AR12736 продължава да се развива. Маггнитният й клас е вече "бета-гама-делта"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Активната област 2736 генерира 8-9 сравнително кратки слаби изригвания от клас C. Най-значимото сред тях е с мощностен показател C5. То достигна максималната си фаза приблизително в 07ч българско време. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2. Засега няма данни за нови изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.


Слънчевата активна област AR12736 (2736)
в бяла светлина на 22 март 2019г (SDO/HMI)


На слънчевия диск се вижда само групата петна 2736. Тя е в северното полукълбо, а площта допълнително нарастна и вече е около 200 милионни части от слънчевия диск. Магнитната й структура се усложни спрямо предните два дни и магнитният й клас е вече "бета-гама-делта". Областта 2736 е сериозен потенциален източник на нови слаби изригвания от клас C, както и на  изригвания от средния мощностен клас M и (евентуално)на една
протонна (СЕЧ) ерупция. Засега се счита, че няма потенциални източници за големи изригвания от клас X.


Слънчевият диск на 22 март 2019г (SDO)

Боулдърското число  е 45 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес рано следобяд беше 32 (по данни от 24 наблюдения). Волфовото число е около 18-20 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 79.

Днес, утре и на 24 март  слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X е около и под 1% за всеки един от трите дни(22, 23 и 24 март). Вероятността за изригване от средния клас M е по 15% на ден, а за  слабо изригване от клас C е  около 60-70% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) e по 5% на ден. Всики очаквани еруптивни явления се свързват с активната област 2736. Възможни са и смущения в радиовръзките през гореспоменатите три дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 март ще бъде между 75 и 80.


СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 310-350 км/с при слаба тенденция към спадане. В момента тя е приблизително равна на 325 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на +0.5nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. Утре през втората половина на деня до Земята ще достигне изхвърленият на 20 март рано следобяд слънчев плазмен облак (CME) и обстановката ще се активизира. Активната обстановка ще се запази и на 24 март, но с тенденция към успокояване.Ето защо днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна. Утре се очаква планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)(***!!!***), а на 24 март все още ще има условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Г
еомагнтитната обстановка днес  ще е спокойна, утре - между спокойна и  планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)(***!!!***), а на 24 март - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря(Kp=5;G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 10%, за утре е 30%, а за 24 март тя е 40%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес  е около и под 1%, за утре е 40%, а за 24 март тя е 30%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес е е около и под 1%, за утре е 20%, а за 234 март е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 март) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-03-22/17ч00мин (UT = 15h00min)

21 март 2019г/16ч30мин: Активната област 2736 генерира ново C-изригване. Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) се очаква на 23 март

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последното денонощие беше ниска. Активната област 2736 генерира голям брой суб-изригвания от клас B, както и едно слабо изригване от клас C. Неговият мощностен пик (C5.6) е достигнат тази сутрин в 05ч10мин българско време. Той обаче е бил непосредствено предхождан от два други по-слаби  пика  с мощностни показатели съответно C1.3  и C1.2, които са регистрирани в рамките на 15-20 минути преди това. Засега няма данни за съпътстващи явления. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B1.0. В междупланетното пространство се движи облакът от  изхвърляне на коронална маса (CME), който се отдели вчера около обяд от Слънцето след първото C-изригване в областта 2736. Този облак ще достигне с периферията си Земята рано следобяд на 23 март. Второ по-слабо изхвърляне на коронална маса (CME) е регистрирано също вчера следобяд. Очаква се този плазмен облак също да достигне нашата планета някоко часа след първия.

На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2735 и 2736). Те са в северното полукълбо, а хелиографската им ширина и магнитната им полярнст, показват, че са от настоящия 24-я слънчев цикъл. Единичното петно, което се беше появило вчера сутринта се разпадна без да получи официален номер. Площта на групата петна 2736 е около 60 милионни части от слънчевия диск.  През последното денонощие тя продалжи да се развива  и показва значителна ерутивна активност. Същата е потенциален източник на нови слаби изригвания от клас C, както и за едно изригване от средния мощностен клас M. Областта 2735 е еруптивно спокойна и е в процес на бавно разпадане. Няма потенциални източници за големи изригвания от клас X,както и за протонни (СЕЧ) ерупции.


