9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 26 НОЕМВРИ 2021г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 20 / РАДИОИНДЕКС F10.7= 94 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 90/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (15 - 22 ноември 2021г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (15 ноември - 11 декември 2021г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2021/11/26)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 

МНОГО НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ:   2898   2899   2900

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2021/11/26)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2021/11/26)
клас М:  01%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  01%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2021/11/26)
планетарно смущение  (Kp=4) :  10%
     планетарна буря (Kp=>5): 01%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D
25 ноември 2021г/15ч00мин: Днес и утре - спокойно космическо време, местни геомагнитни смущения на 27 ноември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Регистрирано е само едно суб-изригване (~B1.3). Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е A9. Облакът изхвърлена слънчева коронална маса (CME)  регистрирана вчера следобяд от коронографите на космическите апарати SOHO и STEREO съгласно проведеното числено моделиране на слънчевия вятър ще достигне Земята на 28 ноември. Източникът на явлението е еруптивен протуберанс върху югоизточната част на видимия слънчев диск, избухнал вчера около обяд, приблизително в 12ч българско време.


На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (2896 и 2898). Те са в южното полукълбо. По-значителната от тях 2898, чийто магнитен клас е "бета". Тя е потенциален източник на слаби изригвания от клас C. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 25 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 39 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 23 (по данни от 6 наблюдения). Волфовото число е  17 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 83.

Слънчевата активност днес, утре и на 27 ноември ще бъде много ниска или между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27 ноември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше почти постоянна - около 440-450 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -5 до +3nT. В момента Bz е около +3nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  ще бъде предимно спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е спокойна. Активизиране се очаква на 27 ноември под влияние на CH HSS- ефект, чийто източник е приекваториалния край на северната слънчева полярна коронална дупка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре  геомагнтитната обстановка ще бъде
предимно спокойна, а на 27 ноември ще е между спокойна и смутена (или) активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 27 ноември е 30%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 27 ноември тя е 10%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (25- 27 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-25/15ч00мин (UT = 13h00min)


24 ноември 2021г/19ч30мин: Нов  слънчев активен център (AR12898)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Нямаше забележими еруптивни явления. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е A6.7. Облак изхвърлена коронална маса (CME)  регистрирано днес следобяд от коронографите както на космическите апарати SOHO и STEREO. Предварителният оглед на изображенията предполага, че движението на плазмения облак е насочено  в югоизточна посока спрямо нашата планета. Не са регистрирани други  изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. В южното полукълбо са групите 2896 и новорегистрираната 2898. В северното полукълбо е групата петна 2897. По обща площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Наблюдава се бърз растеж и еволюция на областта 2898, но засега и тя е все още еруптивно спокойна. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 24 ноември 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 39 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 40 (по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е  14 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 26 ноември ще бъде много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 26 ноември ще бъде между 80 и 82.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа  с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 450-550 км/с с тенденция към плавно спадане. В момента тя е около 450 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -3 до +3nT. В момента Bz е около +3nT.

Утре и на 26 ноември обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  ще бъде предимно спокойна. Поради това и  геомагнитната обстановка ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Утре и на 26 ноември геомагнтитната обстановка ще бъде
предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% наден. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (24- 26 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-24/19ч30мин (UT = 17h30min)


23 ноември 2021г/16ч15мин: Хелио-геофизичната обстановка и днес остава леко смутена
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска.  Двете номерирани области 2896 и 2897  са еруптивно спокойни. Нова група петна  се появи в югоизточния квадрант на  слънчевия диск. Тя все още не е номерирана, но е възможният източник на единственото за днес суб-изригване (B1.1).  Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Днес, утре и на 24 ноември  слънчевата активност ще остане много ниска. Днес, утре и на 25 ноември слънчевата активност ще остане много ниска.


Слънчевият диск на 23 ноември 2021г (SDO/HMI)

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е все завишена (520-580 км/с), а
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  е  в диапазона между -4 и +4nT. Тази смутена обстановка в близкото космическо пространство създаде условия за местни геомагнитни смущения (K=4) ад отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка обаче беше спокойна. Утре и на 24 ноември геомагнитата обстановка ще бъде предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-23/16ч15мин (UT = 14h15min)


22 ноември 2021г/15ч45мин:  Хелио-геофизичната обстановка остава  леко смутена (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска. Двете групи петна 2896 и 2897 намаляват по площ и са еруптивно спокойни.
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Днес, утре и на 24 ноември  слънчевата активност ще остане много ниска.


Слънчевият диск на 22 ноември 2021г (SDO/HMI)

Под влияние на слънчевата коронална дупка CH20 скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше завишена - средно около 600 км/с. Стойностите на
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха обаче близки до нула - в диапазона между -5 и +5nT. Поради отместването на короналната дупка CH20 от геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се успокои напълно през следващите два дни.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през изминалите 24 часа беше между спокойна и смутена.
Местни геомагнитни смущения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна. Утре и на 24 ноември геомагнитата обстановка ще бъде предимно спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-22/15ч45мин (UT = 13h45min)


21 ноември 2021г/16ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли 600 км/с, геомагнитната обстановка е смутена

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около нивото A2.4. Вчера следобяд е регистрирано избухване на голям протуберанс с дължина около 30 градуса. Възможно е регистрираното  изхвърляне на коронална маса (CME) да се движи по посока на Земята. В ход е анализ на данните.


На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. В южното полукълбо е групата 2896, а  2897 е в северното. Двете области са еруптивно спокойни. Малка единична "пора" се вижда западно от областта 2896 в южното полукълбо. Тя няма официален номер. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 21 ноември 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 22 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 22 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е  22 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 23 ноември ще бъде  много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слънчевата коронална дупка CH19 с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна допълнително и  от 520-550 км/с вчера следобяд днес достигна до почти 700 км/с. В момента тя е около 650 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -5 до +5nT. В момента Bz е около 0nT.

Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство  ще бъде остане смутена, но с тенденция към успокояване утре и на 23 ноември. Поради това днес ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Утре са възможни местни геомагнитни смушения (K=4) над отделни райони на Земята, а на 23 ноември геомагнитната обстановка ще е спокойна.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смушения (K=4) имаше над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес геомагнтитната обстановка ще бъде
между спокойна и активна, утре - между спокойна и смутена, а на 23 ноември ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 30%, за утре е 29%, а  за 23 ноември е 10%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е 15% за днес, 5% за утре и около и под 1% за 23 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза  (21- 23 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-21/16ч00мин (UT = 14h00min)


20 ноември 2021г/19ч45мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли 500 км/с, но геомагнитната обстановка засега е спокойна (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше много ниска.
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Скоростта на слънчевия вятър нарастна до около 525 км/с поради преминаването на слънчевата коронална дупка CH20 в геоефективна позиция.  Среднопланетарната геомагнитна засега обаче остава спокойна. Слънчевата активност остава много ниска  през следващите два дни. Очаква се геомагнитната обстановка да се активизира и утре, както и на 22 ноември да има епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).


Слънчевият диск на 20 ноември 2021г (SDO/HMI)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-20/19ч45мин (UT = 17h45min)


19 ноември 2021г/16ч00мин: Днес - спокойно космическо време, утре - слаба геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Слънчевият рентгенов поток е около нивото A2.0. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. В южното полукълбо е групата 2896, а  2897 е в северното. Двете области са еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 19 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 22 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 22 (по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е  22 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 21 ноември ще бъде  много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 ноември ще бъде  80-82.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа поради постепенното отместване от геоефективна позиция  на слънчевата коронална дупка CH19 с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна от 520-550 км/с до около 450 км/с, колкото е и в момента. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от 0 до -2nT. В момента Bz е около -2nT.