Слънчевият диск на 21 март 2019г (SDO)

Боулдърското число  е 28 (по данни от снощи). Новият  Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд беше 40 (по данни от 20 наблюдения). Волфовото число е 24 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 77.

Днес, утре и на 23 март  слънчевата активност ще бъде ниска. Вероятността за изригвания от средния клас M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни  (СЕЧ) ерупции  е около и под 1% за всеки един от трите дни(21, 22 и 23 март). Вероятността за изригване от средния клас M е по 15% на ден, а за  слабо изригване от клас C е по наша оценка по около 50-60% на ден. Значителната вероятност за изригвания е свързана с активната област 2736. Възможни са и смущения в радиовръзките през гореспоменатите три дни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 март ще бъде между 75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в диапазона 330-410 км/с с добре изразена тенденция към спадане. В момента тя е приблизително равна на 350 км/с. Колебанията на вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -3nT и +3nT. В момента Bz е равна приблизително на +1nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. На 23 март през втората половина на деня до Земята ще достигне изхвърленият вчера рано следобяд слънчев плазмен облак (CME) и обстановката ще се активизира. По-късно през същия ден се очаква това да направи и втори, по-малък плазмен облак. Ето защо днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна,а на 23 март се очаква планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)(***!!!***).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Г
еомагнтитната обстановка днес  и утре ще е спокойна, а на 23 март - между спокойна и  планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 23 март е 25%. Вероятността за слаба геомагнитна буря (K=5) на средни ширини за днес и утре е около и под 1%, а за 23 март тя е 40%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за 23 март е 20%, а за днес и утре тя е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 март) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близък до обичайния фон. Вероятността за  протонна слънчева (СЕЧ) ерупция и оттам за радиационна буря е пренебрежима.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2018-03-21/16ч30мин (UT = 14h30min)
---------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза
за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".

дLASCO_3C и   
ОСНОВНИ  ИНДЕКСИ  НА
"КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"
ОСНОВНИ СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ИНДЕКСИ  В КВАЗИ - РЕАЛНО  ВРЕМЕ
/от  Пол Херман ; N 0NBH /
(това изображение се обновява на всеки  15 минути  )
ОБОЗНАЧЕНИЯ :  SFI - слънчевият радиоиндекс F10.7;
SN - Американски петнообразувателен индекс  (Боулдърско число);  A- Ap-индекс; K--
Kp-индекс;XRay - слънчев рентгенов поток, измерен в системата GOES;  304A- слънчев УВ- поток  при дължина на вълната  304 ангстрьома (линия на йонизирания хелий) ; PtnFlx- поток слънчеви протони  с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ); ElcFlx- поток слънчеви електрони  с  енергия E=>2 MeV; Aurora- индекс за аврорална активност (повече подробности тук) ; Mag(Bz)- интензивност и знак на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята (при отрицателна стойност има по-висока вероятност за геомагнитна активност); SolarWind-  скорост на слънчевия вятър в околностите на Земята ; GMT - универсално време (UT , по Гринвич)


АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО


в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=171A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (Ri) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ: 2019/03/21
 
Област Хелиографски Клас Магнитен
# координати Площ DL петна Брой клас

2735 N02W25 260 10 1 AXX 1 A
2736 N09W48 283 210 9 DAC 28 BGD
КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2019/03/22* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2735 5 1 1 1
2736 70 15 1 5

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
 2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
<>Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-14 / 15 ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута
<>http://www.swpc.noaa.gov/
<>

СЛЪНЦЕТО  В  УКВ - РАДИОДИАПАЗОНА

по данни от приемниците  П-22 и MARC  (f= 29.89 MHz-червена линия; f=71 MHz- синя линия ) (ЦССЗМ- Ст.Загора, ст. Канала) 


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътницка GOES-13
(http://services.swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
  
 
   

     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2019