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще бъде предимно спокойна. Утре, през втората половина на деня параметрите на слънчевия вятър и ММП отново ще преминат в активнвните си диапазони в резултат от преместването на слънчевата коронална дупка CH20 в геоефективна позиция. Ето защо утре и на 21 ноември ще има условия за планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес и утре преди обяд геомагнтитната обстановка ще бъде
спокойна, а утре следобяд и на 21 ноември - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес е 20%, а за утре и за 21 ноември е по 30% на ден. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е 5% за днес, 10% за утре и 15% за 21 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза  (19- 21 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-19/16ч00мин (UT = 14h00min)


18 ноември 2021г/17ч15мин: Леко смутена геомагнитна обстановка (кратък бюлетин)

Космическото време е почти спокойно. През последните 24 часа слънчевата активност  е много ниска. Не са регистрирани никакви по-забележими колебания на слънчевия рентгенов поток, чието средно ниво е около A2.5. Днес и през следващите два дни слънчевата активност ще остане много  ниска.


Слънчевият диск на 18 ноември 2021г (SDO/HMI)

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше в диапазона 650-550 км/с с тенденция към спадане. Вертикалната компонента Bz
междупланетното магнитно поле (ММП)  e близка до 0nT. Среднопланетарната геомагнитна обстановка е леко смутена, а над България е спокойна. През следващите два дни геомагнитната обстановка ще остане спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-18/17ч15мин (UT = 15h15min)


17 ноември 2021г/14ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър все още е около 600 км/с. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около средни нива A6-A7. Регистрирани са 3 суб-изригвания в мощностния диапазон B1.0-B2.6. Едното от тях бе в новорегистрираната активна област 2897, а другите две не са свързани с номерирани активни области. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Групите 2894 и 2896 са в южното полукълбо, а новорегистрираната 2897 е в северното. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Областта 2894 е на югозападния край на слънчевия диск и ще залезе през следващите часове. Много слаба еруптивна активност проявява единствено областта 2897. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 17 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 35 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 33 (по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е  23 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 80.

Слънчевата активност днес, утре и на 19 ноември ще бъде  много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 ноември ще бъде между 75 и 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа под влияние на слънчевата коронална дупка CH19 с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята беше висока и се колебаеше в диапазона 600-700 км/с. В момента тя е около 600 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -4 до +4nT. В момента Bz е около -3nT.

С отместването на слънчевата коронална дупка CH19 от геоефективна позиция обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се успокоява. Ето защо утре и на 19 ноември не се очаква значителна геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше между спокойна и активна. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) имаше снощи между 02ч и 05ч българско време. Геомагнитната обстановка над България беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес следобяд и довечера  геомагнтитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена
, а утре и на 19 ноември - предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре и за 19 ноември е по 10% на ден. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (17 -19 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-17/14ч00мин (UT = 12h00min)


16 ноември 2021г/16ч45мин: Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4). Слаба буря (K=4) над България
(кратък бюлетин)

През последните 24 часа слънчевата активност беше много ниска.  Имаше общо 3 суб-изригвания в мощностния диапазон B1-B2. Източникът на едното от тях е областта 2894, а другите две не са свързани с номерирани активни области. Не са наблюдаани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчевият диск на 16 ноември 2021г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 18 ноември слънчевата активност ще остане много ниска.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна от 350 км/с вчера следобяд до около 600 км/с в момента. През първата половина на изминалата нощ колебанията на
вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  увеличиха рязко и бяха в диапазона между -15 до +15nT. В момента Bz е между 0 и -2nT. Това стна причина за планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) между 20ч вчера и 08ч българско време тази сутрин. Над България беше регистрирана слаба местна буря (K=5)снощи между 20ч и 02ч.

Геомагнитната активност утре ще бъде между спокойна и активна, а на 18 ноември ще бъде спокойна.


HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-16/16ч45мин (UT = 14h45min)


15 ноември 2021г/14ч15мин: Слънчева коронална дупка ще предизвика планетарни геомагнитни смущения утре и на 17 ноември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около средни нива A8-A9. Две суб-изригвания с мощностен показатели B1.2 и B2.6 са регистрирани тази сутрин във факелната област 2895. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 2 групи петна (AR12894 и новата AR12896). Те са в южното полукълбо. И двете области са еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 15 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 23 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 24 (по данни от 7 наблюдения). Волфовото число е  12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 78.

Слънчевата активност днес, утре и на 17 ноември ще бъде  много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 ноември ще бъде около 80.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше в диапазона 290-320 км/с. В момента тя е около 320 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -4 до +4nT. В момента Bz е около +1nT.


Слънчевите коронални дупки на 15 ноември 2021г
(SDO/AIA)


Днес  параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. Поради това днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Активизиране  се очаква утре  във връзка с преминаването на слънчевата коронална дупка CH19 с отрицателна магнитна полярност в геоефективна позиция. Тогава са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Активна ще остане обстановката и на 17 ноември.


ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, и утре геомагнтитната обстановка ще бъде 
предимно спокойна, утре- между смутена и активна, а на 17 ноември ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес  е 10%, а за утре и 17 ноември тя е по 30% на ден. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% за днес  и по 5% на ден за утре и  за 17 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза  (15 -17 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-15/14ч15мин (UT = 12h15min)


14 ноември 2021г/17ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около средни нива A5-A6. Суб-изригване с мощностен показател ~B5.6 e регистрирано днес около 14ч30мин българско време. Източникът не е свързан с номерирана активна област. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 2 групи петна. Те са в южното полукълбо. Едната от тях е AR12894 (2894), а другата представлява появило се на югоизточния край на слънчевия диск единично петно. И двете области са еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 14 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 24 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 19 (по данни от 14 наблюдения). Волфовото число е  12 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 81.

Слънчевата активност днес, утре и на 16 ноември ще бъде  много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 ноември ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше в диапазона 300-360 км/с с обща тенденция към спадане. В момента тя е около 380 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -4 до +4nT. В момента Bz е около -2nT.

Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. Поради това днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна. Активизиране  е възможно на 16 ноември във връзка с преминаването на слънчевата коронална дупка CH19 с отрицателна магнитна полярност в геоефективна позиция. Тогава са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, и утре геомагнтитната обстановка ще бъде 
предимно спокойна, а на 16 ноември ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 10%, а за 16 ноември тя е 30%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е около и под 1% за утре и  5% за 16 ноември.

В рамките на 3-дневната прогноза  (14 -16 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-14/13ч30мин (UT = 11h30min)


13 ноември 2021г/18ч45мин: Ниска слънчева активност. Спокойна геомагнитна обстановка (кратък бюлетин)

Слънчевата активност е ниска, благодарение на едно импулсно C1.2- изригване, което бе регистрирано тази сутрин  около 10ч40мин българско време. Негов източник е областта 2894 в южното полукълбо на Слънцето. Същата еволюира значително през последното денонощие. В нея се появиха нови петна, включително и поради разделяне на основното петно във водещата й част, около което има полусянка. Магнитната й структура се усложни и в момента нейният магнитен клас е "бета-гама". В северното полукълбо остана само групата 2895, която обаче е на път да изгуби единственото си петно и да се превърне във факелно поле.  Малка "пора"  се вижда в едно от факелните полета  на северозападния край на слънчевия диск, но е много съмнително дали към този момент тази област в този вид ще получи самостотятелен номер.

Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на  Земята.


Слънчевият диск на 13 ноември 2021г (SDO/HMI)

Утре и на 15 ноември слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Потенциал за слаби изригвания  от клас  C  има активната област 2894. Същата е слаб потенциален източник и за изригвания със средна мощност (клас M).

Скоростта на слънчевия вятър и вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаят в границите на спокойните си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка е спокойна и се очаква тя да остане такава утре и на 15 ноември.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-13/18ч45мин (UT = 16h45min)


12 ноември 2021г/13ч30мин: Хелио-геофизичната обстановка остава спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха около средни нива A8-A9. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Групите 2893 и  2895 са в северното полукълбо, а 2895 е в южното. Всички те са еруптивно спокойни. Няма потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M), за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 12 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 37 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 38 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е  35 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 85.

Слънчевата активност днес, утре и на 14 ноември ще бъде  много ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M, за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 ноември ще бъде около 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше в диапазона 370-410 км/с. В момента тя е около 380 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -3 до +5nT. В момента Bz е около +3nT.

Днес, утре и на 14 ноември параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. Поради това и геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Днес, утре и на 14 ноември геомагнтитната обстановка ще бъде 
предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) е по 10% на ден. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (12 -14 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-12/13ч30мин (UT = 11h30min)


11 ноември 2021г/16ч30мин: Спокойно космическо време

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  много ниска. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха малки и в ниската част на B-диапазона. Имаше няколко суб-изригвания (клас B) от източници, разположени близо до слънчевия лимб. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


На слънчевия диск се виждат 3 групи петна. Групите 2893 и  2895 са в северното полукълбо, а 2895 е в южното. Всички те са еруптивно спокойни. Областта 2895 (магнитен клас "бета")  се счита за слаб потенциален източник на   изригвания със средна мощност  (клас M). Няма потенциални източници за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).Слънчевият диск на 11 ноември 2021г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 37 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 42 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е  35 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 88.

Слънчевата активност днес, утре и на 13 ноември ще бъде предимно между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден, а за големи изригвания от клас X както и за  нови протонни (СЕЧ) ерупции тя е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 ноември ще бъде около 86 и 88.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа с
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята се колебаеше в диапазона 350-410 км/с с тенденция към спадане. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -5 до +3nT. В момента Bz е около +3nT.

Днес, утре и на 13 ноември параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си диапазони. Има малка вероятност за местни геомагнитни смущения (K=4) в различни райони на Земята.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре  ще бъде 
предимно спокойна, и на 13 ноември - между спокойна и смутена Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за днес и утре е по 10% на ден, а за 13 ноември е 15%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) за днес и утре е около и под 1%, а за 13 ноември е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (11 -13 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-11/16ч30мин (UT = 14h30min)


10 ноември 2021г/16ч30мин: Продължително M2.0-изригване в северозападния край на слънчевия диск (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше умерена благодарение на продължително M2.0 -изригване на северозападния край на слънчевия диск. Негов източник е залязлата вече активна област AR12891 (2891). Явлението беше съпроводено от голямо изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на плазмения облак обаче е насочено силно встрани от посоката към Земята, поради което това явление не е геоефективно. Не са наблюдавани 
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.


Слънчево M2.0 изригване на 09 ноември 2021г
(SDO/AIA)


На слънчевия диск се виждат три групи петна (2893, 2894 и 2895). Първите две са еруптивно спокойни, а областта 2895 генерира две суб-изригвания в B-диапазона.


Слънчевият диск на 10 ноември 2021г (SDO/HMI)

През следващите два дни слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Възможни са слаби изригвания (клас C).

Край Земята премина слабо изразено смущение в слънчевия вятър. В резултат на това неговата скорост се повиши до около 430 км/с. В резултат на това бяха наблюдавани местни геомагнитни смущения (K=4) над някои райони на Земята- Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.

Утре и на 12 ноември обстановката в близкото до Земята космическо пространство ще бъде спокойна, поради което и геомагнитната обстановка също ще бъде спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-10/16ч30мин (UT = 14h30min)


09 ноември 2021г/14ч00мин: Местно геомагнитно смущение над България
(кратък бюлетин)

Слънчевата активност беще много ниска през последните 24 часа. Активната област 2895 проявяваше слаби колебания в рентгеновия B-диапазон. Сред тях относително най-добре  изявено е суб-изригване  с мощностен показател  B5.4.

Нов център на петнообразуване се появи в северозападния край слънчевия диск. Засега той все още няма официален номер.


Слънчевият диск на 09 ноември 2021г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 11 ноември слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Възможни са слаби изригвания (от клас C), а главен потенциален източник  е областта 2895. Слънчевият радиоиндекс F10.7 ще бъде около 90.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята е между 350-400 км/с. Вертикалната компонента
на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -5 до +5nT. В момента Bz е около 0nT.

Днес и през следващите два дни параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще  бъдат предимно в спокойните си диапазони.

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше между спокойна и смутена. Местни геомагнитни смущения имаше над някои райони на Земята, включително и над България. Местно смущение (K=4) e егистрирано над нашата страна около полунощ - между 23ч и 02ч българско време.

Днес до края на деня, утре и на 11 ноември се очаква геомагнитната обстановка да е спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-09/14ч00мин (UT = 12h00min)


08 ноември 2021г/13ч45мин: Ниска слънчева активност. Геомагнитната обстановка е спокойна (кратък бюлетин)

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Новата акткивна област 2895 в северното полукълбо на Слънцето генерира тази сутрин две слаби изригвания с мощностни показатели C1.2 и C1.0. Те достигнаха своите околомаксимумни фази съответно в 10ч10мин и 11ч40мин българско време. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Три групи петна се виждат на слънчевия диск (2893 и 2895 в северното полукълбо и 2894 - в южното).


Слънчевият диск на 08 ноември 2021г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 10 ноември слънчевана активност ще бъде между много ниска и ниска. Потенциален източник на слаби изригвания е активната област AR12895 (2895).

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последнти 24 часа спадна от 450 до 370 км/с. Геомагнитната обстановка беше спокойна.

Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и смутена. Утре и на 10 ноември тя ще бъде спокойна.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-08/13ч45мин (UT = 11h45min)


07 ноември 2021г/14ч30мин: Слаба слънчева и геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност  беше  ниска. Единственото слабо изригване (C1.7)бе наблюдавано вчера около 14ч30мин българско време. 
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3.0. Възможно е една ерупция на протуберанс близо до центъра на слънчевия диск, наблюдавана вчера сутринта около 09ч10мин българско време  да е предизвикала изхвърляне на коронална маса (CME). Извършва се анализ на наблюденията.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна (2891, 2893, 2894) както и една новоизгряла малка група близо до североизточния край на слънчевия диск. Областите 2891, 2893 както и новоизгрялата област  са в северното полукълбо, а 2894 е в южното. По площ и брой на петната има слаб превес на петнообразуването на север от екватора. Областите 2891 и 2893 са еруптивно спокойни, а 2894 проявява слаба активност. Областта 2894 (магнитен клас "бета")  се счита за слаб потенциален източник на   изригвания със средна мощност  (клас M). Няма потенциални източници за големи (клас X) както и за  протонни  (СЕЧ) ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 07 ноември 2021г (SDO/HMI)

Боулдърското число  е 40 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 28 (по данни от 17 наблюдения). Волфовото число е  22 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 82.

Слънчевата активност днес, утре и на 09 ноември ще бъде предимно между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е по 5% на ден, а за големи изригвания от клас X както и за  нови протонни (СЕЧ) ерупции тя е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 09 ноември ще бъде между 80 и 85.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

С
коростта на слънчевия вятър в околностите на Земята спадна от около 600 км/с вчера следобяд до ~450 км/с, колкото е и в момента. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  варираше в диапазона от -4 до +4nT. В момента Bz е около +2nT.

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята днес ще продължи да спада. Слабо активизиране се очаква през нощта и утре под влияние на слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ново успокояване на обстановката ще настъпи на 09 ноември.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка достигна активни нива (Kp=4) на два пъти - вчера между 17ч и 20ч и през нощта между 02ч и 05ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 20ч и днес 05ч призори българско време. Слаба местна буря имаше вчера привечер между 17ч и 20ч.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка днес и утре ще бъде между спокойна и активна,
утре - между спокойна и смутена, а на 09 ноември - предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4) за утре е 20%, а за  09 ноември е 10%. Вероятността за слаба буря на средни ширини (K=5) за утре е 5%, а за 09 ноември е около и под 1%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (07 -09 ноември) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2021-11-07/14ч30мин (UT = 11h30min)

------------------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".


ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2020/11/25
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2898 S24E17 240 90 7 DRO 10 B

НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2020/11/25

Област Хелиографски
координати 

2896 S17W76 333
2897 N15W62 319


КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2020/11/26* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2898 15 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г